Top
logo
Døgn
service
+45 4366 8888

DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL

BRANDSIKRING

DET NYE UNIVERSITETSHOSPITALS FORDELE

MINDRE VANDMÆNGDE
BEGRÆNSNING AF VANDSKADER VED BRAND
BESPARELSER PÅ BYGNINGSMÆSSIGE BRANDKRAV
BRANDSLUKNING OG NEDKØLING I ÉT ANLÆG
SMÅ RØRSTØRRELSER - GØR ANLÆGGET MERE SMIDIGT OG NEUTRALT
BETYDELIG MINDRE TEKNIKRUMSPLADS
PDF icon PDF (422.53 KB)

Fordelene ved et højtryksvandtågeanlæg er mange

Når Danmarks største hospital, Det Nye Universitetshospital i Skejby ved Aarhus (DNU), skal bygges, skal Kemp & Lauritzen stå for højtryksvandtågeanlægget til de mange bygninger. Region Midtjylland er bygherre, og rammeaftalen udføres direkte og i tæt samarbejde med de øvrige entreprenører på det imponerende projekt. Byggeriet forventes afsluttet i 2019 og skal fungere som universitetshospital, landsdelscenter og basishospital for borgerne i Aarhus. Byggeriet er organiseret som en by med et hierarki af kvarterer, gader, pladser og torve som grundlag for en mangfoldig og levende, grøn bydel. Sammenbygningen af Det Nye Universitetshospital og det eksisterende Aarhus Universitetshospital er Danmarkshistoriens største hospitalsbyggeprojekt. Det samlede areal bliver på størrelse med en dansk provinsby som Ribe eller Skagen. Samtidig kommer det til at huse den største arbejdsplads i Aarhus Kommune med 8-10.000 ansatte.

Høj effektivitet på mindre plads

Projektleder Preben Christensen fra Kemp & Lauritzen fortæller: ”Vores bidrag til DNU er det højtryksvandtågeanlæg, der skal sørge for en eventuel brandslukning. Vi har i samarbejde med Danfoss Semco udarbejdet nogle teknologiske innovative løsninger, som skaber nogle store besparelser for bygherre i forhold til traditionelle sprinklerløsninger”.

Højtryksvandtågesystemet, som installeres, har mange oplagte fordele. Det kræver en langt mindre vandmængde end traditionelle sprinklersystemer. Der skal mindre teknikrumsplads til. Og brandslukning og nedkøling af bygningen bliver samlet i et anlæg. Ved test hos DBI har det vist sig, at højtryksvandtåge i mange tilfælde endda er bedre som brandslukningsanlæg end traditionelle anlæg. Desuden er der en række økonomiske fordele.

Højtryksvandtågeanlæg er oprindeligt udviklet til skibe, hvor det er vigtigt at have mindre plads til opbevaring af vand som dødvægt til brandslukning. Den kommende hospitalsløsning er dimensioneret til et driftstryk på 130 bar, men i daglig tilstand vil der være ca. 12 bars tryk i anlægget. Systemet udføres i et hydraulik sammenpresset rørsystem, beregnet til højtryk, og mikrodysernes særlige form giver ved højt tryk en stærk roterende bevægelse, der sørger for en stor spredningsvinkel samtidig med at vandet forstøves.

”Brandsikringen på DNU er en glimrende case hvorpå man med nytænkning kan skabe en både bedre og økonomisk mere attraktiv løsning. Vi ser et meget stort potentiale i højtryksvandtåge i alle nyere byggerier, det være sig hospitaler, kontorbyggerier og lignende. Højtryksvandtåge er ganske enkelt smart samt økonomisk besparende”, slutter Preben Christensen.

Hospitalet er fleksibelt og skal kunne imødekomme fremtidens krav til teknik, behandlingsformer og arbejdsmetoder. Derfor er der opbygget en hel speciel struktur omkring byggeprocessen, som i store træk omhandler den logistikmæssige udfordring, når så mange involverede parter skal fungere sammen.

ARBEJDERNES LANDSBANK

Servicecenter

CENTRALISERET SERVICE

ÉN KONTAKT

samarbejde

GODT SAMARBEJDE

ARBEJDERNES LANDSBANKS FORDELE

HURTIG SERVICE PÅ ALLE TEKNISKE OMRÅDER
MINDRE ADMINISTRATION OG REDUCERET TIDSFORBRUG
REDUCEREDE TRANSPORTOMKOSTNINGER
FORBEDRET KVALITETSSTYRING, HÆNDELSESHISTORIK OG DOKUMENTATION
SIKKERHED HELE DØGNET
Kontakt os Specialer
PDF icon PDF (325.7 KB)

Centraliseret service styrker effektiviteten og økonomien

God service skal være hurtig og kompetent. Derfor vælger flere og flere at samle deres tekniske service hos Kemp & Lauritzen. Det gælder også Arbejdernes Landsbank, der blot behøver at ringe til ét nummer for at få den nødvendige tekniske assistance inden for alle de tekniske fag - overalt i landet. Kemp & Lauritzen reagerer på opkaldet inden for 20 sekunder, og sender den nærmeste kvalificerede medarbejder ud for at løse opgaven.

Stærk webbaseret serviceplatform

Kemp & Lauritzens online serviceplatform er et smidigt kommunikationsværktøj, som er hjertet og omdrejningspunktet i virksomhedens servicekoncept. I systemet er hver opgave unik, og alt logges, så man nemt får det nødvendige overblik over hændelserne.

Systemet øger kundernes effektivitet og sikrer en langt bedre udnyttelse af deres ressourcer.

”Tidligere havde vi tusindvis af papirer og mapper på hver enkelt ejendom, men nu er alle dokumenter, serviceaftaler og rapporter samlet online”, fortæller Henriette Birkedal Hansen, ejendomsadministrator i Arbejdernes Landsbank. ”Det er rart, at alle har adgang til de samme informationer - især hvis en af de andre i teamet skal overtage en opgave eller følge op på en sag, når man er syg eller på ferie. Og at det er det samme firma - med én kontaktperson - der klarer alle opgaver over hele landet, styrker også kommunikationen og letter vores arbejde. Vi slipper for den sædvanlige ventetid og lange forklaringer over telefonen. Når det giver mening at tale sammen, er der er en super god kemi med vores kontaktpersoner i Kemp & Lauritzen”.

Bestilling online

Periodisk service af el, VVS, ventilation mv. styres naturligvis automatisk, mens ad hoc opgaver kan bestilles online.

”Det er dejligt nemt at gå online og lægge en akut opgave ind. Oplæringstiden for betjening af systemet er minimal, og det er jo en kæmpe fordel, hvis der af og til skal en afløser på”, forklarer Henriette Birkedal Hansen. ”Og der bliver straks taget hånd om sagen, hvad vi selvfølgelig er meget tilfredse med, så ingen skal sidde og svede eller fryse i flere dage, hvis et klimaanlæg svigter”.

FALCONER CENTRET

Falkoner Centret

ENERGIOPTIMERING

ENERGIOPTIMERING
BESPARELSER

FALCONER CENTRETS FORDELE

TOTALLEVERANDØR, DER KAN KOBLE ALLE FAG
KOMPLET ENERGIOPTIMERINGSPROJEKT FRA SCREENING OG ANALYSE TIL UDFØRELSE, DRIFT OG SERVICE
ENSARTET KVALITETSSYSTEM OG DOKUMENTATIONSNIVEAU
ATTRAKTIVE TILBAGEBETALINGSTIDER
Kontakt os Specialer
PDF icon PDF (1.01 MB)

Komplekst energiprojekt med mange fordele

Konkurrencen er skarp på markedet for erhvervsejendomme, så det gælder om at optimere kvaliteten og reducere driftsomkostningerne. Og det har Falkoner Centret gjort.

Da Falkoner Centret i 2013 valgte at tage fat på en energirenovering, startede man med at kigge på ejendommens pumpesystem. Der var behov for en mere holistisk tilgang og en leverandør, der kunne håndtere kompleksiteten i et projekt omfattende både belysning, ventilation og varme/vand-systemet. Valget faldt på Kemp & Lauritzen:

”Der er store fordele for os ved at samle det hele under én kontakt. Det har givet en god og stram koordinering hele vejen igennem projektet, også internt mellem de forskellige faggrupper. Kemp & Lauritzens målinger og analyse førte også frem til et meget fint og gennemarbejdet forslag, der svarede fint til vores forventninger og behov. Desuden var der nogle fornuftige tilbagebetalingstider på de enkelte dele, fx 1,5 år på ventilation”, fortæller Christian Mølholm, bæredygtighedsingeniør hos ATP Ejendomme A/S.

