Top
logo
Døgn
service
+45 4366 8888

FN BYEN

FN Byen

TEKNIKENTREPRISE

ENERGIOPTIMERING
EFFEKTIV KOORDINERING

FN BYENS FORDELE

KOMPETENT LEVERANDØR MED HØJ KAPACITET
KORT BYGGEPERIODE
HØJ KVALITET I HELE PROCESSEN
STRAM STYRING
STOR FLEKSIBILITET
ENESTÅENDE ENERGIOPTIMERING

Nye grænser for energieffektivitet

FN Byen på Marmormolen i Nordhavnen sætter en høj standard for energi og miljø, og Kemp & Lauritzen har stået for teknikentreprisen på el, sikring, netværk, VVS, køl og sprinkling på hele byggeriet.

FN Byens kontorbygning er tegnet af 3XN som en stjerneformet bygning med otte arme. Byggeriet har et samlet volumen på 45.000 m2, og Kemp & Lauritzen har haft op til 60 mand på opgaven. Sideløbende har koncernen varetaget teknikentrepriser i forbindelse med bl.a. Industriens Hus og UNICEFs lagerfaciliteter, der skulle flyttes fra Marmormolen for at gøre plads til FN Byen.

”Trods en række kapacitetskrævende byggeprojekter i koncernen har vi været i stand til at løse denne opgave under et stort tidsmæssigt pres”, fortæller projektchef Jesper Tormod Petersen fra Kemp & Lauritzen. ”Det lykkedes at færdiggøre de 35.000 m2 i første etape på bare et år –  til trods for en lang række omprojekteringer som følge af nye ønsker fra bygherren, byggeriets kompleksitet og skærpede myndighedskrav.”

400 km kabler sikrer kommunikationen

Formålet med FN Byen i Nordhavnen er at samle alle danske medarbejdere på én adresse under optimale forhold. FN Byen kan rumme op til 1.750 arbejdspladser. Der er tale om en højteknologisk arbejdsplads med avancerede kommunikationsfaciliteter, og samtlige el- og datainstallationer indgår i en fælles BMS/IBS-platform. For at etablere platformen har Kemp & Lauritzen trukket over 400 km kabel – 3,5 km til mobilantenne-anlægget, 20 km til varsling, 30 km til ABA og ikke mindre end 325 km kabel til datanetværket.

Green Building Award for energieffektivitet

FN Byen er blandt de første LEED®- (Leadership in Energy and Environmental Design) certificerede byggerier i Norden.

Der er tale om et byggeri i særklasse, når det gælder grøn energi og miljørigtige løsninger. Den samlede løsning betyder, at byggeriet kvalificerer sig som et lavenergiklasse 1-hus, der bruger mindre end 50 kWh pr. m2 pr. år til opvarmning, køling, belysning, ventilation osv. Et stort solcellesystem på taget bidrager med energi til bygningen, og afkøling sker med havvand. Det var derfor heller ikke overraskende, da FN Byen modtog den prestigefulde Green Building Award for sin enestående energieffektivitet.

UNICEF

Unicef

TEKNIKENTREPRISE

UNICEFS FORDELE

ALSIDIG OG KOMPETENT LEVERANDØR
ÉN KONTRAKT
KOMPETENT PLANLÆGNING OG RÅDGIVNING
OPTIMAL FRIHED VIA ÅBEN BMS-PLATFORM
INNOVATIV LØSNING MED SKRÆDDERSYET SPRINKLERSYSTEM

Kort byggeperiode og kompliceret logistik

Campus 2 omfatter UNICEF´s topmoderne 24 meter høje, robotstyrede lager med tilhørende administrations- og værkstedsfaciliteter – og hyldeplads til 36.000 EUR-paller.

En række særlige krav gjorde Campus 2-entreprisen til en spændende og udfordrende opgave. Dels skulle byggeriet opføres på kort tid, og dels blev byggeplanerne løbende opdateret med ændringer og skærpede myndighedskrav. Hertil kom en kompliceret logistik kombineret med en vanskelig faglig grænseflade, da tyske og danske byggeteams med hver deres arbejdsfrekvens skulle afstemmes i et optimalt byggeflow.

Med stram styring, fleksibelt samarbejde og tæt intern koordinering lykkedes det Kemp & Lauritzen at gennemføre planlægning, detailprojektering samt installation af el, VVS, vand/varme, ventilation, sikring, netværk og BMS/CTS på mindre end 14 måneder, så byggeriet kunne afleveres til aftalt tid i januar 2012. Den totale teknikentreprise blev løst af over 40 mand fra Kemp & Lauritzen.

Koordinering på kryds og tværs

Lagerfaciliteterne på Campus 2 er opdelt i et højlager og to lavlagre på tilsammen 20.000 m2. Højlageret blev opført ved at bygge 10-dobbelte pallereoler oven på fundamentet, montere sider og tag med reolerne som bærende element. Opgaven blev varetaget af et tysk firma, hvis byggeteams arbejdede 12 timer dagligt, 7 dage i træk. Tyskerne ønskede at opføre de 10 reoler simultant (på tværs), imens det fulddækkende sprinklersystem, som Kemp & Lauritzen stod for, skulle monteres på langs inde i reolerne. For at få enderne til at mødes og undgå spildtid, var der derfor stærkt brug for en tæt intern koordinering mellem enhederne.

”Vi indså straks, at for opnå det bedst mulige workflow måtte sprinklerholdene vente til der stod en hel reol færdig og så sætte ind med en intensiv indsats”, fortæller Martin Kramath, projektchef hos Kemp & Lauritzen. ”Og her kom den høje kapacitet og fleksibilitet i Kemp & Lauritzen helt klart projektet til gode. Vi satte intensivt ind med bl.a. aften- og  weekendarbejde, så vi kunne nå et ordentligt stykke, når vores tyske kolleger var hjemme hos familien.”

6.000 sprinklerhoveder

Det fuldautomatiske højlager er opbygget med 10 rækker reoler, hvoraf de otte inderste er dobbelte (enkeltreoler monteret ”ryg mod ryg”). Hver reol kan rumme to paller i dybden, og det giver plads til 36.000 EUR-paller totalt.

”Under normale omstændigheder ville det være en let sag at forsyne samtlige lagerfaciliteter i Campus 1 med højrisiko-sprinkling”, forklarer Martin Kramath, ”men da reolerne blev rejst på tværs – et stykke af gangen – kunne vi ikke komme til at skrue sprinklerrørene på, før de blev rejst. Hertil kom, at reol- og trappetårnene fungerer som bærende elementer for bygningens loft og sider, der så først blev bygget på til sidst. Resultatet var, at vores sprinklermontører måtte arbejde sig op gennem de 24 meter høje og 40 meter brede reoler på stilladser. Og da de havde fået monteret de ca. 5.000 sprinklerhoveder inde i reolerne, blev der til sidst etableret platforme mellem disse, så loftet også kunne forsynes med sprinklere.”

Online styring via åben BMS-platform

Projekteringen og dokumentationen for BMS-installationen omfatter bl.a. varme- og kølecentraler, ventilations- og udsugningsanlæg (CAV og VAV), varmekaloriferer, kølegenvinding og styring af belysningsanlæg (KNX og Dali). Alt samlet på én åben platform med samtlige anlæg integreret i én hovedstation, som giver stor fleksibilitet ved senere udvidelse. Overvågning og styring foretages via en hjemmeside, og når der logges på BMS-systemet, kan lys, varme, solgardiner m.v. kontrolleres individuelt for hvert enkelt rum – uanset om man sidder i bygningen eller på den anden side af jorden.

 

INDUSTRIENS HUS

INDUSTRIENS HUS

TEKNIKENTREPRISE

EFFEKTIV KOORDINERING

INDUSTRIENS HUS FORDELE

ALSIDIG OG KOMPETENT LEVERANDØR
ÉN KONTRAKT - MINDRE ADMINISTRATION
FÆLLES ENTREPRISESTYRING OG DETAILPROJEKTERING
OPTIMAL FRIHED MED ÅBEN BMS-PLATFORM
GODE MULIGHEDER FOR ENERGIOPTIMERING
INNOVATIV LOGISTIKLØSNING

Krævende ombygning i hjertet af København 

Presset tidsplan, begrænset plads til omfattende installationer samt vanskelig lokation ved Københavns Rådhusplads. Totalrenoveringen af Industriens Hus bød fra starten på en række store udfordringer, som satte Kemp & Lauritzens størrelse, innovationsevne og mangeårige erfaring som teknikentreprenør i spil.

Kort tid til stor opgave

Dansk Industri ønskede en så kort projektperiode som muligt, da det var dyrt og besværligt at have medarbejderne fra Industriens Hus installeret på forskellige adresser i København under ombygningen.

Størrelse, bredde og erfaring var afgørende for valg af leverandør.

Hele teknikentreprisen for den ca. 42.000 m2 store om- og nybygning blev samlet hos Kemp & Lauritzen, der i byggeperioden havde op til 70 mand fra samtlige tekniske fagområder på opgaven. Projekteringen startede i sommeren 2010 og udmundede i en detailprojektering ved årsskiftet, så arbejdet på byggepladsen kunne igangsættes i januar 2011. Efter 18 måneders om- og tilbygning, plus et halvt års tilretning og afprøvning, stod bygningen klar til brug for Dansk Industri i første halvår 2013.

3D-projektering af rør- og kabellægning

Loftshøjden i den eksisterende bygning blev bevaret, men der kom ekstra etager på.

”Kravene til VVS, ventilation og IT er vokset betydeligt, siden Industriens Hus blev opført, men vi havde stadig kun de gængse nogle og tredive centimeter i lofterne at gøre godt med”, fortæller projektchef Rune Kristensen fra Kemp & Lauritzen. ”Derfor udarbejdede vi fra starten en digital 3D-plan over installationerne i de enkelte bygningsafsnit. Og vores rørbyggere og elektrikere brugte bærbare pc’er på lokationen til at styre kabel- og rørføring.” 

Innovativ just-in-time logistik

Byggeprojektet lige over for Rådhuspladsen havde minimal udenomsplads. Alt, der kunne optage plads, skulle barberes væk. Hver enkelt lastbil-leverance skulle varsles i god tid, så en kran ikke optog de få holdepladser i gården. Løsningen var enkel og effektiv.

