Top
logo
Døgn
service
+45 4366 8888

Kontakt os

Hovedkontor: Roskildevej 12, 2620 Albertslund +45 4366 8888

Ydelser
 • El
 • VVS
 • Ventilation
 • Køl
 • Sprinkler
 • Gas
 • Energioptimering
 • BMS - CTS & IBI
 • Brand & Sikring
 • ESCO
 • Fjernvarme
 • Gartneri
 • Infrastruktur
 • Ncore - Telefoni & Netværk
 • Marine
 • Maskin-Elektro
 • OPP
 • Petrokemi & Industri
 • Pharma
 • Proces
 • Teknisk Service & Facility
 • Tekniske Entrepriser
 • Velfærdsteknik
 • IBI
 • Automation
Afdelinger
 • Aabenraa
 • Aalborg
 • Aarhus
 • Albertslund
 • Albertslund - Maskinelektro
 • Bramming
 • Esbjerg
 • Fredericia
 • Haarby
 • Herning
 • Horsens
 • Hvidovre
 • Kalundborg
 • Kolding
 • Københavns Lufthavn
 • Odense
 • Ringsted
 • Roskilde
 • Silkeborg
 • Skanderborg
 • Svendborg
 • Vejle
 • Viborg
Stab
 • Stab
Ledelse
 • Ledelse

Horsens

Langballevej 6A
8700 Horsens
Danmark
9722 3677
Vi er stærkt til stede i Midtjylland, hvor vi tilbyder alle former for tekniske løsninger. Vi arbejder ud fra dine behov, om det så er større projekter eller mindre opgaver, der kræver vores ekspertise.

Beskyt dig mod farlige stoffer

 – med disse to huskeregler:

Samfundsansvar

I Kemp & Lauritzen gør vi os umage og tager vores samfundsansvar alvorligt. Det er vores arv og ansvar, at vi ikke blot skaber resultater, men tager ansvar for det omkringliggende samfund og er med til at udvikle Danmark.

Vi arbejder derfor med alle aspekter af Corporate Social Responsibility (CSR), og vores CSR-politik er baseret på de 10 principper i FN's Global Compacts. Det kan du læse mere om i vores årsrapport (i afsnittet "Samfundsansvar" på side 12-16). Her fremgår det blandt andet på side 12, at vi ikke kun har fokus på samfundsansvar inden for egne rækker, men også arbejder tilbage i værdikæden – ved at stille krav til vores leverandører.

Som førende teknikvirksomhed har vi et ekstra stort fokus på vores miljømæssige og sociale ansvar. Dét kan du læse mere om på de to sider herunder, hvor du også kan se vores konkrete ESG-/samfundsansvarsnøgletal.

 

  

 

Automation

Du får en komponent-uafhængig partner inden for styring, regulering, måling og overvågning. Du kan vælge del- eller totalsystemer – alle udviklet ud fra en filosofi om, at informationer skal kunne udveksles med og behandles af andre systemer. Via vores lange erfaring med projektering og programmering af åbne systemer.

IBI

Intelligente bygningsinstallationer (IBI) anvendes i stigende grad i byggeriet og har mange fordele; blandt andet reduceret energiforbrug, øget komfort, styring af vedligeholdelse og overvågning af fejl.
Vi tilbyder hjælp til rådgivning, projektering, installation og programmering af IBI-anlæg designet til fx lys, varme, ventilation.

Albertslund - Maskinelektro

Herstedvang 10 B
2620 Albertslund
Danmark
4366 8888
Vi hjælper dig med at holde industriproduktionen i gang, med vedligeholdelse og renovering af el-motorer, gear, pumper og kraner.

Velfærdsteknik

Hos Kemp & Lauritzen sætter vi en ære i at omsætte den nyeste teknologi inden for kaldeanlæg, sikringssystemer og kommunikation til enkle, pålidelige og effektive løsninger, der gør hverdagen markant nemmere for personalet på velfærdsområdet, herunder plejecentre, hjemmepleje, hospitaler, kommuner og skoler m.fl..

