Top
logo
Døgn
service
+45 4366 8888

C.W. OBEL KOLLEGIET

ENERGIOPTIMERING

ENERGIOPTIMERING
ÉN KONTAKT
BESPARELSER

C.W. OBEL KOLLEGIETS FORDELE

HØJ FAGLIGHED OG HANDLEKRAFT
INNOVATIV OG LØSNINGSORIENTERET TILGANG
ALLE FORMER FOR VVS- OG RØRINSTALLATIONER SAMT TEKNIKENTREPRISER
FAG- OG TOTALENTREPRISER FRA IDÉ OVER PROJEKTERING TIL UDFØRELSE, DRIFT OG SERVICE
ALLE NØDVENDIGE CERTIFICERINGER
VARMEFORBRUG REDUCERET MED 18 %
PDF icon PDF (426.87 KB)

Energitiltag reducerer varmeforbrug med 18 %

På C.W. Obel Kollegiet i Aalborg er beboerne mere end almindeligt glade for kollegielivet. Fra 2012 og frem sparer de tusindvis af kroner årligt i varmeudgifter. Årsagen er en effektiv renovering af det blot 10 år gamle varmesystem - og Kemp & Lauritzen har allerede plantet flere spareforslag, der vil lune yderligere på budgettet.

Investering tjent hjem allerede første år

”Normalt er man glad, hvis en investering i energioptimering er tjent hjem inden for 3 år, men i vores tilfælde taler vi om en tilbagebetaling på 12-14 måneder”, fortæller Keld Petersen, vicevært på C.W. Obel Kollegiet.

Årlig varmebesparelse på 136.000 kr. 

C.W. Obel Kollegiet blev opført i 1975 og er opdelt på 10 gårde med hver 20 lejligheder i forskellige størrelser samt et fælleshus inkl. vaskeri og et selvstændigt teknikrum. For ca. 10 år siden udskiftede man gårdenes store varmtvandsbeholdere og indførte varmevekslere i teknikrummene. Nogle af de gamle installationer blev siddende, bl.a. en række cirkulationspumper med termostatstyring til brugsvand.

Kemp & Lauritzen kunne via målinger i starten af 2012 konstatere, at varmeudnyttelsen ikke var optimal. Der blev gennemført et forsøgsprojekt i ét af teknikrummene, og det indfriede fuldt ud forventningerne. Kemp & Lauritzens registreringer viste overbevisende forbedringer i forbruget, så der var ingen tvivl om, at de øvrige ni installationer efterfølgende også skulle energioptimeres. Break-even kom meget hurtigt.

”Kemp & Lauritzens løsning gør det nemt at vedligeholde installationerne, så vi fastholder besparelserne fremover”, fortæller Keld Petersen.

Næste mål - vandbesparelser

Keld Petersen har en løbende dialog med Kemp & Lauritzen om tiltag, der kan gavne miljøet og økonomien yderligere. Og succesen med renoveringen af varmeinstallationerne har intensiveret samarbejdet:

”Vand er det næste, vi kigger på. Kemp & Lauritzen har lavet en flowmåling og fået udregnet potentialet for vandbesparelser, og det første projekt er allerede søsat”, fortæller Keld Petersen.

Kollegiet startede med at udskifte brusehoveder og indføre sparebrusere i en gård i en prøveperiode på to måneder. Da registreringerne også denne gang bekræftede Kemp & Lauritzens beregninger, blev de resterende 180 brusehoveder også udskiftet - og kollegiet kan nu glæde sig over en vandbesparelse på ca. 10 % af hele vandforbruget.

ARBEJDERNES LANDSBANK

Servicecenter

CENTRALISERET SERVICE

ÉN KONTAKT

samarbejde

GODT SAMARBEJDE

ARBEJDERNES LANDSBANKS FORDELE

HURTIG SERVICE PÅ ALLE TEKNISKE OMRÅDER
MINDRE ADMINISTRATION OG REDUCERET TIDSFORBRUG
REDUCEREDE TRANSPORTOMKOSTNINGER
FORBEDRET KVALITETSSTYRING, HÆNDELSESHISTORIK OG DOKUMENTATION
SIKKERHED HELE DØGNET
Kontakt os Specialer
PDF icon PDF (325.7 KB)

Centraliseret service styrker effektiviteten og økonomien

God service skal være hurtig og kompetent. Derfor vælger flere og flere at samle deres tekniske service hos Kemp & Lauritzen. Det gælder også Arbejdernes Landsbank, der blot behøver at ringe til ét nummer for at få den nødvendige tekniske assistance inden for alle de tekniske fag - overalt i landet. Kemp & Lauritzen reagerer på opkaldet inden for 20 sekunder, og sender den nærmeste kvalificerede medarbejder ud for at løse opgaven.

Stærk webbaseret serviceplatform

Kemp & Lauritzens online serviceplatform er et smidigt kommunikationsværktøj, som er hjertet og omdrejningspunktet i virksomhedens servicekoncept. I systemet er hver opgave unik, og alt logges, så man nemt får det nødvendige overblik over hændelserne.

Systemet øger kundernes effektivitet og sikrer en langt bedre udnyttelse af deres ressourcer.

”Tidligere havde vi tusindvis af papirer og mapper på hver enkelt ejendom, men nu er alle dokumenter, serviceaftaler og rapporter samlet online”, fortæller Henriette Birkedal Hansen, ejendomsadministrator i Arbejdernes Landsbank. ”Det er rart, at alle har adgang til de samme informationer - især hvis en af de andre i teamet skal overtage en opgave eller følge op på en sag, når man er syg eller på ferie. Og at det er det samme firma - med én kontaktperson - der klarer alle opgaver over hele landet, styrker også kommunikationen og letter vores arbejde. Vi slipper for den sædvanlige ventetid og lange forklaringer over telefonen. Når det giver mening at tale sammen, er der er en super god kemi med vores kontaktpersoner i Kemp & Lauritzen”.

Bestilling online

Periodisk service af el, VVS, ventilation mv. styres naturligvis automatisk, mens ad hoc opgaver kan bestilles online.

”Det er dejligt nemt at gå online og lægge en akut opgave ind. Oplæringstiden for betjening af systemet er minimal, og det er jo en kæmpe fordel, hvis der af og til skal en afløser på”, forklarer Henriette Birkedal Hansen. ”Og der bliver straks taget hånd om sagen, hvad vi selvfølgelig er meget tilfredse med, så ingen skal sidde og svede eller fryse i flere dage, hvis et klimaanlæg svigter”.

FALCONER CENTRET

Falkoner Centret

ENERGIOPTIMERING

ENERGIOPTIMERING
BESPARELSER

FALCONER CENTRETS FORDELE

TOTALLEVERANDØR, DER KAN KOBLE ALLE FAG
KOMPLET ENERGIOPTIMERINGSPROJEKT FRA SCREENING OG ANALYSE TIL UDFØRELSE, DRIFT OG SERVICE
ENSARTET KVALITETSSYSTEM OG DOKUMENTATIONSNIVEAU
ATTRAKTIVE TILBAGEBETALINGSTIDER
Kontakt os Specialer
PDF icon PDF (1.01 MB)

Komplekst energiprojekt med mange fordele

Konkurrencen er skarp på markedet for erhvervsejendomme, så det gælder om at optimere kvaliteten og reducere driftsomkostningerne. Og det har Falkoner Centret gjort.

Da Falkoner Centret i 2013 valgte at tage fat på en energirenovering, startede man med at kigge på ejendommens pumpesystem. Der var behov for en mere holistisk tilgang og en leverandør, der kunne håndtere kompleksiteten i et projekt omfattende både belysning, ventilation og varme/vand-systemet. Valget faldt på Kemp & Lauritzen:

”Der er store fordele for os ved at samle det hele under én kontakt. Det har givet en god og stram koordinering hele vejen igennem projektet, også internt mellem de forskellige faggrupper. Kemp & Lauritzens målinger og analyse førte også frem til et meget fint og gennemarbejdet forslag, der svarede fint til vores forventninger og behov. Desuden var der nogle fornuftige tilbagebetalingstider på de enkelte dele, fx 1,5 år på ventilation”, fortæller Christian Mølholm, bæredygtighedsingeniør hos ATP Ejendomme A/S.

Markant kvalitetsløft i P-kælder

En af de større udfordringer var at sikre et godt miljø i P-kælderen og reducere det høje energiforbrug til ventilation. Kælderen havde tidligere været autoværksted og for at være sikker på at få al CO2 ud, kørte den remtrukne ventilation på højtryk døgnet rundt. Ved at indføre kammerventilatorer med trykstyring, automatik (med måling af bl.a. emissionsniveau og eksplosionsfare), dag/nat-regulering etc. lykkedes det at sænke energiforbruget væsentligt, samtidig med at sikkerheden blev forbedret.

Bedre og billigere belysning både ude og inde

Belysningen i Falkoner Centret bestod primært af ældre lysstofrør og halogen-spots med et højt energiforbrug. I P-kælderen var lysniveauet tilmed så lavt, at det var svært at orientere sig. Det rettede Kemp & Lauritzen hurtigt op på med nogle velvalgte LED-løsninger:

”Vi har opnået kæmpe besparelser og kvalitetsforbedringer, ikke mindst inden for belysning”, siger Christian Mølholm. ”I P-kælderen har vi fået et langt højere lux-niveau for færre penge, og den effektive regulering i forhold til udstødningsgas giver en bedre luft og højere sikkerhed. I det hel taget er det blevet betydeligt nemmere at justere ventilationen, så den kører præcist efter behovet i de forskellige sektioner af ejendommen.”

