Top
logo
Døgn
service
+45 4366 8888

IKEA

Serviceaftale

Én indgangsgvinkel
Nem koordinering
Forbedret økonomi

IKEAS FORDELE

Øget driftssikkerhed og produktivitet
Længere levetid på installationer og anlæg
Reduceret nedetid
Reduceret energiforbrug
Forbedret arbejdsmiljø

Vi hjælper IKEA med et godt og sikkert indeklima

Med en landsdækkende serviceaftale på ventilation, el, køl og brandsikring, kan IKEA trygt drive deres varehuse med fokus på en god kundeoplevelse. Vi sørger for al teknikken, og får selv det mest komplekse til at se let ud. Med en serviceaftale hos os skal de kun ringe til ét nummer, uanset hvor i landet de skal bruge os. 

Vi sørger for teknikken, og får selv det meste komplekse til at se let ud.

Vi mødte vores sikringstekniker Mikael Kristensen i IKEA i Aarhus. Se filmen og hør mere om hvordan vi hjælper IKEA.

 

 

Q8

Serviceaftale

Én indgangsgvinkel
Nem koordinering
Forbedret økonomi

Q8S FORDELE

Øget driftssikkerhed og produktivitet
Længere levetid på installationer og anlæg
Reduceret nedetid
Reduceret energiforbrug
Forbedret arbejdsmiljø
Kontakt os Teknikhuse

Vi hjælper Q8 med at drifte deres servicestationer

Vi hjælper Q8 med vvs, ventilation og køl på deres servicestationer i hele Danmark. Hos Q8 er man fx underlagt levnedsmiddelkontroller og myndighedskontroller med hensyn til temperatur i alle deres kølemontre og kølesteder. Det hjælper vi dem med, og vi hjælper dem også i forbindelse med udkald, så vi kan rykke hurtigt ud og løse problemerne med det samme. Med en serviceaftale hos os skal de kun ringe til ét nummer, uanset hvor i landet de skal bruge os. 

Når Q8 har problemer på deres forskellige fagområder, ringer de til vores kundecenter, som overtager sagen. Så skal de ikke skal tænke mere på det.

Vores serviceleder Lars Bjerring, har taget os med ud til en af de store Q8 motorvejsstationer, som vi hos Kemp & Lauritzen er med til at drifte. Se og hør mere om hvordan i videoen ovenfor.

NÆSTVED BIBLIOTEK

Næstved Bibliotek

LED-TEKNOLOGI

NÆSTVED BIBLIOTEKS FORDELE

ÅRLIG BESPARELSE PÅ ENERGIFORBRUGET PÅ 89.900 KR.
ÅRLIG CO2-REDUKTION 28.231 KG
BEDRE BELYSNING
AKTIV KUNDESERVICE
GOD PROJEKTSTYRING
Kontakt os Teknikhuse

LED-teknologi skaber lysere fremtid

De seneste års udvikling inden for LED-belysning har givet et kvalitetsløft, der resulterer i bedre belysning og markante energibesparelser. Ved overgang fra traditionelle lysstofrør til LED vil man i dag typisk opnå en halvering af energiforbruget, men i mange tilfælde helt op til 80 %. Da LED-produkterne samtidig har en levetid, der er 5 gange længere, spares desuden udgifter til et tilsvarende antal udskiftninger af rør og armaturer. Kemp & Lauritzen har lagt sig i front med gennemførelsen af store projekter for blandt andet Næstved Bibliotek.

Rådgivning nøglen til succes

Der er store kvalitetsforskelle på LED-markedet, og valg af produkter og løsning indflydelse på slutresultatet. Derfor udfører Kemp & Lauritzen energiberegninger, udregner kWh-besparelser og tilbagebetalingstid og hjælper med at indhente betaling for den sparede strøm hos energiselskaberne (reduktionen i energiforbruget kan sælges for omkring 25 øre pr. kWh).

