Top
logo
Døgn
service
+45 4366 8888

FORCA

NCORE - TELEFONI & NETVÆRK

Store energibesparelser
Væsentlige besparelser på løbende service

samarbejde

Effektiv projektstyring

FORCAS FORDELE

STORE ENERGIBESPARELSER GIVER EN TILBAGEBETALINGSTID PÅ KUN 3½ ÅR
VÆSENTLIGE BESPARELSER PÅ LØBENDE SERVICE
MINDRE OG NEMMERE VEDLIGEHOLDELSE
BEDRE KØLING
EFFEKTIV PROJEKTSTYRING UDEN PROBLEMER MED HANDOVER
PDF icon PDF (359.64 KB)

Energirigtig og omkostningseffektiv renovering af datacenter 

Selv store og komplicerede projekter kan køres enkelt og effektivt, når der kun står én leverandør og én kontaktperson bag udførelsen. Den positive erfaring fik Forca, da Kemp & Lauritzen renoverede deres centrale serverrum med en energioptimeret løsning, som pressede tilbagebetalingstiden ned på 3½ år.

"Vi havde ingen forudsætninger for selv at styre projektet, og det har sparet os megen tid at have en samarbejdspartner, som kunne løfte alle opgaverne", siger Peter Molin, afdelingschef hos Forca. "Kemp & Lauritzen har stået for koordineringen af den samlede entreprise, og det har været en kæmpe fordel for os kun at have 1 kontakt, som havde styr på det hele.

Sparekatalog afdækkede potentialet for energioptimering
Forca A/S servicerer over 530.000 medlemmer i Lærernes Pension, PKA og Pædagogernes Pensionskasse med betjening og rådgivning. Det kræver selvsagt en del datakapacitet, og det stigende pres havde efterhånden varmet godt op under det 24 år gamle serverrum. Halvdelen af køleanlægget kørte på et kølemiddel, som skulle udfases, og den anden halvdel var særdeles energikrævende. Kemp & Lauritzen blev derfor bedt om at udarbejde et forslag til renovering, og en grundig screening og analyse førte til et detaljeret sparekatalog med fokus på energioptimering. 

"Kemp & Lauritzen har været særdeles overbevisende i deres tilgang til opgaven, og vi har været rigtig godt hjulpet af deres viden", fortæller Peter Molin. "Den ambitiøse business case, som de udarbejdede på energioptimeringsprojektet, har ifølge vores målinger også vist sig at holde i praksis".

Frikøl og kubeopdeling løfter ydelse og økonomi
Forcas hidtidige serverrum blev etableret i 1992 med 3 downflow køleanlæg, der ved Kemp & Lauritzens screening viste sig at modarbejdede hinanden (1 varmede og 2 kølede). Hertil kom 2 "nyere" anlæg, som gav en dårlig temperaturfordeling ved at varme i hver sin ende af rummet. 

På denne baggrund udarbejdede Kemp & Lauritzen en energirigtig løsning, der i hovedtræk baserede sig på følgende elementer:

 • Udskiftning af eksisterende køleanlæg med 2 nye 30 kW glycol-baserede anlæg (redundans) med frikøling og CTS-styring
 • Overgang til vandbaseret køling som erstatning for R22, der ifølge loven ikke længere kan serviceres fra 1. jan. 2017
 • Reduktion af serverrummets areal - og dermed kølebehovet
 • Flytning af eksisterende krydsfelter og etablering af nye, så der dannes 2 kuber med henholdsvis 4 og 6 krydsfelter - kubernes opdeling i en kold og varm zone minimerer energiforbruget, da der nu skal køles et mindre areal
 • Udskiftning af UPS til et anlæg med lavere energiforbrug og højere virkningsgrad

AALBORG UNIVERSITET

NCORE - TELEFONI & NETVÆRK

DATACENTER

correct

DRIFT, STABLITET OG SIKKERHED
SKRÆDERSYET LØSNING

AALBORG UNIVERSITETS FORDELE

PDF icon PDF (1.21 MB)

Datacenter, Aalborg Universitet

Når 3.500 AAU-forskeres data skal sikres, stiller det store krav til drift, stabilitet og sikkerhed. Det nye datacenter er installeret af Kemp & Lauritzen, der har gjort brug af en løsning fra Schneider Electric.

Løsningen er skræddersyet til AAU og kan skaleres med datamængden.

Datacentret har:

 • Et serverrum med dybe racks
 • Total køleløsning fra Schneider Electric
 • Redundant strømforsyning
 • En serverkube med højt til loftet
 • Ekstra plads til flere servere, så der kan udvides efter behov helt uden driftsforstyrrelser Alt i alt skaber det høj sikkerhed, hastighed og stabilitet.