Markant kvalitetsløft i P-kælder

En af de større udfordringer var at sikre et godt miljø i P-kælderen og reducere det høje energiforbrug til ventilation. Kælderen havde tidligere været autoværksted og for at være sikker på at få al CO2 ud, kørte den remtrukne ventilation på højtryk døgnet rundt. Ved at indføre kammerventilatorer med trykstyring, automatik (med måling af bl.a. emissionsniveau og eksplosionsfare), dag/nat-regulering etc. lykkedes det at sænke energiforbruget væsentligt, samtidig med at sikkerheden blev forbedret.

Bedre og billigere belysning både ude og inde

Belysningen i Falkoner Centret bestod primært af ældre lysstofrør og halogen-spots med et højt energiforbrug. I P-kælderen var lysniveauet tilmed så lavt, at det var svært at orientere sig. Det rettede Kemp & Lauritzen hurtigt op på med nogle velvalgte LED-løsninger:

”Vi har opnået kæmpe besparelser og kvalitetsforbedringer, ikke mindst inden for belysning”, siger Christian Mølholm. ”I P-kælderen har vi fået et langt højere lux-niveau for færre penge, og den effektive regulering i forhold til udstødningsgas giver en bedre luft og højere sikkerhed. I det hel taget er det blevet betydeligt nemmere at justere ventilationen, så den kører præcist efter behovet i de forskellige sektioner af ejendommen.”

Alle vand- og varmepumper udskiftet og tilsluttet CTS

De fleste vand- og varmepumper i Falkoner Centret var af ældre dato og ikke tilsluttet CTS, og energiforbruget var højt. Alle større pumper blev udskiftet og forsynet med trykstyring. Via tilslutning til ejendommens CTS-anlæg er det nu muligt at finjustere driften i forhold til årstid og udetemperatur.

Seriøse knæk på energikurven

Via målere kan operatørerne nemt tjekke energiforbruget:

”Kemp & Lauritzen har gjort det nemt for os at opnå og få dokumenteret de resultater, vi var blevet stillet i udsigt. Vi har oplevet nogle seriøse knæk på kurven i takt med, at teknikken er blevet implementeret, fx 30% på el, og det resulterer i nogle signifikante besparelser, når vi lægger alle tallene sammen. Sammen med en optimering af driften betyder det, at vi i dag er væsentligt mere konkurrencedygtige og dermed ekstra attraktive over for nye lejere og investorer”, siger Christian Mølholm.

 

BRØNDERSLEV KOMMUNE

Brønderslev Kommune

ESCO-SAMARBEJDE

ÉN KONTAKTPERSON
EFFEKTIV PROJEKTKOORDINERING
ENERGIOPTIMERING
BESPARELSER

BRØNDERSLEV KOMMUNES FORDELE

BESPARELSE PÅ ENERGIFORBRUGET PÅ 4 MIO. KR. ÅRLIGT
TILBAGEBETALINGSTID PÅ 18 ÅR
BETYDELIGE BESPARELSER PÅ DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESBUDGETTET
Kontakt os Specialer
PDF icon PDF (472.06 KB)

Årlig besparelse på 4 millioner kroner

I sommeren 2013 skød Brønderslev Kommune og Kemp & Lauritzen gang i et af de største kommunale energiprojekter i Danmark til dato. 32 ejendomme i kommunen skal energioptimeres. Det mangeårige projekt til i alt 75 mio. kr. vil reducere kommunens energiregning med minimum 4 mio. kr. årligt.

90.000 m2 fordelt på 32 ejendomme

Over de kommende år gennemanalyserer Kemp & Lauritzen 90.000 m2 i den nordjyske kommune for at optimere el-, varme- og vandforbrug og fokusere på klimaskærmen via bygningsmæssige forbedringer. Det nedbringer energiforbruget betragteligt og sparer kommunen for en udgift på minimum 4 mio. kr. årligt.

Win-win situation

”Projektet er et såkaldt ESCO-samarbejde, hvor Kemp & Lauritzen som den private aktør garanterer, at beregningerne for energibesparelsen i de enkelte ejendomme rent faktisk kan føres ud i livet og efterfølgende dokumenteres over for kommunen”, fortæller sektionschef hos Kemp & Lauritzen, Søren Stougaard.

Aftalen til 75 mio. kr. er den første af sin art i Nordjylland. På landsplan har omkring 20 kommuner kastet sig over ESCO-modellen i jagten på energibesparelser.

Daværende borgmester, Lene Hansen, var yderst tilfreds ved aftalens indgåelse:

”Aftalen betyder både en forbedring af den kommunale driftsøkonomi samt en forbedring af miljøet, så det er en ren win-win situation. Projektet er fremsynet og vidner om, at vi i samarbejde med en privat virksomhed kan være med til at løse nogle af fremtidens udfordringer. Og så er det meget positivt, at pengene i stedet kan bruges på borgernær service frem for til at dække energiudgifter.”

I ESCO-projektet tager Kemp & Lauritzen sig af alt inden for ventilation, automatik, VVS-arbejde samt el, herunder etablering af solceller og nogle meget besparende belysningsprojekter.

Erfaring fra tidligere

Kemp & Lauritzen trækker på erfaringer fra Skanderborg Kommune, som selskabet indgik en lignende ESCO-aftale med i 2012. ESCO-Skanderborg har en samlet investering på 41 mio. kr., som indtjenes på blot 8 år.

”Til forskel for ESCO-Skanderborg har Brønderslev Kommune ønsket, at klimaskærmen på de omfattede ejendomme skal indgå i langt højere grad. Det betyder, at både investeringen og tilbagebetalingstiden er længere, men til gengæld vil kommunen spare yderligere på vedligehold, da der er tale om helstøbte løsninger. Vi nøjes altså ikke med at udskifte dele i motoren, vi skifter i stedet hele enheden,” slutter Søren Stougaard.

 

 

 

BABCOCK & WILCOX VØLUND

Babcock & Wilcox Vølund

OPTIMERING AF VARMESYSTEM

ENERGIOPTIMERING
BESPARELSER
ÉN KONTAKT

BABCOCK & WILCOX VØLUNDS FORDELE

NEM OPGAVE- OG PROJEKTKOORDINERING VIA ÉN KONTAKT
TILBAGEBETALINGSTID PÅ 1 ÅR
PROAKTIV INDSATS
GENNEMARBEJDET PROJEKTFORSLAG MED GODT OVERBLIK
VELDOKUMENTERET ENERGI360-PROCES
Kontakt os Specialer
PDF icon PDF (1.19 MB)

Optimering af varmesystem tjent hjem på 1 år

Et perspektivrigt samarbejde mellem Esbjerg Forsyning og Kemp & Lauritzen har givet positive resultater. Esbjerg Forsyning identificerer problemet, Kemp & Lauritzen finder og implementerer løsningen, og kunden får en mærkbar energibesparelse.

Energieftersyn af virksomheder

For at reducere CO2-udledningen og bidrage til regeringens 2020 Energiplan etablerede Esbjerg Forsyning i 2014 en ny ordning for energieftersyn af virksomheder. På basis af forbrug, returtemperatur på fjernvarmevandet etc. kan Esbjerg Forsyning udpege virksomheder med et stort potentiale for energioptimering. Realiseringen af potentialet lægges derefter ud til regionens VVS-firmaer og energispecialister.

Esbjerg Forsyning kunne se, at der var problemer med afkølingen af fjernvarmevandet hos Babcock & Wilcox Vølund, og virksomheden var positiv over for et samarbejde:

”I vores store produktionshaller har vi udbygget varmesystemet hen ad vejen, men varmestyringen er ikke rigtigt fulgt med”, fortæller Per Abildgaard, Facility Manager hos Vølund. ”Om sommeren strømmer fjernvarmevandet bare igennem, og alligevel kan vi ikke få varmt vand nok til smedenes bade i administrationsbygningen. Så vi var interesserede i Esbjerg Forsynings projekt, hvor de gav tilskud til en screening af bygningerne”.

Årlig besparelse på 276 MWh

Alene ved reparation og udskiftning af kaloriferer i smedenes fem produktionshaller kunne Kemp & Lauritzen sænke energiforbruget med 150 MWh pr. år. Det svarer til 10 parcelhuses forbrug. Herudover er der mindst 126 MWh at hente ved etablering af CTS-varmestyring med natsænkning.

”Kemp & Lauritzen har været gode til at afdække problemerne og beskrive løsningen, så det er til at forstå og tage stilling til”, siger Per Abildgaard. ”Desuden har de konstant fulgt op på tingene, og montørerne har været utroligt fleksible. Og vi er selvfølgelig også særdeles tilfredse med en tilbagebetalingstid på kun 1 år og løbende besparelser i 100.000 kr.-klassen fremover”.

Ambitiøse 2020 mål skal nås gennem tæt samarbejde

Hos Esbjerg Forsyning er man også tilfredse med projektforløbet: ”Projektet er gået lige efter bogen. Vi har fået de rigtige svar med det samme, og Kemp & Lauritzen har ikke lovet for store besparelser. Faktisk ser det ud til, at der er endnu mere at hente, når alle løsninger er fuldt implementeret hos Babcock & Wilcox Vølund,” fastslår Poul Scheby, energirådgiver hos Esbjerg Forsyning.