Alle vand- og varmepumper udskiftet og tilsluttet CTS

De fleste vand- og varmepumper i Falkoner Centret var af ældre dato og ikke tilsluttet CTS, og energiforbruget var højt. Alle større pumper blev udskiftet og forsynet med trykstyring. Via tilslutning til ejendommens CTS-anlæg er det nu muligt at finjustere driften i forhold til årstid og udetemperatur.

Seriøse knæk på energikurven

Via målere kan operatørerne nemt tjekke energiforbruget:

”Kemp & Lauritzen har gjort det nemt for os at opnå og få dokumenteret de resultater, vi var blevet stillet i udsigt. Vi har oplevet nogle seriøse knæk på kurven i takt med, at teknikken er blevet implementeret, fx 30% på el, og det resulterer i nogle signifikante besparelser, når vi lægger alle tallene sammen. Sammen med en optimering af driften betyder det, at vi i dag er væsentligt mere konkurrencedygtige og dermed ekstra attraktive over for nye lejere og investorer”, siger Christian Mølholm.

 

BRØNDERSLEV KOMMUNE

Brønderslev Kommune

ESCO-SAMARBEJDE

ÉN KONTAKTPERSON
EFFEKTIV PROJEKTKOORDINERING
ENERGIOPTIMERING
BESPARELSER

BRØNDERSLEV KOMMUNES FORDELE

BESPARELSE PÅ ENERGIFORBRUGET PÅ 4 MIO. KR. ÅRLIGT
TILBAGEBETALINGSTID PÅ 18 ÅR
BETYDELIGE BESPARELSER PÅ DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESBUDGETTET
Kontakt os Specialer
PDF icon PDF (472.06 KB)

Årlig besparelse på 4 millioner kroner

I sommeren 2013 skød Brønderslev Kommune og Kemp & Lauritzen gang i et af de største kommunale energiprojekter i Danmark til dato. 32 ejendomme i kommunen skal energioptimeres. Det mangeårige projekt til i alt 75 mio. kr. vil reducere kommunens energiregning med minimum 4 mio. kr. årligt.

90.000 m2 fordelt på 32 ejendomme

Over de kommende år gennemanalyserer Kemp & Lauritzen 90.000 m2 i den nordjyske kommune for at optimere el-, varme- og vandforbrug og fokusere på klimaskærmen via bygningsmæssige forbedringer. Det nedbringer energiforbruget betragteligt og sparer kommunen for en udgift på minimum 4 mio. kr. årligt.

Win-win situation

”Projektet er et såkaldt ESCO-samarbejde, hvor Kemp & Lauritzen som den private aktør garanterer, at beregningerne for energibesparelsen i de enkelte ejendomme rent faktisk kan føres ud i livet og efterfølgende dokumenteres over for kommunen”, fortæller sektionschef hos Kemp & Lauritzen, Søren Stougaard.

Aftalen til 75 mio. kr. er den første af sin art i Nordjylland. På landsplan har omkring 20 kommuner kastet sig over ESCO-modellen i jagten på energibesparelser.

Daværende borgmester, Lene Hansen, var yderst tilfreds ved aftalens indgåelse:

”Aftalen betyder både en forbedring af den kommunale driftsøkonomi samt en forbedring af miljøet, så det er en ren win-win situation. Projektet er fremsynet og vidner om, at vi i samarbejde med en privat virksomhed kan være med til at løse nogle af fremtidens udfordringer. Og så er det meget positivt, at pengene i stedet kan bruges på borgernær service frem for til at dække energiudgifter.”

I ESCO-projektet tager Kemp & Lauritzen sig af alt inden for ventilation, automatik, VVS-arbejde samt el, herunder etablering af solceller og nogle meget besparende belysningsprojekter.

Erfaring fra tidligere

Kemp & Lauritzen trækker på erfaringer fra Skanderborg Kommune, som selskabet indgik en lignende ESCO-aftale med i 2012. ESCO-Skanderborg har en samlet investering på 41 mio. kr., som indtjenes på blot 8 år.

”Til forskel for ESCO-Skanderborg har Brønderslev Kommune ønsket, at klimaskærmen på de omfattede ejendomme skal indgå i langt højere grad. Det betyder, at både investeringen og tilbagebetalingstiden er længere, men til gengæld vil kommunen spare yderligere på vedligehold, da der er tale om helstøbte løsninger. Vi nøjes altså ikke med at udskifte dele i motoren, vi skifter i stedet hele enheden,” slutter Søren Stougaard.

 

 

 

BABCOCK & WILCOX VØLUND

Babcock & Wilcox Vølund

OPTIMERING AF VARMESYSTEM

ENERGIOPTIMERING
BESPARELSER
ÉN KONTAKT

BABCOCK & WILCOX VØLUNDS FORDELE

NEM OPGAVE- OG PROJEKTKOORDINERING VIA ÉN KONTAKT
TILBAGEBETALINGSTID PÅ 1 ÅR
PROAKTIV INDSATS
GENNEMARBEJDET PROJEKTFORSLAG MED GODT OVERBLIK
VELDOKUMENTERET ENERGI360-PROCES
Kontakt os Specialer
PDF icon PDF (1.19 MB)

Optimering af varmesystem tjent hjem på 1 år

Et perspektivrigt samarbejde mellem Esbjerg Forsyning og Kemp & Lauritzen har givet positive resultater. Esbjerg Forsyning identificerer problemet, Kemp & Lauritzen finder og implementerer løsningen, og kunden får en mærkbar energibesparelse.

Energieftersyn af virksomheder

For at reducere CO2-udledningen og bidrage til regeringens 2020 Energiplan etablerede Esbjerg Forsyning i 2014 en ny ordning for energieftersyn af virksomheder. På basis af forbrug, returtemperatur på fjernvarmevandet etc. kan Esbjerg Forsyning udpege virksomheder med et stort potentiale for energioptimering. Realiseringen af potentialet lægges derefter ud til regionens VVS-firmaer og energispecialister.

Esbjerg Forsyning kunne se, at der var problemer med afkølingen af fjernvarmevandet hos Babcock & Wilcox Vølund, og virksomheden var positiv over for et samarbejde:

”I vores store produktionshaller har vi udbygget varmesystemet hen ad vejen, men varmestyringen er ikke rigtigt fulgt med”, fortæller Per Abildgaard, Facility Manager hos Vølund. ”Om sommeren strømmer fjernvarmevandet bare igennem, og alligevel kan vi ikke få varmt vand nok til smedenes bade i administrationsbygningen. Så vi var interesserede i Esbjerg Forsynings projekt, hvor de gav tilskud til en screening af bygningerne”.

Årlig besparelse på 276 MWh

Alene ved reparation og udskiftning af kaloriferer i smedenes fem produktionshaller kunne Kemp & Lauritzen sænke energiforbruget med 150 MWh pr. år. Det svarer til 10 parcelhuses forbrug. Herudover er der mindst 126 MWh at hente ved etablering af CTS-varmestyring med natsænkning.

”Kemp & Lauritzen har været gode til at afdække problemerne og beskrive løsningen, så det er til at forstå og tage stilling til”, siger Per Abildgaard. ”Desuden har de konstant fulgt op på tingene, og montørerne har været utroligt fleksible. Og vi er selvfølgelig også særdeles tilfredse med en tilbagebetalingstid på kun 1 år og løbende besparelser i 100.000 kr.-klassen fremover”.

Ambitiøse 2020 mål skal nås gennem tæt samarbejde

Hos Esbjerg Forsyning er man også tilfredse med projektforløbet: ”Projektet er gået lige efter bogen. Vi har fået de rigtige svar med det samme, og Kemp & Lauritzen har ikke lovet for store besparelser. Faktisk ser det ud til, at der er endnu mere at hente, når alle løsninger er fuldt implementeret hos Babcock & Wilcox Vølund,” fastslår Poul Scheby, energirådgiver hos Esbjerg Forsyning.

DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL

BRANDSIKRING

DET NYE UNIVERSITETSHOSPITALS FORDELE

MINDRE VANDMÆNGDE
BEGRÆNSNING AF VANDSKADER VED BRAND
BESPARELSER PÅ BYGNINGSMÆSSIGE BRANDKRAV
BRANDSLUKNING OG NEDKØLING I ÉT ANLÆG
SMÅ RØRSTØRRELSER - GØR ANLÆGGET MERE SMIDIGT OG NEUTRALT
BETYDELIG MINDRE TEKNIKRUMSPLADS
Kontakt os Specialer
PDF icon PDF (422.53 KB)

Fordelene ved et højtryksvandtågeanlæg er mange

Når Danmarks største hospital, Det Nye Universitetshospital i Skejby ved Aarhus (DNU), skal bygges, skal Kemp & Lauritzen stå for højtryksvandtågeanlægget til de mange bygninger. Region Midtjylland er bygherre, og rammeaftalen udføres direkte og i tæt samarbejde med de øvrige entreprenører på det imponerende projekt. Byggeriet forventes afsluttet i 2019 og skal fungere som universitetshospital, landsdelscenter og basishospital for borgerne i Aarhus. Byggeriet er organiseret som en by med et hierarki af kvarterer, gader, pladser og torve som grundlag for en mangfoldig og levende, grøn bydel. Sammenbygningen af Det Nye Universitetshospital og det eksisterende Aarhus Universitetshospital er Danmarkshistoriens største hospitalsbyggeprojekt. Det samlede areal bliver på størrelse med en dansk provinsby som Ribe eller Skagen. Samtidig kommer det til at huse den største arbejdsplads i Aarhus Kommune med 8-10.000 ansatte.