Flere årtiers erfaring med datacentre i alle kategorier og med alle fag

Kemp & Lauritzen er en af Danmarks ledende leverandører af datacentre i alle størrelser og med egne ressourcer. Da Kemp & Lauritzen begyndte at arbejde med datacentre, hed de maskinstuer og bestod typisk af ganske få IT-enheder i et baglokale.

I dag er Kemp & Lauritzen totalleverandør og er med i alle projektets faser – fra udvikling af tekniske løsninger, drift og service til vedligehold, hvad enten det drejer som om små serverrum i mindre virksomheder eller de helt store virksomheder med flere tusinde ansatte, hvor der er brug for eget datacenter. I Kemp & Lauritzen er vi desuden en del af datacenterindustrien og deltager i TIDA -udvalget.

– Vi har årtiers erfaring med datacentre og kan lave alt fra små serverrum til de helt store datacentre. Vi er en organisation med mange kerneområder, og det gør at vi kan tilbyde en samlet løsning via egne ressourcer og med én projektleder, der koordinerer projektet internt. Vi er nogle af de mest erfarne spillere på banen i Danmark og tager ansvar for den komplette løsning, fortæller Martin Hassenkamm, der er projektchef for datacentre i Kemp & Lauritzen.

Certificeret i design og en stærk totalleverandør

Kemp & Lauritzen leverer både total- og del-entrepriser samt ad-hoc projekter. Derudover er vi specialister inden for energioptimering, hvor en indledende energiscreening hurtig giver overblik over mulige energiforbedringer og derved besparelser – typisk med en kort tilbagebetalingstid.

– Vi er leveringsdygtige fra 5 kW til 2 MW. De små løsninger er lige så vigtige for os som de store. Vi er vilde med variationerne og har kompetencerne til at drive de helt store datacentre, men vi har også evnerne til at udvikle og udvide eksisterende installationer hos vores kunder, siger Martin Hassenkamm.

Når vi i Kemp & Lauritzen siger, at vi er totalleverandører, så mener vi det. I fællesskab med vores Uptime Institutecertificerede ingeniører, finder vi den løsning, der passer bedst til gældende behov. Hvis det er nødvendigt, følger der en driftstekniker med i aftalen, hvor en eller flere teknikere er ude i datacentrene som en del af den daglige drift. Her kan de eksempelvis hjælpe med opsætning af nye servere eller tage sig af netværk, strøm, køl og overvågning.

Alternativt kan der være brug for ekstra hænder til teknisk vedligehold et par timer om ugen eller om måneden – uanset behov, leverer vi den løsning, der passer bedst.

For flere af vores internationale kunder tilbyder vi en serviceaftale med proaktiv adfærd. I denne aftale medfølger overvågning, hvis der eksempelvis opstår et problem med køleløsningen, kan dette spores hurtigt ved hjælp af overvågning. Denne udsender en digital fejlmelding, så en køletekniker kan afhjælpe fejlen med det samme, hvis temperaturen bliver for høj i datacentret.

Eksempler på kompetencer

 • Totalleverandør
 • Datacentre på alt fra få til flere hundrede racks
 • Serverrumsindretning med racks, kuber, m.v.
 • Elinstallation, nødstrømsforsyning, m.v.
 • Køling, downfloor enheder, InRows, chillere og frikølere
 • Sikring af adgangskontrol og brand
 • Datakabling, fiber og kobber
 • Energioptimering med screening
 • Daglig drift, serviceaftaler, driftsteknikere, m.v.
 • Ét kontaktpunkt – du får en projektleder, der følger dig hele vejen igennem alle projektets faser

Et marked i udvikling

Samtidig med at datacentermarkedet vokser, udviskes behovet for mellemsegmentet af datacentre, da de store internationale spillere agerer host center for de fleste mindre virksomheder. Det betyder samtidig, at et nyt område vokser op: Flere og flere får øjnene op for værdien af at have eget datacenter.

Om Kemp & Lauritzen

Kemp & Lauritzen er landets førende teknikvirksomhed, og vi tilbyder alt fra daglig service til store tekniske entrepriser og unikke specialer. Vi består af 2.400 medarbejdere og har udført tekniske totalløsninger til både private erhvervsdrivende og offentlige kunder i 140 år.

REGION SJÆLLANDS SYGEHUSE

NCORE - TELEFONI & NETVÆRK

Fremtidssikret løsning
4 års vedligeholdelse og support
Service
2.000 antenner fordelt i en bygningsmasse

REGION SJÆLLANDS SYGEHUSES FORDELE

SPECIALISTER INDENFOR INDENDØRS MOBILDÆKNING
ALLE KOMPETENCER IN-HOUSE
KUNDETILPASSET DRIFTSAFTALE
FORBEREDT TIL FREMTIDENS MOBILNETVÆRK

Kemp & Lauritzen skal sikre mobildækning på Region Sjællands Sygehuse

Kemp & Lauritzen har netop vundet udbuddet på indendørs mobildækning for sygehusene i Holbæk, Roskilde, Slagelse, Næstved og Nykøbing Falster. 

