Top
logo
Døgn
service
+45 4366 8888

Årsrapport

Kemp & Lauritzen koncernen i tal

Læs mere i vores seneste årsrapport her:  DK / UK

 

(m.kr.) 2022 2021 2020 2019 2018

Hoved- og nøgletal for de seneste fem år

Nettoomsætning 3.299,8 3.146,3 2.729,7 2.231,6 2.383,6

Bruttoresultat

1.532,6 1.434,4 1.288,9 1.151,3 1.160,5
EBITA før særlige poster  113,4 104,0 32,1 80,0 82,0
EBITA 113,4 104,0 (2,4) 80,0 82,0

Resultat af finansielle poster

(4,4) (5,0) (2,2) 68,7 0,2

Årets resultat

66,2 57,8 (16,6) 124,2 54,5

Samlede aktiver

1.790,4 1.552,1 1.482,0 1.086,0 1.009,9
Investeringer i materielle anlægsaktiver 37,0 15,2 21,6 7,4 1,4

Egenkapital

507,5 470,3 417,0 433,6 336,4

Gns. antal medarbejdere (stk.)

2.304 2.279 2.312 1.874 1.938

Download vores seneste årsrapport