Høj effektivitet på mindre plads

Projektleder Preben Christensen fra Kemp & Lauritzen fortæller: ”Vores bidrag til DNU er det højtryksvandtågeanlæg, der skal sørge for en eventuel brandslukning. Vi har i samarbejde med Danfoss Semco udarbejdet nogle teknologiske innovative løsninger, som skaber nogle store besparelser for bygherre i forhold til traditionelle sprinklerløsninger”.

Højtryksvandtågesystemet, som installeres, har mange oplagte fordele. Det kræver en langt mindre vandmængde end traditionelle sprinklersystemer. Der skal mindre teknikrumsplads til. Og brandslukning og nedkøling af bygningen bliver samlet i et anlæg. Ved test hos DBI har det vist sig, at højtryksvandtåge i mange tilfælde endda er bedre som brandslukningsanlæg end traditionelle anlæg. Desuden er der en række økonomiske fordele.

Højtryksvandtågeanlæg er oprindeligt udviklet til skibe, hvor det er vigtigt at have mindre plads til opbevaring af vand som dødvægt til brandslukning. Den kommende hospitalsløsning er dimensioneret til et driftstryk på 130 bar, men i daglig tilstand vil der være ca. 12 bars tryk i anlægget. Systemet udføres i et hydraulik sammenpresset rørsystem, beregnet til højtryk, og mikrodysernes særlige form giver ved højt tryk en stærk roterende bevægelse, der sørger for en stor spredningsvinkel samtidig med at vandet forstøves.

”Brandsikringen på DNU er en glimrende case hvorpå man med nytænkning kan skabe en både bedre og økonomisk mere attraktiv løsning. Vi ser et meget stort potentiale i højtryksvandtåge i alle nyere byggerier, det være sig hospitaler, kontorbyggerier og lignende. Højtryksvandtåge er ganske enkelt smart samt økonomisk besparende”, slutter Preben Christensen.

Hospitalet er fleksibelt og skal kunne imødekomme fremtidens krav til teknik, behandlingsformer og arbejdsmetoder. Derfor er der opbygget en hel speciel struktur omkring byggeprocessen, som i store træk omhandler den logistikmæssige udfordring, når så mange involverede parter skal fungere sammen.

BERENDSEN/ELIS

ENERGIOPTIMERING

ENERGIOPTIMERING
BEDRE INDEKLIMA
ÉN KONTAKTPERSON
BESPARELSER

BERENDSEN/ELIS FORDELE

INVESTERING TJENT HJEM PÅ KUN 1½ ÅR
INNOVATIVT OG HELHEDSORIENTERET PROJEKTFORSLAG
SYSTEMATISK OG EFFEKTIV PROCES
NEM KOORDINERING MED ÉN KONTRAKT
Kontakt os Specialer
PDF icon PDF (1.5 MB)

Fra træk, undertryk og varmespild til god økonomi og behageligt indeklima

En innovativ løsning eliminerede en lang række indeklimaproblemer på Berendsen/Elis dækketøjsvaskeri og gav så store energibesparelser, at løsningen var tjent hjem på kun 1½ år.

Berendsen/Elis serviceafdeling i Roskilde er et effektivt restaurationsvaskeri, der dækker det meste af Sjælland. Over 100 medarbejdere vasker årligt 2.700 tons tøj, og det medfører en del fugt, fnug og procesvarme fra vaskemaskiner og tørretumblere. Meget lidt af varmen fra produktionslokalerne blev genbrugt, opvarmningen var ineffektiv, og den dårligt justerede ventilation skabte undertryk i produktionen og kulde i administrationen.

Energi360® koncept sikrer optimale besparelser

Før der udarbejdes et løsningsforslag, udfører virksomheden altid en screening af bygningerne og en analyse af projektet. Det gælder om at identificere de steder, hvor energioptimeringen giver størst effekt pr. investeret krone. Berendsen/Elis i Roskilde havde tre centrale problemer: Stor varmebelastning fra udstyr og damprør i produktionen, en ineffektiv ventilation udført i etaper uden samlet plan samt en utæt bygning, hvor vinterkulden nemt tog overhånd pga. stort undertryk og hyppig trafik ud og ind. Herudover indeholdt Kemp & Lauritzens rapport en gennemgang af tilskudsmulighederne, så projektøkonomien var nem at overskue.

Bedre balance i indeklima og energiforbrug

Problemerne med stort undertryk og ubehageligt træk i produktionsbygningen blev løst ved at: 

  • fjerne al overflødig udsugning, så bygningen kom i balance, og træk blev minimeret
  • ændre ventilationsprincippet fra opblanding til gennemskylning, så der løbende kommer
  • frisk luft til  medarbejderne og trækken minimeres
  • efterisolere bygninger og maskiner samt efter-/genisolere damprør, så cirkulationstab reduceres, og uhensigtsmæssig varmeafgivelse til produktionsområdet undgås
  • forsyne tørretumblere med luft udefra for at fjerne det sidste undertryk

 

Separat løsning for administrationen

I administrationen var der store trækgener, som blev elimineret ved at etablere en effektiv genvinding samt lukke indtag til indblæsningen og overflødige ventilationshuller, så kuldenedfald og træk forsvandt. De nye EC-ventilatorer nedsætter desuden energiforbruget til 1/3 og kan reguleres trinløst, så effekten altid passer til behovet.

”Der er ingen tvivl om, at vi får et langt bedre indeklima nu, hvor undertrykket og trækken er væk”, fortæller Sten W. Jørgensen, teknisk leder hos Berendsen/Elis, Roskilde. ”Kemp & Lauritzen har kørt projektet meget professionelt og har indfriet alle vores forventninger både til økonomi og arbejdsmiljø til gavn for såvel aktionærerne som medarbejderne.”

Berendsen sparer over 700.000 kr. årligt i el og naturgas, og det betyder, at hele investeringen er tjent hjem igen på kun 1½ år.

DSB

RENOVERING AF TESTSTAND

ÉN KONTAKT

DSBS FORDELE

ØKONOMISK FORDELAGTIG OG KREATIV LØSNING
KORT UDFØRELSESTID
HØJ FAGLIG EKSPERTISE
ÉN LEVERANDØR
FLEKSIBEL SAMARBEJDSPARTNER
TRYGHED - DOKUMENTERET HØJ KVALITET OG PRÆCISION
HØJ HÅNDVÆRKSMÆSSIG STANDARD
Kontakt os Specialer
PDF icon PDF (899.11 KB)

Kreative løsninger ved DSB’s testcenter

For DSB’s Lokomotivværksted i København har Kemp & Lauritzen renoveret en teststand til afprøvning af diesel-elektriske lokomotiver. Opgaven involverede blandt andet flytningen af en 8 ton stor belastningsmodstand ind over skinnerne.

Når togene bliver testet på DSBs teststand i Valby, foregår det under fuld belastning for at sikre, at togene kan holde til høje hastigheder over lange strækninger uden havarier. I tæt samarbejde med DSB har Kemp & Lauritzen renoveret testanlægget, som består af et kontrolhus og den 8 ton tunge belastningsmodstand. Opgaven bestod i at bygge et nyt kontrolhus i samme niveau som selve testområdet og at renovere selve belastningsmodstanden med nye luftkølesystemer, samtidig med at den skulle flyttes over på et nybygget stålfundament. Renoveringen bestod bl.a. i at støjdæmpe luftkølesystemet, så DSB i fremtiden kan overholde de nye støjkrav fra myndighederne. Opgaven stillede høje krav til planlægning, da alt montagearbejde foregik på skinnerne og med en ganske kort udførelsestid.

Flyttede belastningsmodstanden med en kran

Belastningsmodstanden, som er placeret midt mellem skinnerne, var ikke nem at tilgå med almindeligt hejseudstyr, uden at det ville betyde mange langvarige driftsstop. Derfor valgte Kemp & Lauritzen at anvende en stor kran til at flytte den 8 ton tunge belastningsmodstand. Kranen blev opstillet uden for sporområdet på én af tilkørselsvejene, så den ikke generede togdriften, og driftsstop blev reduceret til det minimale.

”Vi har haft et godt samarbejde med Kemp & Lauritzen på denne sag,” fortæller indkøbskonsulent Michael Svendsen fra DSB Indkøb. ”Opgaven indeholdt meget planlægning og logistik, og Kemp & Lauritzen har været gode til at tilpasse arbejdet efter produktionen.”

Reducering af støj

Kemp & Lauritzen er også specialister i ventilation og køl. Når togene belastes med den store belastningsmodstand, bliver belastningsmodstanden utrolig varm, og opgaven bestod derfor i at sikre en jævn nedkøling af hele fladen, samtidig med at der var fokus på støjniveauet. Løsningen opfyldte ikke alene de specificerede krav, men endte med at sænke støjniveauet mere end forventet.

