Top
logo
Døgn
service
+45 4366 8888

Kontakt os

Hovedkontor: Roskildevej 12, 2620 Albertslund +45 4366 8888

Ydelser
 • El
 • VVS
 • Ventilation
 • Køl
 • Sprinkler
 • Gas
 • Energioptimering
 • CTS
 • Brand & Sikring
 • ESCO
 • Fjernvarme
 • Gartneri
 • Infrastruktur
 • Ncore - Telefoni & Netværk
 • Marine
 • Maskin-Elektro
 • OPP
 • Petrokemi & Industri
 • Pharma
 • Proces
 • Teknisk Service & Facility
 • Tekniske Entrepriser
 • Velfærdsteknik
 • IBI
 • Automation
Afdelinger
 • Aabenraa
 • Aalborg - Kaolinvej
 • Aarhus
 • Albertslund
 • Albertslund - Maskinelektro
 • Bramming
 • Esbjerg - Hedelundvej
 • Esbjerg - Bådebrogade
 • Fredericia
 • Haarby
 • Herning
 • Hvidovre
 • Kalundborg
 • Kolding
 • Københavns Lufthavn
 • Odense
 • Ringsted
 • Roskilde
 • Silkeborg
 • Skanderborg
 • Slotsholmen teknik - City
 • Svendborg
 • Vejle
 • Viborg
Stab
 • Stab
Ledelse
 • Ledelse

Automation

Du får en komponent-uafhængig partner inden for styring, regulering, måling og overvågning. Du kan vælge del- eller totalsystemer – alle udviklet ud fra en filosofi om, at informationer skal kunne udveksles med og behandles af andre systemer. Via vores lange erfaring med projektering og programmering af åbne systemer.

IBI

Intelligente bygningsinstallationer (IBI) anvendes i stigende grad i byggeriet og har mange fordele; blandt andet reduceret energiforbrug, øget komfort, styring af vedligeholdelse og overvågning af fejl.
Vi tilbyder hjælp til rådgivning, projektering, installation og programmering af IBI-anlæg designet til fx lys, varme, ventilation.

Albertslund - Maskinelektro

Herstedvang 10 B
2620 Albertslund
Danmark
4366 8888
Vi hjælper dig med at holde industriproduktionen i gang, med vedligeholdelse og renovering af el-motorer, gear, pumper og kraner.

Velfærdsteknik

Hos Kemp & Lauritzen sætter vi en ære i at omsætte den nyeste teknologi inden for kaldeanlæg, sikringssystemer og kommunikation til enkle, pålidelige og effektive løsninger, der gør hverdagen markant nemmere for personalet på velfærdsområdet, herunder plejecentre, hjemmepleje, hospitaler, kommuner og skoler m.fl..

Læs mere her

Marine

Vi har gennem mange år opbygget og udviklet vores kompetencer indenfor skibselektronik og elinstallationer til marine-brug, og er i dag en af landets bedste og mest komplette udbydere indenfor el og installationer til marine.

Læs mere her

Gartneri

Vi skaber de bedste betingelser for vækst med optimal klimastyring. Optimale vækstforhold for planterne er forudsætningen for ethvert gartneris succes, og hos Kemp & Lauritzen har vi specialiseret os i at lave komplette og integrerede teknikløsninger til bl.a. denne branche.

Læs mere her

Maskin-Elektro

Kemp & Lauritzens elektromekaniske værksteder baserer sig på over 50 års erfaring, og har nogle af landets mest moderne faciliteter og udstyr. Opgaverne vi løser er vedligeholdelse, reparation og renovering af elmotorer, gear, pumper og kraner.
Læs mere her

Gas

Vi mestrer alle former for gasopgaver. Fra daglig service og vedligehold til rådgivning, projektering og installation af nye anlæg i alle størrelser. Det betyder, at vi kan tilbyde én samlet serviceaftale på alle dine anlæg lige fra den lille grill til det store industrikøkken.