Læs mere her

Marine

Vi har gennem mange år opbygget og udviklet vores kompetencer indenfor skibselektronik og elinstallationer til marine-brug, og er i dag en af landets bedste og mest komplette udbydere indenfor el og installationer til marine.

Læs mere her

Gartneri

Vi skaber de bedste betingelser for vækst med optimal klimastyring. Optimale vækstforhold for planterne er forudsætningen for ethvert gartneris succes, og hos Kemp & Lauritzen har vi specialiseret os i at lave komplette og integrerede teknikløsninger til bl.a. denne branche.

Læs mere her

Maskin-Elektro

Kemp & Lauritzens elektromekaniske værksteder baserer sig på over 50 års erfaring, og har nogle af landets mest moderne faciliteter og udstyr. Opgaverne vi løser er vedligeholdelse, reparation og renovering af elmotorer, gear, pumper og kraner.
Læs mere her

Gas

Vi mestrer alle former for gasopgaver. Fra daglig service og vedligehold til rådgivning, projektering og installation af nye anlæg i alle størrelser. Det betyder, at vi kan tilbyde én samlet serviceaftale på alle dine anlæg lige fra den lille grill til det store industrikøkken.

Velfærd

Silkeborg

Priorsvej 25A
8600 Silkeborg
Danmark
8720 4840
Vi er stærkt til stede i Midtjylland, hvor vi tilbyder alle former for tekniske løsninger. Vi arbejder ud fra dine behov, om det så er større projekter eller mindre opgaver, der kræver vores ekspertise.

Esbjerg

D. Lauritzens Vej 8
6700 Esbjerg
Danmark
7611 4900
Vi er stærkt til stede i det sønderjyske, hvor vi tilbyder alle former for tekniske løsninger. Vi arbejder ud fra dine behov, om det så er større projekter eller mindre opgaver, der kræver et tværgående samarbejde.

Viborg

Klokkestøbervej 10 A
8800 Viborg
Danmark
8720 4840
Vi er stærkt til stede i Midtjylland, hvor vi tilbyder alle former for tekniske løsninger. Vi arbejder ud fra dine behov, om det så er større projekter eller mindre opgaver, der kræver vores ekspertise.

Bramming

Industrivej 45
6740 Bramming
Danmark
7519 2054
Vi er stærkt til stede i det sønderjyske, hvor vi tilbyder alle former for tekniske løsninger. Vi arbejder ud fra dine behov, om det så er større projekter eller mindre opgaver, der kræver et tværgående samarbejde.

Aabenraa

Rugkobbel 260
6200 Aabenraa
Danmark
7462 2530
Vi er stærkt til stede i det sønderjyske, hvor vi tilbyder alle former for tekniske løsninger. Vi arbejder ud fra dine behov, om det så er større projekter eller mindre opgaver, der kræver vores ekspertise.

Svendborg

Østre Havnevej 39
5700 Svendborg
Danmark
6263 1225

Haarby

Trunderupvej 1C
5683 Haarby
Danmark
6263 1225

Salg

BMS - CTS & IBI

Vi har indgået et partnerskab med TREND, så vi kan kalde os et Trend Systemhus. Vores særlige fordel som Trend-partner er, at vi kan levere alle de tekniske fag, indenfor Bygningsautomatik, herunder CTS (Central Tilstandskontrol og Styring), BMS (Building management systems) og IBI anlæg (Intelligente bygningsinstallationer). 

Ledelse Specialer

Ledelse Tekniske Entrepriser

Ledelse Teknikhuse

Direktører

Ledelse

Stab

Sprinkler

Et sprinkleranlæg er installeret for at redde liv og værdier. Vi afdækker jeres behov, og kommer med et komplet løsningsforslag, så jeres brandsikkerhed lever op til lovkravene. Dertil kan vi klare installationen af sprinkleranlægget samt den efterfølgende service.
Læs mere her

Tekniske Entrepriser

Vi leverer samtlige former for tekniske entrepriser som storentreprise, totalentreprise og partnering. Uanset størrelse og kompleksitet styrer vi opgaven sikkert fra første idé og projektering til service og vedligeholdelsesaftaler. 
Læs mere her