Det  er maskinmester Ian Gerlach, projektleder på LED-projektet på Næstved Bibliotek, godt tilfreds med:

”Vi skulle udskifte samtlige armaturer i både udlåns- og kontorområderne, så det gjaldt om at finde en solid og sikker løsning”, fortæller han. ”Kemp & Lauritzens tilbud var det billigste, og de ydede gennem hele projektet en aktiv kundeservice. Efter en grundig analyse etablerede de en prøveløsning, som deres specialister evaluerede i åben dialog med personalet. De var meget ærlige og direkte og vidste helt klart, hvad de talte om. Deres råd om armaturer, rørtyper, farvevalg osv. holdt hele vejen. Vi sparede bl.a. en hel del ved at udskifte de gamle armaturer med LED én til én og kunne samtidig bevare den arkitektoniske helhed. Desuden fik vi opfyldt alle vores krav til energibesparelse, så der kom en rigtig god økonomi i projektet.”

Målingerne på Næstved Bibliotek viser, at der ved overgangen til LED-belysning årligt spares 58.000 kWh, som svarer til ca. 89.900 kr. Det betyder en reduktion i CO2-produktionen på 28.231 kg/år.

Brugere glade for LED-lyskvaliteten

Medarbejdernes trivsel havde også høj prioritet i LED-projektet.

”Vi havde forventet, at et så dramatisk skift til en helt ny form for belysning ville medføre en del utilfredshed – især i starten”, fortæller Ian Gerlach. ”Men der kom ingen klager overhovedet. Både personalet og kunderne er meget tilfredse med lyskvaliteten, og Kemp & Lauritzen har fulgt flot op på deres arbejde."

"Vi er ikke i tvivl om, at LED er en del af fremtiden her i Næstved Kommune.”
 

TV2 DANMARK

TV2 Danmark

KOMFORT- PROCESVENTILATION

SIKKER KOORDINERING
ÉN KONTAKTPERSON
ENERGIOPTIMERING

TV2 DANMARKS FORDELE

HØJ FAGLIGHED
MANGE ÅRS ERFARING MED KLIMASTYRING PÅ TV-STATIONER
OPTIMAL BESPARELSE PÅ ENERGIFORBRUGET
NEM OPGAVE OG PROJEKTKOORDINERING VIA ÉN KONTAKT
HØJ ØKONOMISK SIKKERHED
Kontakt os Teknikhuse
PDF icon PDF (342.96 KB)

Velafstemt ventilation

På Danmarks største TV-station er vigtigt, at teknikken ikke bliver overophedet. For står serverrummet af, går stationen og seernes skærme i sort. Kemp & Lauritzen har ansvaret for den avancerede klimastyring.

Nedbrud koster

Tekniske nedbrud er en TV-stations værste mareridt. Sort skærm er dyrt i form af tabte reklameindtægter og arbejdstimer samt mistede seere og forringet renommé. Derfor værnes der om serverrummene, hvor de tårnhøje tekniske stelinstallationer skal holdes konstant afkølede:

”Hvis et serverrum er uden ventilation i bare en halv time, går TV2 i sort. 

”TV2 stiller store krav til ventilationsleverandørens kompetencer og pålidelighed. Og her har Kemp & Lauritzens folk de helt rette personlige og faglige kvalifikationer. I hele stationens historie har vi kun haft teknisk nedbrud to gange – og ingen af gangene har det været ventilationens skyld””, fortæller Poul Erik Schulz, forsyningschef ved TV2 Danmark.

Alt fra projektering og udførelse til vedligehold

Kemp & Lauritzen har haft sin daglige gang hos TV2 Danmark siden starten i 1988. Foruden løbende service og vedligehold varetager Kemp & Lauritzen projektering og udførelse af ny- og ombygning i samarbejde med TV2’s tekniske ledelse. Ved årsskiftet 2012/13 har Kemp & Lauritzen stået for luftkøling i et nyt nyhedsstudie med state-of-the-art teknologi.