”Vi fik skabt en supergod koordinering af indtransport og returnering af varer i samarbejde med vores leverandør, Solar”, fortæller Rune Kristensen. ”Hele det år, hvor byggeaktiviteten var på sit højeste, havde de en el- og en VVS-mand fast her på pladsen. De kunne så løbende justere i leveringsplanerne, så vi fik de eksakte mængder, der var brug for, just-in-time. Hver morgen kl. 6:30 kom en lastbil fra Solars lager i Vejen med nye varer.” 

Integreret styring af 15.000 I/O punkter

Samtlige tekniske installationer i Industriens Hus styres individuelt via CTS/IBI (efter den nye KNX-standard for bygningsautomation). Kemp & Lauritzen har etableret et bussystem mellem alle el-, VVS- og ventilationsinstallationerne med et I/O punkt for hver enhed – bl.a. 5.000 lysarmaturer, 2.000 motorer (radiatorventiler m.v.) og 1.000 ventilationsspjæld. I styringen indgår LED-belysning af facaden også. De bærende stålsøjler i bygningens transparente glasfacade med harlekinmønster får et markant løft om aftenen, hvor LED-lys i forskellige farver giver konstruktionen en spændende effekt. Hertil kommer en kraftigt opdateret LED-version af bygningens berømte reklameskilte.

Mange grønne løsninger

Den omfattende renovering af Industriens Hus åbnede op for implementering af bæredygtige løsninger. Den resulterede bl.a. i et stort regnvandsbassin, som leverer vand til toiletter, vinduespudsning, blomster etc. Kemp & Lauritzen har desuden monteret et stort solcelleanlæg på taget, som leverer 30 kWh grøn energi til bygningens el-anlæg.
 

HELSINGE SKOLE OG SVØMMEHAL

HELSINGE SKOLE OG SVØMMEHAL

OPS-SAMARBEJDE

HELSINGE SKOLE OG SVØMMEHALS FORDELE

SAMTÆNKNING AF PÆDAGOGIK OG FYSISKE RAMMER
GOD FUNKTIONALITET OG TOTALØKONOMI
MEST HENSIGTSMÆSSIGE LØSNINGER OG MATERIALER

Innovativ OPS

Kemp & Lauritzen er den eneste teknikentreprenør, der har styrken til at tage medejerskab i de store danske OPS-projekter. Med en andel på 40 % af den samlede kontraktsum på driftsopgaver – det svarer til godt 500 mio. kroner – har vi oparbejdet en betydelig erfaring på området. Helsinge Skole og Svømmehal er et godt eksempel på et innovativt offentligt/privat samarbejde.

Hidtil største OPS-skoleprojekt

OPS-kontrakten mellem Gribskov Kommune og ”Helsinge Skole OPS A/S” (et til formålet stiftet selskab af E. Pihl & Søn og Kemp & Lauritzen) er på over 400 mio. kroner. Heraf udgør drift og vedligehold i de næste 25 år ca. 200 mio. kroner. I tilbudsgivningen skulle der ikke blot tages højde for byggeomkostningerne, men også for det forventede slid fra over 900 daglige brugere af skole, SFO, aftenskole og svømmehal.

Samtænkning af pædagogik og fysiske rammer

Ansvaret for detailprojektering af Helsinge Skole og Svømmehal blev varetaget repræsentanter for kommune, rådgivere og entreprenør. Gribskov Kommune oplevede samarbejdet som en frugtbar lære- og afklaringsproces, hvor den tætte dialog bragte nye og mere effektive løsninger på banen. Kemp & Lauritzen åbnede op for en gentænkning af en række grundlæggende ting i forbindelse med etablering og drift af en skole – en tilgang til kvalitet, effektivitet og funktionalitet, som kommunen kan anvende på andre kommunale bygninger.

Løsninger skabt ud fra brugernes behov

Kommunens ønske om, at skole og SFO kunne deles om så mange funktioner som muligt, blev løst til topkarakter:

”Kemp & Lauritzen har formået at optimere funktionalitet og drift, så løsningerne understøtter vores tanker omkring læringsmiljøet. Inklusion, differentiering og fleksibilitet i undervisningen forudsætter fx, at lærere og elever skal kunne bevæge sig mere frit rundt på skolen end tidligere – dørene skal praktisk talt stå åbne. Kemp & Lauritzen løste udfordringen ved bl.a. at etablere et elektronisk kortsystem med central styring. En løsning, der både tilgodeser vores behov for bevægelighed og deres behov for effektiv drift. Samme genklang har vi haft i planlægning af fællesarealer og boldbaner, og de har også tegnet lokaler om for at sikre den optimale funktionalitet. Denne lydhørhed for hinandens argumenter har skabt det bedst mulige grundlag for det fremadrettede samarbejde,” siger Karin Magnussen, souschef ved Helsinge Skole.

Kvalitet betaler sig i længden

Nøglen til en god funktionalitet og totaløkonomi i driftsfasen af OPS-projekterne ligger i teknikentreprenørens evne til at vælge de mest hensigtsmæssige løsninger og materialer. På Helsinge Skole blev belægningen på boldbaner og løbesti ændret til asfalt, så faciliteterne kunne bruges hele året, krævede mindre vedligehold og minimerede tilsmudsningen af brugere og tilstødende arealer (grus som blev slæbt med ind etc.).

I svømmehallen blev der investeret i en dyrere lufthåndtørrer-løsning for at slippe for papirhåndklæder i omklædningsrum og bassin. Samtidig ændrede man den oprindelige opsplitning af rengørings- og livredderfunktionen og samlede dem i én enhed, så de ansattes arbejdstid kunne anvendes optimalt.

”Hvert enkelt element i den enorme pakke skal gennemtænkes nøje”, forklarer projektchef Poul Kilt fra Kemp & Lauritzen. ”Men det gode ved OPS-projekterne er, at det ikke kan betale sig for nogen af parterne at tænke kortsigtet. Som driftsoperatør er vi nødt til at tage højde for indeklima og nedslidning 25 år frem og vælger derfor konsekvent kvalitetsmaterialer, der både holder længere og giver en bedre trivsel.”

RIGSARKIVET

RIGSARKIVET

OPP-SAMARBEJDE

RIGSARKIVETS FORDELE

SAMTÆNKNING AF ANLÆG OG DRIFT
TOTALENTREPRENØR
VARETAGER VEDLIGEHOLD OG DRIFT I 28 ÅR

Den første statslige OPP-aftale

Statens Arkiver består af syv enheder, og to af dem – Rigsarkivet i København og Landsarkivet for Sjælland – har fået fælles magasiner på Kalvebod Brygge. I sommeren 2009 stod magasinerne klar med 16.300 etagekvadratmeter og 364.000 arkivhyldemeter. Rigsarkivet huser dermed sine samlinger ét sted, hvor de tidligere blev opbevaret på forskellige adresser.

Teknikentreprenør og facility manager

Som teknikentreprenør udførte Kemp & Lauritzen omfattende, højteknologiske installationer i de nybyggede magasiner og har efterfølgende ansvaret for service og vedligehold i 28 år. Projektet er det første statslige OPP-projekt.

I OPP-projekter udfordres den traditionelle tankegang, fordi anlæg og drift skal samtænkes. Poul Kilt, projektchef i Kemp & Lauritzen, forklarer:

”Det kan ikke altid betale sig at tage den billigste løsning her og nu, fx inden for teknik. Gode langtidsholdbare materialer og en hensigtsmæssig indretning betaler sig. Det gør det nemmere og mere rentabelt at varetage drift og vedligehold de næste 28 år.”

Brede kompetencer

Under opførelsen af den nye magasinbygning var det en fordel for Slots- og Ejendomsstyrelsen, at Kemp & Lauritzen rådede over mange forskellige kompetencer og kunne udføre opgaver inden for mange forskellige områder som fx VVS, el, nødstrømsanlæg, klima, brand og sikring. Slots- og Ejendomsstyrelsen sparede tid på koordinering og administration med en totalleverandør.

Særlige krav til installationerne

I forbindelse med byggeriet var der en række særlige krav til installationerne. Sikringsudstyret er fx meget avanceret, fordi PET har materiale i arkivet. Derudover var det en udfordring at vælge et sprinklersystem, som ikke unødvendigt ødelægger arkivmateriale. Løsningen blev specielle sektionsprinklere. Klimainstallationerne er også komplekse, da temperaturen og fugtigheden skal være meget præcise og konstante.

Fremtidige OPP-projekter

Da byggeriet blev afleveret i sommeren 2009, trådte Kemp & Lauritzens ansvar for facility services i kraft. Til vedligehold og drift i de næste 28 år er der afsat ca. 360 mio. kroner.

”I drifts- og vedligeholdelsesperioden skal Slots- og Ejendomsstyrelsen ikke bekymre sig om forbrug af vand, varme og el eller om oppetider og nedslidning af installationer og bygning. Hvis en kølemaskine går i stykker, reparerer vi den eller skifter den, hvis det er nødvendigt.  At vi varetager al drift og vedligehold i bygningen gør det nemt for kunden,” slutter Poul Kilt.

PLEJECENTRET VONSILD HAVE

OPP-SAMARBEJDE

TOTALØKONOMI OG LANGTIDSSIKREDE LØSNINGER
TÆTTERE SAMARBEJDE MED STØRRE SYNERGI

PLEJECENTRET VONSILD HAVES FORDELE

FOKUS PÅ TOTALØKONOMI
LANGTIDSSIKREDE LØSNINGER
INDTÆNKNING AF PLEJE- OG OMSORGSYDELSER
BEDRE UDNYTTELSE AF KOMPETENCERNE
PDF icon PDF (1.62 MB)

Danmarks første OPP-plejecenter

Vonsild Have er Danmarks første OPP-projekt, der både omfatter byggeri, bygningsdrift- og vedligehold samt levering af pleje- og omsorgsydelser. Bygningsdriften udgør ca. 60 mio. kr. af den samlede kontraktsum. Kemp & Lauritzen har vundet den 20-årige kontrakt på drift og vedligehold af bygningen.