Pharma

Kravene til hygiejne og renhed stiger. Det stiller krav til fleksible løsninger. Vores erfaringer spænder fra små renrum og prøveanlæg til store sterile produktionsfaciliteter. Vi har nøglen til den færdige løsning og håndterer hele processen fra valg af materialer og produkter til levering og installation. 
Læs mere her

Teknisk Service & Facility

Med en serviceaftale fra Kemp & Lauritzen får du en forbedret økonomi samtidig med at driftssikkerhed og produktivitet øges på dine anlæg. Uanset tekniske installationer og anlæg, kan vi servicere disse og rådgive om deres optimale vedligeholdelse. 
Læs mere her

Petrokemi & Industri

Vi har unikke kompetencer inden for petrokemi og industri. Vi har egne produktionsfaciliteter på mere end 55.000 m2 og varetager alle typer opgaver. Vi laver alt i rør, alle slags legeringer i alle størrelser. Vi producerer til olieindustrien, raffinaderier og anden industri. Vi klarer alt, fra de helt små opgaver, til de helt store, som skal slæbes med 10 tons kraner. 
Læs mere her

Energioptimering

Vi giver dig overblik over, hvor du kan spare mest. Vi beregner, hvad det koster at udføre arbejdet. Vi hjælper med at søge offentligt tilskud, og vi implementerer løsningerne.  
Læs mere her

ESCO

Et ESCO-projekt kræver skarp styring af mange løbende aktiviteter på flere niveauer. I et ESCO-samarbejde garanterer vi, at beregningerne for energibesparelsen i de enkelte bygninger faktisk kan føres ud i livet og efterfølgende dokumenteres. 
Læs mere her

Proces

Vi har mere end 30 års erfaring med lufttekniske anlæg af høj kvalitet til industrien. Vi sikrer, at dine projekter behandles optimalt på alle trin fra idé til opstart af anlæg. Er projekterne uden for landets grænser, er det intet problem - vi følger med og sikrer, at alt forløber som det skal. Læs mere her

Infrastruktur

Vi er specialister i at servicere tekniske anlæg på de danske broer, jernbaner og motorveje. Vi har landets stærkeste specialkompetencer, som betyder, at vi tilbyder vores kunder unik viden og mange års erfaring indenfor infrastruktur. 
Læs mere her

Brand & Sikring

Vi er specialister, når det gælder brand og sikring af bygninger og nye eller gamle anlæg. Vi skaber tryghed, sikrer dine værdier og begrænser skaderne. Vi leverer et effektivt og moderne brandsluknings- eller sikringsanlæg, der lever op til myndighedernes krav. 
Læs mere her

OPP

Vi tilbyder projekter i et offentlig-privat partnerskab (OPP), hvor vi samler projektering, etablering, drift, vedligeholdelse i én kontrakt. Her varetager vi etablering og drift og vedligeholdelse af et offentligt anlæg – fx en skole eller et kontorbyggeri. 
Læs mere her

Ncore - Telefoni & Netværk

I Kemp & Lauritzen er vi totalleverandør af kommunikationsløsninger. Vi ved, hvad der skal til for at skabe effektiv og moderne kommunikation. Det gælder både helt nye løsninger og opgradering af eksisterende løsninger. 
Læs mere her

Fjernvarme

Vi har mere end 40 års erfaring i at opbygge og vedligeholde fjernvarme- og dampanlæg. Vi udfører hoved- og fagentrepriser og alt fra store transmissionsledninger til små stikledninger og servicering af ledningsnettet. 
Læs mere her

Køl

Vi mestrer alle køle- og klimaopgaver. Fra daglig service, vedligehold og rengøring til rådgivning, projektering og installation af nye anlæg i alle størrelser. Klima, miljø og opvarmning er i fokus, og vores ydelser og løsninger tager hensyn til både dine ønsker og de lovpligtige krav. 
Læs mere her