Traditionelt anvendes der store mængder strøm til ventilering af serverrum og studier på TV-stationer, men med en række effektive forbedringer er det lykkedes at sikre betydelige energibesparelser i TV2 Danmarks nyeste ventilationsanlæg:

”Energieffektivisering er noget, vi hele tiden har i baghovedet og arbejder løbende på”, fortæller Poul Erik Schulz. ”Kemp & Lauritzens specialister er gode til at se nye muligheder og rådgive om forbedringer. Alene i forbindelse med projekteringen af det nye anlæg har vi skabt besparelser på ca. 150.000 kr. årligt ved at skifte fem gamle ventilationsanlæg ud med et nyt, energieffektivt anlæg”.

Et følsomt område

Ud over maskinparken rummer en moderne TV-station en lang række administrative funktioner samt mange typer af produktionsmedarbejdere. Hver med deres særlige behov for klimaregulering:

”Ventilation er et følsomt område, hvor det er svært at gøre alle tilfredse”, konstaterer Poul Erik Schulz. ”Hvis det trækker, bemærker folk det med det samme, og hvis temperaturen stiger, vil det også genere nogen. Vi gør derfor meget ud af at skabe den rette ventilation til hver enkelt funktion. Herudover stiller TV-mediet særlige krav til det visuelle. I studierne skal der bl.a. findes kreative løsninger, hvor vi både imødekommer medarbejdernes krav om komfort og samtidig holder alle ventilationsrør skjult for kameraerne”.

SMURFIT KAPPA

Smurfit Kappa

ENERGIOPTIMERING

ENERGIOPTIMERING

SMURFIT KAPPAS FORDELE

TILBAGEBETALINGSTID 1,2 ÅR
ÅRLIG ENERGIBESPARELSE PÅ 750.000 KR.
INGEN DRIFTSFORSTYRRELSER
FORBEDRET KONKURRENCEEVNE
INNOVATIV OG EFFEKTIV LØSNING
DETALJERET PROJEKTFORSLAG
STRAM PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING
Kontakt os Teknikhuse
PDF icon PDF (846.15 KB)

Årlig energibesparelse på 750.000 kr.

En gennemgang af emballageproducenten Smurfit Kappas tekniske installationer i 2013 resulterede i, at energiforbruget på de store trykkerimaskiner blev reduceret til en tredjedel.

Skjult energibesparelse

På et servicebesøg konstaterede Kemp & Lauritzen, at der ikke var genvinding på Smurfit Kappas trykkemaskiner, og de to virksomheder blev hurtigt enige om at foretage en Energi360® gennemgang af de tekniske installationer. En screening og analyse viste, at gasforbruget kunne reduceres med over 200.000 m3 om året.

”Vi troede faktisk, at tingene kørte, som de skulle. Så en energibesparelse i den størrelsesorden kom helt bag på os”, fortæller Johan Melin, vedligeholdelsesleder hos Smurfit Kappa. ”Med en tilbagebetalingstid på kun 1,2 år var vores øverste ledelse lydhøre over for Kemp & Lauritzens forslag, og der blev temmelig hurtigt givet grønt lys for projektet.”

Genvinding af varm luft

Kemp & Lauritzen foreslog at etablere genvinding på Smurfit Kappas to trykkerimaskiner, der var monteret med en ventilatorer for at tørre den trykte emballage. Ventilatorerne havde en minimal recirkulation af de store mængder ny udeluft, der blev varmet op til 70-80 °C. Omkring 85.000 m3/h luft på mellem 30 og 70 °C blev sendt ud igen uden genvinding.

For at genvinde energien i den varme ventilationsluft skulle der opsættes syv store vekslere. Deres samlede vægt på tre tons var mere, end taget på Smurfit Kappas produktionsbygning kunne bære, og fire af dem blev monteret på repoer indendørs:

”Kemp & Lauritzen har arbejdet professionelt og haft fuldt styr på sagerne”, konstaterer Johan Melin. ”Deres løsning med placering af vekslerne i produktionslokalet gør, at teknikken står mere beskyttet, og omkostningerne blev tilmed reduceret. Samtidig fik de planlagt installationen, så vi udnyttede et allerede planlagt driftsstop og dermed helt undgik spildtid ved gennemførelse af energiprojektet. Med Kemp & Lauritzen som vores fremtidige serviceleverandør er vi derfor også sikre på, at teknikken kommer til at køre optimalt.”

