Top
logo
Døgn
service
+45 4366 8888

Årsrapport

Kemp & Lauritzen koncernen i tal

Læs mere i vores seneste årsrapport her:  dansk / engelsk

 

(m.kr.) 2020 2019 2018 2017 2016

Hovedtal for de seneste fem år

Nettoomsætning 2.729,7 2.231,6 2.383,6 2.362,4 2.364,8

Bruttoresultat

1.288,9 1.151,3 1.160,5 1.098,3 1.031,1
EBITA før særlige poster  32,1 80,0 82,0 56,6 (28,5)
EBITA (2,4) 80,0 82,0 56,6 (28,5)

Resultat af finansielle poster

(2,2) 68,7 0,2 (0,1) (0,5)

Årets resultat

(16,6) 124,2 54,5 31,6 (32,1)

Samlede aktiver

1.482,0 1.086,0 1.009,9 1.025,3 1.134,5
Investeringer i materielle anlægsaktiver 21,6 7,4 1,4 12,3 14,0

Egenkapital

417,0 433,6 336,4 303,2 272,3

Gns. antal medarbejdere (stk.)

2.312 1.874 1.938 1.904 1.986

Download vores seneste årsrapport