Med aftalen ønsker Region Sjælland at give både personalet, patienter, pårørende og øvrige brugere af sygehusene de bedste betingelser for en optimal og stabil operatør-uafhængig mobildækning på alle sygehusenes indendørsarealer.

- På vores sygehuse håndterer vi akutte, alvorlige og i nogle tilfælde livskritiske situationer. Derfor er det altafgørende, at vi har en optimal mobildækning, og at vi har adgang til HelpDesk, fjern-afhjælpning og on-site fejlafhjælpning indenfor definerede tidsfrister hele døgnet. Disse krav i udbuddet imødekommer Kemp & Lauritzen, og derfor er vi tilfredse med at kunne indgå aftalen med dem, udtaler Jannie Klang fra Region Sjælland.

Kontrakten er resultatet af Kemp & Lauritzens mangeårige fokus på løsninger indenfor indendørs mobildækning – hvor uddannelse, medarbejdercertificeringer og investering i udstyr og software har gået hånd i hånd med udvikling af processer og procescertificeringer. 

Implementeringen er allerede i gang
- Vi har et stærkt og dedikeret team inden for indendørs mobildækning. At have investeret i at have alle kompetencerne under samme tag gør en stor forskel for alle vores kunder. De kan mærke, at vi tager ansvar og er løsningsorienterede, udtaler Michael Balslev, sektionschef i Kemp & Lauritzens Ncore-afdeling, der er specialiseret i tekniske kommunikationsløsninger.

Han afslutter:
- Vi er glade for, at vi tilbød det mest konkurrencedygtige tilbud og dermed kan fortsætte mange års godt samarbejde med Region Sjælland.

Til trods for global chips-mangel og globale logistikudfordringer er hovedparten af centraludstyr, decentralt udstyr, kabler, antenner m.m. allerede landet på sygehusene, og selve implementeringen er i gang.

Fakta om kontrakten

 • Kontrakten med Region Sjælland omfatter et komplet re-design af DAS-løsningerne, inklusive erstatning af eksisterende udstyr med en moderne og fremtidssikret løsning fra producenten JMA Wireless samt de første 4 års vedligeholdelse og support. 
 • Der er valgt en løsning, hvor centraludstyr tilsluttes operatørerne lokalt på hvert sygehus. Herfra fordeles mobilsignalerne til decentralt udstyr via fiberforbindelser og herefter videre til næsten 2.000 antenner fordelt i en bygningsmasse på omkring 500.000 m2.
   

FIBIA

NCORE - TELEFONI & NETVÆRK

samarbejde

En samarbejdspartner som kan løfte alle faser i fiberprojekterne fra sparring og rådgivning til udførelse og overleveringsservice
Specialkompetencer inden for fiberteknologi – kan løse de komplekse opgaver
Kapacitet til at løfte de største opgaver med mange tilkoblinger på kort tid

FIBIAS FORDELE

GOD DIALOG OG EFFEKTIV FEEDBACK GIVER ET VELFUNGERENDE SAMARBEJDE
HØJ KVALITET – FÅ FEJL GIVER MINIMAL KLAGEFREKVENS OG SPARER TID FOR FIBIAS SUPPORT
GOD SERVICE I MARKEN STYRKER FIBIAS PROFIL OVER FOR KUNDERNE
SPARRING OG RÅDGIVNING TIL UDFØRELSE OG OVERLEVERINGSSERVICE
PDF icon PDF (651.35 KB)

Tilfredse fiberkunder minimerer supportarbejdet 

Fibia vælger Kemp & Lauritzen til de store fiberopgaver, fordi koncernens afdeling Ncore både har kompetencerne til at løfte de komplekse udfordringer og kapaciteten til at håndtere projekterne i de store boligforeninger.

"Vi har brug for en samarbejdspartner med både volumen og specialekspertise inden for fiberteknik, og det er der ikke mange, der kan løfte”, fortæller Frank Hafdell Rhode, Leverance Manager hos Fibia. ”Kemp & Lauritzen ligger i toppen med deres kompetencer, og det gælder
lige fra deres folk i marken til deres projektledere. De finder altid de rigtige løsninger.