C.W. OBEL KOLLEGIET

ENERGIOPTIMERING

ENERGIOPTIMERING
ÉN KONTAKT
BESPARELSER

C.W. OBEL KOLLEGIETS FORDELE

HØJ FAGLIGHED OG HANDLEKRAFT
INNOVATIV OG LØSNINGSORIENTERET TILGANG
ALLE FORMER FOR VVS- OG RØRINSTALLATIONER SAMT TEKNIKENTREPRISER
FAG- OG TOTALENTREPRISER FRA IDÉ OVER PROJEKTERING TIL UDFØRELSE, DRIFT OG SERVICE
ALLE NØDVENDIGE CERTIFICERINGER
VARMEFORBRUG REDUCERET MED 18 %
Kontakt os Specialer
PDF icon PDF (426.87 KB)

Energitiltag reducerer varmeforbrug med 18 %

På C.W. Obel Kollegiet i Aalborg er beboerne mere end almindeligt glade for kollegielivet. Fra 2012 og frem sparer de tusindvis af kroner årligt i varmeudgifter. Årsagen er en effektiv renovering af det blot 10 år gamle varmesystem - og Kemp & Lauritzen har allerede plantet flere spareforslag, der vil lune yderligere på budgettet.

Investering tjent hjem allerede første år

”Normalt er man glad, hvis en investering i energioptimering er tjent hjem inden for 3 år, men i vores tilfælde taler vi om en tilbagebetaling på 12-14 måneder”, fortæller Keld Petersen, vicevært på C.W. Obel Kollegiet.

Årlig varmebesparelse på 136.000 kr. 

C.W. Obel Kollegiet blev opført i 1975 og er opdelt på 10 gårde med hver 20 lejligheder i forskellige størrelser samt et fælleshus inkl. vaskeri og et selvstændigt teknikrum. For ca. 10 år siden udskiftede man gårdenes store varmtvandsbeholdere og indførte varmevekslere i teknikrummene. Nogle af de gamle installationer blev siddende, bl.a. en række cirkulationspumper med termostatstyring til brugsvand.

Kemp & Lauritzen kunne via målinger i starten af 2012 konstatere, at varmeudnyttelsen ikke var optimal. Der blev gennemført et forsøgsprojekt i ét af teknikrummene, og det indfriede fuldt ud forventningerne. Kemp & Lauritzens registreringer viste overbevisende forbedringer i forbruget, så der var ingen tvivl om, at de øvrige ni installationer efterfølgende også skulle energioptimeres. Break-even kom meget hurtigt.

”Kemp & Lauritzens løsning gør det nemt at vedligeholde installationerne, så vi fastholder besparelserne fremover”, fortæller Keld Petersen.

Næste mål - vandbesparelser

Keld Petersen har en løbende dialog med Kemp & Lauritzen om tiltag, der kan gavne miljøet og økonomien yderligere. Og succesen med renoveringen af varmeinstallationerne har intensiveret samarbejdet:

”Vand er det næste, vi kigger på. Kemp & Lauritzen har lavet en flowmåling og fået udregnet potentialet for vandbesparelser, og det første projekt er allerede søsat”, fortæller Keld Petersen.

Kollegiet startede med at udskifte brusehoveder og indføre sparebrusere i en gård i en prøveperiode på to måneder. Da registreringerne også denne gang bekræftede Kemp & Lauritzens beregninger, blev de resterende 180 brusehoveder også udskiftet - og kollegiet kan nu glæde sig over en vandbesparelse på ca. 10 % af hele vandforbruget.

BERENDSEN/ELIS

ENERGIOPTIMERING

ENERGIOPTIMERING
BEDRE INDEKLIMA
ÉN KONTAKTPERSON
BESPARELSER

BERENDSEN/ELIS FORDELE

INVESTERING TJENT HJEM PÅ KUN 1½ ÅR
INNOVATIVT OG HELHEDSORIENTERET PROJEKTFORSLAG
SYSTEMATISK OG EFFEKTIV PROCES
NEM KOORDINERING MED ÉN KONTRAKT
Kontakt os Specialer
PDF icon PDF (1.5 MB)

Fra træk, undertryk og varmespild til god økonomi og behageligt indeklima

En innovativ løsning eliminerede en lang række indeklimaproblemer på Berendsen/Elis dækketøjsvaskeri og gav så store energibesparelser, at løsningen var tjent hjem på kun 1½ år.

Berendsen/Elis serviceafdeling i Roskilde er et effektivt restaurationsvaskeri, der dækker det meste af Sjælland. Over 100 medarbejdere vasker årligt 2.700 tons tøj, og det medfører en del fugt, fnug og procesvarme fra vaskemaskiner og tørretumblere. Meget lidt af varmen fra produktionslokalerne blev genbrugt, opvarmningen var ineffektiv, og den dårligt justerede ventilation skabte undertryk i produktionen og kulde i administrationen.

Energi360® koncept sikrer optimale besparelser

Før der udarbejdes et løsningsforslag, udfører virksomheden altid en screening af bygningerne og en analyse af projektet. Det gælder om at identificere de steder, hvor energioptimeringen giver størst effekt pr. investeret krone. Berendsen/Elis i Roskilde havde tre centrale problemer: Stor varmebelastning fra udstyr og damprør i produktionen, en ineffektiv ventilation udført i etaper uden samlet plan samt en utæt bygning, hvor vinterkulden nemt tog overhånd pga. stort undertryk og hyppig trafik ud og ind. Herudover indeholdt Kemp & Lauritzens rapport en gennemgang af tilskudsmulighederne, så projektøkonomien var nem at overskue.

Bedre balance i indeklima og energiforbrug

Problemerne med stort undertryk og ubehageligt træk i produktionsbygningen blev løst ved at: 

  • fjerne al overflødig udsugning, så bygningen kom i balance, og træk blev minimeret
  • ændre ventilationsprincippet fra opblanding til gennemskylning, så der løbende kommer
  • frisk luft til  medarbejderne og trækken minimeres
  • efterisolere bygninger og maskiner samt efter-/genisolere damprør, så cirkulationstab reduceres, og uhensigtsmæssig varmeafgivelse til produktionsområdet undgås
  • forsyne tørretumblere med luft udefra for at fjerne det sidste undertryk

 

Separat løsning for administrationen

I administrationen var der store trækgener, som blev elimineret ved at etablere en effektiv genvinding samt lukke indtag til indblæsningen og overflødige ventilationshuller, så kuldenedfald og træk forsvandt. De nye EC-ventilatorer nedsætter desuden energiforbruget til 1/3 og kan reguleres trinløst, så effekten altid passer til behovet.

”Der er ingen tvivl om, at vi får et langt bedre indeklima nu, hvor undertrykket og trækken er væk”, fortæller Sten W. Jørgensen, teknisk leder hos Berendsen/Elis, Roskilde. ”Kemp & Lauritzen har kørt projektet meget professionelt og har indfriet alle vores forventninger både til økonomi og arbejdsmiljø til gavn for såvel aktionærerne som medarbejderne.”

Berendsen sparer over 700.000 kr. årligt i el og naturgas, og det betyder, at hele investeringen er tjent hjem igen på kun 1½ år.

DSB

RENOVERING AF TESTSTAND

ÉN KONTAKT

DSBS FORDELE

ØKONOMISK FORDELAGTIG OG KREATIV LØSNING
KORT UDFØRELSESTID
HØJ FAGLIG EKSPERTISE
ÉN LEVERANDØR
FLEKSIBEL SAMARBEJDSPARTNER
TRYGHED - DOKUMENTERET HØJ KVALITET OG PRÆCISION
HØJ HÅNDVÆRKSMÆSSIG STANDARD
Kontakt os Specialer
PDF icon PDF (899.11 KB)

Kreative løsninger ved DSB’s testcenter

For DSB’s Lokomotivværksted i København har Kemp & Lauritzen renoveret en teststand til afprøvning af diesel-elektriske lokomotiver. Opgaven involverede blandt andet flytningen af en 8 ton stor belastningsmodstand ind over skinnerne.

Når togene bliver testet på DSBs teststand i Valby, foregår det under fuld belastning for at sikre, at togene kan holde til høje hastigheder over lange strækninger uden havarier. I tæt samarbejde med DSB har Kemp & Lauritzen renoveret testanlægget, som består af et kontrolhus og den 8 ton tunge belastningsmodstand. Opgaven bestod i at bygge et nyt kontrolhus i samme niveau som selve testområdet og at renovere selve belastningsmodstanden med nye luftkølesystemer, samtidig med at den skulle flyttes over på et nybygget stålfundament. Renoveringen bestod bl.a. i at støjdæmpe luftkølesystemet, så DSB i fremtiden kan overholde de nye støjkrav fra myndighederne. Opgaven stillede høje krav til planlægning, da alt montagearbejde foregik på skinnerne og med en ganske kort udførelsestid.