Velfærd

Silkeborg

Priorsvej 25A
8600 Silkeborg
Danmark
8720 4840
Vi er stærkt til stede i Midtjylland, hvor vi tilbyder alle former for tekniske løsninger. Vi arbejder ud fra dine behov, om det så er større projekter eller mindre opgaver, der kræver vores ekspertise.

Esbjerg - Bådebrogade

Baadebrogade 1
6700 Esbjerg
Danmark
7611 4900
Vi er stærkt til stede i det sønderjyske, hvor vi tilbyder alle former for tekniske løsninger. Vi arbejder ud fra dine behov, om det så er større projekter eller mindre opgaver, der kræver et tværgående samarbejde.

Viborg

Klokkestøbervej 10 A
8800 Viborg
Danmark
8720 4840
Vi er stærkt til stede i Midtjylland, hvor vi tilbyder alle former for tekniske løsninger. Vi arbejder ud fra dine behov, om det så er større projekter eller mindre opgaver, der kræver vores ekspertise.

Bramming

Industrivej 45
6740 Bramming
Danmark
7519 2054
Vi er stærkt til stede i det sønderjyske, hvor vi tilbyder alle former for tekniske løsninger. Vi arbejder ud fra dine behov, om det så er større projekter eller mindre opgaver, der kræver et tværgående samarbejde.

Aabenraa

Rugkobbel 260
6200 Aabenraa
Danmark
7462 2530
Vi er stærkt til stede i det sønderjyske, hvor vi tilbyder alle former for tekniske løsninger. Vi arbejder ud fra dine behov, om det så er større projekter eller mindre opgaver, der kræver vores ekspertise.

Svendborg

Østre Havnevej 39
5700 Svendborg
Danmark
6263 1225

Haarby

Trunderupvej 1C
5683 Haarby
Danmark
6263 1225

Salg

CTS

Vi har indgået et partnerskab med TREND, så vi kan kalde os et Trend Systemhus. Vores særlige fordel som Trend-partner er, at vi kan levere alle de tekniske fag, indenfor Bygningsautomatik, herunder CTS (Central Tilstandskontrol og Styring), BMS (Building management systems) og IBI anlæg (Intelligente bygningsinstallationer). 

Ledelse Specialer

Ledelse Tekniske Entrepriser

Ledelse Teknikhuse

Direktører

Ledelse

Stab

Sprinkler

Et sprinkleranlæg er installeret for at redde liv og værdier. Vi afdækker jeres behov, og kommer med et komplet løsningsforslag, så jeres brandsikkerhed lever op til lovkravene. Dertil kan vi klare installationen af sprinkleranlægget samt den efterfølgende service.
Læs mere her

Tekniske Entrepriser

Vi leverer samtlige former for tekniske entrepriser som storentreprise, totalentreprise og partnering. Uanset størrelse og kompleksitet styrer vi opgaven sikkert fra første idé og projektering til service og vedligeholdelsesaftaler. 
Læs mere her

Pharma

Kravene til hygiejne og renhed stiger. Det stiller krav til fleksible løsninger. Vores erfaringer spænder fra små renrum og prøveanlæg til store sterile produktionsfaciliteter. Vi har nøglen til den færdige løsning og håndterer hele processen fra valg af materialer og produkter til levering og installation. 
Læs mere her

Teknisk Service & Facility

Med en serviceaftale fra Kemp & Lauritzen får du en forbedret økonomi samtidig med at driftssikkerhed og produktivitet øges på dine anlæg. Uanset tekniske installationer og anlæg, kan vi servicere disse og rådgive om deres optimale vedligeholdelse. 
Læs mere her

Petrokemi & Industri

Vi har unikke kompetencer inden for petrokemi og industri. Vi har egne produktionsfaciliteter på mere end 55.000 m2 og varetager alle typer opgaver. Vi laver alt i rør, alle slags legeringer i alle størrelser. Vi producerer til olieindustrien, raffinaderier og anden industri. Vi klarer alt, fra de helt små opgaver, til de helt store, som skal slæbes med 10 tons kraner. 
Læs mere her