Nyt kontrolhus på pæle

Også ved bygningen af et nyt kontrolhus valgte Kemp & Lauritzen en alternativ løsning for at undgå at grave i baneterrænet, nemlig et skruepælefundament. Det er en forholdsvis ny teknik i Danmark, hvor man skruer pælene ned i jorden og undgår gravearbejde. Skruepælefundamentet blev dimensioneret og fabrikeret til direkte montering mellem skinnerne, og det blev løftet på plads af kranen.

”Kemp & Lauritzen har været rigtig gode til at synliggøre over for os, hvad modellen var for at løse opgaven. Ydermere er de kommet med gode alternative løsningsforslag, som blandt andet gjorde projektet billigere end forventet,” slutter Michael Svendsen, DSB Indkøb.

POST NORD

SERVICE OG VEDLIGEHOLD

ÉN KONTAKT
DØGNBEMANDET VAGTORDNING

POST NORDS FORDELE

STÆRK SAMLET PAKKE
LANDSDÆKKENDE SERVICE
ÉN KONTAKT
SERVICE OG VEDLIGEHOLD AF 550.000 M²
Kontakt os Specialer
PDF icon PDF (690.86 KB)

Ét nummer til en vifte af løsninger

Post Danmark har kun én kontaktindgang til en bred pallette af tekniske kompetencer. Kemp & Lauritzen er hovedleverandør af service og vedligehold inden for VVS, køling og ventilation på alle de byggetekniske installationer i Post Danmarks ejendomme i hele Danmark.

Post Danmark Facility Management, som blev etableret i 1995, ejer omkring 124 ejendomme og hertil kommer omkring 67 lejemål. Samlet set betyder det, at Kemp & Lauritzen har ansvaret for service og vedligehold på mere end 550.000 m² fordelt over hele Danmark – alene postcentret i København er på ca. 100.000 m².

Godt samarbejde

Henrik Seeman, Projektleder i Post Danmark, er ansvarlig for, at Kemp & Lauritzen lever op til aftalens bestemmelser i forbindelse med serviceringen af postens ejendomme, og han er godt tilfreds med samarbejdet:

”Set fra vores side er det unikke ved Kemp & Lauritzen den stærke, samlede pakke – kombinationen af landsdækkende service, stor faglig bredde og bedste pris. Vi skal blot ringe til ét nummer, så sørger deres kundecenter for resten. Det er dejligt at slippe for al bøvlet med koordinering. Vi laver en indkøbsordre – og det er det”.

Kemp & Lauritzen klarer ofte opgaver for Post Danmark, som ligger uden for Kemp & Lauritzens kernekompetencer. Opgaverne kan være simple, som fx at lukke et åbentstående vindue, men det kan også være opgaver af mere akut karakter som at ordne et sprunget vandrør.

”Vi siger aldrig nej til kunden, også selv om det aktuelle problem ligger uden for kontrakten. Vælter vandet ind i en postterminal, gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at hjælpe”, fortæller Gustav Petersen, som er kundechef i Kemp & Lauritzen.

Én kontakt – døgnet rundt – 365 dage om året

Hvad enten opgaven er af større eller mindre akut karakter, benytter Post Danmark sig af Kemp & Lauritzens døgnbemandede og landsdækkende vagtordning. Det betyder, at Kemp & Lauritzen skal reagere hurtigt – inden for én time i de større byer og inden for to timer i resten af landet. Kemp & Lauritzens vagtordning er central for Post Danmark:

”Det vigtigste for os er, at vores produktion kører kontinuerligt, og her spiller Kemp & Lauritzens landsdækkende vagtordning en væsentlig rolle. De tager tingene seriøst og løser opgaverne på stedet. Det kører helt efter bogen”, fortæller Lars Mortensen, som er maskinmester på Københavns Postcenter.

Vagtordningen kan tilbyde døgnvagt 365 dage om året. Alle henvendelser modtages på ét telefonnummer og registreres i et webbaseret IT-system, som kunden kan få adgang til. Kunden og Kemp & Lauritzen kan efterfølgende se rapportering af planlagt service online. Kunden har også mulighed for at få monitoreret sine servicesteder direkte via internetopkobling. Det giver mulighed for at analysere, hvori fejlen består og forsøge at fejlrette, inden der rykkes ud på en opgave. 

HAFONN-BYGNINGEN

PARTNER SERVICEAFTALE

EFFEKTIV KOORDINERING
ÉN KONTAKTPERSON

HAFONN-BYGNINGENS FORDELE

PROAKTIV INDSATS
SAMTLIGE OPGAVER DÆKKES VIA ÉT SERVICECENTER
STRAM PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING
ALSIDIG OG KOMPETENT LEVERANDØR
ALLE OPGAVER LØSES VIA ÉN PARTNER SERVICEAFTALE - DET SPARER TID
ENSARTET KVALITETSSYSTEM OG DOKUMENTATIONSNIVEAU
Kontakt os Specialer
PDF icon PDF (545.05 KB)

Effektiv teknisk service 

Hafonn-bygningen i Weidekampsgade i hjertet af København er et high-end kontorkompleks med fokus på kvalitet, godt indeklima og sikkerhed. Der stilles store krav til effektiviteten af den daglige drift – og dermed den tekniske service. Løsningen er en vedligeholdelsesaftale med Kemp & Lauritzen, der med en Partner Serviceaftale dækker samtlige opgaver via et centralt servicecenter. 

I en kontorbygning på 25.000 m2 er der mange tekniske opgaver, der skal løses dagligt. Koordination og styring er centrale nøgleord for ejendomsinspektør Poul Dall, der sætter pris på muligheden for at samle det hele i én Partner Serviceaftale: 

”Vi sparer rigtig meget tid efter, at vi har indledt samarbejdet med Kemp & Lauritzen. Jeg får løst samtlige opgaver via et telefonnummer til min faste kontaktperson. Kemp & Lauritzen har alle de tekniske kompetencer i huset og arbejder super effektivt på tværs af afdelingerne. Og har en stor forståelse for tingene her i huset og styrer det hele selv, mens jeg let kan følge udviklingen i serviceopgaverne via vores online vedligeholdelsessystem og evt. tilføje en ny observation eller kommentar til en ordre, der skal udføres næste tirsdag”. 

Enkel og effektiv arbejdstilrettelæggelse 

For Poul Dall har det også stor betydning, at han altid ved, hvad der foregår i huset – og at han ikke skal spilde tid på at skabe overblik over udviklingen i opgaverne: ”Teknikerne henvender sig altid direkte til mig, før de går i gang med arbejdet. På den måde undgår vi rigtig mange misforståelser. Og da det er folk, der ved præcis, hvad de skal gøre, kører det uhyre sikkert og effektivt på den måde. Efter aftale får jeg desuden en faktura kort efter udførelsen af jobbet, så der aldrig er tvivl om, hvad der er lavet og hvorfor. Det giver en dejlig ro i maven, når jeg ved, at alt kører efter bogen”. 

Rådgivning og proaktiv indsats øger udbyttet 

Hvis et samarbejde skal udvikle sig, er det sjældent nok blot at følge aftalerne – det kræver også engagement og nytænkning. Kvaliteter, som Poul Dall gerne krediterer Kemp & Lauritzen medarbejderne for: 

”De er rigtig gode til at tage ansvar og pege på mulige forbedringer. Lige nu er det energioptimering, vi kigger på. Gennem deres servicearbejde har de fundet en del områder, hvor vi kan spare penge ved at reducere energiforbruget. Kemp & Lauritzens specialister har en rigtig god indsigt i tingene, og jeg har fået en solid rådgivning og alle målinger, beregninger og forslag samlet i en rapport, så det hele er lige til at gå til. Og da tallene ser meget lovende ud, regner jeg med, at energioptimering er noget af det næste, vi sætter i værk”. 

NÆSTVED BIBLIOTEK

Næstved Bibliotek

LED-TEKNOLOGI

NÆSTVED BIBLIOTEKS FORDELE

ÅRLIG BESPARELSE PÅ ENERGIFORBRUGET PÅ 89.900 KR.
ÅRLIG CO2-REDUKTION 28.231 KG
BEDRE BELYSNING
AKTIV KUNDESERVICE
GOD PROJEKTSTYRING
Kontakt os Teknikhuse

LED-teknologi skaber lysere fremtid

De seneste års udvikling inden for LED-belysning har givet et kvalitetsløft, der resulterer i bedre belysning og markante energibesparelser. Ved overgang fra traditionelle lysstofrør til LED vil man i dag typisk opnå en halvering af energiforbruget, men i mange tilfælde helt op til 80 %. Da LED-produkterne samtidig har en levetid, der er 5 gange længere, spares desuden udgifter til et tilsvarende antal udskiftninger af rør og armaturer. Kemp & Lauritzen har lagt sig i front med gennemførelsen af store projekter for blandt andet Næstved Bibliotek.

Rådgivning nøglen til succes

Der er store kvalitetsforskelle på LED-markedet, og valg af produkter og løsning indflydelse på slutresultatet. Derfor udfører Kemp & Lauritzen energiberegninger, udregner kWh-besparelser og tilbagebetalingstid og hjælper med at indhente betaling for den sparede strøm hos energiselskaberne (reduktionen i energiforbruget kan sælges for omkring 25 øre pr. kWh).