Flyttede belastningsmodstanden med en kran

Belastningsmodstanden, som er placeret midt mellem skinnerne, var ikke nem at tilgå med almindeligt hejseudstyr, uden at det ville betyde mange langvarige driftsstop. Derfor valgte Kemp & Lauritzen at anvende en stor kran til at flytte den 8 ton tunge belastningsmodstand. Kranen blev opstillet uden for sporområdet på én af tilkørselsvejene, så den ikke generede togdriften, og driftsstop blev reduceret til det minimale.

”Vi har haft et godt samarbejde med Kemp & Lauritzen på denne sag,” fortæller indkøbskonsulent Michael Svendsen fra DSB Indkøb. ”Opgaven indeholdt meget planlægning og logistik, og Kemp & Lauritzen har været gode til at tilpasse arbejdet efter produktionen.”

Reducering af støj

Kemp & Lauritzen er også specialister i ventilation og køl. Når togene belastes med den store belastningsmodstand, bliver belastningsmodstanden utrolig varm, og opgaven bestod derfor i at sikre en jævn nedkøling af hele fladen, samtidig med at der var fokus på støjniveauet. Løsningen opfyldte ikke alene de specificerede krav, men endte med at sænke støjniveauet mere end forventet.

Nyt kontrolhus på pæle

Også ved bygningen af et nyt kontrolhus valgte Kemp & Lauritzen en alternativ løsning for at undgå at grave i baneterrænet, nemlig et skruepælefundament. Det er en forholdsvis ny teknik i Danmark, hvor man skruer pælene ned i jorden og undgår gravearbejde. Skruepælefundamentet blev dimensioneret og fabrikeret til direkte montering mellem skinnerne, og det blev løftet på plads af kranen.

”Kemp & Lauritzen har været rigtig gode til at synliggøre over for os, hvad modellen var for at løse opgaven. Ydermere er de kommet med gode alternative løsningsforslag, som blandt andet gjorde projektet billigere end forventet,” slutter Michael Svendsen, DSB Indkøb.

POST NORD

SERVICE OG VEDLIGEHOLD

ÉN KONTAKT
DØGNBEMANDET VAGTORDNING

POST NORDS FORDELE

STÆRK SAMLET PAKKE
LANDSDÆKKENDE SERVICE
ÉN KONTAKT
SERVICE OG VEDLIGEHOLD AF 550.000 M²
Kontakt os Specialer
PDF icon PDF (690.86 KB)

Ét nummer til en vifte af løsninger

Post Danmark har kun én kontaktindgang til en bred pallette af tekniske kompetencer. Kemp & Lauritzen er hovedleverandør af service og vedligehold inden for VVS, køling og ventilation på alle de byggetekniske installationer i Post Danmarks ejendomme i hele Danmark.

Post Danmark Facility Management, som blev etableret i 1995, ejer omkring 124 ejendomme og hertil kommer omkring 67 lejemål. Samlet set betyder det, at Kemp & Lauritzen har ansvaret for service og vedligehold på mere end 550.000 m² fordelt over hele Danmark – alene postcentret i København er på ca. 100.000 m².

Godt samarbejde

Henrik Seeman, Projektleder i Post Danmark, er ansvarlig for, at Kemp & Lauritzen lever op til aftalens bestemmelser i forbindelse med serviceringen af postens ejendomme, og han er godt tilfreds med samarbejdet:

”Set fra vores side er det unikke ved Kemp & Lauritzen den stærke, samlede pakke – kombinationen af landsdækkende service, stor faglig bredde og bedste pris. Vi skal blot ringe til ét nummer, så sørger deres kundecenter for resten. Det er dejligt at slippe for al bøvlet med koordinering. Vi laver en indkøbsordre – og det er det”.

Kemp & Lauritzen klarer ofte opgaver for Post Danmark, som ligger uden for Kemp & Lauritzens kernekompetencer. Opgaverne kan være simple, som fx at lukke et åbentstående vindue, men det kan også være opgaver af mere akut karakter som at ordne et sprunget vandrør.

”Vi siger aldrig nej til kunden, også selv om det aktuelle problem ligger uden for kontrakten. Vælter vandet ind i en postterminal, gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at hjælpe”, fortæller Gustav Petersen, som er kundechef i Kemp & Lauritzen.

Én kontakt – døgnet rundt – 365 dage om året

Hvad enten opgaven er af større eller mindre akut karakter, benytter Post Danmark sig af Kemp & Lauritzens døgnbemandede og landsdækkende vagtordning. Det betyder, at Kemp & Lauritzen skal reagere hurtigt – inden for én time i de større byer og inden for to timer i resten af landet. Kemp & Lauritzens vagtordning er central for Post Danmark:

”Det vigtigste for os er, at vores produktion kører kontinuerligt, og her spiller Kemp & Lauritzens landsdækkende vagtordning en væsentlig rolle. De tager tingene seriøst og løser opgaverne på stedet. Det kører helt efter bogen”, fortæller Lars Mortensen, som er maskinmester på Københavns Postcenter.

Vagtordningen kan tilbyde døgnvagt 365 dage om året. Alle henvendelser modtages på ét telefonnummer og registreres i et webbaseret IT-system, som kunden kan få adgang til. Kunden og Kemp & Lauritzen kan efterfølgende se rapportering af planlagt service online. Kunden har også mulighed for at få monitoreret sine servicesteder direkte via internetopkobling. Det giver mulighed for at analysere, hvori fejlen består og forsøge at fejlrette, inden der rykkes ud på en opgave. 

HAFONN-BYGNINGEN

PARTNER SERVICEAFTALE

EFFEKTIV KOORDINERING
ÉN KONTAKTPERSON

HAFONN-BYGNINGENS FORDELE

PROAKTIV INDSATS
SAMTLIGE OPGAVER DÆKKES VIA ÉT SERVICECENTER
STRAM PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING
ALSIDIG OG KOMPETENT LEVERANDØR
ALLE OPGAVER LØSES VIA ÉN PARTNER SERVICEAFTALE - DET SPARER TID
ENSARTET KVALITETSSYSTEM OG DOKUMENTATIONSNIVEAU
Kontakt os Specialer
PDF icon PDF (545.05 KB)

Effektiv teknisk service 

Hafonn-bygningen i Weidekampsgade i hjertet af København er et high-end kontorkompleks med fokus på kvalitet, godt indeklima og sikkerhed. Der stilles store krav til effektiviteten af den daglige drift – og dermed den tekniske service. Løsningen er en vedligeholdelsesaftale med Kemp & Lauritzen, der med en Partner Serviceaftale dækker samtlige opgaver via et centralt servicecenter. 

I en kontorbygning på 25.000 m2 er der mange tekniske opgaver, der skal løses dagligt. Koordination og styring er centrale nøgleord for ejendomsinspektør Poul Dall, der sætter pris på muligheden for at samle det hele i én Partner Serviceaftale: 

”Vi sparer rigtig meget tid efter, at vi har indledt samarbejdet med Kemp & Lauritzen. Jeg får løst samtlige opgaver via et telefonnummer til min faste kontaktperson. Kemp & Lauritzen har alle de tekniske kompetencer i huset og arbejder super effektivt på tværs af afdelingerne. Og har en stor forståelse for tingene her i huset og styrer det hele selv, mens jeg let kan følge udviklingen i serviceopgaverne via vores online vedligeholdelsessystem og evt. tilføje en ny observation eller kommentar til en ordre, der skal udføres næste tirsdag”. 

Enkel og effektiv arbejdstilrettelæggelse 

For Poul Dall har det også stor betydning, at han altid ved, hvad der foregår i huset – og at han ikke skal spilde tid på at skabe overblik over udviklingen i opgaverne: ”Teknikerne henvender sig altid direkte til mig, før de går i gang med arbejdet. På den måde undgår vi rigtig mange misforståelser. Og da det er folk, der ved præcis, hvad de skal gøre, kører det uhyre sikkert og effektivt på den måde. Efter aftale får jeg desuden en faktura kort efter udførelsen af jobbet, så der aldrig er tvivl om, hvad der er lavet og hvorfor. Det giver en dejlig ro i maven, når jeg ved, at alt kører efter bogen”. 

Rådgivning og proaktiv indsats øger udbyttet 

Hvis et samarbejde skal udvikle sig, er det sjældent nok blot at følge aftalerne – det kræver også engagement og nytænkning. Kvaliteter, som Poul Dall gerne krediterer Kemp & Lauritzen medarbejderne for: 

”De er rigtig gode til at tage ansvar og pege på mulige forbedringer. Lige nu er det energioptimering, vi kigger på. Gennem deres servicearbejde har de fundet en del områder, hvor vi kan spare penge ved at reducere energiforbruget. Kemp & Lauritzens specialister har en rigtig god indsigt i tingene, og jeg har fået en solid rådgivning og alle målinger, beregninger og forslag samlet i en rapport, så det hele er lige til at gå til. Og da tallene ser meget lovende ud, regner jeg med, at energioptimering er noget af det næste, vi sætter i værk”. 