Energioptimering

Vi giver dig overblik over, hvor du kan spare mest. Vi beregner, hvad det koster at udføre arbejdet. Vi hjælper med at søge offentligt tilskud, og vi implementerer løsningerne.  
Læs mere her

ESCO

Et ESCO-projekt kræver skarp styring af mange løbende aktiviteter på flere niveauer. I et ESCO-samarbejde garanterer vi, at beregningerne for energibesparelsen i de enkelte bygninger faktisk kan føres ud i livet og efterfølgende dokumenteres. 
Læs mere her

Proces

Vi har mere end 30 års erfaring med lufttekniske anlæg af høj kvalitet til industrien. Vi sikrer, at dine projekter behandles optimalt på alle trin fra idé til opstart af anlæg. Er projekterne uden for landets grænser, er det intet problem - vi følger med og sikrer, at alt forløber som det skal. Læs mere her

Infrastruktur

Vi er specialister i at servicere tekniske anlæg på de danske broer, jernbaner og motorveje. Vi har landets stærkeste specialkompetencer, som betyder, at vi tilbyder vores kunder unik viden og mange års erfaring indenfor infrastruktur. 
Læs mere her

Brand & Sikring

Vi er specialister, når det gælder brand og sikring af bygninger og nye eller gamle anlæg. Vi skaber tryghed, sikrer dine værdier og begrænser skaderne. Vi leverer et effektivt og moderne brandsluknings- eller sikringsanlæg, der lever op til myndighedernes krav. 
Læs mere her

OPP

Vi tilbyder projekter i et offentlig-privat partnerskab (OPP), hvor vi samler projektering, etablering, drift, vedligeholdelse i én kontrakt. Her varetager vi etablering og drift og vedligeholdelse af et offentligt anlæg – fx en skole eller et kontorbyggeri. 
Læs mere her

Ncore - Telefoni & Netværk

I Kemp & Lauritzen er vi totalleverandør af kommunikationsløsninger. Vi ved, hvad der skal til for at skabe effektiv og moderne kommunikation. Det gælder både helt nye løsninger og opgradering af eksisterende løsninger. 
Læs mere her

Fjernvarme

Vi har mere end 40 års erfaring i at opbygge og vedligeholde fjernvarme- og dampanlæg. Vi udfører hoved- og fagentrepriser og alt fra store transmissionsledninger til små stikledninger og servicering af ledningsnettet. 
Læs mere her

Køl

Vi mestrer alle køle- og klimaopgaver. Fra daglig service, vedligehold og rengøring til rådgivning, projektering og installation af nye anlæg i alle størrelser. Klima, miljø og opvarmning er i fokus, og vores ydelser og løsninger tager hensyn til både dine ønsker og de lovpligtige krav. 
Læs mere her

Ventilation

Et godt indeklima er afgørende for menneskers trivsel – og for din el-regning. Nøglen er moderne og velholdt ventilation. Vi leverer alle former for ventilationsanlæg fra avancerede renrum, laboratorier og procesudsugningsanlæg til komfortventilation.
Læs mere her

VVS

Vi er førende specialister inden for komplekse rørinstallationer, VVS- og sprinklerentrepriser samt service og vedligehold. Vi tilbyder faste servicekontrakter og traditionelle servicearbejder. Vores VVS-kunder et bredt udsnit af dansk erhvervsliv, offentlige kunder samt boligselskaber.
Læs mere her

El

Siden 1882 har el været et af vores centrale forretningsområder. Vi tilbyder en lang række af el-løsninger. Fra første idé over installation til service og vedligehold. Fra standardinstallation til højt specialiserede løsninger.
Læs mere her

Kalundborg

Svanevej 7
4400 Kalundborg
Danmark
5951 3059
Vi laver alt i rør, alle slags legeringer i alle størrelser. Vi producerer til olieindustrien, raffinaderier og anden industri. Vi klarer alt, fra de helt små opgaver du kan holde i hånden, til de helt store, som skal slæbes med 10 tons kraner.