I efteråret 2013 blev det første spadestik taget til Danmarks første OPP-plejecenter i Vonsild ved Kolding. De næsten 6.000 etagemeter og 60 plejeboliger stod klar i marts 2015. Plejecentret er en unik sammentænkning af byggeri, bygningsdrift og levering af plejeydelser. Målet er at skabe et byggeri, der fungerer godt som hjem for de ældre og som arbejdsplads, og det har stillet store krav til arkitektur og funktionalitet.

Synergi og langtidssikrede løsninger

Attendo A/S, som er ansvarlig for det samlede projekt, har indgået en aftale med Kemp & Lauritzen om levering af de tekniske installationer til byggeriet samt drift af de indvendige og de udvendige arealer i den 20 år lange aftaleperiode. Kemp & Lauritzen har erfaring fra andre OPP-samarbejder, men dette adskiller sig ved integrationen mellem indholdsdrift og bygningsdrift, som gør, at samarbejdet bliver tættere, kompetencerne udnyttes bedre, og der opstår større synergi og fleksibilitet. Med OPP arbejdes der med en totaløkonomisk tilgang til løsningerne, så der skabes optimal sammentænkning af anlæg og drift. Derved sammentænkes de beslutninger, der tages i anlægsfasen med konsekvenser i driftsfasen. Michael Pagaard Madsen, Afdelingsleder i Kommunale Ejendomme i Kolding Kommune fortæller:

”Vi har store forventninger til selve driften og vedligehold af bygningerne, men i og med at Kemp & Lauritzen selv har været med inde over projekteringen, føler vi os trygge. Jeg er med andre ord sikker på, at der er stillet de nødvendige krav til kvaliteten af materialerne, så driften forløber bedst muligt gennem de 20 år, aftalen løber samt derefter, når vi selv overtager”.

Ekstra investeringer i velfærdsteknologi

Når man bygger til ældre og plejekrævende, som samtidig er ramt af en funktionsnedsættelse eller sygdomme som fx demens, er der behov for en tværfaglig tilgang, som forener arkitektur og tekniske muligheder med hensynet til de ældre, deres besøgende og plejepersonalet. Plejecentret får med Kemp & Lauritzens kundeorienterede pallette mange forskellige ydelser, som fx adgangskontrol på alle døre, så demente beboere ikke får forvildet sig de forkerte steder hen. Der er også installeret teleslyngeanlæg i de relevante opholdsrum, ligesom der er lavet fiberopkobling til telefoni og internet i alle plejeboligerne. Ydermere er der monteret en tablet i hver plejebolig, så personalet kan registrere deres arbejdsopgaver direkte i forbindelse med besøget hos beboeren i stedet for at bruge den traditionelle løsning med PDA’er.

PAKHUSET

TEKNIKENTREPRISE

STÆRKT INDBYRDES SAMARBEJDE
EFFEKTIV KOORDINERING
ENERGIOPTIMERING

PAKHUSETS FORDELE

ALSIDIG OG KOMPETENT LEVERANDØR
ÉN KONTRAKT - MINDRE ADMINISTRATION
STOR FLEKSIBILITET I INDRETNING AF KONTORER
ENERGIVENLIGE LØSNINGER
STRAM STYRING

Pakhuset - en teknikenterprise for enden af Langelinie 

Effektiv organisering på tværs af faggrænser ved opførelsen af et fleksibelt kontorhus med mange grønne installationer.

I store, komplicerede byggeprojekter spiller det indbyrdes samarbejde mellem fagentrepriserne en afgørende rolle for processen og resultatet. Etableringen af Pakhuset er et godt eksempel på, hvor effektivt arbejdet kan organiseres og udføres på tværs af faggrænser, når styringen sker internt i en organisation med enheder, der er vant til at bakke hinanden op. Det smukke Pakhuset ligger yderst på Langelinie på en af Københavns bedste placeringer med udsigt til hav og havn. Det er et fleksibelt kontorbyggeri med en karakteristisk arkitektur, som opføres af ATP ejendomme. Det første spadestik til det 28.000 m2 store kontorhus blev sat den 16. maj 2012, og kontorhuset stod færdigt medio 2015. Energieffektivitet og bæredygtighed er tænkt ind fra start, og Pakhuset har modtaget sølv i DGNB præcertificeringen, som er en mærkning for bæredygtigt byggeri. Opnåelsen af præcertificeringen skyldes i høj grad de tekniske løsninger i bygningen, som blandt andet er leveret af Kemp & Lauritzen.

Hybridventilation

Kemp & Lauritzen har stået for ventilationen i Pakhuset, som sker med en kombination af mekanisk og naturlig ventilation, såkaldt hybridventilation.

Over hvert vindue i facaden er der placeret en lydsluse, som den enkelte medarbejder kan åbne og lukke med automatik.

I midten af bygningen findes et kæmpestort atrium, som går fra stuen til 6. sal. Udsugningen sker i toppen af atriet, og erstatningsluften kommer fra lydsluserne. Naturligvis er der varmegenvinding af luften, som bliver fjernet fra bygningen.

Grundvandskølet bygning

I kældrene under Pakhuset har Kemp & Lauritzen udført den nye store varme- og kølecentral. Varmecentralen er opbygget til fjernvarmeforsyning, men kølecentralen skiller sig ud. Der er valgt en løsning med grundvandskøling, da det er den bedste kølingsmetode i forhold til miljø og energi. Grundvandet har en konstant temperatur på 10-11 grader celsius og har derfor et væsentligt større kølepotentiale i sommerperioden end havvand, da havvand er relativt varmt om sommeren. Desuden er vedligeholdelsesomkostningerne lavere ved et grundvandsanlæg end et havvandsanlæg.

Med løsningen forventes der en besparelse på ca. 75-80 % CO2.

IBI binder tingene sammen

Den intelligente bygningsinstallation (IBI), som Kemp & Lauritzen har udført med blandt andet en stikbar installation, er det, som får tingene til at spille sammen. Huset indeholder ca. 3.000 stk. DALI belysningsarmaturer, 200 stk. temperaturfølere, 300 stk. KNX bevægelsesfølere og 350 stk. gulvkonvektorer med motor. Hver enkelt enhed har en unik adresse og sikrer derved en utrolig fleksibilitet for den eller de lejere, som ATP får til denne flotte og anderledes ejendom.

AALBORG UNIVERSITET

NCORE - TELEFONI & NETVÆRK

DATACENTER

correct

DRIFT, STABLITET OG SIKKERHED
SKRÆDERSYET LØSNING

AALBORG UNIVERSITETS FORDELE

PDF icon PDF (1.21 MB)

Datacenter, Aalborg Universitet

Når 3.500 AAU-forskeres data skal sikres, stiller det store krav til drift, stabilitet og sikkerhed. Det nye datacenter er installeret af Kemp & Lauritzen, der har gjort brug af en løsning fra Schneider Electric.

Løsningen er skræddersyet til AAU og kan skaleres med datamængden.

Datacentret har:

 • Et serverrum med dybe racks
 • Total køleløsning fra Schneider Electric
 • Redundant strømforsyning
 • En serverkube med højt til loftet
 • Ekstra plads til flere servere, så der kan udvides efter behov helt uden driftsforstyrrelser Alt i alt skaber det høj sikkerhed, hastighed og stabilitet.

Flere årtiers erfaring med datacentre i alle kategorier og med alle fag

Kemp & Lauritzen er en af Danmarks ledende leverandører af datacentre i alle størrelser og med egne ressourcer. Da Kemp & Lauritzen begyndte at arbejde med datacentre, hed de maskinstuer og bestod typisk af ganske få IT-enheder i et baglokale.

I dag er Kemp & Lauritzen totalleverandør og er med i alle projektets faser – fra udvikling af tekniske løsninger, drift og service til vedligehold, hvad enten det drejer som om små serverrum i mindre virksomheder eller de helt store virksomheder med flere tusinde ansatte, hvor der er brug for eget datacenter. I Kemp & Lauritzen er vi desuden en del af datacenterindustrien og deltager i TIDA -udvalget.

– Vi har årtiers erfaring med datacentre og kan lave alt fra små serverrum til de helt store datacentre. Vi er en organisation med mange kerneområder, og det gør at vi kan tilbyde en samlet løsning via egne ressourcer og med én projektleder, der koordinerer projektet internt. Vi er nogle af de mest erfarne spillere på banen i Danmark og tager ansvar for den komplette løsning, fortæller Martin Hassenkamm, der er projektchef for datacentre i Kemp & Lauritzen.

Certificeret i design og en stærk totalleverandør

Kemp & Lauritzen leverer både total- og del-entrepriser samt ad-hoc projekter. Derudover er vi specialister inden for energioptimering, hvor en indledende energiscreening hurtig giver overblik over mulige energiforbedringer og derved besparelser – typisk med en kort tilbagebetalingstid.

– Vi er leveringsdygtige fra 5 kW til 2 MW. De små løsninger er lige så vigtige for os som de store. Vi er vilde med variationerne og har kompetencerne til at drive de helt store datacentre, men vi har også evnerne til at udvikle og udvide eksisterende installationer hos vores kunder, siger Martin Hassenkamm.

Når vi i Kemp & Lauritzen siger, at vi er totalleverandører, så mener vi det. I fællesskab med vores Uptime Institutecertificerede ingeniører, finder vi den løsning, der passer bedst til gældende behov. Hvis det er nødvendigt, følger der en driftstekniker med i aftalen, hvor en eller flere teknikere er ude i datacentrene som en del af den daglige drift. Her kan de eksempelvis hjælpe med opsætning af nye servere eller tage sig af netværk, strøm, køl og overvågning.

Alternativt kan der være brug for ekstra hænder til teknisk vedligehold et par timer om ugen eller om måneden – uanset behov, leverer vi den løsning, der passer bedst.

For flere af vores internationale kunder tilbyder vi en serviceaftale med proaktiv adfærd. I denne aftale medfølger overvågning, hvis der eksempelvis opstår et problem med køleløsningen, kan dette spores hurtigt ved hjælp af overvågning. Denne udsender en digital fejlmelding, så en køletekniker kan afhjælpe fejlen med det samme, hvis temperaturen bliver for høj i datacentret.