Ventilation

Et godt indeklima er afgørende for menneskers trivsel – og for din el-regning. Nøglen er moderne og velholdt ventilation. Vi leverer alle former for ventilationsanlæg fra avancerede renrum, laboratorier og procesudsugningsanlæg til komfortventilation.
Læs mere her

VVS

Vi er førende specialister inden for komplekse rørinstallationer, VVS- og sprinklerentrepriser samt service og vedligehold. Vi tilbyder faste servicekontrakter og traditionelle servicearbejder. Vores VVS-kunder et bredt udsnit af dansk erhvervsliv, offentlige kunder samt boligselskaber.
Læs mere her

El

Siden 1882 har el været et af vores centrale forretningsområder. Vi tilbyder en lang række af el-løsninger. Fra første idé over installation til service og vedligehold. Fra standardinstallation til højt specialiserede løsninger.
Læs mere her

Kalundborg

Svanevej 7
4400 Kalundborg
Danmark
5951 3059
Vi laver alt i rør, alle slags legeringer i alle størrelser. Vi producerer til olieindustrien, raffinaderier og anden industri. Vi klarer alt, fra de helt små opgaver du kan holde i hånden, til de helt store, som skal slæbes med 10 tons kraner.

Københavns Lufthavn

Teknikervej 8
2770 Kastrup
Danmark
3251 9495
Vi er stærkt til Storkøbenhavn, hvor vores afdelinger tilbyder alle former for tekniske løsninger. Vi er din stærke partner i både større projekter og mindre opgaver.

Vejle

Ferrarivej 14B
7100 Vejle
Danmark
7582 2566
Vi er stærkt til stede i det sønderjyske, hvor vi tilbyder alle former for tekniske løsninger. Vi arbejder ud fra dine behov, om det så er større projekter eller mindre opgaver, der kræver vores ekspertise.

Skanderborg

Sygehusvej 30B
8660 Skanderborg
Danmark
8793 2244
Vi er stærkt til stede i Midtjylland, hvor vi tilbyder alle former for tekniske løsninger. Vi arbejder ud fra dine behov, om det så er større projekter eller mindre opgaver, der kræver vores ekspertise.

Roskilde

Langebjerg 2
4000 Roskilde
Danmark
4634 7000
Vi er stærkt til stede på Sjælland, hvor vores afdelinger i Roskilde og Ringsted tilbyder alle former for tekniske løsninger til el, VVS, ventilation og køl.

Ringsted

Jættevej 52
4100 Ringsted
Danmark
5760 3541
Vi er stærkt til stede på Sjælland, hvor vores afdelinger i Roskilde og Ringsted tilbyder alle former for tekniske løsninger til el, VVS, ventilation og køl.

Odense

Industrivej 9
5260 Odense S
Danmark
6615 1616
Vi er stærkt til stede på Fyn, hvor vores afdeling i Odense tilbyder alle former for tekniske løsninger. Vi er din stærke partner i både større projekter og mindre opgaver.

Kolding

Albuen 60
6000 Kolding
Danmark
7633 9999
Vi er stærkt til stede i det sønderjyske, hvor vi tilbyder alle former for tekniske løsninger. Vi arbejder ud fra dine behov, om det så er større projekter eller mindre opgaver, der kræver et tværgående samarbejde.

Hvidovre

Stamholmen 110
2650 Hvidovre
Danmark
3810 2020
Vi er stærkt til stede i Storkøbenhavn, hvor vores afdeling tilbyder alle former for tekniske løsninger. Vi er din stærke partner i både større projekter og mindre opgaver.

Herning

Taksvej 16
7400 Herning
Danmark
9722 3677
Vi er stærkt til stede i Midtjylland, hvor vi tilbyder alle former for tekniske løsninger. Vi arbejder ud fra dine behov, om det så er større projekter eller mindre opgaver, der kræver vores ekspertise.

Fredericia

Brovadvej 64
7000 Fredericia
Danmark
7025 0282
I mere end 100 år har vi udført alle typer røropgaver på danske kraftværker inden for blandt andet service og vedligeholdelse - herunder shut-downs og renovering af eksisterende røranlæg.