Fiberudrulning i landets største boligforeninger
Fibia er en sammenlægning af NRGi og SEAS-NVE’s fiberaktiviteter, og dermed Danmarks største fiberselskab med over 100.000 kunder og dækning af mere end 200.000 husstande og erhvervsvirksomheder med fibernet. Udrulningen af fiber sker ofte til store områder ad gangen, fx boligforeninger
med mange hundrede lejligheder, hvor alle forventer at blive tilsluttet nogenlunde samtidig. Det kræver, at der kan sættes mange mand ind med det fornødne kendskab til den avancerede fiberteknologi – lige fra etablering af backbone infrastrukturen til opkobling i hver enkelt opgang og lejlighed. Derfor har Fibia valgt at entrere med Kemp & Lauritzen ved fiberdækning af bl.a. Øbrohus, Høje Gladsaxe, Kartoffelrækkerne, Slotherrenshave og Emdruphuse. 

Korrekt udførelse sparer supporttid
Ved opstart på et nyt fiberprojekt deltager Kemp & Lauritzen som regel i en sparring med Fibia om den bedst mulige udførelse af opgaven. Efter detaljerne er fastlagt, afholdes et orienteringsmøde med områdets beboere, og arbejdet sættes i gang ud fra en liste over de involverede lejligheder. Det er et
større puslespil at planlægge fiberlægningen, da beboerne skal være hjemme i forbindelse med, at kablerne lægges ind i deres lejlighed. Når Kemp & Lauritzen har etableret føringsvejene og alle fiberkabler er testet, kan beboerne straks modtage alverdens digitale underholdning via Fibias bokse.

Det gode fiberarbejde styrker Fibias renommé
Gennem de seneste 3 år har Kemp & Lauritzen – Ncore etableret fibernet i ca. 4.000 lejligheder for Fibia, og gennem hele perioden har klagefrekvensen været meget lav. Ifølge samarbejdsaftalen står Kemp & Lauritzen til disposition med opfølgende service for Fibias tekniske hotline den første måned efter igangsættelsen, men da der generelt er langt mellem fejlmeldingerne, har efterarbejdet været særdeles begrænset – til glæde for alle involverede parter. 

"Kemp & Lauritzen leverer en høj kvalitet og yder en rigtig god service”, fastslår Frank Hafdell Rhode. ”Vi får altid en god feedback fra vores kunder, og det har stor betydning for os, at Kemp & Lauritzen som Fibias ambassadører i frontlinjen bidrager til at styrke vores omdømme og renommé. Og når de laver tingene rigtigt første gang, betyder det samtidig, at vi får færre fejlmeldinger og dermed sparer kostbar supporttid. De gør det simpelthen nemt for os."

 

DANSK ERHVERV

NCORE - TELEFONI & NETVÆRK

VÆSENTLIG REDUKTION I OMKOSTNINGER
SKALERBAR MODEL, DER MULIGGØR LØBENDE OP- ELLER NEDJUSTERING
UDVIKLING OG TILFØJELSE AF NYE FUNKTIONER EFTER BEHOV
LYNHURTIG SUPPORT VIA HELPDESK 24/7

DANSK ERHVERVS FORDELE

EN APP SAMLER AL KOMMUNIKATION: TELEFONI, E-MAIL, CHAT OG OFFICE FUNKTIONER
STÆRKT UDVIDET FUNKTIONALITET MED BL.A. AVANCERET KØHÅNDTERING
DETALJERET STATISTIK
ØGET EFFEKTIVITET OG FORBEDRET SAMARBEJDE, FX SPARER SKYPE-MØDER MEGET TID
FULD INTEGRATION MED CRM-SYSTEM
AUTOMATISK OPSÆTNING AF NYE MEDARBEJDERE
UAFHÆNGIGHED AF TELE- OG MOBILOPERATØR
PDF icon PDF (480.59 KB)

Medlemsservice løftet op i skyerne 

Dansk Erhvervs nye Skype-integrerede kontaktcenterløsning samler alle funktioner i én app, og giver medarbejderne mulighed for at være på når som helst og hvor som helst. En fleksibilitet, der øger dynamikken og effektiviteten i kommunikationen med medlemmerne.

"Vi har samarbejdet med Kemp & Lauritzen gennem rigtig mange år og de yder en ekstremt god service", fortæller Suzanne Roager, IT Chef, Dansk Erhverv. "De forstår vores forretning og er proaktive i forhold til at byde ind med løsninger, der kan udvikle Dansk Erhvervs kernefunktioner. Det aktuelle skift fra et traditionelt callcenter til en fleksibel, cloudbaseret Skype-platform har givet vores medlemsservice et kæmpe løft."