Eksempler på kompetencer

 • Totalleverandør
 • Datacentre på alt fra få til flere hundrede racks
 • Serverrumsindretning med racks, kuber, m.v.
 • Elinstallation, nødstrømsforsyning, m.v.
 • Køling, downfloor enheder, InRows, chillere og frikølere
 • Sikring af adgangskontrol og brand
 • Datakabling, fiber og kobber
 • Energioptimering med screening
 • Daglig drift, serviceaftaler, driftsteknikere, m.v.
 • Ét kontaktpunkt – du får en projektleder, der følger dig hele vejen igennem alle projektets faser

Et marked i udvikling

Samtidig med at datacentermarkedet vokser, udviskes behovet for mellemsegmentet af datacentre, da de store internationale spillere agerer host center for de fleste mindre virksomheder. Det betyder samtidig, at et nyt område vokser op: Flere og flere får øjnene op for værdien af at have eget datacenter.

Om Kemp & Lauritzen

Kemp & Lauritzen er landets førende teknikvirksomhed, og vi tilbyder alt fra daglig service til store tekniske entrepriser og unikke specialer. Vi består af 2.400 medarbejdere og har udført tekniske totalløsninger til både private erhvervsdrivende og offentlige kunder i 140 år.

REGION SJÆLLANDS SYGEHUSE

NCORE - TELEFONI & NETVÆRK

Fremtidssikret løsning
4 års vedligeholdelse og support
Service
2.000 antenner fordelt i en bygningsmasse

REGION SJÆLLANDS SYGEHUSES FORDELE

SPECIALISTER INDENFOR INDENDØRS MOBILDÆKNING
ALLE KOMPETENCER IN-HOUSE
KUNDETILPASSET DRIFTSAFTALE
FORBEREDT TIL FREMTIDENS MOBILNETVÆRK

Kemp & Lauritzen skal sikre mobildækning på Region Sjællands Sygehuse

Kemp & Lauritzen har netop vundet udbuddet på indendørs mobildækning for sygehusene i Holbæk, Roskilde, Slagelse, Næstved og Nykøbing Falster. 

Med aftalen ønsker Region Sjælland at give både personalet, patienter, pårørende og øvrige brugere af sygehusene de bedste betingelser for en optimal og stabil operatør-uafhængig mobildækning på alle sygehusenes indendørsarealer.

- På vores sygehuse håndterer vi akutte, alvorlige og i nogle tilfælde livskritiske situationer. Derfor er det altafgørende, at vi har en optimal mobildækning, og at vi har adgang til HelpDesk, fjern-afhjælpning og on-site fejlafhjælpning indenfor definerede tidsfrister hele døgnet. Disse krav i udbuddet imødekommer Kemp & Lauritzen, og derfor er vi tilfredse med at kunne indgå aftalen med dem, udtaler Jannie Klang fra Region Sjælland.

Kontrakten er resultatet af Kemp & Lauritzens mangeårige fokus på løsninger indenfor indendørs mobildækning – hvor uddannelse, medarbejdercertificeringer og investering i udstyr og software har gået hånd i hånd med udvikling af processer og procescertificeringer. 

Implementeringen er allerede i gang
- Vi har et stærkt og dedikeret team inden for indendørs mobildækning. At have investeret i at have alle kompetencerne under samme tag gør en stor forskel for alle vores kunder. De kan mærke, at vi tager ansvar og er løsningsorienterede, udtaler Michael Balslev, sektionschef i Kemp & Lauritzens Ncore-afdeling, der er specialiseret i tekniske kommunikationsløsninger.

Han afslutter:
- Vi er glade for, at vi tilbød det mest konkurrencedygtige tilbud og dermed kan fortsætte mange års godt samarbejde med Region Sjælland.

Til trods for global chips-mangel og globale logistikudfordringer er hovedparten af centraludstyr, decentralt udstyr, kabler, antenner m.m. allerede landet på sygehusene, og selve implementeringen er i gang.

Fakta om kontrakten

 • Kontrakten med Region Sjælland omfatter et komplet re-design af DAS-løsningerne, inklusive erstatning af eksisterende udstyr med en moderne og fremtidssikret løsning fra producenten JMA Wireless samt de første 4 års vedligeholdelse og support. 
 • Der er valgt en løsning, hvor centraludstyr tilsluttes operatørerne lokalt på hvert sygehus. Herfra fordeles mobilsignalerne til decentralt udstyr via fiberforbindelser og herefter videre til næsten 2.000 antenner fordelt i en bygningsmasse på omkring 500.000 m2.
   

FIBIA

NCORE - TELEFONI & NETVÆRK

samarbejde

En samarbejdspartner som kan løfte alle faser i fiberprojekterne fra sparring og rådgivning til udførelse og overleveringsservice
Specialkompetencer inden for fiberteknologi – kan løse de komplekse opgaver
Kapacitet til at løfte de største opgaver med mange tilkoblinger på kort tid

FIBIAS FORDELE

GOD DIALOG OG EFFEKTIV FEEDBACK GIVER ET VELFUNGERENDE SAMARBEJDE
HØJ KVALITET – FÅ FEJL GIVER MINIMAL KLAGEFREKVENS OG SPARER TID FOR FIBIAS SUPPORT
GOD SERVICE I MARKEN STYRKER FIBIAS PROFIL OVER FOR KUNDERNE
SPARRING OG RÅDGIVNING TIL UDFØRELSE OG OVERLEVERINGSSERVICE
PDF icon PDF (651.35 KB)

Tilfredse fiberkunder minimerer supportarbejdet 

Fibia vælger Kemp & Lauritzen til de store fiberopgaver, fordi koncernens afdeling Ncore både har kompetencerne til at løfte de komplekse udfordringer og kapaciteten til at håndtere projekterne i de store boligforeninger.

"Vi har brug for en samarbejdspartner med både volumen og specialekspertise inden for fiberteknik, og det er der ikke mange, der kan løfte”, fortæller Frank Hafdell Rhode, Leverance Manager hos Fibia. ”Kemp & Lauritzen ligger i toppen med deres kompetencer, og det gælder
lige fra deres folk i marken til deres projektledere. De finder altid de rigtige løsninger.

Fiberudrulning i landets største boligforeninger
Fibia er en sammenlægning af NRGi og SEAS-NVE’s fiberaktiviteter, og dermed Danmarks største fiberselskab med over 100.000 kunder og dækning af mere end 200.000 husstande og erhvervsvirksomheder med fibernet. Udrulningen af fiber sker ofte til store områder ad gangen, fx boligforeninger
med mange hundrede lejligheder, hvor alle forventer at blive tilsluttet nogenlunde samtidig. Det kræver, at der kan sættes mange mand ind med det fornødne kendskab til den avancerede fiberteknologi – lige fra etablering af backbone infrastrukturen til opkobling i hver enkelt opgang og lejlighed. Derfor har Fibia valgt at entrere med Kemp & Lauritzen ved fiberdækning af bl.a. Øbrohus, Høje Gladsaxe, Kartoffelrækkerne, Slotherrenshave og Emdruphuse. 

Korrekt udførelse sparer supporttid
Ved opstart på et nyt fiberprojekt deltager Kemp & Lauritzen som regel i en sparring med Fibia om den bedst mulige udførelse af opgaven. Efter detaljerne er fastlagt, afholdes et orienteringsmøde med områdets beboere, og arbejdet sættes i gang ud fra en liste over de involverede lejligheder. Det er et
større puslespil at planlægge fiberlægningen, da beboerne skal være hjemme i forbindelse med, at kablerne lægges ind i deres lejlighed. Når Kemp & Lauritzen har etableret føringsvejene og alle fiberkabler er testet, kan beboerne straks modtage alverdens digitale underholdning via Fibias bokse.

Det gode fiberarbejde styrker Fibias renommé
Gennem de seneste 3 år har Kemp & Lauritzen – Ncore etableret fibernet i ca. 4.000 lejligheder for Fibia, og gennem hele perioden har klagefrekvensen været meget lav. Ifølge samarbejdsaftalen står Kemp & Lauritzen til disposition med opfølgende service for Fibias tekniske hotline den første måned efter igangsættelsen, men da der generelt er langt mellem fejlmeldingerne, har efterarbejdet været særdeles begrænset – til glæde for alle involverede parter. 

"Kemp & Lauritzen leverer en høj kvalitet og yder en rigtig god service”, fastslår Frank Hafdell Rhode. ”Vi får altid en god feedback fra vores kunder, og det har stor betydning for os, at Kemp & Lauritzen som Fibias ambassadører i frontlinjen bidrager til at styrke vores omdømme og renommé. Og når de laver tingene rigtigt første gang, betyder det samtidig, at vi får færre fejlmeldinger og dermed sparer kostbar supporttid. De gør det simpelthen nemt for os."

 

FORCA

NCORE - TELEFONI & NETVÆRK

Store energibesparelser
Væsentlige besparelser på løbende service

samarbejde

Effektiv projektstyring

FORCAS FORDELE

STORE ENERGIBESPARELSER GIVER EN TILBAGEBETALINGSTID PÅ KUN 3½ ÅR
VÆSENTLIGE BESPARELSER PÅ LØBENDE SERVICE
MINDRE OG NEMMERE VEDLIGEHOLDELSE
BEDRE KØLING
EFFEKTIV PROJEKTSTYRING UDEN PROBLEMER MED HANDOVER
PDF icon PDF (359.64 KB)

Energirigtig og omkostningseffektiv renovering af datacenter 

Selv store og komplicerede projekter kan køres enkelt og effektivt, når der kun står én leverandør og én kontaktperson bag udførelsen. Den positive erfaring fik Forca, da Kemp & Lauritzen renoverede deres centrale serverrum med en energioptimeret løsning, som pressede tilbagebetalingstiden ned på 3½ år.

"Vi havde ingen forudsætninger for selv at styre projektet, og det har sparet os megen tid at have en samarbejdspartner, som kunne løfte alle opgaverne", siger Peter Molin, afdelingschef hos Forca. "Kemp & Lauritzen har stået for koordineringen af den samlede entreprise, og det har været en kæmpe fordel for os kun at have 1 kontakt, som havde styr på det hele.

