Top
logo
Døgn
service
+45 4366 8888

Serviceattest

Som kompetente myndigheder i henhold til Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF, erklærer, attesterer og bekræfter Erhvervsstyrelsen, Skifteretten, Politi, ATP og SKAT følgende om KEMP & LAURITZEN A/S i henhold til ovennævnte rådsdirektiv 2014/24/EU - se hele attesten her DK / UK