Københavns Lufthavn

Teknikervej 8
2770 Kastrup
Danmark
3251 9495
Vi er stærkt til Storkøbenhavn, hvor vores afdelinger tilbyder alle former for tekniske løsninger. Vi er din stærke partner i både større projekter og mindre opgaver.

Slotsholmen teknik - City

Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Danmark
3341 1740
Vi er stærkt til Storkøbenhavn, hvor vores afdelinger tilbyder alle former for tekniske løsninger. Vi er din stærke partner i både større projekter og mindre opgaver.

Vejle

Ferrarivej 14B
7100 Vejle
Danmark
7582 2566
Vi er stærkt til stede i det sønderjyske, hvor vi tilbyder alle former for tekniske løsninger. Vi arbejder ud fra dine behov, om det så er større projekter eller mindre opgaver, der kræver vores ekspertise.

Skanderborg

Sygehusvej 30B
8660 Skanderborg
Danmark
8793 2244
Vi er stærkt til stede i Midtjylland, hvor vi tilbyder alle former for tekniske løsninger. Vi arbejder ud fra dine behov, om det så er større projekter eller mindre opgaver, der kræver vores ekspertise.

Roskilde

Langebjerg 2
4000 Roskilde
Danmark
4634 7000
Vi er stærkt til stede på Sjælland, hvor vores afdelinger i Roskilde og Ringsted tilbyder alle former for tekniske løsninger til el, VVS, ventilation og køl.

Ringsted

Jættevej 52
4100 Ringsted
Danmark
5760 3541
Vi er stærkt til stede på Sjælland, hvor vores afdelinger i Roskilde og Ringsted tilbyder alle former for tekniske løsninger til el, VVS, ventilation og køl.

Odense

Industrivej 9
5260 Odense S
Danmark
6615 1616
Vi er stærkt til stede på Fyn, hvor vores afdeling i Odense tilbyder alle former for tekniske løsninger. Vi er din stærke partner i både større projekter og mindre opgaver.

Kolding

Albuen 60
6000 Kolding
Danmark
7633 9999
Vi er stærkt til stede i det sønderjyske, hvor vi tilbyder alle former for tekniske løsninger. Vi arbejder ud fra dine behov, om det så er større projekter eller mindre opgaver, der kræver et tværgående samarbejde.

Hvidovre

Stamholmen 110
2650 Hvidovre
Danmark
3634 9700
Vi er stærkt til Storkøbenhavn, hvor vores afdelinger tilbyder alle former for tekniske løsninger. Vi er din stærke partner i både større projekter og mindre opgaver.

Herning

Taksvej 16
7400 Herning
Danmark
9722 3677
Vi er stærkt til stede i Midtjylland, hvor vi tilbyder alle former for tekniske løsninger. Vi arbejder ud fra dine behov, om det så er større projekter eller mindre opgaver, der kræver vores ekspertise.

Fredericia

Strevelinsvej 22
7000 Fredericia
Danmark
7025 0282
I mere end 100 år har vi udført alle typer røropgaver på danske kraftværker inden for blandt andet service og vedligeholdelse - herunder shut-downs og renovering af eksisterende røranlæg.

Esbjerg - Hedelundvej

Hedelundvej 9
6705 Esbjerg Ø
Danmark
7514 0155
Vi er stærkt til stede i det sønderjyske, hvor vi tilbyder alle former for tekniske løsninger. Vi arbejder ud fra dine behov, om det så er større projekter eller mindre opgaver, der kræver et tværgående samarbejde.

Aarhus

Anelystparken 38
8381 Tilst
Danmark
8746 7000
Vi er stærkt til stede i Midtjylland, hvor vi tilbyder alle former for tekniske løsninger. Vi arbejder ud fra dine behov, om det så er større projekter eller mindre opgaver, der kræver vores ekspertise.