Aarhus

Anelystparken 38
8381 Tilst
Danmark
8746 7000
Vi er stærkt til stede i Midtjylland, hvor vi tilbyder alle former for tekniske løsninger. Vi arbejder ud fra dine behov, om det så er større projekter eller mindre opgaver, der kræver vores ekspertise.

Aalborg

Kaolinvej 10
9220 Aalborg Øst
Danmark
9811 7733
Vi er stærkt til stede i Nordjylland, hvor vi tilbyder alle former for tekniske løsninger. Vi arbejder ud fra dine behov, om det så er større projekter eller mindre opgaver, der kræver vores ekspertise.

Albertslund

Roskildevej 12
2620 Albertslund
Danmark
4366 8888
Vi er stærkt til stede i hele Danmark, hvor vi tilbyder alle former for tekniske løsninger. I Albertslund ligger vores hovedsæde, som foruden vores administration også huser flere af vores specialer.

Personer

Karsten Riis Andersen
Økonomidirektør
Mads Møller Andersen
Direktør, Specialer
Peter Kaas Hammer
Adm. direktør
Thomas Gjørup
Direktør, Teknikhuse
Søren Raun Frahm
Direktør, Tekniske Entrepriser
Danny Christian Rasmussen
Regionschef, Syd- og Sønderjylland
Thomas E. Brokdorff
Projektchef
Kim Christiansen
Sektionschef, Tekniske Entrepriser
Torben Friis Barrett
Afdelingschef
Clavs Elmann
Sektionschef, Petrokemi & Industri 
Ole Kayrød Olsen
Afdelingschef
Jørgen Terp
Afdelingschef
Jan Jull Nielsen
Afdelingschef
Michael Balslev
Sektionschef, Telefoni & Netværk 
Lars Morild
Salgschef
Peter Jessen
Sektionschef, Brand & Sikring
Rune Løvstad
Afdelingchef
René Hilbert
Servicechef
Bo H. Petersen
Afdelingschef
Martin Cassøe
Afdelingschef
Torben Krogh
Energikonsulent
Peter Stenderup Jensen
Sektionschef, Pharma
Thomas Due Nielsen
Afdelingschef, ventilation
Michael Krøyer
Sektionschef, Engineering 
Jakob Gøtze
Afdelingschef
Christian Bogdahn-Reeh
Sektionschef, Infrastruktur Teknik 
Poul Kilt
Afdelingschef
Per Jørgensen
Afdelingsleder, Proces
Klaus Leth Pedersen
Afdelingschef
Kristian R. Stuhr
Kompetencerådgiver Sikring
Jesper Johansen
Kompetencerådgiver, Sikring
Søren Simonsen
Kompetencerådgiver, Brand
Brian Hansen
Afdelingschef HSE, QHSE
Jens Christian Thisted
Indkøbschef
Karen Thure
Kommunikations- og marketingchef
Steen Nielsen
IT-chef
Tonny El-Khattam
Juridisk chef / Advokat
Kent Otto Henker
Afdelingschef
Benny Pedersen
Produktionschef
Lars Johansen
Afdelingschef
Ryan Dag Johansen
Energikonsulent
Birgitte Stæhr Nielsen
Direktionssekretær 
Debitorbogholderi
Kontakt os ved spørgsmål
Kreditorbogholderi
Kontakt os ved spørgsmål
Faktura
Send din faktura her
Morten E. Rasmussen
Afdelingschef, Forsyning Danmark
Esben Leth Jacobsen
Afdelingsleder
Jesper Markussen
Afdelingsleder
Thomas Agatz
Regional salgschef
Thomas Dall Mollerup
Servicechef
Stig Malte Møller
Regional salgschef
Stig Lindy Wermuth
Regionschef, Sjælland & Fyn
Michael Høfling
Tilbudsberegner Brand
Søren Reinholdt
Afdelingschef, Engineering
Lars Bjerring
Serviceleder
Henrik Avnsted
