Top
logo
Døgn
service
+45 4366 8888

Årsrapport

Kemp & Lauritzen koncernen i tal

Læs mere i vores seneste årsrapport her:  DK / UK

 

(m.kr.) 2021 2020 2019 2018 2017

Hoved- og nøgletal for de seneste fem år

Nettoomsætning 3.146,3 2.729,7 2.231,6 2.383,6 2.362,4

Bruttoresultat

1.434,4 1.288,9 1.151,3 1.160,5 1.098,3
EBITA før særlige poster  104,0 32,1 80,0 82,0 56,6
EBITA 104,0 (2,4) 80,0 82,0 56,6

Resultat af finansielle poster

(5,0) (2,2) 68,7 0,2 (0,1)

Årets resultat

57,8 (16,6) 124,2 54,5 31,6

Samlede aktiver

1.552,1 1.482,0 1.086,0 1.009,9 1.025,3
Investeringer i materielle anlægsaktiver 15,2 21,6 7,4 1,4 12,3

Egenkapital

470,3 417,0 433,6 336,4 303,2

Gns. antal medarbejdere (stk.)

2.279 2.312 1.874 1.938 1.904

Download vores seneste årsrapport