Aalborg - Kaolinvej

Kaolinvej 10
9220 Aalborg Øst
Danmark
9811 7733
Vi er stærkt til stede i Nordjylland, hvor vi tilbyder alle former for tekniske løsninger. Vi arbejder ud fra dine behov, om det så er større projekter eller mindre opgaver, der kræver vores ekspertise.

Albertslund

Roskildevej 12
2620 Albertslund
Danmark
4366 8888
Vi er stærkt til stede i hele Danmark, hvor vi tilbyder alle former for tekniske løsninger. I Albertslund ligger vores hovedsæde, som foruden vores administration også huser flere af vores specialer.

Personer

Karsten Riis Andersen
Økonomidirektør
Mads Møller Andersen
Direktør, Specialer
Peter Kaas Hammer
Adm. direktør
Thomas Gjørup
Direktør, Teknikhuse
Søren Raun Frahm
Direktør, Tekniske Entrepriser
Thomas Thorsøe
HR-direktør
Danny Christian Rasmussen
Regionschef, Syd- og Sønderjylland
Thomas E. Brokdorff
Tilbudschef
Kim Christiansen
Sektionschef, Tekniske Entrepriser
Torben Friis Barrett
Afdelingschef
Clavs Elmann
Sektionschef, Petrokemi & Industri 
Ole Kayrød Olsen
Afdelingschef
Thomas Skov Nielsen
Afdelingschef
Jørgen Terp
Afdelingschef
Jan Jull Nielsen
Afdelingschef
Michael Balslev
Sektionschef, Telefoni & Netværk 
Lars Morild
Salgschef
Peter Jessen
Sektionschef, Brand & Sikring
Rune Løvstad
Afdelingchef
René Hilbert
Servicechef
Bo Petersen
Afdelingschef
Rune Kath
Afdelingschef
Martin Cassøe
Afdelingschef
Torben Krogh
Energikonsulent
Peter Stenderup Jensen
Sektionschef, Pharma
Jens Damgaard
Afdelingschef, ventilation
Michael Krøyer
Sektionschef, Engineering 
Jakob Gøtze
Afdelingschef
Christian Bogdahn-Reeh
Sektionschef, Infrastruktur Teknik 
Poul Kilt
Afdelingschef
Per Jørgensen
Afdelingsleder, Proces
Klaus Leth Pedersen
Afdelingschef
Karsten Ø. Knudsen
Regional salgschef
Claus Lindgreen
Kompetencerådgiver Sikring
Jesper Johansen
Kompetencerådgiver, Sikring
Søren Simonsen
Kompetencerådgiver, Brand
Anne Lautrup Jepsen
Forretningsudviklingschef
Brian Hansen
Afdelingschef HSE
Christa Hein
Kvalitetschef
Claus Bilgrav Christensen
Økonomichef
Jens Christian Thisted
Indkøbschef
Karen Thure
Kommunikations- og marketingchef
Steen Nielsen
IT-chef
Tonny El-Khattam
Juridisk chef / Advokat
Christian Larsen
Afdelingschef
Kent Otto Henker
Afdelingschef
Benny Pedersen
Produktionschef
Jens Brøkner
Salgschef
Jesper Johannessen
Account manager
Morten Smollerup
Afdelingschef
Ryan Dag Johansen
Energikonsulent
Birgitte Stæhr Nielsen
Direktionssekretær 
Debitorbogholderi
Kontakt os ved spørgsmål
Kreditorbogholderi
Kontakt os ved spørgsmål
Faktura
Send din faktura her
Morten E. Rasmussen
Afdelingschef, Elnet
Esben Leth Jacobsen
Afdelingsleder
Flemming Sall
Afdelingschef
Michael Thrane
Regional salgschef
Brian Lunde Hansen
Afdelingschef
Thomas Agatz