AARHUS KOMMUNE

BRAND & SIKRING

Drift og vedligehold
+ 260 AIA- anlæg
2 årig Rammeaftale

AARHUS KOMMUNES FORDELE

Mange års erfaring med Kommuner
Bred palette af kompetencer og produkter
Fokus på grøn energi
Kontakt os Brand & sikring

Kemp & Lauritzen skal være med til at indbrudssikre Aarhus Kommune

Kemp & Lauritzen har netop vundet en af to rammeaftaler om service, drift, vedligehold og levering af tyverialarm-systemer i Aarhus Kommune.

Fra den 1. maj 2022 og to år frem skal Kemp & Lauritzen være med til at sikre Aarhus Kommune mod ubudne gæster. Den nye 2-årige rammeaftale omfatter service, reparationer og leverancer af AIA-anlæg (Automatiske Indbrudsalarmer) på alle typer af lokationer og bygninger, som Aarhus Kommune råder over.

- Vi glæder os enormt meget til samarbejdet med Aarhus Kommune, og det kribler i vores fingre for at komme i gang med de spændende opgaver. Hvad end det er børnehaver, vuggestuer, skoler, biblioteker, kulturhuse eller andre kommunale institutioner, vi skal servicere, handler det i sidste ende om at sikre trygheden for kommunens borgere, medarbejdere og besøgende. Det er et ansvar, vi tager meget seriøst, og som vi er stolte af at have fået, fortæller Brian G. Olesen, servicechef i Brand & Sikring-afdelingen i Kemp & Lauritzen.

Service på 260 anlæg

Aarhus Kommune har 260 AIA-anlæg i varierende alder og type, som Kemp & Lauritzen skal servicere og vedligeholde, ligesom virksomheden vil stå for installation af nye anlæg. Ydelserne har tidligere været fordelt ud på forskellige installatører, og det er første gang, kommunen har haft dem i samlet udbud.

- I Kemp & Lauritzen har vi hidtil varetaget AIA-løsninger for enkelte af lokationerne i Aarhus. Vi er både dedikerede og klar til nu at opskalere indsatsen, hvilket vi har et godt setup til, fortæller Brian G. Olesen og uddyber:

- Udover at vi har de tekniske kompetencer, kommer vi med værdifuld erfaring gennem lignende AIA-aftaler med flere af landets øvrige kommuner – blandt andet Københavns Kommune. Det giver os gode forudsætninger for at udføre specifikke risiko- og behovsanalyser og skabe vellykkede AIA-løsninger med udgangspunkt i netop Aarhus Kommunes behov.

Kemp & Lauritzen leverer løsninger inden for el, VVS, ventilation og køl og tilbyder alt fra daglig service til store entrepriser og unikke specialer. Gennem årene har virksomheden stået for en række af Danmarks største teknikopgaver – fra servicering af de broer, der forbinder Danmark, til udvikling af driftskoncepter for flere af landets små og store erhvervsvirksomheder. Kemp & Lauritzen består af 2.400 medarbejdere og har udført tekniske totalløsninger til både private erhvervsdrivende og offentlige kunder i 140 år.

 

KØBENHAVNS KOMMUNE

BRAND & SIKRING

Drift og vedligehold
+ 1000 AIA- og ADK-anlæg
4 årig Rammeaftale

KØBENHAVNS KOMMUNES FORDELE

Mange års erfaring med Kommuner
Bred palette af kompetencer og produkter
Stordriftfordele
én serviceleverandør
Fokus på grøn energi
Kontakt os Brand & sikring

Ny rammeaftale: Vi skal sikre Københavns Kommune

Kemp og Lauritzen har indgået en ny rammeaftale med Københavns Kommune om levering af service, drift og vedligehold af alle kommunens tyverialarm- og adgangskontrolsystemer over de næste fire år.

- Vi er umådeligt stolte over, at det gode samarbejde med Københavns Kommune skal udvikles og udvides over de næste 4 år. For vores Brand & Sikring-afdeling er dette en stor og vigtig kontrakt, og vi ser frem til at sikre bygninger og lokationer, fortæller Martin Nedemark Hansen, afdelingschef for Brand & Sikring i Kemp & Lauritzen.

Københavns Kommune har op imod 1.000 AIA- og ADK-anlæg (dvs. tyverialarm- og adgangskontrolanlæg), og de varierer i alder og type. Her har Kemp & Lauritzen alle kompetencerne til at kunne servicere de forskellige anlægstyper, og det er en opgave, der kræver god kommunikation og koordinering, understreger Martin Nedemark Hansen:

- Koordineringen omkring alle de forskellige anlæg i løbet af kontrakten kræver god kommunikation og gennemprøvede processor, og her er vores teknikere dedikerede til at tage hånd om det fra dag 1, så Københavns Kommune kan føle sig trygge fra kontraktens start.

En fireårig kontrakt

- Kontrakten løber fra 1. december 2021 og fire år frem, og vi ser frem til at komme ud til lokationerne. For mange af de involverede er der tale om et glædeligt gensyn, da medarbejdere i Kemp & Lauritzen har serviceret flere af anlæggene gennem de sidste 10 år. Kemp & Lauritzen har nemlig igennem en årrække haft delkontrakter med Københavns Kommune, så vi er umådeligt stolte af at skulle fortsætte de goder takter fra det sidste årti, fortæller Martin Nedemark Hansen og afslutter:

- I Kemp & Lauritzen har vi i tilbudsfasen haft stort fokus på at give Københavns Kommune fuld gennemsigtighed, så de føler sig trygge lige fra start af. Nu ser vi frem til at levere sikringsløsningerne, så også kommunens medarbejdere, borgere, gæster og andre interessenter – unge som ældre – kan føle sig trygge.

IKEA

Serviceaftale

Én indgangsgvinkel
Nem koordinering
Forbedret økonomi

IKEAS FORDELE

Øget driftssikkerhed og produktivitet
Længere levetid på installationer og anlæg
Reduceret nedetid
Reduceret energiforbrug
Forbedret arbejdsmiljø
Kontakt os Teknikhuse

Vi hjælper IKEA med et godt og sikkert indeklima

Med en landsdækkende serviceaftale på ventilation, el, køl og brandsikring, kan IKEA trygt drive deres varehuse med fokus på en god kundeoplevelse. Vi sørger for al teknikken, og får selv det mest komplekse til at se let ud. Med en serviceaftale hos os skal de kun ringe til ét nummer, uanset hvor i landet de skal bruge os. 

Vi sørger for teknikken, og får selv det meste komplekse til at se let ud.

Vi mødte vores sikringstekniker Mikael Kristensen i IKEA i Aarhus. Se filmen og hør mere om hvordan vi hjælper IKEA.

 

 

RENO DJURS

BRAND & SIKRING

RENO DJURS FORDELE

AUTOMATISERING AF KONTROLSYSTEMET SPARER EN DEL MANUELT KONTROLARBEJDE PÅ PLADSEN
INTEGRATION MED NAVISION LETTER DET ADMINISTRATIVE ARBEJDE OG FJERNER SAMTIDIG EN RÆKKE MULIGHEDER FOR FEJL I SAGSHÅNDTERINGEN
ANVENDELSE AF KAMERAER TIL REGISTRERING OG GENKENDELSE AF KØRETØJ, CHAUFFØR OG LAST SIKRER OPTIMAL INDVEJNING
SAMMENKOBLINGEN AF DEPONERINGSANLÆGGETS IT-SYSTEMER HAR MEDFØRT ØGET OVERSKUELIGHED SAMT EN ENTYDIGHED, DER GØR DET NEMMERE AT LOKALISERE OG RETTE EVT. FEJL
LOGNINGEN AF AKTIVITETER PÅ ANLÆGGET ER VÆSENTLIGT FORBEDRET
KONTROLSYSTEMET ER FREMTIDSSIKRET OG NEMT AT BYGGE VIDERE PÅ I SAMSPIL MED DET ØVRIGE IT-SYSTEM
HURTIGERE LØSNING OG BEDRE RESULTAT SOM FØLGE AF KEMP & LAURITZENS FLEKSIBILITET, KOMPETENCER, PROJEKTSTYRING OG SAMARBEJDSEVNE
Kontakt os Brand & sikring
PDF icon PDF (1.51 MB)

Automatiseret indvejningsflow reducerer ressourceforbruget på deponeringsanlæg 

Da Reno Djurs i 2016 skulle udfase deres gamle vejesystem på deponeringsanlægget i Glatved, udviklede Kemp & Lauritzen i samarbejde med TO-Plus og Reno Djurs en løsning baseret på stregkoder, nummerpladegenkendelse og kameraovervågning af lasten. Den automatiserede løsning sparer administration og giver optimal sikkerhed.