Det  er maskinmester Ian Gerlach, projektleder på LED-projektet på Næstved Bibliotek, godt tilfreds med:

”Vi skulle udskifte samtlige armaturer i både udlåns- og kontorområderne, så det gjaldt om at finde en solid og sikker løsning”, fortæller han. ”Kemp & Lauritzens tilbud var det billigste, og de ydede gennem hele projektet en aktiv kundeservice. Efter en grundig analyse etablerede de en prøveløsning, som deres specialister evaluerede i åben dialog med personalet. De var meget ærlige og direkte og vidste helt klart, hvad de talte om. Deres råd om armaturer, rørtyper, farvevalg osv. holdt hele vejen. Vi sparede bl.a. en hel del ved at udskifte de gamle armaturer med LED én til én og kunne samtidig bevare den arkitektoniske helhed. Desuden fik vi opfyldt alle vores krav til energibesparelse, så der kom en rigtig god økonomi i projektet.”

Målingerne på Næstved Bibliotek viser, at der ved overgangen til LED-belysning årligt spares 58.000 kWh, som svarer til ca. 89.900 kr. Det betyder en reduktion i CO2-produktionen på 28.231 kg/år.

Brugere glade for LED-lyskvaliteten

Medarbejdernes trivsel havde også høj prioritet i LED-projektet.

”Vi havde forventet, at et så dramatisk skift til en helt ny form for belysning ville medføre en del utilfredshed – især i starten”, fortæller Ian Gerlach. ”Men der kom ingen klager overhovedet. Både personalet og kunderne er meget tilfredse med lyskvaliteten, og Kemp & Lauritzen har fulgt flot op på deres arbejde."

"Vi er ikke i tvivl om, at LED er en del af fremtiden her i Næstved Kommune.”
 

TIETGENSKOLEN

ENERGIOPTIMERING

ENERGIOPTIMERING
EFFEKTIV KOORDINERING

TIETGENSKOLENS FORDELE

Høj faglighed
Veldokumenteret energi 360 proces
Godt overblik over økonomi og besparelser
Tilbagebetalingstid på 3,5 år
Nem koordinering med én kontrakt
Proaktiv indsats
Arbejde udført i skolens ferie
Kontakt os Innovation & Energi
PDF icon PDF (338.42 KB)

Proaktiv indsats giver gode energibesparelser

Servicechef Søren Andersen fra Tietgenskolen i Odense sætter stor pris på den kontinuerlige dialog med Kemp & Lauritzen, der via det daglige servicearbejde spotter mange attraktive muligheder for energieffektivisering. En total udskiftning af ventilationen har fx givet årlige energibesparelser på 41%.

Tilbagebetalingstid på 3½ år

For servicechef Søren Andersen har det tætte samarbejde med Kemp & Lauritzen stor betydning for planlægningen og gennemførelse af energioptimering på Tietgenskolens fire lokationer i Odense.

”Kemp & Lauritzens projektledere har et indgående kendskab til vores skoler og anlæg, og det sparer os utroligt megen tid, at de engagerer sig i skolens drift og udpeger oplagte muligheder for energioptimering. Når de har afdækket et område og udarbejdet en rapport, er der som regel ingen tvivl om, hvad vi skal. Sådan var det også med den netop gennemførte udskiftning af ventilationen på hele skolen”.

Alt på et fad

I en travl hverdag kan det være vanskeligt at afsætte tid til alt det administrative arbejde, der følger med de større energieffektiviseringsopgaver. Derfor har Søren Andersen været særdeles tilfreds med den totalservice Kemp & Lauritzen yder på området:

Kemp & Lauritzens folk er proaktive og har et særdeles godt overblik over vores installationer.

"De yder kompetent rådgivning og sørger helt automatisk for, at mulighederne bliver afdækket og tingene løst. Sådan var det også med udskiftningen af vores ventilationsanlæg. Deres rapport indeholdt alle nødvendige nøgleinformationer om eksisterende energiforbrug, forventede besparelser, totale omkostninger, tilskud og tilbagebetalingstid. Faktisk sørgede de også for alt det praktiske med at søge om tilskud og koordinere arbejdet med vores pedeller. Og så fik vi tilmed fuld tilbagebetaling af energitilskuddet fra Kemp & Lauritzen”.

Reduktion at støv, støj og energiforbrug

Også når det gælder kvaliteten af den tekniske løsning, er Søren Andersen tilfreds.

Kemp & Lauritzens forslag indebærer en lang række fordele for skolen.

"Ved at vælge et moderne ventilationssystem med en motor uden kilerem har de sparet os for en del problemer med støv og støj. Samtidig er anlægget forberedt til indførelse af CTS-styring, så vi i den nærmeste fremtid kan indføre computerstyring af ventilationen og automatisk lukke ned i de rum, der ikke er i brug. Nogle af de penge, vi sparer på forbruget nu, kan anvendes til at sikre bedre komfort og nye energibesparelser i fremtiden”.

Udført i skoleferien

Selv om udskiftningen af de i alt 11 ventilatorer var spredt ud over hele skolen og krævede en del monteringsarbejde, blev undervisningen på intet tidspunkt forstyrret. Kemp & Lauritzen satte nemlig ekstra folk på opgaven og udførte den, mens skolen var ferielukket i juli.

”Kemp & Lauritzen tager udgangspunkt i vores behov og tilpasser arbejdet efter skolens tidsplaner. De har kapaciteten til at lægge arbejdet i sommerferien, så anlægget var i fuld drift, da vi startede op. Det er, hvad jeg forstår ved god service”, konstaterer Søren Andersen.

 

 

TV2 DANMARK

TV2 Danmark

KOMFORT- PROCESVENTILATION

SIKKER KOORDINERING
ÉN KONTAKTPERSON
ENERGIOPTIMERING

TV2 DANMARKS FORDELE

HØJ FAGLIGHED
MANGE ÅRS ERFARING MED KLIMASTYRING PÅ TV-STATIONER
OPTIMAL BESPARELSE PÅ ENERGIFORBRUGET
NEM OPGAVE OG PROJEKTKOORDINERING VIA ÉN KONTAKT
HØJ ØKONOMISK SIKKERHED
Kontakt os Teknikhuse
PDF icon PDF (342.96 KB)

Velafstemt ventilation

På Danmarks største TV-station er vigtigt, at teknikken ikke bliver overophedet. For står serverrummet af, går stationen og seernes skærme i sort. Kemp & Lauritzen har ansvaret for den avancerede klimastyring.

Nedbrud koster

Tekniske nedbrud er en TV-stations værste mareridt. Sort skærm er dyrt i form af tabte reklameindtægter og arbejdstimer samt mistede seere og forringet renommé. Derfor værnes der om serverrummene, hvor de tårnhøje tekniske stelinstallationer skal holdes konstant afkølede:

”Hvis et serverrum er uden ventilation i bare en halv time, går TV2 i sort. 

”TV2 stiller store krav til ventilationsleverandørens kompetencer og pålidelighed. Og her har Kemp & Lauritzens folk de helt rette personlige og faglige kvalifikationer. I hele stationens historie har vi kun haft teknisk nedbrud to gange – og ingen af gangene har det været ventilationens skyld””, fortæller Poul Erik Schulz, forsyningschef ved TV2 Danmark.

Alt fra projektering og udførelse til vedligehold

Kemp & Lauritzen har haft sin daglige gang hos TV2 Danmark siden starten i 1988. Foruden løbende service og vedligehold varetager Kemp & Lauritzen projektering og udførelse af ny- og ombygning i samarbejde med TV2’s tekniske ledelse. Ved årsskiftet 2012/13 har Kemp & Lauritzen stået for luftkøling i et nyt nyhedsstudie med state-of-the-art teknologi.

Traditionelt anvendes der store mængder strøm til ventilering af serverrum og studier på TV-stationer, men med en række effektive forbedringer er det lykkedes at sikre betydelige energibesparelser i TV2 Danmarks nyeste ventilationsanlæg:

”Energieffektivisering er noget, vi hele tiden har i baghovedet og arbejder løbende på”, fortæller Poul Erik Schulz. ”Kemp & Lauritzens specialister er gode til at se nye muligheder og rådgive om forbedringer. Alene i forbindelse med projekteringen af det nye anlæg har vi skabt besparelser på ca. 150.000 kr. årligt ved at skifte fem gamle ventilationsanlæg ud med et nyt, energieffektivt anlæg”.

Et følsomt område

Ud over maskinparken rummer en moderne TV-station en lang række administrative funktioner samt mange typer af produktionsmedarbejdere. Hver med deres særlige behov for klimaregulering:

”Ventilation er et følsomt område, hvor det er svært at gøre alle tilfredse”, konstaterer Poul Erik Schulz. ”Hvis det trækker, bemærker folk det med det samme, og hvis temperaturen stiger, vil det også genere nogen. Vi gør derfor meget ud af at skabe den rette ventilation til hver enkelt funktion. Herudover stiller TV-mediet særlige krav til det visuelle. I studierne skal der bl.a. findes kreative løsninger, hvor vi både imødekommer medarbejdernes krav om komfort og samtidig holder alle ventilationsrør skjult for kameraerne”.