Kompetencerådgiver, Brand
Kristian Stengård Nordby
Servicechef, Brand & Sikring
Christian Tørsleff
Afdelingschef, el
Per B. Rasmussen
Afdelingsleder, R&D
Allan Gustavsen
Regionschef, Innovation & Energi
Gustav Petersen
Kundechef
Søren Jønsson
Proces- & Udviklingschef
Finn Rygaard
Tilbudschef
Ulrik Jensen
Servicechef
Ejk Rønning
Regionschef
Jens Christian Brobyskov
Afdelingschef
Bjarne Kjeldsen
Salgschef Marine
Annemette Skeel
Chef for Velfærdsteknik
Michael F. Dreisig
Serviceleder
Søren Jørgensen
Serviceleder
Tommy Bisgaard
Kompetencerådgiver, Brand
Torben Ernstrøm
Kompetencerådgiver, Sikring
Flemming Kvistholm
Servicechef
Martin L. Hansen
Servicechef, Brand & Sikring
Jens Kronborg Bang
Serviceleder Sikring
Frank R Andersen
Serviceleder
Morten Hammelsvang Rasmussen
Serviceleder
Michael Nysted Henriksen
Serviceleder, Brand
Nana Dolmer Sørensen
Serviceleder Sikring
Thomas Løth Zeuthen
Afdelingsleder
Lars Ebsen
Kompetencerådgiver, Sikring
Michael V. Frandsen
Serviceleder, Sikring
René Kongslev
Serviceleder Brand
Mikkel Mohr Poulsen
Kommerciel chef
Steffen Lyager
Serviceleder, Brand & Sikring
Lars Christian Hyltoft
Afdelingsleder
Klaus Nielsen
Serviceleder Brand
Jimmy Slot Jensen
Serviceleder
Brian G. Olesen
Servicechef, Brand & Sikring
Sean Bøgh
Afdelingschef
Henrik Jensen
Servicechef
Kenneth Vesth Toft
Projektleder
Flemming Kristiansen
Serviceleder, Sikring
Peter Petersen
Afdelingsleder
Henrik H. Rasmussen
Afdelingsleder
Dennis Sander Andersen
Serviceleder Brand
Søren Melgaard Hansen
Regionschef, København
Anders S. Pedersen
Serviceleder
Henrik Grejsen
Kompetencerådgiver Sikring
Jens Ærbo Fuglsig
Afdelingsleder
Casper Brandhøj
Afdelingsleder
Morten Mentz Bach
Serviceleder Brand & Sikring
Flemming Korsholm
Projektchef
Torben Damsgaard Johansen
Serviceleder, Sikring
Søren Lawaetz Jeppesen
Serviceleder Brand
Søren Vestergaard Jakobsen
Kompetencerådgiver, Brand
Peter Kanstrup
Serviceleder
Troels Mørk Henningsen
Serviceleder Brand
Jacob Lykkegård Jensen
Serviceleder, Sikring
Anders Lerbeck Sørensen
Serviceleder
Leonard Flint
Serviceleder Brand & Sikring, Velfærd
René Z. Jeppesen
Projektchef
Rune Marquardt
Serviceleder Brand & Sikring
Jacob H. Tegewaldt
Serviceleder
Søren Søndergaard
Serviceleder, Brand & Sikring
Michael Schebye
Afdelingschef
Martin H. Holten
Projektleder Brand & Sikring
Stine Ruberg Christensen
Afdelingschef, Jernbane, Offentlig trafik & Entreprise
Karsten Thorsen
Regionschef, Midt- & Nordjylland
Peter Sylvest Knudsen
Afdelingsleder
Anne Lautrup Jepsen
Direktør, Forretningsudvikling
Reza S. Nielsen
Afdelingsleder, Forsyning Vest
Thomas Bærentzen
Produktionschef
Flemming Roed
Afdelingsleder
Rafal Sjøholm Hansen
Serviceleder Sikring
Peter Falk Rasmussen
Afdelingschef
Bo Brink
Entreprisechef
Morten Brøgger
Afdelingsleder
Michael Davidsen
Serviceleder Sikring
Irnel Bilanovic
Afdelingschef