Øget tilgængelighed, flere funktioner og bedre statistik
Hos Dansk Erhverv er rådgivning og servicering af medlemmerne alfa og omega. Derfor var IT afdelingen også straks klar til at gå nye veje, da Kemp & Lauritzen præsenterede mulighederne i et cloudbaseret tele- og kommunikationssystem på en workshop. Udskiftningen af det traditionelle callcenter med fleksible applikationer til Skype for Business gav mulighed for en langt bedre integration mellem de centrale systemer: CRM, telefoni, e-mail og chat samt apps, herunder hele Office-pakken. Medarbejderne havde nu adgang til samtlige funktioner via én app, og alle væsentlige data blev automatisk registreret i loggen.

Always on - via enhver platform og enhed
Den markant øgede tilgængelighed har givet medlemsservicen et betydeligt løft, og medarbejderne er begejstrede for den øgede frihed og fleksibilitet i kommunikationen. De er ikke på samme måde som tidligere bundet til deres desk, men kan fastholde dialogen og udføre deres arbejdsopgaver uafhængigt af tid og sted. Tilvænningen til systemet er også gået så hurtigt og gnidningsfrit, at man løbende kan koble flere funktioner på løsningen - fx er online chat under overvejelse. 

"For Dansk Erhverv har det været en stor fordel at outsource applikationerne til Skype for Businesstil Kemp & Lauritzen, som via en hosted løsning står for al overvågning og drift", siger Kim Sørensen, IT Driftsansvarlig hos Dansk Erhverv." Vi har fået et enkelt kernesystem, som er let at betjene og tilbyder en fantastisk funktionalitet, fx opkobling på CRM-systemet og integration med e-mail og chat. Og er der noget, der brænder på, står Kemp & Lauritzen der lynhurtigt med en løsning."

Væsentlig reduktion i omkostningerI forbindelse med indførelsen af den nye løsning har Dansk Erhverv kunnet konstatere en væsentlig reduktion i omkostningerne til telefoni. Til de administrative fordele ved outsourcing kan der lægges betydelige kontante besparelser på brug og drift. Samtidig er de variable omkostninger nu skiftet ud med faste abonnementer, så man altid kender og har styr på økonomien.

BRØDRENE DAHL

NCORE - TELEFONI & NETVÆRK

bulb for cases

INNOVATIV LØSNING

samarbejde

FLEKSIBELT SYSTEM
REDUCEREDE OMKOSTNINGER

BRØDRENE DAHLS FORDELE

BEDRE TRÅDLØS DÆKNING
LAV OMKOSTNING VED INSTALLATION
LAV OMKOSTNING VED VEDLIGEHOLDELSE
INGEN PROBLEMER MED HANDOVER
PDF icon PDF (399.09 KB)

Bedre og billigere WIFI med 86% færre access points 

At "less is more" er WIFI-løsningen i Brødrene Dahls kæmpe lagerhaller et perfekt eksempel på. Ved at reducere antallet af access points fra 24 til 4 lykkedes det Kemp & Lauritzen at forbedre såvel dækningen som økonomien markant. Nøglen til succesen ligger i radierende kabler.

"Kemp & Lauritzen er en meget effektiv og løsningsorienteret IT-leverandør", siger Jørgen Østergaard, IT-projektleder hos Brødrene Dahl. "De har de helt rigtige folk med de rette kompetencer, som kan tackle udfordringerne. Vi har haft et meget positivt projektforløb, hvor en solid planlægning gjorde det muligt at etablere løsningen over et par weekender.”

Kæmpe lagerhaller fyldt med WIFI-barrierer
Brødrene Dahl er Danmarks største VVS-grossist, og på deres centrallager i Randers lagerføres ikke mindre end 38.000 forskellige varer. De 4 store haller er fyldt med tætpakkede stålreoler, som skærmer effektivt af for trådløs kommunikation. Det har derfor været en lang og sej udfordring at få stabil forbindelse til de mange trucks, der konstant kører rundt og læsser og plukker varer i hallerne. Men da Kemp & Lauritzen fik til opgave at løse problemet i forbindelse med etablering af en ny lagerhal, blev problemstillingen vendt på hovedet. I stedet for at fortsætte med at udbygge antallet af access points valgte man at foretage en drastisk reduktion.

"Radierende kabler er en ideel løsning til store produktionsfaciliteter, lagerhaller og steder, hvor miljøet hele tiden ændrer sig", fortæller Lars Morild, salgschef hos Kemp & Lauritzens. "Teknologien giver mulighed for at opnå en stor og effektiv grunddækning for meget lave etablerings- og vedligeholdelsesomkostninger.”

Radierende kabler løste problemet
Brødrene Dahls nye lagerhal blev pilotprojekt for den nye WIFI-strategi, så hvor man tidligere ville have spækket hallen med trådløse access points, blev der i stedet installeret et redundant system med kun 4 access points. Disse blev placeret centralt i hallen, og fra hvert access point trak man så et "hullet kabel" 40 meter ud til hver side. Da kablerne fungerer som lange antenner, gav hvert trådløse access point hermed 80 meter effektiv signal-transmission.