Grøn pris og forbedret konkurrencedygtighed

Kemp & Lauritzens beregninger betød en investering på 1.610.000 kr., hvor af de 710.000 kr. blev dækket af energitilskud. Med en årlig besparelse på 750.000 kr. landede tilbagebetalingstiden på 1,2 år, men det var ikke den eneste gevinst for Smurfit Kappa i Kolding:

”Vi har modtaget meget ros og en grøn pris for projektet, og initiativet vil uden tvivl også smitte af på de andre produktionsenheder i koncernen”, fortæller Johan Melin. ”De store besparelser på produktionsomkostningerne betyder også, at vi har forbedret vores konkurrenceevne.”

ARBEJDERNES LANDSBANK

Arbejdernes Landsbank

ENERGIOPTIMERING

BESPARELSER
ENERGIOPTIMERING

ARBEJDERNES LANDSBANKS FORDELE

MANGE ÅRS ERFARING MED ENERGIOPTIMERING
ENERGIPARTNERSKAB SIKRER, AT ANLÆG ALTID ER UP-TO-DATE
HØJ FAGLIGHED OG HANDLEKRAFT
INNOVATIV OG LØSNINGSORIENTERET TILGANG
KOMPLET SERVICE OG SIKRER OPTIMAL, ENERGIMÆSSIG DRIFT
Kontakt os Teknikhuse

Styrket økonomi og CSR-profil

I 2011 satte Arbejdernes Landsbank et omfattende energibesparelsesprogram i gang for at forbedre arbejdsmiljøet og reducere energiforbruget. Trods en hidtil effektiv drift kunne Kemp & Lauritzen via et pilotprojekt dokumentere et samlet besparelsespotentiale på 25 % i energiforbruget på de første lokaliteter. Derfor bredes projektet nu også ud til alle bankens øvrige ejendomme. Arbejdernes Landsbank er i dag blandt Danmarks 10 største pengeinstitutter med over 1.000 ansatte og 66 filialer over hele landet. Arbejdernes Landsbank er meget ambitiøse på miljøområdet, og derfor bad banken Kemp & Lauritzen om at gennemføre en grundig energianalyse af deres ejendomme.

Overbevisende resultater

For at få en indikation af energief­fektiviseringens effekt valgte Arbejdernes Landsbank at fokusere på deres to største ejendom­me i et pilotprojekt.

Resultatet un­dersøgelsen viste, at der samlet kunne spares ca. 25 % på energiforbruget og helt op til 60 % på enkelte områder.

Kemp & Lauritzen installerer analyseudstyr, som indsamler data fra samtlige tekniske installationer i 10-14 dage. Ud fra disse resultater prioriterer Kemp & Lauritzen relevante tiltag. Arbejdernes Landsbank valgte at gennemføre 80 % af de 14 foreslåede aktiviteter som en god, sammenhængende løsning.

Halvering af grundlasten

Den elektriske grundlast er unødvendig høj i langt de fleste ejendomme, som Kemp & Lauritzen tester og analyserer. Tomgang er den grundlast, der er i bygningen hele tiden. Der vil selvfølgelig være en nødvendig grundlast, men meget kan sagtens slukkes, uden at det forringer driften. Grundlasten i Arbejdernes Landsbanks hovedsæde var på 41 % af det samlede elforbrug, og det er lige i overkanten. Øvelsen her var at få lokaliseret præcist hvilket udstyr, der kunne slukkes hvornår. Resultatet blev, at Kemp & Laurtizen fik bragt grundlasten ned på ca. 20 % - altså godt og vel en halvering.

60 % reduktion af energiforbruget

Analysen af parkeringskælderen under hovedsædet viste ligeledes et unødvendigt stort energiforbrug. Tidligere var der konstant lys dernede, men Kemp & Lauritzen fik etableret bevægelsessensorer og skumringsrelæer for at optimere styringen af belysningen.