TIETGENSKOLEN

Tietgenskolen - belysning

ENERGIOPTIMERING

ENERGIOPTIMERING
BESPARELSER

TIETGENSKOLENS FORDELE

STOR ÅRLIG BESPARELSE PÅ ENERGIFORBRUGET
TILBAGEBETALINGSTID PÅ 1,7 ÅR
ØKONOMISK FORDELAGTIG RENOVERING
ÉN LEVERANDØR
FLEKSIBEL SAMARBEJDSPARTNER
KREATIVE LØSNINGER
Kontakt os Innovation & Energi
PDF icon PDF (397.11 KB)

Renovering løftede økonomien og stemningen

Med en årlig besparelse på 73.500 KWh og en tilbagebetalingstid på kun 1,7 år har energioptimeringen af Tietgenskolens belysning været en stor succes. Samtidig har de innovative elektrikere fra Kemp & Lauritzen skabt stor glæde blandt eleverne med kreativ festbelysning.

Fleksibilitet et hovedkrav

For en skole er gennemførelse af undervisningen alfa og omega, og større renoveringsprojekter skal tilpasses timeplanerne. Derfor var flesibilitet et af hovedkravene, da Tietgenskolen gik i udbudsrunde med det omfattende belysningsprojekt:

Det var afgørende for Tietgenskolen, at en del af arbejdet kunne udføres i sommerferien, og at resten kunne indpasses i skolens drift uden at forstyrre undervisningen.

Der er tale om en gammel skole, hvor de ældste bygninger og installationer er fra starten af 70’erne.

"Det krævede en samarbejdspartner, som var i stand til at håndtere komplekse opgaver, og Kemp & Lauritzen kom med den klart bedste samlede løsning. Samarbejdet har forløbet forbilledligt – uden gener for undervisningen og med et særdeles godt slutresultat," fortæller Jens Haugaard, pedel på Tietgenskolen.

Udskiftning af 538 armaturer

Når Tietgenskolen opnår en årlig besparelse på 73.500 KWh og en tilbagebetalingstid på investeringen på 1,7 år, skyldes det specialbyggede armaturer.

”Normalt vil man vente med at udskifte belysningen, til lofterne skal renoveres”, siger Jens Haugaard. ”Men Kemp & Lauritzen fik specialbygget 538 nye armaturer, så de passede direkte ind i de gamle armaturers indbygningsmoduler. Det reducerede udgifterne markant. Samtidig gik vi fra de originale 2 x 58 W til moderne 28 W enkeltarmaturer, og det betyder, at vi i dag har den samme gode lyskvalitet, men med et betydeligt mindre energiforbrug.”

Komplekse installationer

Som mange andre bygninger, der har været i drift i 30-40 år, har Tietgenskolen gennemgået en række renoveringer undervejs, hvor der er bygget videre på de eksisterende installationer.

”For os var det vigtigt at få en samarbejdspartner, der forstår kompleksiteten i installationerne og har kompetencen til at gribe ind med fejlretning og effektivisering”, konstaterer Jens Haugaard. ”Det er jo ikke alt, der var lavet efter bogen, men Kemp & Lauritzen har været rigtig gode til at få det hele rettet til, så det fungerer optimalt.”

Festligt ekstrajob

I det halve år, Kemp & Lauritzens elektrikere havde deres daglige gang på Tietgenskolen, kom der en række ekstraopgaver til. En af de mere sjældne var etablering af festbelysning i skolens store aula og indgangsparti. Resultatet blev et spændende koncept med armaturer, der kunne lyse i forskellige farver.

”Lyset forandrer rummets karakter og giver en fantastisk stemning, så eleverne er meget glade for løsningen," slutter Jens Haugaard.

 

SMURFIT KAPPA

Smurfit Kappa

ENERGIOPTIMERING

ENERGIOPTIMERING

SMURFIT KAPPAS FORDELE

TILBAGEBETALINGSTID 1,2 ÅR
ÅRLIG ENERGIBESPARELSE PÅ 750.000 KR.
INGEN DRIFTSFORSTYRRELSER
FORBEDRET KONKURRENCEEVNE
INNOVATIV OG EFFEKTIV LØSNING
DETALJERET PROJEKTFORSLAG
STRAM PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING
Kontakt os Teknikhuse
PDF icon PDF (846.15 KB)

Årlig energibesparelse på 750.000 kr.

En gennemgang af emballageproducenten Smurfit Kappas tekniske installationer i 2013 resulterede i, at energiforbruget på de store trykkerimaskiner blev reduceret til en tredjedel.

Skjult energibesparelse

På et servicebesøg konstaterede Kemp & Lauritzen, at der ikke var genvinding på Smurfit Kappas trykkemaskiner, og de to virksomheder blev hurtigt enige om at foretage en Energi360® gennemgang af de tekniske installationer. En screening og analyse viste, at gasforbruget kunne reduceres med over 200.000 m3 om året.

”Vi troede faktisk, at tingene kørte, som de skulle. Så en energibesparelse i den størrelsesorden kom helt bag på os”, fortæller Johan Melin, vedligeholdelsesleder hos Smurfit Kappa. ”Med en tilbagebetalingstid på kun 1,2 år var vores øverste ledelse lydhøre over for Kemp & Lauritzens forslag, og der blev temmelig hurtigt givet grønt lys for projektet.”

Genvinding af varm luft

Kemp & Lauritzen foreslog at etablere genvinding på Smurfit Kappas to trykkerimaskiner, der var monteret med en ventilatorer for at tørre den trykte emballage. Ventilatorerne havde en minimal recirkulation af de store mængder ny udeluft, der blev varmet op til 70-80 °C. Omkring 85.000 m3/h luft på mellem 30 og 70 °C blev sendt ud igen uden genvinding.

For at genvinde energien i den varme ventilationsluft skulle der opsættes syv store vekslere. Deres samlede vægt på tre tons var mere, end taget på Smurfit Kappas produktionsbygning kunne bære, og fire af dem blev monteret på repoer indendørs:

”Kemp & Lauritzen har arbejdet professionelt og haft fuldt styr på sagerne”, konstaterer Johan Melin. ”Deres løsning med placering af vekslerne i produktionslokalet gør, at teknikken står mere beskyttet, og omkostningerne blev tilmed reduceret. Samtidig fik de planlagt installationen, så vi udnyttede et allerede planlagt driftsstop og dermed helt undgik spildtid ved gennemførelse af energiprojektet. Med Kemp & Lauritzen som vores fremtidige serviceleverandør er vi derfor også sikre på, at teknikken kommer til at køre optimalt.”

Grøn pris og forbedret konkurrencedygtighed

Kemp & Lauritzens beregninger betød en investering på 1.610.000 kr., hvor af de 710.000 kr. blev dækket af energitilskud. Med en årlig besparelse på 750.000 kr. landede tilbagebetalingstiden på 1,2 år, men det var ikke den eneste gevinst for Smurfit Kappa i Kolding:

”Vi har modtaget meget ros og en grøn pris for projektet, og initiativet vil uden tvivl også smitte af på de andre produktionsenheder i koncernen”, fortæller Johan Melin. ”De store besparelser på produktionsomkostningerne betyder også, at vi har forbedret vores konkurrenceevne.”

NELLEMANN

Nellemann

ENERGIOPTIMERING

ENERGIOPTIMERING
BESPARELSER

NELLEMANNS FORDELE

TILBAGEBETALINGSTID 3,7 ÅR
BESPARELSE PÅ ENERGIFORBRUGET PÅ 43 % PR. ÅR
UDLEDNING AF 23 TONS MINDRE CO2 PR. ÅR
Kontakt os Innovation & Energi
PDF icon PDF (1.23 MB)

Energioptimering reducerer forbruget med 43 %

Bilfirmaet Nellemanns afdeling i Odense består af et autoværksted med tilhørende kontorlokaler på i alt 2.056 m2. Et energioptimeringsprojekt viste, at der var markante besparelser at hente på varme- og elforbruget.

”Med baggrund i den indledende analyse fik vi et gennemarbejdet materiale med anbefalinger til, hvad vi kunne gøre for at bringe udgifterne til energi ned,” fortæller Jørgen Gravgaard, filialchef hos Nellemann. ”Rapporten gav et godt og realistisk overblik over vores nuværende og mulige fremtidige forbrug, hvis vi gennemførte den anbefalede investering. Investeringen var listet op punkt for punkt, inklusive tilbagebetalingstid for projektet. Vi fik det nødvenlige grundlag, så vi kunne træffe beslutning om at sætte gang i en energirenovering,” fortsætter han.

Udgangspunktet for de tre besparelsesforslag var en detaljeret energiscreening af Nellemanns bygning. Fra opstart af screening til aflevering af den endelige rapport gik der ca. én måned. Selve screeningen tog 14 dage inkl. logninger af forbrug og adfærdsmønstre. I de øvrige dage blev data fra logningerne analyseret, og Kemp & Lauritzen udførte de ingeniørmæssige beregninger, der dannede grundlaget for dokumentation af besparelserne i de tre projektforslag.

”Vi har følt os i sikre hænder hele vejen igennem processen. Vi har fået kompetent vejledning i den indledende fase, og selve udførelsen af de energibesparende tiltag er foregået helt gnidningsløst. Vi glæder os over, at vi i fremtiden kan høste besparelsen af energi som resultat af vores investering,” siger Jørgen Gravgaard.