"WIFI-løsningen med radierende kabler har givet vores trucks i lagerhallerne et mere direkte signal og en væsentlig bedre dækning - nu også med 5 GHz", fortæller Jørgen Østergaard, IT-projektleder hos Brødrene Dahl. "Samtidig er vi meget langt fra de etablerings- og vedligeholdelsesomkostninger, som der ville have været med de mange, traditionelle access points. Der er fx op til 21 meter til loftet i hallerne, så alene reduktionen af installationspunkter er et stort fremskridt.”

KØBENHAVNS UNIVERSITET, SØNDRE CAMPUS

NCORE - TELEFONI & NETVÆRK

KØBENHAVNS UNIVERSITET, SØNDRE CAMPUS FORDELE

SKRÆDDERSYET LØSNING
OPTIMAL KAPACITET
UAFHÆNGIG AF ÉN FAST OPERATØR
UDVIKLING AF NYE FUNKTIONER EFTER BEHOV
LYNHURTIG SUPPORT 24/7
PDF icon PDF (789.73 KB)

Indendørs mobildækning til Københavns Universitet, Søndre Campus

Kemp & Lauritzen – Ncore sørger for en operatøruafhængig løsning til den indendørs mobildækning på Københavns Universitets Søndre Campus i Ørestaden. Opgaven omfatter også den daglige drift og service fremover.

Mobildækning til 13.000 studerende, 1.200 ansatte og i alt 38.000 m2

Københavns Universitets Humanistiske Fakultet er ved at renovere sine lokaler på Amager (KUA) og udbygge med nye. For et moderne universitet er god indendørs mobildækning samt optimal kapacitet på både taleopkald og mobilt bredbånd en forudsætning, og det skal være klar til at 13.000 studerende og knap 1.200 ansatte rykker ind på de ca. 38.000 m2 i Njalsgade 80. Universitet har klogeligt valgt at investere i deres egen løsning, fremfor en løsning implementeret af én operatør, og dermed kan KUA forhandle operatørydelser med det bedste udgangspunkt i mange år fremover.

Kemp & Lauritzen – Ncore har i samarbejde med rådgiveren og kunden leveret den ønskede løsning. Den består af en central enhed, der er forbundet til teleoperatørerne, samt et distribueret fibernetværk til lokale enheder. De fysiske antenner er forbundet til de lokale enheder via koaksialkabel. For at sikre optimal drift mange år frem, har vi ligeledes leveret en management platform til den samlede løsning. Desuden er det Kemp & Lauritzen – Ncore, der varetager den daglige drift og service.

Stigende behov for god dækning 

Netop løsninger inden for indendørs mobildækning er i kraftig stigning, da kravet til især mobilt data stiger og stiger. Samtidigt bliver bygningerne bedre isoleret og derved skærmet for de mobile frekvenser. Vores mange referencer, et højt kompetenceniveau, et godt samarbejde med operatørerne samt både aktive og passive løsninger, sikrer Kemp & Lauritzen – Ncore et godt afsæt i dette spændende marked.

UNICON

Unicon

NCORE - TELEFONI & NETVÆRK

UNICONS FORDELE

FORBEDRET KUNDEBETJENING
UAFHÆNGIG AF TELE- OG MOBILOPERATØR
SKALERBAR MODEL
SKRÆDDERSYET SYSTEM
DETALJERET STATISTIK
UDVIKLING AF NYE FUNKTIONER EFTER BEHOV
LYNHURTIG SUPPORT 24/7
PDF icon PDF (418.79 KB)

Decentral og optimal kundebetjening

Med en hosted NcoreConnect callcenter-løsning fik Unicon, der er ejet af Aalborg Portland, indfriet sine krav til håndtering af kundeopkald: automatisk opdeling af opkald på lokaliteter, detaljeret statistik til opfølgning samt ikke mindst frit operatørvalg.

Uafhængig udbyder

Indtil 2012 havde tre centrale callcentre modtaget og behandlet opkald for Unicons lokale enheder, men fremover skal kundernes opkald automatisk dirigeres til den nærmeste fabrik. Efter at have undersøgt forskellige løsninger, faldt valget på Kemp & Lauritzen.

”Kemp & Lauritzens callcenter er fleksibelt, fuldt skalerbart og møder vores krav om oppetid og pålidelig drift”, fortæller Niels Årup Ellingsøe, IT Director Nordic and Baltic ved Aalborg Portland A/S. ”Det er afgørende for os, at vi ikke bliver bundet til en bestemt teleoperatør, men er frit stillet til at vælge de mest fordelagtige aftaler fremover. Vores samarbejde indeholder en serviceaftale, så vi kan fokusere på den øvrige IT-drift”.