Det bevirkede, at energiforbruget blev reduceret med ca. 60 % - hvilket svarer til en tilbagebetalingstid på 1,7 år.

Alle nødvendige certificeringer

Blandt de mange optimeringstiltag rettede en del sig som forventet også mod varme- og ventilationsinstallationerne. Arbejdernes Landsbank havde på lokationen i Glostrup bl.a. installeret en varmeveksler, som blev forsynet fra et gasfyr. Gasfyret slukkes nu i sommerperioden, og i stedet opvarmes brugsvandet med elvarme (produktionen sker med solceller). Herved opnåede man en besparelse på 42.000 kroner om året og fik en tilbagebetalingstid på 5,7 år inkl. solceller.

 

 

 

ALBANI BRYGGERIERNE

Albani Bryggerierne

LED-TEKNOLOGI

BESPARELSER
ENERGIOPTIMERING

ALBANI BRYGGERIERNES FORDELE

ÅRLIG BESPARELSE PÅ 300.000 KR.
SAMLET KWH-BESPARELSE: 317.923 KWH/ÅR
SAMLET CO2-BESPARELSE: 153.875 KG/ÅR
ROI/FORRENTNING AF INVESTERING: 69,64 %/ÅR
SAMLET TILBAGEBETALINGSTID: 3 ÅR
Kontakt os Teknikhuse
PDF icon PDF (509.01 KB)

Sparer mere end 300.000 kr. om året

Albani Bryggerierne måtte investere knapt 900.000 kr., da bryggerierne skiftede til LED-teknologi. Til gengæld har bryggerierne fået nye lyskilder, som giver et bedre lys, og opnår samtidig en besparelse på energiforbruget på 309.147 kr. pr. år. Det betyder, at investeringen er tjent hjem i løbet af tre år.

Myndighederne kræver, at der installeres splintfrie rør inden for levnedsmiddelproduktion. Samtidig skal lyskilderne på bryggerierne være uden UV-lys, da UV-lyset kan nedbryde øl. LED-belysning opfylder begge betingelser.

Kemp & Lauritzen har i dag monteret og leveret mere end 1.500 LED-lyskilder på Albani Bryggerierne og har udskiftet de armaturer, der var defekte. Ydermere har Kemp & Lauritzen opsat 8-10 flood lights og nye lyskilder på parkeringspladsen.

Lille investering - store besparelser

Den samlede investering lød på knap 900.000 kr. Det skyldtes blandt andet de splintfrie rør, som er dyre i indkøb. Ulrich Højrup Hansen, som er Maintenance Manager Brewing & Utilities hos Albani Bryggerierne fortæller:

”Vi har hele tiden haft fokus på energibesparelse og har nu udskiftet stort set alle lyskilder i produktionen. Kemp & Lauritzen har monteret og leveret LED-lyskilder til hele produktionen med en garanti på op til 5 år, så vi har en sikkerhed for, at produktet lever op til vores forventning omkring levetid og energibesparelser”.

Unik knowhow

Kemp & Lauritzen har siden 2008 arbejdet målrettet med LED-belysning og har opbygget en unik knowhow på området.

”Vi har efterhånden udført LED-projekter inden for samtlige brancher og bygningstyper. "

"Uanset om det drejer sig om Albani Bryggeriernes produktionshaller, Arlas udleveringshaller, Mette Munks produktionshaller eller private eller offentlige institutioner og kontorer, så har LED-belysning skabt nogle helt fantastiske resultater”, fortæller projektingeniør Kalle Andersen, som leder indsatsen hos Kemp & Lauritzen.

Der er ofte er et økonomisk incitament forbundet med beslutningen. Ved overgang fra traditionelle lysstofrør til LED vil kunderne i dag typisk opnå en halvering af energiforbruget og i mange tilfælde helt op til 80%. Ydermere har LED-lyskilder en levetid, der er fem gange højere, så kunderne sparer også på omkostningerne, der er forbundet med at udskifte gamle lyskilder.