"Det nye, strømlinede indvejningssystem har optimeret dele af det manuelle arbejde og givet en væsentlig bedre logning af trafikken på anlægget", siger Jan Krüger Bodholt, økonomichef hos RenoDjurs. "Kemp & Lauritzen har bidraget til at udvikle et fremtidssikret anlæg, der er fuldt integreret med vores øvrige IT-systemer - ikke mindst Navision.

Last og transportør registreres via stregkoder og kameraer
Deponeringsanlægget i Glatved tager mod mange typer affald - herunder deponeringsaffald, som der stilles høje kontrolkrav til. Det tager det nye system højde for ved at identificere køretøj og last ved indvejning, aflæsning og udvejning. Når lastbilen kører op på indvejningsvægten scanner chaufføren en stregkode, der er knyttet til informationer om lasten, som er afgivet på forhånd. Samtidig registrerer et sæt kameraer både nummerplade og last, og sender disse data til Navision, der håndterer genkendelse/godkendelse og efterfølgende fakturering. 

"Kemp & Lauritzen er gået til opgaven på en meget positiv og fleksibel måde, som har åbnet op for en hurtigere løsning og et bedre resultat", fortæller Jan Krüger Bodholt. "Den gode proces har givet mulighed for at forfølge nye idéer og generelt løfte hele projektet".

Ingen mulighed for at snyde på vægten
Når last og transportør er godkendt, kan lasten køres til en "celle", som er beregnet til det specifikke affald. Er der tale om deponiaffald, bliver maskinførerne automatisk orienteret via information på deres tablet, og en maskinfører vil overvære aflæsningen. Desuden giver stregkoden adgang til at åbne bommen til "cellen". Og ved den afsluttende udvejning sikrer nummerpladegenkendelse, at affaldsmængden er kontrollereret og godkendt.

NORDJYLLANDSVÆRKET

Nordjyllandsværket

BRANDSIKRING

NORDJYLLANDSVÆRKETS FORDELE

SYVDOBBELT EFFEKT
1/10 VANDFORBRUG
FLEKSIBEL MONTERING
EFFEKTIV BRANDSIKRING
Kontakt os Brand & sikring

Brandsikring på verdens mest effektive kulfyrede kraftværk

Da Nordjyllandsværket i 2010 besluttede at brandsikre turbinen i den nye kulfyrede Blok 3, valgte man at tænke utraditionelt og gå nye veje. Kemp & Lauritzen monterede et nylanceret højtryksvandtågesystem, der gav en mere fleksibel løsning samt en langt højere effektivitet.

Store værdier skal sikres

Selvom sikkerheden er i top og risikoen er minimal i Blok 3, kan kombinationen af 585 °C damp i turbinen og mineralsk olie i lejerne medføre store brandskader i et ”worst case scenario”. Og med en totalpris for Blok 3 på tæt ved 1 mia. kr. samt en daglig fjernvarmeproduktion til en værdi af flere mio. kr. er det ikke ubetydelige værdier, som skal beskyttes.

Meget specielle og vanskelige forhold

Blok 3 er inddelt i seks sektioner med hver deres turbine og lejebuk. En stor maskinhal fyldt med et ca. 40 meter langt turbineanlæg er ikke sådan lige at rigge til med et traditionelt sprinkleranlæg. Ved brand vil anlægget sprøjte flere tusind liter vand ud i minuttet og måske gøre mere skade end gavn. Derfor begyndte værkets sikkerhedsansvarlige, Hans Teilberg Jensen, at researche på nye løsningsmodeller:

”Den nye turbine er mere følsom end de tidligere modeller, så for os var det vigtigt at finde et effektivt brandsikringssystem, som samtidig begrænser følgeskaderne”, forklarer han. ”Turbinen er fx indbygget i et stort metalhus, som vil slå sig, hvis det bliver overdænget med vand.”

Syvdobbelt effekt med 1/10 vandforbrug

Hans Teilberg Jensen fandt frem til Danfoss Semcos nye Sem-Safe højtryksvandtågesystem, der i Danmark forhandles af Kemp & Lauritzen.

Denne type brandsikring har hidtil kun været brugt på skibe og boreplatforme, hvor sikkerhedskravene er ekstra høje, men blev i 2005 også godkendt til brug i bygninger på land.

Sem-Safe opererer med et tryk på 100-120 bar og giver en næsten 100% fordampning af vandet. Hvor traditionelle sprinklere kan køle 378 kj pr. liter vand, er Sem-Safe i stand til at eliminere en varmeudvikling på 2.600 kj pr. liter vand. Der er med andre ord tale om en syvdobbelt effekt. Forskellen ligger primært i at forstøvet vand har en langt større overflade end almindelige vanddråber, og så godt som alt det findelte vand omformes til damp i slukningsprocessen.

Eneste realistiske løsning

Da højtryksvandtågesystemet bruger meget lidt vand, er rørdimensionerne tilsvarende små. I Blok 3 har man derfor kunnet trække hovedrørene langs gulvet og montere dyserne i galger lige over turbinens seks lejebukke. Det giver den ekstra fordel, at det nemt kan flyttes, når der med 5-10 års mellemrum skal gennemføres vedligeholdelse af turbinen. Systemet forsynes med vand fra en højtrykspumpe på størrelse med et køleskab, og højtrykspumpen er placeret i etagen under turbinehallen.

”Den meget fleksible montering af Sem-Safe systemet løste stort set alle de problemer, vi ellers ville have haft med etablering af sprinkleranlæg i turbinehallen – og så fylder det meget mindre”, fastslår Hans Teilberg Jensen. ”Kemp & Lauritzen har desuden været meget samarbejdsvillige og udført et flot stykke arbejde. Jeg er helt sikker på, at vi har opnået det bedst mulige resultat.”

De meget fleksible og elegante installationer giver langt større arkitektonisk frihed end tidligere.
 

TÅRNBY KOMMUNE

Låseservice

LÅSESERVICE

TÅRNBY KOMMUNES FORDELE

TRYGHED - DOKUMENTERET HØJ KVALITET OG PRÆCISION
FLEKSIBEL SAMARBEJDSPARTNER MED STOR KAPACITET
FORBEDRET SIKRINGSLØSNING KOMBINERET MED BEDRE BORGERSERVICE
FREMTIDSSIKRET SYSTEM
LAVE LØBENDE OMKOSTNINGER
SIKKERHED 24 TIMER I DØGNET
FULD VALGFRIHED - INGEN BINDING ELLER KODNING AF SYSTEMET
Kontakt os Brand & sikring
PDF icon PDF (231.32 KB)

Tryghed og sikkerhed

Kemp & Lauritzen løser alle former for låseopgaver fra simpel oplukning til avancerede online-systemer med kobling til AIA, ADK, ITV og ABA. De fremtidssikrede løsninger skræddersys til den enkelte kunde, som kan få hele sikringsopgaven udført via én kontakt - inklusiv etablering af netværk, brandsikring, sprinkling, ventilation osv. Kemp & Lauritzen har et solidt kendskab til de nyeste løsninger og yder professionel rådgivning inden for alle typer af låseopgaver.

Nemt og billigt

Nye trådløse systemer giver stor sikkerhed, er relativt billige og nemme at betjene. Kemp & Lauritzen anvender i stigende omfang langskilt- eller dørbladslæsere, der kommunikerer med systemet via en indbygget antenne. Kemp & Lauritzen arbejder med åbne anlæg, som kunden selv ejer. Hermed undgår kunden at blive bundet af dyre leasing- og abonnementsaftaler og kan frit vælge, hvem der skal servicere anlægget.

Sikring mod tricktyverier

Et af tidens store sikkerhedsproblemer er det voksende antal tricktyverier mod især ældre borgere. Tårnby Kommunes hjemmepleje valgte at sikre samtlige klienter i privat bolig med Rukos CLIQ Remote låsesystem. Her indeholder nøglerne en elektronisk kode, som - parret med cylinderen i systemet - giver adgang, som styres af en administrator. Systemet er derfor velegnet til enkel og effektiv adgangskontrol på et spredt område. Opgaven, der omfattede 700 boliger, blev løst af Kemp & Lauritzen til hjemmeplejens store tilfredshed. Jens Peter Fogh, administrerende fagspecialist ved Tårnby Kommunes hjemmepleje fortæller:

”Sikkerheden er helt i top, og vi føler os meget trygge ved samarbejdet med Kemp & Lauritzen, som løste opgaven med stor seriøsitet og professionalisme”.