Forbedrer kundebetjeningen 

For at lykkes med den nye, decentrale strategi er det afgørende for Unicon, at kundernes opkald nemt og sikkert bliver koblet på den fabrik, der ligger tættest. 

”Det giver helt klart den bedste service og kundekontakt, hvis ordren modtages af den, der efterfølgende skal producere og levere betonen”, forklarer Bent Thybo, procesudviklingschef hos Unicon. ”Det har Kemp & Lauritzen løst ved, at kunden - ved opkald til vores centrale nummer - starter med at indtaste sit postnummer. Hvis blandemesteren på den ønskede fabrik, fx Avedøre, ikke er til stede, dirigeres opkaldet automatisk til nabofabrikken - hvor modtageren i øvrigt kan se, hvilken fabrik kunden oprindelig skulle have kontakt med. Det giver et langt bedre udgangspunkt for samtalen og kundebetjeningen”.

Styrker salgsprocessen 

Medarbejderne fra Unicons callcenter får vist SAP-informationer og status på kollegaer sammen med kaldet for at lette ekspeditionen.

”Løsningen er skræddersyet til os, så vores folk straks kan se telefon- og kundenummer samt status på den, der ringer. Den viden har stor betydning for en god samtale og dermed salget”, fortæller Bent Thybo. ”Kemp & Lauritzen har fra starten være meget løsningsorienterede, og deres specialister har formået at udbygge systemet med nye funktioner, som gør det nemmere for os at yde en god kundeservice, bl.a. et velfungerende statistikmodul”.

Udførlig statistik 

Statistikfunktionen i callcenter-løsningen giver Unicon mulighed for at trække rapporter om alle samtaler vedrørende omstilling eller afbrud af kald, ventetid og varighed.

”Det giver en god mavefornemmelse, når vi ved, hvor hurtigt samtalerne tages, og hvor mange af de indgående samtaler, der besvares,” siger Bent Thybo. ”Vi har et præcist billede af vores performance på de forskellige parametre - fx hvor mange opkald, vi når at få taget inden for 10 sek., 20 sek. osv. - og kan dermed analysere os frem til nødvendige tiltag. Statistikmodulet giver os også mulighed for efterfølgende at kontakte kunden for at spørge ind til deres oplevelse af kundebetjeningen.”

Hurtig og effektiv support

”Siden samarbejdet startede i 2013, har vi fået kvalificeret hjælp til at udbygge systemet efter vores behov”, konstaterer Bent Thybo. ”Kemp & Lauritzens support svarer altid lynhurtigt og kvalificeret og sikrer os en pålidelig drift. Den gode kemi har også haft stor betydning for udviklingen af samarbejdet. Vi har gennem hele processen følt os rigtig godt og professionelt behandlet.”
 

FN BYEN

FN Byen

TEKNIKENTREPRISE

ENERGIOPTIMERING
EFFEKTIV KOORDINERING

FN BYENS FORDELE

KOMPETENT LEVERANDØR MED HØJ KAPACITET
KORT BYGGEPERIODE
HØJ KVALITET I HELE PROCESSEN
STRAM STYRING
STOR FLEKSIBILITET
ENESTÅENDE ENERGIOPTIMERING

Nye grænser for energieffektivitet

FN Byen på Marmormolen i Nordhavnen sætter en høj standard for energi og miljø, og Kemp & Lauritzen har stået for teknikentreprisen på el, sikring, netværk, VVS, køl og sprinkling på hele byggeriet.

FN Byens kontorbygning er tegnet af 3XN som en stjerneformet bygning med otte arme. Byggeriet har et samlet volumen på 45.000 m2, og Kemp & Lauritzen har haft op til 60 mand på opgaven. Sideløbende har koncernen varetaget teknikentrepriser i forbindelse med bl.a. Industriens Hus og UNICEFs lagerfaciliteter, der skulle flyttes fra Marmormolen for at gøre plads til FN Byen.

”Trods en række kapacitetskrævende byggeprojekter i koncernen har vi været i stand til at løse denne opgave under et stort tidsmæssigt pres”, fortæller projektchef Jesper Tormod Petersen fra Kemp & Lauritzen. ”Det lykkedes at færdiggøre de 35.000 m2 i første etape på bare et år –  til trods for en lang række omprojekteringer som følge af nye ønsker fra bygherren, byggeriets kompleksitet og skærpede myndighedskrav.”