Tre projekter

Kemp & Lauritzen anbefalede tre projekter til at nedbringe bygningens samlede energiforbrug. De tre projekter ville tilsammen betyde en reduktion på hele 43 % af det totale energiforbrug.

1. Optimering af varmeinstallationer ved at udskifte to ældre oliefyr med en direkte fjernvarmeinstallation, hvor effektiviteten er langt større. Samtidig reducerede man antallet af cirkulationspumper, og nye og mere effektive pumper blev installeret på anlægget. Desuden blev vejrkompensering og natsænkning etableret til at styre radiatoranlægget, ligesom termostater på radiatorerne blev udskiftet med nye. Endelig blev indblæsnings- og udsugningskanaler på ventilationsaggregatet isoleret for at mindske varmetabet.

2. Der blev etableret lysstyring i lagerområder og i frokoststuen, så lyset nu styres efter behov i stedet for manuel lysstyring.

3. I kælderen blev belysningen optimeret ved at etablere styring i form af PIR-sensorer, så lyset kun er tændt, når der er personale til stede i lokalerne. Hermed sikres det, at der ikke opstår unødig brændetid på anlægget.

 

SKANDERBORG KOMMUNE

ESCO-SAMARBEJDE

ENERGIOPTIMERING
BESPARELSER
SIKKER KOORDINERING
ÉN KONTAKTPERSON

SKANDERBORG KOMMUNES FORDELE

ÅRLIG BESPARELSE PÅ ENERGIFORBRUGET PÅ 4,8 MIO.KR.
TILBAGEBETALINGSTID PÅ 8 ÅR
STOR ØKONOMISK SIKKERHED
Kontakt os ESCO

Årlig millionbesparelse via ESCO-aftale

Ældre offentlige bygninger kan ikke alene energioptimeres 100 % udgiftsneutralt, de kan også være kilden til en bedre offentlig økonomi. Med et ESCO-projekt med Kemp & Lauritzen som samarbejdspartner reducerer Skanderborg Kommune energiudgifterne med minimum 4,8 mio. kr. om året. Det betyder, at den samlede investering i projektet på 41 mio. kr. er tjent hjem på ca. 8 år.

Aftalen omfatter 100 af kommunens 140 bygninger, primært daginstitutioner og skoler.

"Vi vidste, at der var en del at spare, men vi havde ikke forventet, at Kemp & Lauritzen kunne hente så meget på så mange bygninger”, siger Bjarne Rasmussen, energikoordinator i Skanderborg Kommune.

Installationerne i bygningerne outsources til Kemp & Lauritzen i en periode på 6 år, og med en samlet kommunal investering på 41 mio. kroner i energirenovering kan Kemp & Lauritzen garantere en årlig besparelse på 4,8 mio. kroner i denne periode. I indkøringsperioden det første år reduceres besparelsen dog til 80 %. Bygges der nyt, eller stiger antallet af skoleelever og kommunalt ansatte, sænkes grænsen for energibesparelsen – og vice versa.

Det kræver en særdeles solid og erfaren entreprenør at løfte en ESCO-opgave, og indsatsen er bred og kompleks.

Omfattende besparelseskatalog

Kemp & Lauritzen tager sig af ventilation, automatik, VVS og el.

”Den største gevinst ligger inden for spændingsregulering og reduktion af tomgangsforbrug, som alene henter ¼ af besparelserne”, fortæller Søren Stougaard, projektudviklingschef i Kemp & Lauritzen. ”Udskiftning af tekniske installationer og overgang til LED-belysning fylder også pænt. Og så foretager vi en omfattende konvertering til fjernvarme samt opretter nogle minikraftvarmeværker. Efter udførelsen af de aftalte forbedringer på en bygning går vi ind i fase 3, der udløber i 2018, hvor det opsatte måleudstyr registrerer de årlige energibesparelser. Og den fase er naturligvis rigtig interessant for os, da det er her, vores succes og indtjening afgøres.”

Effektiv styring med en kontaktperson

I Skanderborg Kommune er der stor tilfredshed:

”Opbygningen af ESCO-modellen medfører, at man er gift med sin leverandør gennem mange år”, konstaterer Bjarne Rasmussen. ”Så det er bestemt ikke uvæsentligt, hvem man vælger. Derfor var vi også glade for, at det viste sig, at Kemp & Lauritzen var billigst og kom ind som nr. 1. Selskabet har stor erfaring på området og mange dygtige folk. Selvom det er et stort setup med mange involverede på begge sider, har vi en god løbende dialog via styregruppen. Og vi har adgang til al den ekspertise, vi har brug for hos via én fast kontaktperson.”

KEMP & LAURITZEN

ENERGIOPTIMERING

ENERGIOPTIMERING

KEMP & LAURITZENS FORDELE

STOR BESPARELSE
BEDRE INDEKLIMA
BEDRE STYRING OG OVERVÅGNING
Kontakt os Innovation & Energi
PDF icon PDF (637.83 KB)

Reducerer energiomkostningerne med 32 %

Med udsigt til at kunne optimere energiforbruget besluttede vi at energirenovere vores domicil i Albertslund. Vi udførte selv energirenoveringen, som berørte elinstallationer, nyt CTS-anlæg og ventilationsanlæg, varmtvandsbeholdere og varmeanlæg mv.

Stort besparelsespotentiale

Kemp & Lauritzens hovedkontor i Albertslund huser mere end 320 medarbejdere. Foruden kontorfaciliteter er der værksted samt indendørs og udendørs lager på adressen - i alt 9.067 m2.

”Vi vidste, at der var et besparelsespotentiale, men det kom personligt bag på mig, hvor mange penge vi rent faktisk kan spare på de totale energiomkostninger”, fortæller Claus Mortensen, som er ejendomsinspektør i Kemp & Lauritzens hovedkontor.

”Ydermere er arbejdsklimaet for medarbejderne blevet bedre end udgangspunktet”, fortsætter Claus Mortensen.

Standby-forbrug den største synder

”Det viste sig, at den største synder var standby-forbruget på el”, fortæller Dorthe Bergstrøm, sektionschef hos Kemp & Lauritzen.

Hun har sammen med Claus stået i spidsen for energirenoveringen. I den udarbejdede energirapport konstaterede man, at standby-forbruget på el svarede til ca. 50 % af det samlede elforbrug på lokationen.

”En bedre styring og overvågning af standby-forbruget blev etableret via et nyt CTS-anlæg, hvor vi blandt andet integrerede styring til opdeling af kontorafsnittene i otte zoner. Herved sørger CTS-anlægget for at afbryde installationerne i det pågældende kontorafsnit, når den sidste medarbejder forlader området og slår alarmen til”, fortæller Dorthe Bergstrøm.

Også to nye kombinerede ventilationsanlæg med varmegenvinding blev installeret og koblet til CTS-anlægget, som samtidig styrer den mekaniske udsugning i gangarealer og på toiletter.

Tager sin egen medicin

”Energirapporten gav et godt og realistisk indblik i vores daværende og nu fremtidige energiforbrug. Det konkrete besparelsespotentiale talte for sig selv, så selvom investeringen er stor, vil den hurtigt tjene sig hjem” fortæller Claus Mortensen.

Nu ser vi frem til at kunne følge energibesparelserne via det nye EMS-software (Energy Management System), som bruges til at registrere, overvåge og analysere energiforbruget.

”EMS-softwaren bruges som støtte til at opnå en mere energirigtig adfærd hos alle medarbejderne. For at synliggøre det aktuelle forbrug har vi endda sat en skærm op i vores reception og en i kantinen, så alle interesserede kan følge med i det aktuelle forbrug og samtidig se de opnåede besparelser”, slutter Claus Mortensen.

ARBEJDERNES LANDSBANK

Arbejdernes Landsbank

ENERGIOPTIMERING

BESPARELSER
ENERGIOPTIMERING

ARBEJDERNES LANDSBANKS FORDELE

MANGE ÅRS ERFARING MED ENERGIOPTIMERING
ENERGIPARTNERSKAB SIKRER, AT ANLÆG ALTID ER UP-TO-DATE
HØJ FAGLIGHED OG HANDLEKRAFT
INNOVATIV OG LØSNINGSORIENTERET TILGANG
KOMPLET SERVICE OG SIKRER OPTIMAL, ENERGIMÆSSIG DRIFT
Kontakt os Teknikhuse

Styrket økonomi og CSR-profil

I 2011 satte Arbejdernes Landsbank et omfattende energibesparelsesprogram i gang for at forbedre arbejdsmiljøet og reducere energiforbruget. Trods en hidtil effektiv drift kunne Kemp & Lauritzen via et pilotprojekt dokumentere et samlet besparelsespotentiale på 25 % i energiforbruget på de første lokaliteter. Derfor bredes projektet nu også ud til alle bankens øvrige ejendomme. Arbejdernes Landsbank er i dag blandt Danmarks 10 største pengeinstitutter med over 1.000 ansatte og 66 filialer over hele landet. Arbejdernes Landsbank er meget ambitiøse på miljøområdet, og derfor bad banken Kemp & Lauritzen om at gennemføre en grundig energianalyse af deres ejendomme.

Overbevisende resultater

For at få en indikation af energief­fektiviseringens effekt valgte Arbejdernes Landsbank at fokusere på deres to største ejendom­me i et pilotprojekt.