Efter forslag fra Kemp & Lauritzen valgte Tårnby Kommune at satse på Ruko CLIQ Remote løsningen med opdateringsbokse til nøglerne:

”Det er faktisk en ret genial måde at håndtere sikkerheden på”, konstaterer Jens Peter Fogh. ”Når de ansatte møder på arbejdet, fornyer de koden til deres nøgle via opdateringsboksen, og den udløber så automatisk efter 10 timer. Det betyder, at nøglen ikke kan misbruges af andre, hvis en medarbejder taber den”.

Borgere og personale begejstrede

Efter en indkøringsperiode bakker personale og borgere i Tårnby Kommunes hjemmepleje op om den nye løsning.

”Sikkerheden er forbedret, og vi kan yde en langt bedre service”, fastslår Jens Peter Fogh. ”Hvis Fru Jensen fx falder og brækker lårbenet, skal vi ikke længere køre hele vejen hen til vores base for at hente en nøgle. Nu tjekker vi bare, hvilken sygeplejerske, der er tættest på og har en aktiv nøgle til borgerens hjem, og dirigerer så vedkommende hen for at åbne for redningsmandskabet. Det kan faktisk skære ventetiden ned med op til 45 minutter - og det er rigtig lang tid i en nødsituation. Den gode omtale af løsningen har hurtigt spredt sig, så folk nu selv ringer ind for at høre omkring det nye nøglesystem”.
 

HELSINGE SKOLE OG SVØMMEHAL

HELSINGE SKOLE OG SVØMMEHAL

OPS-SAMARBEJDE

HELSINGE SKOLE OG SVØMMEHALS FORDELE

SAMTÆNKNING AF PÆDAGOGIK OG FYSISKE RAMMER
GOD FUNKTIONALITET OG TOTALØKONOMI
MEST HENSIGTSMÆSSIGE LØSNINGER OG MATERIALER

Innovativ OPS

Kemp & Lauritzen er den eneste teknikentreprenør, der har styrken til at tage medejerskab i de store danske OPS-projekter. Med en andel på 40 % af den samlede kontraktsum på driftsopgaver – det svarer til godt 500 mio. kroner – har vi oparbejdet en betydelig erfaring på området. Helsinge Skole og Svømmehal er et godt eksempel på et innovativt offentligt/privat samarbejde.

Hidtil største OPS-skoleprojekt

OPS-kontrakten mellem Gribskov Kommune og ”Helsinge Skole OPS A/S” (et til formålet stiftet selskab af E. Pihl & Søn og Kemp & Lauritzen) er på over 400 mio. kroner. Heraf udgør drift og vedligehold i de næste 25 år ca. 200 mio. kroner. I tilbudsgivningen skulle der ikke blot tages højde for byggeomkostningerne, men også for det forventede slid fra over 900 daglige brugere af skole, SFO, aftenskole og svømmehal.

Samtænkning af pædagogik og fysiske rammer

Ansvaret for detailprojektering af Helsinge Skole og Svømmehal blev varetaget repræsentanter for kommune, rådgivere og entreprenør. Gribskov Kommune oplevede samarbejdet som en frugtbar lære- og afklaringsproces, hvor den tætte dialog bragte nye og mere effektive løsninger på banen. Kemp & Lauritzen åbnede op for en gentænkning af en række grundlæggende ting i forbindelse med etablering og drift af en skole – en tilgang til kvalitet, effektivitet og funktionalitet, som kommunen kan anvende på andre kommunale bygninger.

Løsninger skabt ud fra brugernes behov

Kommunens ønske om, at skole og SFO kunne deles om så mange funktioner som muligt, blev løst til topkarakter:

”Kemp & Lauritzen har formået at optimere funktionalitet og drift, så løsningerne understøtter vores tanker omkring læringsmiljøet. Inklusion, differentiering og fleksibilitet i undervisningen forudsætter fx, at lærere og elever skal kunne bevæge sig mere frit rundt på skolen end tidligere – dørene skal praktisk talt stå åbne. Kemp & Lauritzen løste udfordringen ved bl.a. at etablere et elektronisk kortsystem med central styring. En løsning, der både tilgodeser vores behov for bevægelighed og deres behov for effektiv drift. Samme genklang har vi haft i planlægning af fællesarealer og boldbaner, og de har også tegnet lokaler om for at sikre den optimale funktionalitet. Denne lydhørhed for hinandens argumenter har skabt det bedst mulige grundlag for det fremadrettede samarbejde,” siger Karin Magnussen, souschef ved Helsinge Skole.

Kvalitet betaler sig i længden

Nøglen til en god funktionalitet og totaløkonomi i driftsfasen af OPS-projekterne ligger i teknikentreprenørens evne til at vælge de mest hensigtsmæssige løsninger og materialer. På Helsinge Skole blev belægningen på boldbaner og løbesti ændret til asfalt, så faciliteterne kunne bruges hele året, krævede mindre vedligehold og minimerede tilsmudsningen af brugere og tilstødende arealer (grus som blev slæbt med ind etc.).

I svømmehallen blev der investeret i en dyrere lufthåndtørrer-løsning for at slippe for papirhåndklæder i omklædningsrum og bassin. Samtidig ændrede man den oprindelige opsplitning af rengørings- og livredderfunktionen og samlede dem i én enhed, så de ansattes arbejdstid kunne anvendes optimalt.

”Hvert enkelt element i den enorme pakke skal gennemtænkes nøje”, forklarer projektchef Poul Kilt fra Kemp & Lauritzen. ”Men det gode ved OPS-projekterne er, at det ikke kan betale sig for nogen af parterne at tænke kortsigtet. Som driftsoperatør er vi nødt til at tage højde for indeklima og nedslidning 25 år frem og vælger derfor konsekvent kvalitetsmaterialer, der både holder længere og giver en bedre trivsel.”

FN BYEN

FN Byen

TEKNIKENTREPRISE

ENERGIOPTIMERING
EFFEKTIV KOORDINERING

FN BYENS FORDELE

KOMPETENT LEVERANDØR MED HØJ KAPACITET
KORT BYGGEPERIODE
HØJ KVALITET I HELE PROCESSEN
STRAM STYRING
STOR FLEKSIBILITET
ENESTÅENDE ENERGIOPTIMERING

Nye grænser for energieffektivitet

FN Byen på Marmormolen i Nordhavnen sætter en høj standard for energi og miljø, og Kemp & Lauritzen har stået for teknikentreprisen på el, sikring, netværk, VVS, køl og sprinkling på hele byggeriet.

FN Byens kontorbygning er tegnet af 3XN som en stjerneformet bygning med otte arme. Byggeriet har et samlet volumen på 45.000 m2, og Kemp & Lauritzen har haft op til 60 mand på opgaven. Sideløbende har koncernen varetaget teknikentrepriser i forbindelse med bl.a. Industriens Hus og UNICEFs lagerfaciliteter, der skulle flyttes fra Marmormolen for at gøre plads til FN Byen.

”Trods en række kapacitetskrævende byggeprojekter i koncernen har vi været i stand til at løse denne opgave under et stort tidsmæssigt pres”, fortæller projektchef Jesper Tormod Petersen fra Kemp & Lauritzen. ”Det lykkedes at færdiggøre de 35.000 m2 i første etape på bare et år –  til trods for en lang række omprojekteringer som følge af nye ønsker fra bygherren, byggeriets kompleksitet og skærpede myndighedskrav.”

400 km kabler sikrer kommunikationen

Formålet med FN Byen i Nordhavnen er at samle alle danske medarbejdere på én adresse under optimale forhold. FN Byen kan rumme op til 1.750 arbejdspladser. Der er tale om en højteknologisk arbejdsplads med avancerede kommunikationsfaciliteter, og samtlige el- og datainstallationer indgår i en fælles BMS/IBS-platform. For at etablere platformen har Kemp & Lauritzen trukket over 400 km kabel – 3,5 km til mobilantenne-anlægget, 20 km til varsling, 30 km til ABA og ikke mindre end 325 km kabel til datanetværket.

Green Building Award for energieffektivitet

FN Byen er blandt de første LEED®- (Leadership in Energy and Environmental Design) certificerede byggerier i Norden.

Der er tale om et byggeri i særklasse, når det gælder grøn energi og miljørigtige løsninger. Den samlede løsning betyder, at byggeriet kvalificerer sig som et lavenergiklasse 1-hus, der bruger mindre end 50 kWh pr. m2 pr. år til opvarmning, køling, belysning, ventilation osv. Et stort solcellesystem på taget bidrager med energi til bygningen, og afkøling sker med havvand. Det var derfor heller ikke overraskende, da FN Byen modtog den prestigefulde Green Building Award for sin enestående energieffektivitet.

