Top
logo
Døgn
service
+45 4366 8888

Kemp & Lauritzen opfordrer til forhandlinger

Omkring 300 elektrikere på Sjælland har siden mandag nedlagt arbejdet i forbindelse med lokale overenskomstforhandlinger. Arbejdsnedlæggelsen strider imod overenskomsten og ledelsen i Kemp & Lauritzen opfordrer til genoptagelse af arbejdet og forhandlingerne.

Siden mandag morgen har omkring 300 Kemp & Lauritzen-elektrikere på Sjælland valgt at nedlægge arbejdet, hvilket rammer en række projekter og serviceopgaver i København samt det øvrige Sjælland. Arbejdsnedlæggelsen strider imod overenskomsten og derfor opfordrer ledelsen i teknikkoncernen nu til, at man sætter sig tilbage til forhandlingsbordet og forhandler de lokale aftaler på plads. Medarbejdernes utilfredshed retter sig mod løn og lønforhold.

"Indledningsvist er det dybt beklageligt, at vores medarbejdere har valgt ikke at fortsætte dialogen, men overenskomststridigt at nedlægge deres arbejde. Vi kan kun opfordre til, at medarbejderne genoptager arbejdet og fortsætter de igangværende forhandlinger,” siger konst. adm. direktør/CFO Tue Sjøntoft.

Medarbejdergrupperne i Kemp & Lauritzen har i lighed med tidligere år gennemført et forhandlingsforløb, der er baseret på decentrale forhandlinger, hvor man har diskuteret forskellige overenskomstmodeller afhængig af, om det er akkordarbejde eller mere specialiseret timelønsarbejde. En række forhandlingsforløb har på det seneste vist, at flere medarbejdergrupper gerne vil have en mere individuel løn baseret på personlige tillæg.

Der er indgået decentrale overenskomstaftaler på vvs-området og ledelsen opfordrer på den baggrund til at få løst denne konflikt hurtigst muligt ved forhandlingsbordet og ikke via overenskomststridige arbejdsnedlæggelser.

 

Kemp & Lauritzen er organiseret i tre områder:

Teknikhuse – der samler koncernens kompetencer indenfor teknisk service. Teknikhuse er en geografisk opdelt serviceorganisation der dækker hele Danmark ud fra 6 geografiske områder, København, Sjælland, Fyn, Syd - og Sønderjylland, Midtjylland samt Nordjylland. I hvert af de geografiske områder er Teknikhuse repræsenteret med mindst et større domicil.

Tekniske Entrepriser – der samler koncernens kompetencer indenfor prissætning, projektering og udførelse af større entrepriseopgaver.

Specialer – der samler selskabets kompetencer indenfor forskellige industrisegmenter. De enkelte specialer har kun begrænsede lighedspunkter indenfor produkter, men fokuserer på hver deres specialkompetence og opererer ofte på egne definerede markeder.

Kemp & Lauritzen-koncernen er en af Danmarks ældste og største aktører inden for tekniske løsninger, og i dag omsætter koncernen for 2,4 mia. kr. og beskæftiger knap 2.000 medarbejdere fordelt på 22 lokationer, heraf to i Sverige. Koncernen Kemp & Lauritzen tilbyder tekniske løsninger inden for el, rør/VVS og ventilation/køl enten som enkeltstående projekter eller som tværfaglige tekniske entrepriser.
Udover at tilføre kunderne bred og dyb faglig kompetence inden for de tre forretningsområder er det Kemp & Lauritzen koncernens mål, gennem høj faglighed og en bred produktpalette, at levere markedets højeste kvalitet. Og med et skarpt fokus på innovation at sætte standarden fremadrettet for ny teknologi og nye services i branchen. Denne tilstedeværelse og kapacitet giver stor handlekraft på alle niveauer og betyder, at selv de største og mest komplekse opgaver kan løftes.

Læs mere om Kemp & Lauritzen A/S her på www.kemp-lauritzen.dk

Right content: 

For yderligere information, kontakt venligst:
Konst. adm. direktør Tue Sjøntoft, Kemp & Lauritzen på tlf. 9137 5145 / 4366 8612