Sparekatalog afdækkede potentialet for energioptimering
Forca A/S servicerer over 530.000 medlemmer i Lærernes Pension, PKA og Pædagogernes Pensionskasse med betjening og rådgivning. Det kræver selvsagt en del datakapacitet, og det stigende pres havde efterhånden varmet godt op under det 24 år gamle serverrum. Halvdelen af køleanlægget kørte på et kølemiddel, som skulle udfases, og den anden halvdel var særdeles energikrævende. Kemp & Lauritzen blev derfor bedt om at udarbejde et forslag til renovering, og en grundig screening og analyse førte til et detaljeret sparekatalog med fokus på energioptimering. 

"Kemp & Lauritzen har været særdeles overbevisende i deres tilgang til opgaven, og vi har været rigtig godt hjulpet af deres viden", fortæller Peter Molin. "Den ambitiøse business case, som de udarbejdede på energioptimeringsprojektet, har ifølge vores målinger også vist sig at holde i praksis".

Frikøl og kubeopdeling løfter ydelse og økonomi
Forcas hidtidige serverrum blev etableret i 1992 med 3 downflow køleanlæg, der ved Kemp & Lauritzens screening viste sig at modarbejdede hinanden (1 varmede og 2 kølede). Hertil kom 2 "nyere" anlæg, som gav en dårlig temperaturfordeling ved at varme i hver sin ende af rummet. 

På denne baggrund udarbejdede Kemp & Lauritzen en energirigtig løsning, der i hovedtræk baserede sig på følgende elementer:

 • Udskiftning af eksisterende køleanlæg med 2 nye 30 kW glycol-baserede anlæg (redundans) med frikøling og CTS-styring
 • Overgang til vandbaseret køling som erstatning for R22, der ifølge loven ikke længere kan serviceres fra 1. jan. 2017
 • Reduktion af serverrummets areal - og dermed kølebehovet
 • Flytning af eksisterende krydsfelter og etablering af nye, så der dannes 2 kuber med henholdsvis 4 og 6 krydsfelter - kubernes opdeling i en kold og varm zone minimerer energiforbruget, da der nu skal køles et mindre areal
 • Udskiftning af UPS til et anlæg med lavere energiforbrug og højere virkningsgrad

DANSK ERHVERV

NCORE - TELEFONI & NETVÆRK

VÆSENTLIG REDUKTION I OMKOSTNINGER
SKALERBAR MODEL, DER MULIGGØR LØBENDE OP- ELLER NEDJUSTERING
UDVIKLING OG TILFØJELSE AF NYE FUNKTIONER EFTER BEHOV
LYNHURTIG SUPPORT VIA HELPDESK 24/7

DANSK ERHVERVS FORDELE

EN APP SAMLER AL KOMMUNIKATION: TELEFONI, E-MAIL, CHAT OG OFFICE FUNKTIONER
STÆRKT UDVIDET FUNKTIONALITET MED BL.A. AVANCERET KØHÅNDTERING
DETALJERET STATISTIK
ØGET EFFEKTIVITET OG FORBEDRET SAMARBEJDE, FX SPARER SKYPE-MØDER MEGET TID
FULD INTEGRATION MED CRM-SYSTEM
AUTOMATISK OPSÆTNING AF NYE MEDARBEJDERE
UAFHÆNGIGHED AF TELE- OG MOBILOPERATØR
PDF icon PDF (480.59 KB)

Medlemsservice løftet op i skyerne 

Dansk Erhvervs nye Skype-integrerede kontaktcenterløsning samler alle funktioner i én app, og giver medarbejderne mulighed for at være på når som helst og hvor som helst. En fleksibilitet, der øger dynamikken og effektiviteten i kommunikationen med medlemmerne.

"Vi har samarbejdet med Kemp & Lauritzen gennem rigtig mange år og de yder en ekstremt god service", fortæller Suzanne Roager, IT Chef, Dansk Erhverv. "De forstår vores forretning og er proaktive i forhold til at byde ind med løsninger, der kan udvikle Dansk Erhvervs kernefunktioner. Det aktuelle skift fra et traditionelt callcenter til en fleksibel, cloudbaseret Skype-platform har givet vores medlemsservice et kæmpe løft."

Øget tilgængelighed, flere funktioner og bedre statistik
Hos Dansk Erhverv er rådgivning og servicering af medlemmerne alfa og omega. Derfor var IT afdelingen også straks klar til at gå nye veje, da Kemp & Lauritzen præsenterede mulighederne i et cloudbaseret tele- og kommunikationssystem på en workshop. Udskiftningen af det traditionelle callcenter med fleksible applikationer til Skype for Business gav mulighed for en langt bedre integration mellem de centrale systemer: CRM, telefoni, e-mail og chat samt apps, herunder hele Office-pakken. Medarbejderne havde nu adgang til samtlige funktioner via én app, og alle væsentlige data blev automatisk registreret i loggen.

Always on - via enhver platform og enhed
Den markant øgede tilgængelighed har givet medlemsservicen et betydeligt løft, og medarbejderne er begejstrede for den øgede frihed og fleksibilitet i kommunikationen. De er ikke på samme måde som tidligere bundet til deres desk, men kan fastholde dialogen og udføre deres arbejdsopgaver uafhængigt af tid og sted. Tilvænningen til systemet er også gået så hurtigt og gnidningsfrit, at man løbende kan koble flere funktioner på løsningen - fx er online chat under overvejelse. 

"For Dansk Erhverv har det været en stor fordel at outsource applikationerne til Skype for Businesstil Kemp & Lauritzen, som via en hosted løsning står for al overvågning og drift", siger Kim Sørensen, IT Driftsansvarlig hos Dansk Erhverv." Vi har fået et enkelt kernesystem, som er let at betjene og tilbyder en fantastisk funktionalitet, fx opkobling på CRM-systemet og integration med e-mail og chat. Og er der noget, der brænder på, står Kemp & Lauritzen der lynhurtigt med en løsning."

Væsentlig reduktion i omkostningerI forbindelse med indførelsen af den nye løsning har Dansk Erhverv kunnet konstatere en væsentlig reduktion i omkostningerne til telefoni. Til de administrative fordele ved outsourcing kan der lægges betydelige kontante besparelser på brug og drift. Samtidig er de variable omkostninger nu skiftet ud med faste abonnementer, så man altid kender og har styr på økonomien.

BRØDRENE DAHL

NCORE - TELEFONI & NETVÆRK

bulb for cases

INNOVATIV LØSNING

samarbejde

FLEKSIBELT SYSTEM
REDUCEREDE OMKOSTNINGER

BRØDRENE DAHLS FORDELE

BEDRE TRÅDLØS DÆKNING
LAV OMKOSTNING VED INSTALLATION
LAV OMKOSTNING VED VEDLIGEHOLDELSE
INGEN PROBLEMER MED HANDOVER
PDF icon PDF (399.09 KB)

Bedre og billigere WIFI med 86% færre access points 

At "less is more" er WIFI-løsningen i Brødrene Dahls kæmpe lagerhaller et perfekt eksempel på. Ved at reducere antallet af access points fra 24 til 4 lykkedes det Kemp & Lauritzen at forbedre såvel dækningen som økonomien markant. Nøglen til succesen ligger i radierende kabler.

"Kemp & Lauritzen er en meget effektiv og løsningsorienteret IT-leverandør", siger Jørgen Østergaard, IT-projektleder hos Brødrene Dahl. "De har de helt rigtige folk med de rette kompetencer, som kan tackle udfordringerne. Vi har haft et meget positivt projektforløb, hvor en solid planlægning gjorde det muligt at etablere løsningen over et par weekender.”

Kæmpe lagerhaller fyldt med WIFI-barrierer
Brødrene Dahl er Danmarks største VVS-grossist, og på deres centrallager i Randers lagerføres ikke mindre end 38.000 forskellige varer. De 4 store haller er fyldt med tætpakkede stålreoler, som skærmer effektivt af for trådløs kommunikation. Det har derfor været en lang og sej udfordring at få stabil forbindelse til de mange trucks, der konstant kører rundt og læsser og plukker varer i hallerne. Men da Kemp & Lauritzen fik til opgave at løse problemet i forbindelse med etablering af en ny lagerhal, blev problemstillingen vendt på hovedet. I stedet for at fortsætte med at udbygge antallet af access points valgte man at foretage en drastisk reduktion.

"Radierende kabler er en ideel løsning til store produktionsfaciliteter, lagerhaller og steder, hvor miljøet hele tiden ændrer sig", fortæller Lars Morild, salgschef hos Kemp & Lauritzens. "Teknologien giver mulighed for at opnå en stor og effektiv grunddækning for meget lave etablerings- og vedligeholdelsesomkostninger.”

Radierende kabler løste problemet
Brødrene Dahls nye lagerhal blev pilotprojekt for den nye WIFI-strategi, så hvor man tidligere ville have spækket hallen med trådløse access points, blev der i stedet installeret et redundant system med kun 4 access points. Disse blev placeret centralt i hallen, og fra hvert access point trak man så et "hullet kabel" 40 meter ud til hver side. Da kablerne fungerer som lange antenner, gav hvert trådløse access point hermed 80 meter effektiv signal-transmission.

"WIFI-løsningen med radierende kabler har givet vores trucks i lagerhallerne et mere direkte signal og en væsentlig bedre dækning - nu også med 5 GHz", fortæller Jørgen Østergaard, IT-projektleder hos Brødrene Dahl. "Samtidig er vi meget langt fra de etablerings- og vedligeholdelsesomkostninger, som der ville have været med de mange, traditionelle access points. Der er fx op til 21 meter til loftet i hallerne, så alene reduktionen af installationspunkter er et stort fremskridt.”

KØBENHAVNS UNIVERSITET, SØNDRE CAMPUS

NCORE - TELEFONI & NETVÆRK

KØBENHAVNS UNIVERSITET, SØNDRE CAMPUS FORDELE

SKRÆDDERSYET LØSNING
OPTIMAL KAPACITET
UAFHÆNGIG AF ÉN FAST OPERATØR
UDVIKLING AF NYE FUNKTIONER EFTER BEHOV
LYNHURTIG SUPPORT 24/7
PDF icon PDF (789.73 KB)

Indendørs mobildækning til Københavns Universitet, Søndre Campus

Kemp & Lauritzen – Ncore sørger for en operatøruafhængig løsning til den indendørs mobildækning på Københavns Universitets Søndre Campus i Ørestaden. Opgaven omfatter også den daglige drift og service fremover.