Resultatet un­dersøgelsen viste, at der samlet kunne spares ca. 25 % på energiforbruget og helt op til 60 % på enkelte områder.

Kemp & Lauritzen installerer analyseudstyr, som indsamler data fra samtlige tekniske installationer i 10-14 dage. Ud fra disse resultater prioriterer Kemp & Lauritzen relevante tiltag. Arbejdernes Landsbank valgte at gennemføre 80 % af de 14 foreslåede aktiviteter som en god, sammenhængende løsning.

Halvering af grundlasten

Den elektriske grundlast er unødvendig høj i langt de fleste ejendomme, som Kemp & Lauritzen tester og analyserer. Tomgang er den grundlast, der er i bygningen hele tiden. Der vil selvfølgelig være en nødvendig grundlast, men meget kan sagtens slukkes, uden at det forringer driften. Grundlasten i Arbejdernes Landsbanks hovedsæde var på 41 % af det samlede elforbrug, og det er lige i overkanten. Øvelsen her var at få lokaliseret præcist hvilket udstyr, der kunne slukkes hvornår. Resultatet blev, at Kemp & Laurtizen fik bragt grundlasten ned på ca. 20 % - altså godt og vel en halvering.

60 % reduktion af energiforbruget

Analysen af parkeringskælderen under hovedsædet viste ligeledes et unødvendigt stort energiforbrug. Tidligere var der konstant lys dernede, men Kemp & Lauritzen fik etableret bevægelsessensorer og skumringsrelæer for at optimere styringen af belysningen.

Det bevirkede, at energiforbruget blev reduceret med ca. 60 % - hvilket svarer til en tilbagebetalingstid på 1,7 år.

Alle nødvendige certificeringer

Blandt de mange optimeringstiltag rettede en del sig som forventet også mod varme- og ventilationsinstallationerne. Arbejdernes Landsbank havde på lokationen i Glostrup bl.a. installeret en varmeveksler, som blev forsynet fra et gasfyr. Gasfyret slukkes nu i sommerperioden, og i stedet opvarmes brugsvandet med elvarme (produktionen sker med solceller). Herved opnåede man en besparelse på 42.000 kroner om året og fik en tilbagebetalingstid på 5,7 år inkl. solceller.

 

 

 

ALBANI BRYGGERIERNE

Albani Bryggerierne

LED-TEKNOLOGI

BESPARELSER
ENERGIOPTIMERING

ALBANI BRYGGERIERNES FORDELE

ÅRLIG BESPARELSE PÅ 300.000 KR.
SAMLET KWH-BESPARELSE: 317.923 KWH/ÅR
SAMLET CO2-BESPARELSE: 153.875 KG/ÅR
ROI/FORRENTNING AF INVESTERING: 69,64 %/ÅR
SAMLET TILBAGEBETALINGSTID: 3 ÅR
Kontakt os Teknikhuse
PDF icon PDF (509.01 KB)

Sparer mere end 300.000 kr. om året

Albani Bryggerierne måtte investere knapt 900.000 kr., da bryggerierne skiftede til LED-teknologi. Til gengæld har bryggerierne fået nye lyskilder, som giver et bedre lys, og opnår samtidig en besparelse på energiforbruget på 309.147 kr. pr. år. Det betyder, at investeringen er tjent hjem i løbet af tre år.

Myndighederne kræver, at der installeres splintfrie rør inden for levnedsmiddelproduktion. Samtidig skal lyskilderne på bryggerierne være uden UV-lys, da UV-lyset kan nedbryde øl. LED-belysning opfylder begge betingelser.

Kemp & Lauritzen har i dag monteret og leveret mere end 1.500 LED-lyskilder på Albani Bryggerierne og har udskiftet de armaturer, der var defekte. Ydermere har Kemp & Lauritzen opsat 8-10 flood lights og nye lyskilder på parkeringspladsen.

Lille investering - store besparelser

Den samlede investering lød på knap 900.000 kr. Det skyldtes blandt andet de splintfrie rør, som er dyre i indkøb. Ulrich Højrup Hansen, som er Maintenance Manager Brewing & Utilities hos Albani Bryggerierne fortæller:

”Vi har hele tiden haft fokus på energibesparelse og har nu udskiftet stort set alle lyskilder i produktionen. Kemp & Lauritzen har monteret og leveret LED-lyskilder til hele produktionen med en garanti på op til 5 år, så vi har en sikkerhed for, at produktet lever op til vores forventning omkring levetid og energibesparelser”.

Unik knowhow

Kemp & Lauritzen har siden 2008 arbejdet målrettet med LED-belysning og har opbygget en unik knowhow på området.

”Vi har efterhånden udført LED-projekter inden for samtlige brancher og bygningstyper. "

"Uanset om det drejer sig om Albani Bryggeriernes produktionshaller, Arlas udleveringshaller, Mette Munks produktionshaller eller private eller offentlige institutioner og kontorer, så har LED-belysning skabt nogle helt fantastiske resultater”, fortæller projektingeniør Kalle Andersen, som leder indsatsen hos Kemp & Lauritzen.

Der er ofte er et økonomisk incitament forbundet med beslutningen. Ved overgang fra traditionelle lysstofrør til LED vil kunderne i dag typisk opnå en halvering af energiforbruget og i mange tilfælde helt op til 80%. Ydermere har LED-lyskilder en levetid, der er fem gange højere, så kunderne sparer også på omkostningerne, der er forbundet med at udskifte gamle lyskilder.

Før Kemp & Lauritzen udarbejder løsningsforslag udfører virksomheden altid en screening af bygningerne og en analyse af projektet. På den måde identificeres de steder, hvor energioptimeringen giver størst effekt pr. investeret krone.

FURESØ KOMMUNE

ENERGIOPTIMERING

BESPARELSER
ENERGIOPTIMERING

FURESØ KOMMUNES FORDELE

25.000 KR. I ÅRLIG BESPARELSE I FARUM KULTURHUS
NEM UDVÆLGELSE AF PROJEKTER MED STØRST ROI (RETURN ON INVESTMENT)
HØJ FAGLIG EKSPERTISE
VELDOKUMENTERET ENERGI360-PROCES
GENNEMARBEJDET PROJEKTFORSLAG MED GODT OVERBLIK
TILBAGEBETALINGSTID PÅ KUN 3,8 ÅR
PROAKTIV INDSATS
Kontakt os Teknikhuse
PDF icon PDF (1.38 MB)

Nem prioritering af de rigtige energiprojekter

Gennem samarbejdet med Kemp & Lauritzen får Furesø Kommune alle ydelser samlet i én omkostnings-optimeret pakke: screening, analyse, projektoplæg, udførelse og service. Og det kan tydeligt ses på den samlede økonomi i projekterne, bl.a. energioptimeringen af Farum Kulturhus.

I Furesø Kommune er man nået langt med at indfri målene i energipolitikken og forbedre Klimaregnskabet, og i 2014 har kommunen haft fokus på energioptimering af kulturhuse, idrætshaller, klubhuse etc. I samarbejde med kommunen har Kemp & Lauritzen gennemgået potentialet i en lang række bygninger og udvalgt de bedst egnede til screening og analyse. På baggrund af Kemp & Laurtizens rapport har kommunen efterfølgende haft nemt ved at udvælge projekterne med størst ROI – Return on Investment.

”Rapporterne giver overblik over det nuværende og fremtidige energiforbrug i hver enkelt bygning og beskriver den tekniske løsning samt det økonomiske grundlag inklusiv tilskudsmuligheder og tilbagebetalingstid. Og så er det jo forholdsvist nemt at lægge en handlingsplan og sætte arbejdet i gang”, siger økonom Mads Peter Jakobsen.

Kommunen sparer tid og penge

Farum Kulturhus er et godt eksempel på samarbejdet mellem Furesø Kommune og Kemp & Lauritzen. Her viste Kemp & Lauritzens rapport, at der var mange penge at hente ved at erstatte de gamle ventilationsanlæg i bl.a. café og bibliotek med moderne EC kammerventilatorer. Samtidig kunne man øge komforten betydeligt ved at koble start/stop-signal direkte til den indbyggede frekvensomformer i motorerne og indbygge temperaturstyret hastighedsregulering. Den årlige besparelse alene på disse forbedringer ligger på ca. 25.000 kr.

”Kemp & Lauritzen tænker innovativt og kender markedet rigtig godt og er derfor i stand til at finde de bedste, fremtidssikrede løsninger og sikre os en god, konkurrencedygtig pris”, siger Mads Peter Jakobsen. ”Vi har en god, løbende dialog og oplever aldrig uforudsete udgifter i samarbejdet med Kemp & Lauritzen”.

Og så er det en stor fordel for kommunen, at opgaverne kan løses via én kontakt.

”Vi sparer utroligt mange timer fra centralt hold ved, at Kemp & Lauritzen er proaktive, selvkørende og gode til at tage dialogen med vores pedeller og det øvrige personale i de aktuelle bygninger. De tager ansvaret for koordineringen, og indtil videre har vi kun haft positive tilbagemeldinger og brugerreaktioner. Kemp & Lauritzen har til fulde levet op til vores forventninger, og vi ser frem til også at invitere dem til næste runde, hvor der er fokus på børnehaver”.