Regional salgschef
Thomas Dall Mollerup
Servicechef
Stig Malte Møller
Regional salgschef
Jens Peter Østergaard Johansen
Regional salgschef
Stig Lindy Wermuth
Regionschef, Sjælland & Fyn
Brian Valentin
Kompetencerådgiver Brand
Torben Hansen
Kompetencerådgiver Sikring
Søren Reinholdt
Sektionschef, Fagentrepriser
Rune Kristensen
Projektudviklingschef
René Jensen
Servicechef, Brand & Sikring
Peter B. Olesen
Afdelingsleder
Jørgen F. S. Klausen
Afdelingschef, VVS
Thomas Wiborg Kortsen
Afdelingschef, El-net
Henrik Avnsted
Kompetencerådgiver, Brand
Kristian Stengård Nordby
Servicechef, Brand & Sikring
Christian Tørsleff
Afdelingschef, el
Per B. Rasmussen
Afdelingsleder, R&D
Allan Gustavsen
Regionschef, Innovation & Energi
Gustav Petersen
Kundechef
Søren Jønsson
Proces- & Udviklingschef
Finn Rygaard
Tilbudschef
Ulrik Jensen
Servicechef
Ejk Rønning
Regionschef
Christian Beiter
Salgschef 
Jens Christian Brobyskov
Afdelingschef
Bjarne Kjeldsen
Salgschef Marine
Annemette Skeel
Chef for Velfærdsteknik
Bo Rocatis Larsen
Afdelingschef
Søren Jørgensen
Serviceleder
Tommy Bisgaard
Kompetencerådgiver, Brand
Torben Ernstrøm
Kompetencerådgiver, Sikring
Karsten Thorsen
Regionschef, Midt- & Nordjylland
Thomas Kjærgaard Jacobsen
Serviceleder Sikring
Morten Brøgger
Afdelingsleder
Thomas Bærentzen
Produktionschef
Dennis Olsen
Serviceleder Sikring
Jacob Kamstrup Larsen
Servicechef Sikring
Bo Brink
Projektchef
Bård Erik Thosand
Servicechef Brand
Martin Hansen
Servicechef, Brand & Sikring
Martin Blomberg Hansen
Afdelingschef, Jernbane
Morten Mentz Bach
Serviceleder Brand & Sikring
Michael Nysted Henriksen
Serviceleder, Brand
Jonas Adamsson
Afdelingschef, Offentlig trafik & Entreprise
Søren Lawaetz Jeppesen
Serviceleder Brand
Michael V. Frandsen
Serviceleder, Sikring
René Linnet
Serviceleder
Troels Mørk Henningsen
Serviceleder Brand
Jacob Kamstrup Larsen
Servicechef Sikring
Jimmy Runge
Afdelingsleder
Jacob Fabech Lundsgaard
Serviceleder, Brand & Sikring
Flemming Kvistholm
Serviceleder
Christian Gade Kjærgaard
Afdelingschef, Brand & Sikring Vest
Irnel Bilanovic
Serviceleder
René Z. Jeppesen
Projektchef
Claus Graff
Serviceleder
Michael Schebye
Afdelingschef
Lars Ebsen
Serviceleder, Sikring
Adam Lundh
Projektleder, CTS
Christian Laust Bendesen
Serviceleder, Brand
Rasmus Jensen
Projektleder, CTS
Brian G. Olesen
Servicechef, Brand & Sikring
John Eckart Hansen
Projektassistent
Flemming Kristiansen
Serviceleder, Sikring
Rasmus Trebbien Tribler
Projektingeniør
Leonard Flint
Serviceleder Brand & Sikring, Velfærd
Jon Sejr Enggaard Ambirk
Serviceleder Brand
Peter Sylvest Knudsen
Afdelingsleder
Søren Søndergaard
Serviceleder, Brand & Sikring
Henrik Grejsen
Serviceleder Sikring
Flemming Roed
Afdelingsleder