Mobildækning til 13.000 studerende, 1.200 ansatte og i alt 38.000 m2

Københavns Universitets Humanistiske Fakultet er ved at renovere sine lokaler på Amager (KUA) og udbygge med nye. For et moderne universitet er god indendørs mobildækning samt optimal kapacitet på både taleopkald og mobilt bredbånd en forudsætning, og det skal være klar til at 13.000 studerende og knap 1.200 ansatte rykker ind på de ca. 38.000 m2 i Njalsgade 80. Universitet har klogeligt valgt at investere i deres egen løsning, fremfor en løsning implementeret af én operatør, og dermed kan KUA forhandle operatørydelser med det bedste udgangspunkt i mange år fremover.

Kemp & Lauritzen – Ncore har i samarbejde med rådgiveren og kunden leveret den ønskede løsning. Den består af en central enhed, der er forbundet til teleoperatørerne, samt et distribueret fibernetværk til lokale enheder. De fysiske antenner er forbundet til de lokale enheder via koaksialkabel. For at sikre optimal drift mange år frem, har vi ligeledes leveret en management platform til den samlede løsning. Desuden er det Kemp & Lauritzen – Ncore, der varetager den daglige drift og service.

Stigende behov for god dækning 

Netop løsninger inden for indendørs mobildækning er i kraftig stigning, da kravet til især mobilt data stiger og stiger. Samtidigt bliver bygningerne bedre isoleret og derved skærmet for de mobile frekvenser. Vores mange referencer, et højt kompetenceniveau, et godt samarbejde med operatørerne samt både aktive og passive løsninger, sikrer Kemp & Lauritzen – Ncore et godt afsæt i dette spændende marked.

UNICON

Unicon

NCORE - TELEFONI & NETVÆRK

UNICONS FORDELE

FORBEDRET KUNDEBETJENING
UAFHÆNGIG AF TELE- OG MOBILOPERATØR
SKALERBAR MODEL
SKRÆDDERSYET SYSTEM
DETALJERET STATISTIK
UDVIKLING AF NYE FUNKTIONER EFTER BEHOV
LYNHURTIG SUPPORT 24/7
PDF icon PDF (418.79 KB)

Decentral og optimal kundebetjening

Med en hosted NcoreConnect callcenter-løsning fik Unicon, der er ejet af Aalborg Portland, indfriet sine krav til håndtering af kundeopkald: automatisk opdeling af opkald på lokaliteter, detaljeret statistik til opfølgning samt ikke mindst frit operatørvalg.

Uafhængig udbyder

Indtil 2012 havde tre centrale callcentre modtaget og behandlet opkald for Unicons lokale enheder, men fremover skal kundernes opkald automatisk dirigeres til den nærmeste fabrik. Efter at have undersøgt forskellige løsninger, faldt valget på Kemp & Lauritzen.

”Kemp & Lauritzens callcenter er fleksibelt, fuldt skalerbart og møder vores krav om oppetid og pålidelig drift”, fortæller Niels Årup Ellingsøe, IT Director Nordic and Baltic ved Aalborg Portland A/S. ”Det er afgørende for os, at vi ikke bliver bundet til en bestemt teleoperatør, men er frit stillet til at vælge de mest fordelagtige aftaler fremover. Vores samarbejde indeholder en serviceaftale, så vi kan fokusere på den øvrige IT-drift”.

Forbedrer kundebetjeningen 

For at lykkes med den nye, decentrale strategi er det afgørende for Unicon, at kundernes opkald nemt og sikkert bliver koblet på den fabrik, der ligger tættest. 

”Det giver helt klart den bedste service og kundekontakt, hvis ordren modtages af den, der efterfølgende skal producere og levere betonen”, forklarer Bent Thybo, procesudviklingschef hos Unicon. ”Det har Kemp & Lauritzen løst ved, at kunden - ved opkald til vores centrale nummer - starter med at indtaste sit postnummer. Hvis blandemesteren på den ønskede fabrik, fx Avedøre, ikke er til stede, dirigeres opkaldet automatisk til nabofabrikken - hvor modtageren i øvrigt kan se, hvilken fabrik kunden oprindelig skulle have kontakt med. Det giver et langt bedre udgangspunkt for samtalen og kundebetjeningen”.

Styrker salgsprocessen 

Medarbejderne fra Unicons callcenter får vist SAP-informationer og status på kollegaer sammen med kaldet for at lette ekspeditionen.

”Løsningen er skræddersyet til os, så vores folk straks kan se telefon- og kundenummer samt status på den, der ringer. Den viden har stor betydning for en god samtale og dermed salget”, fortæller Bent Thybo. ”Kemp & Lauritzen har fra starten være meget løsningsorienterede, og deres specialister har formået at udbygge systemet med nye funktioner, som gør det nemmere for os at yde en god kundeservice, bl.a. et velfungerende statistikmodul”.

Udførlig statistik 

Statistikfunktionen i callcenter-løsningen giver Unicon mulighed for at trække rapporter om alle samtaler vedrørende omstilling eller afbrud af kald, ventetid og varighed.

”Det giver en god mavefornemmelse, når vi ved, hvor hurtigt samtalerne tages, og hvor mange af de indgående samtaler, der besvares,” siger Bent Thybo. ”Vi har et præcist billede af vores performance på de forskellige parametre - fx hvor mange opkald, vi når at få taget inden for 10 sek., 20 sek. osv. - og kan dermed analysere os frem til nødvendige tiltag. Statistikmodulet giver os også mulighed for efterfølgende at kontakte kunden for at spørge ind til deres oplevelse af kundebetjeningen.”

Hurtig og effektiv support

”Siden samarbejdet startede i 2013, har vi fået kvalificeret hjælp til at udbygge systemet efter vores behov”, konstaterer Bent Thybo. ”Kemp & Lauritzens support svarer altid lynhurtigt og kvalificeret og sikrer os en pålidelig drift. Den gode kemi har også haft stor betydning for udviklingen af samarbejdet. Vi har gennem hele processen følt os rigtig godt og professionelt behandlet.”
 

AARHUS KOMMUNE

BRAND & SIKRING

Drift og vedligehold
+ 260 AIA- anlæg
2 årig Rammeaftale

AARHUS KOMMUNES FORDELE

Mange års erfaring med Kommuner
Bred palette af kompetencer og produkter
Fokus på grøn energi
Kontakt os Brand & sikring

Kemp & Lauritzen skal være med til at indbrudssikre Aarhus Kommune

Kemp & Lauritzen har netop vundet en af to rammeaftaler om service, drift, vedligehold og levering af tyverialarm-systemer i Aarhus Kommune.

Fra den 1. maj 2022 og to år frem skal Kemp & Lauritzen være med til at sikre Aarhus Kommune mod ubudne gæster. Den nye 2-årige rammeaftale omfatter service, reparationer og leverancer af AIA-anlæg (Automatiske Indbrudsalarmer) på alle typer af lokationer og bygninger, som Aarhus Kommune råder over.

- Vi glæder os enormt meget til samarbejdet med Aarhus Kommune, og det kribler i vores fingre for at komme i gang med de spændende opgaver. Hvad end det er børnehaver, vuggestuer, skoler, biblioteker, kulturhuse eller andre kommunale institutioner, vi skal servicere, handler det i sidste ende om at sikre trygheden for kommunens borgere, medarbejdere og besøgende. Det er et ansvar, vi tager meget seriøst, og som vi er stolte af at have fået, fortæller Brian G. Olesen, servicechef i Brand & Sikring-afdelingen i Kemp & Lauritzen.

Service på 260 anlæg

Aarhus Kommune har 260 AIA-anlæg i varierende alder og type, som Kemp & Lauritzen skal servicere og vedligeholde, ligesom virksomheden vil stå for installation af nye anlæg. Ydelserne har tidligere været fordelt ud på forskellige installatører, og det er første gang, kommunen har haft dem i samlet udbud.

- I Kemp & Lauritzen har vi hidtil varetaget AIA-løsninger for enkelte af lokationerne i Aarhus. Vi er både dedikerede og klar til nu at opskalere indsatsen, hvilket vi har et godt setup til, fortæller Brian G. Olesen og uddyber:

- Udover at vi har de tekniske kompetencer, kommer vi med værdifuld erfaring gennem lignende AIA-aftaler med flere af landets øvrige kommuner – blandt andet Københavns Kommune. Det giver os gode forudsætninger for at udføre specifikke risiko- og behovsanalyser og skabe vellykkede AIA-løsninger med udgangspunkt i netop Aarhus Kommunes behov.

Kemp & Lauritzen leverer løsninger inden for el, VVS, ventilation og køl og tilbyder alt fra daglig service til store entrepriser og unikke specialer. Gennem årene har virksomheden stået for en række af Danmarks største teknikopgaver – fra servicering af de broer, der forbinder Danmark, til udvikling af driftskoncepter for flere af landets små og store erhvervsvirksomheder. Kemp & Lauritzen består af 2.400 medarbejdere og har udført tekniske totalløsninger til både private erhvervsdrivende og offentlige kunder i 140 år.

 

KØBENHAVNS KOMMUNE

BRAND & SIKRING

Drift og vedligehold
+ 1000 AIA- og ADK-anlæg
4 årig Rammeaftale

KØBENHAVNS KOMMUNES FORDELE

Mange års erfaring med Kommuner
Bred palette af kompetencer og produkter
Stordriftfordele
én serviceleverandør
Fokus på grøn energi
Kontakt os Brand & sikring

Ny rammeaftale: Vi skal sikre Københavns Kommune

Kemp og Lauritzen har indgået en ny rammeaftale med Københavns Kommune om levering af service, drift og vedligehold af alle kommunens tyverialarm- og adgangskontrolsystemer over de næste fire år.

- Vi er umådeligt stolte over, at det gode samarbejde med Københavns Kommune skal udvikles og udvides over de næste 4 år. For vores Brand & Sikring-afdeling er dette en stor og vigtig kontrakt, og vi ser frem til at sikre bygninger og lokationer, fortæller Martin Nedemark Hansen, afdelingschef for Brand & Sikring i Kemp & Lauritzen.