400 km kabler sikrer kommunikationen

Formålet med FN Byen i Nordhavnen er at samle alle danske medarbejdere på én adresse under optimale forhold. FN Byen kan rumme op til 1.750 arbejdspladser. Der er tale om en højteknologisk arbejdsplads med avancerede kommunikationsfaciliteter, og samtlige el- og datainstallationer indgår i en fælles BMS/IBS-platform. For at etablere platformen har Kemp & Lauritzen trukket over 400 km kabel – 3,5 km til mobilantenne-anlægget, 20 km til varsling, 30 km til ABA og ikke mindre end 325 km kabel til datanetværket.

Green Building Award for energieffektivitet

FN Byen er blandt de første LEED®- (Leadership in Energy and Environmental Design) certificerede byggerier i Norden.

Der er tale om et byggeri i særklasse, når det gælder grøn energi og miljørigtige løsninger. Den samlede løsning betyder, at byggeriet kvalificerer sig som et lavenergiklasse 1-hus, der bruger mindre end 50 kWh pr. m2 pr. år til opvarmning, køling, belysning, ventilation osv. Et stort solcellesystem på taget bidrager med energi til bygningen, og afkøling sker med havvand. Det var derfor heller ikke overraskende, da FN Byen modtog den prestigefulde Green Building Award for sin enestående energieffektivitet.

PLEJECENTRET VONSILD HAVE

OPP-SAMARBEJDE

TOTALØKONOMI OG LANGTIDSSIKREDE LØSNINGER
TÆTTERE SAMARBEJDE MED STØRRE SYNERGI

PLEJECENTRET VONSILD HAVES FORDELE

FOKUS PÅ TOTALØKONOMI
LANGTIDSSIKREDE LØSNINGER
INDTÆNKNING AF PLEJE- OG OMSORGSYDELSER
BEDRE UDNYTTELSE AF KOMPETENCERNE
PDF icon PDF (1.62 MB)

Danmarks første OPP-plejecenter

Vonsild Have er Danmarks første OPP-projekt, der både omfatter byggeri, bygningsdrift- og vedligehold samt levering af pleje- og omsorgsydelser. Bygningsdriften udgør ca. 60 mio. kr. af den samlede kontraktsum. Kemp & Lauritzen har vundet den 20-årige kontrakt på drift og vedligehold af bygningen.

I efteråret 2013 blev det første spadestik taget til Danmarks første OPP-plejecenter i Vonsild ved Kolding. De næsten 6.000 etagemeter og 60 plejeboliger stod klar i marts 2015. Plejecentret er en unik sammentænkning af byggeri, bygningsdrift og levering af plejeydelser. Målet er at skabe et byggeri, der fungerer godt som hjem for de ældre og som arbejdsplads, og det har stillet store krav til arkitektur og funktionalitet.

Synergi og langtidssikrede løsninger

Attendo A/S, som er ansvarlig for det samlede projekt, har indgået en aftale med Kemp & Lauritzen om levering af de tekniske installationer til byggeriet samt drift af de indvendige og de udvendige arealer i den 20 år lange aftaleperiode. Kemp & Lauritzen har erfaring fra andre OPP-samarbejder, men dette adskiller sig ved integrationen mellem indholdsdrift og bygningsdrift, som gør, at samarbejdet bliver tættere, kompetencerne udnyttes bedre, og der opstår større synergi og fleksibilitet. Med OPP arbejdes der med en totaløkonomisk tilgang til løsningerne, så der skabes optimal sammentænkning af anlæg og drift. Derved sammentænkes de beslutninger, der tages i anlægsfasen med konsekvenser i driftsfasen. Michael Pagaard Madsen, Afdelingsleder i Kommunale Ejendomme i Kolding Kommune fortæller:

”Vi har store forventninger til selve driften og vedligehold af bygningerne, men i og med at Kemp & Lauritzen selv har været med inde over projekteringen, føler vi os trygge. Jeg er med andre ord sikker på, at der er stillet de nødvendige krav til kvaliteten af materialerne, så driften forløber bedst muligt gennem de 20 år, aftalen løber samt derefter, når vi selv overtager”.

Ekstra investeringer i velfærdsteknologi

Når man bygger til ældre og plejekrævende, som samtidig er ramt af en funktionsnedsættelse eller sygdomme som fx demens, er der behov for en tværfaglig tilgang, som forener arkitektur og tekniske muligheder med hensynet til de ældre, deres besøgende og plejepersonalet. Plejecentret får med Kemp & Lauritzens kundeorienterede pallette mange forskellige ydelser, som fx adgangskontrol på alle døre, så demente beboere ikke får forvildet sig de forkerte steder hen. Der er også installeret teleslyngeanlæg i de relevante opholdsrum, ligesom der er lavet fiberopkobling til telefoni og internet i alle plejeboligerne. Ydermere er der monteret en tablet i hver plejebolig, så personalet kan registrere deres arbejdsopgaver direkte i forbindelse med besøget hos beboeren i stedet for at bruge den traditionelle løsning med PDA’er.