Top
logo
Døgn
service
+45 4366 8888

Bæredygtighed – vores arbejde for et grønnere Danmark

For os handler bæredygtighed om at drive forretning på en måde, der minimerer negative påvirkninger og maksimerer positiv værdi for mennesker, miljø og samfundet. Det er vores vurdering, at vi kan have den største positive påvirkning på bæredygtighedsagendaen via vores mange energibesparende indsatser hos vores offentlige og private kunder over hele landet.

Som Danmarks førende teknikvirksomhed har vi i Kemp & Lauritzen de nødvendige faglige kompetencer og teknologi til rådighed i forhold til at bistå vores kunder med at nedbringe deres bygningers og procesanlægs CO2-udslip. Her oplever vi, at stadig flere kunder efterspørger rådgivning til den grønne omstilling og stiller krav til vores løsninger og vores egen direkte CO2 -påvirkning.

Samtidig vil vi fremover yderligere styrke vores fokus på miljøpåvirkningen indenfor egne rækker samt miljøpåvirkningen i vores forsyningskæde.

Kemp & Lauritzens egen grønne omstilling

Vi har i 2021 dannet os et overblik over Kemp & Lauritzens egen CO2 -påvirkning, hvilket også er præsenteret i vores 2021-årsrapport på side 4.

Vores påvirkning ligger på 6.393 tons CO2 for 2021 (2020: 5.919 tons).

I 2021 har vi fastlagt vores ambition om, at vi i 2030 har reduceret vores såkaldte scope 1 og 2 CO2-udslip med 70% (læs forklaring på "scope 1" og "scope 2" i årsrapporten). Vi arbejder nu på en plan for at efterleve ambitionen om 70% reduktion i 2030, hvilket blandt andet indebærer en ISO 14001 (international standard for miljøledelse) certificering i 2023.

Vi vil reducere vores egen direkte CO2 - udledning med 70% i 2030. 

 

Det er vores vurdering, at den største negative effekt, som Kemp & Lauritzen har på miljøet (scope 1 og 2), stammer fra den CO2-udledning, som kommer fra brændstoffet i vores firmabiler.

I 2021 har vi derfor igangsat initiativer, der indebærer, at vi:

  • Anskaffer langt flere hybrid- og elpersonbiler og dermed udfaser brugen af benzin- og dieselpersonbiler. 76% af personbilerne bestilt i 2. halvår 2021 er enten hybrid- eller elpersonbiler.
  • Anskaffer de første elvarebiler. Desuden har vi løbende haft fokus på at sikre, at vores flåde af dieselvarebiler lever op til de nyeste standarder og 96,2% af vores dieselvarebiler lever således op til EURO6 standarden.

Vores biler er en central del af vores forretning, og de er afgørende for, at vi kan køre ud til vores kunder og betjene dem på deres lokationer. Vi kan derfor ikke undvære vores biler, men vi kan indrette vores bilpark mere miljøvenligt i forhold til det udvalg af biler, der benyttes. Her sætter vores nye digitale IT-serviceplatform os blandt andet i stand til at optimere ruteplanlægningen på servicebesøg hos vores kunder. Vi vil på den baggrund kunne reducere antallet af kilometer, som vi i Kemp & Lauritzen årligt tilbagelægger i vores firmabiler.

Vi retter også blikket mod vores ejendomme for at se nærmere på den el og varme, vi anvender, og om vi på sigt kan reducere vores CO2 -udslip ved hjælp af konkrete initiativer. CO2 fra vores el- og varmeforbrug udgør dog ikke nær så stor en andel af vores grønne forbedringspotentiale som bilparken.

For hele 2021 har vi indgået aftale om grøn strøm, hvilket betyder, at vi får dækket vores elforbrug 100% med vedvarende energi fra certificerede anlæg. Denne aftale har vi forlænget til også at dække 2022 og 2023.

Vi vil reducere CO2 -udledningen fra vores bilpark ved at anskaffe langt flere hybrid- og elpersonbiler og arbejde mere med ruteplanlægning.

 

Vores miljødata:

 

 

 

Som eksempel på vores energisparende indsatser ser du i denne film, hvordan vi har hjulpet med at gøre forbindelsen mellem Danmark og Sverige endnu grønnere