Københavns Kommune har op imod 1.000 AIA- og ADK-anlæg (dvs. tyverialarm- og adgangskontrolanlæg), og de varierer i alder og type. Her har Kemp & Lauritzen alle kompetencerne til at kunne servicere de forskellige anlægstyper, og det er en opgave, der kræver god kommunikation og koordinering, understreger Martin Nedemark Hansen:

- Koordineringen omkring alle de forskellige anlæg i løbet af kontrakten kræver god kommunikation og gennemprøvede processor, og her er vores teknikere dedikerede til at tage hånd om det fra dag 1, så Københavns Kommune kan føle sig trygge fra kontraktens start.

En fireårig kontrakt

- Kontrakten løber fra 1. december 2021 og fire år frem, og vi ser frem til at komme ud til lokationerne. For mange af de involverede er der tale om et glædeligt gensyn, da medarbejdere i Kemp & Lauritzen har serviceret flere af anlæggene gennem de sidste 10 år. Kemp & Lauritzen har nemlig igennem en årrække haft delkontrakter med Københavns Kommune, så vi er umådeligt stolte af at skulle fortsætte de goder takter fra det sidste årti, fortæller Martin Nedemark Hansen og afslutter:

- I Kemp & Lauritzen har vi i tilbudsfasen haft stort fokus på at give Københavns Kommune fuld gennemsigtighed, så de føler sig trygge lige fra start af. Nu ser vi frem til at levere sikringsløsningerne, så også kommunens medarbejdere, borgere, gæster og andre interessenter – unge som ældre – kan føle sig trygge.

IKEA

Serviceaftale

Én indgangsgvinkel
Nem koordinering
Forbedret økonomi

IKEAS FORDELE

Øget driftssikkerhed og produktivitet
Længere levetid på installationer og anlæg
Reduceret nedetid
Reduceret energiforbrug
Forbedret arbejdsmiljø
Kontakt os Teknikhuse

Vi hjælper IKEA med et godt og sikkert indeklima

Med en landsdækkende serviceaftale på ventilation, el, køl og brandsikring, kan IKEA trygt drive deres varehuse med fokus på en god kundeoplevelse. Vi sørger for al teknikken, og får selv det mest komplekse til at se let ud. Med en serviceaftale hos os skal de kun ringe til ét nummer, uanset hvor i landet de skal bruge os. 

Vi sørger for teknikken, og får selv det meste komplekse til at se let ud.

Vi mødte vores sikringstekniker Mikael Kristensen i IKEA i Aarhus. Se filmen og hør mere om hvordan vi hjælper IKEA.

 

 

RENO DJURS

BRAND & SIKRING

RENO DJURS FORDELE

AUTOMATISERING AF KONTROLSYSTEMET SPARER EN DEL MANUELT KONTROLARBEJDE PÅ PLADSEN
INTEGRATION MED NAVISION LETTER DET ADMINISTRATIVE ARBEJDE OG FJERNER SAMTIDIG EN RÆKKE MULIGHEDER FOR FEJL I SAGSHÅNDTERINGEN
ANVENDELSE AF KAMERAER TIL REGISTRERING OG GENKENDELSE AF KØRETØJ, CHAUFFØR OG LAST SIKRER OPTIMAL INDVEJNING
SAMMENKOBLINGEN AF DEPONERINGSANLÆGGETS IT-SYSTEMER HAR MEDFØRT ØGET OVERSKUELIGHED SAMT EN ENTYDIGHED, DER GØR DET NEMMERE AT LOKALISERE OG RETTE EVT. FEJL
LOGNINGEN AF AKTIVITETER PÅ ANLÆGGET ER VÆSENTLIGT FORBEDRET
KONTROLSYSTEMET ER FREMTIDSSIKRET OG NEMT AT BYGGE VIDERE PÅ I SAMSPIL MED DET ØVRIGE IT-SYSTEM
HURTIGERE LØSNING OG BEDRE RESULTAT SOM FØLGE AF KEMP & LAURITZENS FLEKSIBILITET, KOMPETENCER, PROJEKTSTYRING OG SAMARBEJDSEVNE
Kontakt os Brand & sikring
PDF icon PDF (1.51 MB)

Automatiseret indvejningsflow reducerer ressourceforbruget på deponeringsanlæg 

Da Reno Djurs i 2016 skulle udfase deres gamle vejesystem på deponeringsanlægget i Glatved, udviklede Kemp & Lauritzen i samarbejde med TO-Plus og Reno Djurs en løsning baseret på stregkoder, nummerpladegenkendelse og kameraovervågning af lasten. Den automatiserede løsning sparer administration og giver optimal sikkerhed.

"Det nye, strømlinede indvejningssystem har optimeret dele af det manuelle arbejde og givet en væsentlig bedre logning af trafikken på anlægget", siger Jan Krüger Bodholt, økonomichef hos RenoDjurs. "Kemp & Lauritzen har bidraget til at udvikle et fremtidssikret anlæg, der er fuldt integreret med vores øvrige IT-systemer - ikke mindst Navision.

Last og transportør registreres via stregkoder og kameraer
Deponeringsanlægget i Glatved tager mod mange typer affald - herunder deponeringsaffald, som der stilles høje kontrolkrav til. Det tager det nye system højde for ved at identificere køretøj og last ved indvejning, aflæsning og udvejning. Når lastbilen kører op på indvejningsvægten scanner chaufføren en stregkode, der er knyttet til informationer om lasten, som er afgivet på forhånd. Samtidig registrerer et sæt kameraer både nummerplade og last, og sender disse data til Navision, der håndterer genkendelse/godkendelse og efterfølgende fakturering. 

"Kemp & Lauritzen er gået til opgaven på en meget positiv og fleksibel måde, som har åbnet op for en hurtigere løsning og et bedre resultat", fortæller Jan Krüger Bodholt. "Den gode proces har givet mulighed for at forfølge nye idéer og generelt løfte hele projektet".

Ingen mulighed for at snyde på vægten
Når last og transportør er godkendt, kan lasten køres til en "celle", som er beregnet til det specifikke affald. Er der tale om deponiaffald, bliver maskinførerne automatisk orienteret via information på deres tablet, og en maskinfører vil overvære aflæsningen. Desuden giver stregkoden adgang til at åbne bommen til "cellen". Og ved den afsluttende udvejning sikrer nummerpladegenkendelse, at affaldsmængden er kontrollereret og godkendt.

NORDJYLLANDSVÆRKET

Nordjyllandsværket

BRANDSIKRING

NORDJYLLANDSVÆRKETS FORDELE

SYVDOBBELT EFFEKT
1/10 VANDFORBRUG
FLEKSIBEL MONTERING
EFFEKTIV BRANDSIKRING
Kontakt os Brand & sikring

Brandsikring på verdens mest effektive kulfyrede kraftværk

Da Nordjyllandsværket i 2010 besluttede at brandsikre turbinen i den nye kulfyrede Blok 3, valgte man at tænke utraditionelt og gå nye veje. Kemp & Lauritzen monterede et nylanceret højtryksvandtågesystem, der gav en mere fleksibel løsning samt en langt højere effektivitet.

Store værdier skal sikres

Selvom sikkerheden er i top og risikoen er minimal i Blok 3, kan kombinationen af 585 °C damp i turbinen og mineralsk olie i lejerne medføre store brandskader i et ”worst case scenario”. Og med en totalpris for Blok 3 på tæt ved 1 mia. kr. samt en daglig fjernvarmeproduktion til en værdi af flere mio. kr. er det ikke ubetydelige værdier, som skal beskyttes.

Meget specielle og vanskelige forhold

Blok 3 er inddelt i seks sektioner med hver deres turbine og lejebuk. En stor maskinhal fyldt med et ca. 40 meter langt turbineanlæg er ikke sådan lige at rigge til med et traditionelt sprinkleranlæg. Ved brand vil anlægget sprøjte flere tusind liter vand ud i minuttet og måske gøre mere skade end gavn. Derfor begyndte værkets sikkerhedsansvarlige, Hans Teilberg Jensen, at researche på nye løsningsmodeller:

”Den nye turbine er mere følsom end de tidligere modeller, så for os var det vigtigt at finde et effektivt brandsikringssystem, som samtidig begrænser følgeskaderne”, forklarer han. ”Turbinen er fx indbygget i et stort metalhus, som vil slå sig, hvis det bliver overdænget med vand.”

Syvdobbelt effekt med 1/10 vandforbrug

Hans Teilberg Jensen fandt frem til Danfoss Semcos nye Sem-Safe højtryksvandtågesystem, der i Danmark forhandles af Kemp & Lauritzen.

Denne type brandsikring har hidtil kun været brugt på skibe og boreplatforme, hvor sikkerhedskravene er ekstra høje, men blev i 2005 også godkendt til brug i bygninger på land.

Sem-Safe opererer med et tryk på 100-120 bar og giver en næsten 100% fordampning af vandet. Hvor traditionelle sprinklere kan køle 378 kj pr. liter vand, er Sem-Safe i stand til at eliminere en varmeudvikling på 2.600 kj pr. liter vand. Der er med andre ord tale om en syvdobbelt effekt. Forskellen ligger primært i at forstøvet vand har en langt større overflade end almindelige vanddråber, og så godt som alt det findelte vand omformes til damp i slukningsprocessen.

Eneste realistiske løsning

Da højtryksvandtågesystemet bruger meget lidt vand, er rørdimensionerne tilsvarende små. I Blok 3 har man derfor kunnet trække hovedrørene langs gulvet og montere dyserne i galger lige over turbinens seks lejebukke. Det giver den ekstra fordel, at det nemt kan flyttes, når der med 5-10 års mellemrum skal gennemføres vedligeholdelse af turbinen. Systemet forsynes med vand fra en højtrykspumpe på størrelse med et køleskab, og højtrykspumpen er placeret i etagen under turbinehallen.

”Den meget fleksible montering af Sem-Safe systemet løste stort set alle de problemer, vi ellers ville have haft med etablering af sprinkleranlæg i turbinehallen – og så fylder det meget mindre”, fastslår Hans Teilberg Jensen. ”Kemp & Lauritzen har desuden været meget samarbejdsvillige og udført et flot stykke arbejde. Jeg er helt sikker på, at vi har opnået det bedst mulige resultat.”

De meget fleksible og elegante installationer giver langt større arkitektonisk frihed end tidligere.
 

