Top
logo
Døgn
service
+45 4366 8888

Nødkald til ældre og hjemmeboende

Nødkald og andre tryghedsløsninger til hjemmeboende (hjemmepleje)

Bliv boende længere tid i egen bolig

Langt de fleste ældre ønsker at bo i eget hjem, selv om det kan byde på udfordringer af forskellig art. Vores løsninger understøtter de ældres liv længst muligt i eget hjem samtidig med, at de frigør ressourcer hos personalet. Det frigør tid, der i stedet kan bruges på omsorg, og på den måde kan både kommunale og private aktører effektivt skabe trygge rammer for ældrelivet derhjemme.

De primære udfordringer på området handler om tryghed og sikkerhed. Tryghed opnås gennem tillid til enkle og pålidelige løsninger med bl.a. nødkald, der giver den ældre beboere, plejepersonale og pårørende en oplevelse af at hjælp i nødsituationer altid er tæt på.

Nødkald kan implementeres i forskellige versioner, der hver især giver specifikke fordele, fx:

  • Simpel kaldeknap – let betjening
  • Nødkald med samtale – hurtig afklaring af en given situation
  • Nødkald med tilkobling af andet kaldetilbehør som røg-, døralarm, virtuelt tryghedsbesøg – hurtig afdækning ved behov for hurtig hjælp
  • Nødkald og aktive sikkerhedssystemer, der hjælper demente
  • Medicinskabe

I det daglige sikrer vores løsninger en bedre hverdag for den ældre, især demente, der ofte glemmer ting og derfor har brug for aktive systemer, der hver dag øger sikkerheden i hjemmet.

Disse løsninger, der tillige kan  integreres med nødkald, bruger intelligent teknologi, der øger sikkerheden for især demente, fx:

  • Komfurvagt – sikrer, at komfuret slukkes, hvis det glemmes, og kender forskel på røg og damp.
  • Sengevagt – overvåger tiden ude af sengen om natten og kan alarmere automatisk.
  • Automatisk tænd/sluk af el-apparater – integration med andre systemer, der følger beboerens døgnrytme
  • Kamera – personalet kan kigge ind i løbet af natten (godkendt i henhold til persondata-loven).
  • Elektroniske dørlåse – let adgang til boligen, og påvirker ikke dørenes brandklassifikation.

Vi dækker alle behov for velfærd til moderne hjemmepleje

Hos Kemp & Lauritzen går vi i tæt dialog med hvert enkelt hjemmepleje-område for at finde frem til den bedste individuelle løsning til nødkald i forskellige varianter. Vi fokuserer altid på at finde det bedste kompromis mellem funktionskrav, budgetrammer og integration med andre systemer. Vores løsninger opbygges så de dækker alle behov inden for moderne hjemmepleje.

Kontakt os

Vil du vide mere om hvordan vi kan hjælpe jer med at løse jeres behov og udfordringer på hjemmepleje-området i form af nødkald, sikring m.m., skal du endelig kontakte os på telefon 4366 8888.

Vores medarbejdere står klar til at rådgive dig omkring en optimal løsning, der samtidig er nem at bruge i det daglige

FIND KONTAKTPERSON