KØBENHAVNS KOMMUNE

Netcontrol

STYRING AF P-ANLÆG

KØBENHAVNS KOMMUNES FORDELE

AUTOMATISKE P-ANLÆG
AUTOMATISK STYRING OG OVERVÅGNING
BILLIGE DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESMULIGHEDER
Kontakt os Engineering

Styring og overvågning af underjordiske P-anlæg

Kemp & Lauritzen har etableret omfattende, højteknologiske installationer i Københavns Kommunes tre nybyggede, underjordiske, fuldautomatiske P-anlæg med en samlet kapacitet på 840 biler. Efterfølgende har Kemp & Lauritzen ansvaret for al servicering og vedligehold de næste fem år.

Fuldautomatiske underjordiske P-anlæg

Gennem mange år har der været mangel på parkeringspladser i hjertet af København. For at imødekomme efterspørgslen har Københavns Kommune etableret tre underjordiske fuldautomatiske P-anlæg. De fungerer sådan, at brugeren kører ind i en garage, dvs. en elevator. Brugeren stiger ud af bilen, kører sit betalingskort igennem kortlæseren, og bilen forsvinder ned under jorden. Når brugeren skal bruge bilen igen, foregår det hele i omvendt rækkefølge.

Det første i Danmark

Byggeriet er ikke blot imponerende teknologisk set, men det er også en nytænkning inden for P-anlæg.

I forbindelse med entreprisen har Kemp & Lauritzen stået for implementering af Kemp & Lauritzens netControl, som er et styrings- og overvågningsanlæg, der blandt andet varetager varmecentral, køleanlæg, blandesløjfer, ventilationsanlæg, overvågning af P-anlæg, alarmering m.v.

I den daglige drift bruges anlægget blandt andet til:
• at styre varme og ventilationsanlæg
• at styre sumppumper
• at overvåge alle de integrerede anlæg

Komponenter med åbne standarder

Anlægget er opbygget med en standard iFIX SCADA for visualisering og rapportering, PLC´ere for bygnings- & anlægsstyringer, der alle kommunikerer via standard TCP/IP Ethernet opkoblinger. Hver lokalserver udveksler data med de fuldautomatiske P-anlæg, ABA, AGA, ventilationsanlæg, varmeanlæg og diverse hjælpeanlæg.

Det har fra starten været vigtigt for Kemp & Lauritzen at vælge et anlæg, der bygger på åbne standarder, som giver nemmere og billigere drifts-, vedligeholds- og udvidelsesmuligheder.

RIGSARKIVET

RIGSARKIVET

OPP-SAMARBEJDE

RIGSARKIVETS FORDELE

SAMTÆNKNING AF ANLÆG OG DRIFT
TOTALENTREPRENØR
VARETAGER VEDLIGEHOLD OG DRIFT I 28 ÅR

Den første statslige OPP-aftale

Statens Arkiver består af syv enheder, og to af dem – Rigsarkivet i København og Landsarkivet for Sjælland – har fået fælles magasiner på Kalvebod Brygge. I sommeren 2009 stod magasinerne klar med 16.300 etagekvadratmeter og 364.000 arkivhyldemeter. Rigsarkivet huser dermed sine samlinger ét sted, hvor de tidligere blev opbevaret på forskellige adresser.

Teknikentreprenør og facility manager

Som teknikentreprenør udførte Kemp & Lauritzen omfattende, højteknologiske installationer i de nybyggede magasiner og har efterfølgende ansvaret for service og vedligehold i 28 år. Projektet er det første statslige OPP-projekt.

I OPP-projekter udfordres den traditionelle tankegang, fordi anlæg og drift skal samtænkes. Poul Kilt, projektchef i Kemp & Lauritzen, forklarer:

”Det kan ikke altid betale sig at tage den billigste løsning her og nu, fx inden for teknik. Gode langtidsholdbare materialer og en hensigtsmæssig indretning betaler sig. Det gør det nemmere og mere rentabelt at varetage drift og vedligehold de næste 28 år.”

Brede kompetencer

Under opførelsen af den nye magasinbygning var det en fordel for Slots- og Ejendomsstyrelsen, at Kemp & Lauritzen rådede over mange forskellige kompetencer og kunne udføre opgaver inden for mange forskellige områder som fx VVS, el, nødstrømsanlæg, klima, brand og sikring. Slots- og Ejendomsstyrelsen sparede tid på koordinering og administration med en totalleverandør.

Særlige krav til installationerne

I forbindelse med byggeriet var der en række særlige krav til installationerne. Sikringsudstyret er fx meget avanceret, fordi PET har materiale i arkivet. Derudover var det en udfordring at vælge et sprinklersystem, som ikke unødvendigt ødelægger arkivmateriale. Løsningen blev specielle sektionsprinklere. Klimainstallationerne er også komplekse, da temperaturen og fugtigheden skal være meget præcise og konstante.

Fremtidige OPP-projekter

Da byggeriet blev afleveret i sommeren 2009, trådte Kemp & Lauritzens ansvar for facility services i kraft. Til vedligehold og drift i de næste 28 år er der afsat ca. 360 mio. kroner.

”I drifts- og vedligeholdelsesperioden skal Slots- og Ejendomsstyrelsen ikke bekymre sig om forbrug af vand, varme og el eller om oppetider og nedslidning af installationer og bygning. Hvis en kølemaskine går i stykker, reparerer vi den eller skifter den, hvis det er nødvendigt.  At vi varetager al drift og vedligehold i bygningen gør det nemt for kunden,” slutter Poul Kilt.

PLEJECENTRET VONSILD HAVE

OPP-SAMARBEJDE

TOTALØKONOMI OG LANGTIDSSIKREDE LØSNINGER
TÆTTERE SAMARBEJDE MED STØRRE SYNERGI

PLEJECENTRET VONSILD HAVES FORDELE

FOKUS PÅ TOTALØKONOMI
LANGTIDSSIKREDE LØSNINGER
INDTÆNKNING AF PLEJE- OG OMSORGSYDELSER
BEDRE UDNYTTELSE AF KOMPETENCERNE
PDF icon PDF (1.62 MB)

Danmarks første OPP-plejecenter

Vonsild Have er Danmarks første OPP-projekt, der både omfatter byggeri, bygningsdrift- og vedligehold samt levering af pleje- og omsorgsydelser. Bygningsdriften udgør ca. 60 mio. kr. af den samlede kontraktsum. Kemp & Lauritzen har vundet den 20-årige kontrakt på drift og vedligehold af bygningen.

I efteråret 2013 blev det første spadestik taget til Danmarks første OPP-plejecenter i Vonsild ved Kolding. De næsten 6.000 etagemeter og 60 plejeboliger stod klar i marts 2015. Plejecentret er en unik sammentænkning af byggeri, bygningsdrift og levering af plejeydelser. Målet er at skabe et byggeri, der fungerer godt som hjem for de ældre og som arbejdsplads, og det har stillet store krav til arkitektur og funktionalitet.

Synergi og langtidssikrede løsninger

Attendo A/S, som er ansvarlig for det samlede projekt, har indgået en aftale med Kemp & Lauritzen om levering af de tekniske installationer til byggeriet samt drift af de indvendige og de udvendige arealer i den 20 år lange aftaleperiode. Kemp & Lauritzen har erfaring fra andre OPP-samarbejder, men dette adskiller sig ved integrationen mellem indholdsdrift og bygningsdrift, som gør, at samarbejdet bliver tættere, kompetencerne udnyttes bedre, og der opstår større synergi og fleksibilitet. Med OPP arbejdes der med en totaløkonomisk tilgang til løsningerne, så der skabes optimal sammentænkning af anlæg og drift. Derved sammentænkes de beslutninger, der tages i anlægsfasen med konsekvenser i driftsfasen. Michael Pagaard Madsen, Afdelingsleder i Kommunale Ejendomme i Kolding Kommune fortæller:

”Vi har store forventninger til selve driften og vedligehold af bygningerne, men i og med at Kemp & Lauritzen selv har været med inde over projekteringen, føler vi os trygge. Jeg er med andre ord sikker på, at der er stillet de nødvendige krav til kvaliteten af materialerne, så driften forløber bedst muligt gennem de 20 år, aftalen løber samt derefter, når vi selv overtager”.

Ekstra investeringer i velfærdsteknologi

Når man bygger til ældre og plejekrævende, som samtidig er ramt af en funktionsnedsættelse eller sygdomme som fx demens, er der behov for en tværfaglig tilgang, som forener arkitektur og tekniske muligheder med hensynet til de ældre, deres besøgende og plejepersonalet. Plejecentret får med Kemp & Lauritzens kundeorienterede pallette mange forskellige ydelser, som fx adgangskontrol på alle døre, så demente beboere ikke får forvildet sig de forkerte steder hen. Der er også installeret teleslyngeanlæg i de relevante opholdsrum, ligesom der er lavet fiberopkobling til telefoni og internet i alle plejeboligerne. Ydermere er der monteret en tablet i hver plejebolig, så personalet kan registrere deres arbejdsopgaver direkte i forbindelse med besøget hos beboeren i stedet for at bruge den traditionelle løsning med PDA’er.