TÅRNBY KOMMUNE

Låseservice

LÅSESERVICE

TÅRNBY KOMMUNES FORDELE

TRYGHED - DOKUMENTERET HØJ KVALITET OG PRÆCISION
FLEKSIBEL SAMARBEJDSPARTNER MED STOR KAPACITET
FORBEDRET SIKRINGSLØSNING KOMBINERET MED BEDRE BORGERSERVICE
FREMTIDSSIKRET SYSTEM
LAVE LØBENDE OMKOSTNINGER
SIKKERHED 24 TIMER I DØGNET
FULD VALGFRIHED - INGEN BINDING ELLER KODNING AF SYSTEMET
Kontakt os Brand & sikring
PDF icon PDF (231.32 KB)

Tryghed og sikkerhed

Kemp & Lauritzen løser alle former for låseopgaver fra simpel oplukning til avancerede online-systemer med kobling til AIA, ADK, ITV og ABA. De fremtidssikrede løsninger skræddersys til den enkelte kunde, som kan få hele sikringsopgaven udført via én kontakt - inklusiv etablering af netværk, brandsikring, sprinkling, ventilation osv. Kemp & Lauritzen har et solidt kendskab til de nyeste løsninger og yder professionel rådgivning inden for alle typer af låseopgaver.

Nemt og billigt

Nye trådløse systemer giver stor sikkerhed, er relativt billige og nemme at betjene. Kemp & Lauritzen anvender i stigende omfang langskilt- eller dørbladslæsere, der kommunikerer med systemet via en indbygget antenne. Kemp & Lauritzen arbejder med åbne anlæg, som kunden selv ejer. Hermed undgår kunden at blive bundet af dyre leasing- og abonnementsaftaler og kan frit vælge, hvem der skal servicere anlægget.

Sikring mod tricktyverier

Et af tidens store sikkerhedsproblemer er det voksende antal tricktyverier mod især ældre borgere. Tårnby Kommunes hjemmepleje valgte at sikre samtlige klienter i privat bolig med Rukos CLIQ Remote låsesystem. Her indeholder nøglerne en elektronisk kode, som - parret med cylinderen i systemet - giver adgang, som styres af en administrator. Systemet er derfor velegnet til enkel og effektiv adgangskontrol på et spredt område. Opgaven, der omfattede 700 boliger, blev løst af Kemp & Lauritzen til hjemmeplejens store tilfredshed. Jens Peter Fogh, administrerende fagspecialist ved Tårnby Kommunes hjemmepleje fortæller:

”Sikkerheden er helt i top, og vi føler os meget trygge ved samarbejdet med Kemp & Lauritzen, som løste opgaven med stor seriøsitet og professionalisme”.

Efter forslag fra Kemp & Lauritzen valgte Tårnby Kommune at satse på Ruko CLIQ Remote løsningen med opdateringsbokse til nøglerne:

”Det er faktisk en ret genial måde at håndtere sikkerheden på”, konstaterer Jens Peter Fogh. ”Når de ansatte møder på arbejdet, fornyer de koden til deres nøgle via opdateringsboksen, og den udløber så automatisk efter 10 timer. Det betyder, at nøglen ikke kan misbruges af andre, hvis en medarbejder taber den”.

Borgere og personale begejstrede

Efter en indkøringsperiode bakker personale og borgere i Tårnby Kommunes hjemmepleje op om den nye løsning.

”Sikkerheden er forbedret, og vi kan yde en langt bedre service”, fastslår Jens Peter Fogh. ”Hvis Fru Jensen fx falder og brækker lårbenet, skal vi ikke længere køre hele vejen hen til vores base for at hente en nøgle. Nu tjekker vi bare, hvilken sygeplejerske, der er tættest på og har en aktiv nøgle til borgerens hjem, og dirigerer så vedkommende hen for at åbne for redningsmandskabet. Det kan faktisk skære ventetiden ned med op til 45 minutter - og det er rigtig lang tid i en nødsituation. Den gode omtale af løsningen har hurtigt spredt sig, så folk nu selv ringer ind for at høre omkring det nye nøglesystem”.
 

KØBENHAVNS KOMMUNE

Netcontrol

STYRING AF P-ANLÆG

KØBENHAVNS KOMMUNES FORDELE

AUTOMATISKE P-ANLÆG
AUTOMATISK STYRING OG OVERVÅGNING
BILLIGE DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESMULIGHEDER
Kontakt os Engineering

Styring og overvågning af underjordiske P-anlæg

Kemp & Lauritzen har etableret omfattende, højteknologiske installationer i Københavns Kommunes tre nybyggede, underjordiske, fuldautomatiske P-anlæg med en samlet kapacitet på 840 biler. Efterfølgende har Kemp & Lauritzen ansvaret for al servicering og vedligehold de næste fem år.

Fuldautomatiske underjordiske P-anlæg

Gennem mange år har der været mangel på parkeringspladser i hjertet af København. For at imødekomme efterspørgslen har Københavns Kommune etableret tre underjordiske fuldautomatiske P-anlæg. De fungerer sådan, at brugeren kører ind i en garage, dvs. en elevator. Brugeren stiger ud af bilen, kører sit betalingskort igennem kortlæseren, og bilen forsvinder ned under jorden. Når brugeren skal bruge bilen igen, foregår det hele i omvendt rækkefølge.

Det første i Danmark

Byggeriet er ikke blot imponerende teknologisk set, men det er også en nytænkning inden for P-anlæg.

I forbindelse med entreprisen har Kemp & Lauritzen stået for implementering af Kemp & Lauritzens netControl, som er et styrings- og overvågningsanlæg, der blandt andet varetager varmecentral, køleanlæg, blandesløjfer, ventilationsanlæg, overvågning af P-anlæg, alarmering m.v.

I den daglige drift bruges anlægget blandt andet til:
• at styre varme og ventilationsanlæg
• at styre sumppumper
• at overvåge alle de integrerede anlæg

Komponenter med åbne standarder

Anlægget er opbygget med en standard iFIX SCADA for visualisering og rapportering, PLC´ere for bygnings- & anlægsstyringer, der alle kommunikerer via standard TCP/IP Ethernet opkoblinger. Hver lokalserver udveksler data med de fuldautomatiske P-anlæg, ABA, AGA, ventilationsanlæg, varmeanlæg og diverse hjælpeanlæg.

Det har fra starten været vigtigt for Kemp & Lauritzen at vælge et anlæg, der bygger på åbne standarder, som giver nemmere og billigere drifts-, vedligeholds- og udvidelsesmuligheder.

DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL

BRANDSIKRING

DET NYE UNIVERSITETSHOSPITALS FORDELE

MINDRE VANDMÆNGDE
BEGRÆNSNING AF VANDSKADER VED BRAND
BESPARELSER PÅ BYGNINGSMÆSSIGE BRANDKRAV
BRANDSLUKNING OG NEDKØLING I ÉT ANLÆG
SMÅ RØRSTØRRELSER - GØR ANLÆGGET MERE SMIDIGT OG NEUTRALT
BETYDELIG MINDRE TEKNIKRUMSPLADS
Kontakt os Specialer
PDF icon PDF (422.53 KB)

Fordelene ved et højtryksvandtågeanlæg er mange

Når Danmarks største hospital, Det Nye Universitetshospital i Skejby ved Aarhus (DNU), skal bygges, skal Kemp & Lauritzen stå for højtryksvandtågeanlægget til de mange bygninger. Region Midtjylland er bygherre, og rammeaftalen udføres direkte og i tæt samarbejde med de øvrige entreprenører på det imponerende projekt. Byggeriet forventes afsluttet i 2019 og skal fungere som universitetshospital, landsdelscenter og basishospital for borgerne i Aarhus. Byggeriet er organiseret som en by med et hierarki af kvarterer, gader, pladser og torve som grundlag for en mangfoldig og levende, grøn bydel. Sammenbygningen af Det Nye Universitetshospital og det eksisterende Aarhus Universitetshospital er Danmarkshistoriens største hospitalsbyggeprojekt. Det samlede areal bliver på størrelse med en dansk provinsby som Ribe eller Skagen. Samtidig kommer det til at huse den største arbejdsplads i Aarhus Kommune med 8-10.000 ansatte.

Høj effektivitet på mindre plads

Projektleder Preben Christensen fra Kemp & Lauritzen fortæller: ”Vores bidrag til DNU er det højtryksvandtågeanlæg, der skal sørge for en eventuel brandslukning. Vi har i samarbejde med Danfoss Semco udarbejdet nogle teknologiske innovative løsninger, som skaber nogle store besparelser for bygherre i forhold til traditionelle sprinklerløsninger”.

Højtryksvandtågesystemet, som installeres, har mange oplagte fordele. Det kræver en langt mindre vandmængde end traditionelle sprinklersystemer. Der skal mindre teknikrumsplads til. Og brandslukning og nedkøling af bygningen bliver samlet i et anlæg. Ved test hos DBI har det vist sig, at højtryksvandtåge i mange tilfælde endda er bedre som brandslukningsanlæg end traditionelle anlæg. Desuden er der en række økonomiske fordele.

Højtryksvandtågeanlæg er oprindeligt udviklet til skibe, hvor det er vigtigt at have mindre plads til opbevaring af vand som dødvægt til brandslukning. Den kommende hospitalsløsning er dimensioneret til et driftstryk på 130 bar, men i daglig tilstand vil der være ca. 12 bars tryk i anlægget. Systemet udføres i et hydraulik sammenpresset rørsystem, beregnet til højtryk, og mikrodysernes særlige form giver ved højt tryk en stærk roterende bevægelse, der sørger for en stor spredningsvinkel samtidig med at vandet forstøves.

”Brandsikringen på DNU er en glimrende case hvorpå man med nytænkning kan skabe en både bedre og økonomisk mere attraktiv løsning. Vi ser et meget stort potentiale i højtryksvandtåge i alle nyere byggerier, det være sig hospitaler, kontorbyggerier og lignende. Højtryksvandtåge er ganske enkelt smart samt økonomisk besparende”, slutter Preben Christensen.

Hospitalet er fleksibelt og skal kunne imødekomme fremtidens krav til teknik, behandlingsformer og arbejdsmetoder. Derfor er der opbygget en hel speciel struktur omkring byggeprocessen, som i store træk omhandler den logistikmæssige udfordring, når så mange involverede parter skal fungere sammen.