Før Kemp & Lauritzen udarbejder løsningsforslag udfører virksomheden altid en screening af bygningerne og en analyse af projektet. På den måde identificeres de steder, hvor energioptimeringen giver størst effekt pr. investeret krone.

FURESØ KOMMUNE

ENERGIOPTIMERING

BESPARELSER
ENERGIOPTIMERING

FURESØ KOMMUNES FORDELE

25.000 KR. I ÅRLIG BESPARELSE I FARUM KULTURHUS
NEM UDVÆLGELSE AF PROJEKTER MED STØRST ROI (RETURN ON INVESTMENT)
HØJ FAGLIG EKSPERTISE
VELDOKUMENTERET ENERGI360-PROCES
GENNEMARBEJDET PROJEKTFORSLAG MED GODT OVERBLIK
TILBAGEBETALINGSTID PÅ KUN 3,8 ÅR
PROAKTIV INDSATS
Kontakt os Teknikhuse
PDF icon PDF (1.38 MB)

Nem prioritering af de rigtige energiprojekter

Gennem samarbejdet med Kemp & Lauritzen får Furesø Kommune alle ydelser samlet i én omkostnings-optimeret pakke: screening, analyse, projektoplæg, udførelse og service. Og det kan tydeligt ses på den samlede økonomi i projekterne, bl.a. energioptimeringen af Farum Kulturhus.

I Furesø Kommune er man nået langt med at indfri målene i energipolitikken og forbedre Klimaregnskabet, og i 2014 har kommunen haft fokus på energioptimering af kulturhuse, idrætshaller, klubhuse etc. I samarbejde med kommunen har Kemp & Lauritzen gennemgået potentialet i en lang række bygninger og udvalgt de bedst egnede til screening og analyse. På baggrund af Kemp & Laurtizens rapport har kommunen efterfølgende haft nemt ved at udvælge projekterne med størst ROI – Return on Investment.

”Rapporterne giver overblik over det nuværende og fremtidige energiforbrug i hver enkelt bygning og beskriver den tekniske løsning samt det økonomiske grundlag inklusiv tilskudsmuligheder og tilbagebetalingstid. Og så er det jo forholdsvist nemt at lægge en handlingsplan og sætte arbejdet i gang”, siger økonom Mads Peter Jakobsen.

Kommunen sparer tid og penge

Farum Kulturhus er et godt eksempel på samarbejdet mellem Furesø Kommune og Kemp & Lauritzen. Her viste Kemp & Lauritzens rapport, at der var mange penge at hente ved at erstatte de gamle ventilationsanlæg i bl.a. café og bibliotek med moderne EC kammerventilatorer. Samtidig kunne man øge komforten betydeligt ved at koble start/stop-signal direkte til den indbyggede frekvensomformer i motorerne og indbygge temperaturstyret hastighedsregulering. Den årlige besparelse alene på disse forbedringer ligger på ca. 25.000 kr.

”Kemp & Lauritzen tænker innovativt og kender markedet rigtig godt og er derfor i stand til at finde de bedste, fremtidssikrede løsninger og sikre os en god, konkurrencedygtig pris”, siger Mads Peter Jakobsen. ”Vi har en god, løbende dialog og oplever aldrig uforudsete udgifter i samarbejdet med Kemp & Lauritzen”.

Og så er det en stor fordel for kommunen, at opgaverne kan løses via én kontakt.

”Vi sparer utroligt mange timer fra centralt hold ved, at Kemp & Lauritzen er proaktive, selvkørende og gode til at tage dialogen med vores pedeller og det øvrige personale i de aktuelle bygninger. De tager ansvaret for koordineringen, og indtil videre har vi kun haft positive tilbagemeldinger og brugerreaktioner. Kemp & Lauritzen har til fulde levet op til vores forventninger, og vi ser frem til også at invitere dem til næste runde, hvor der er fokus på børnehaver”.

AARHUS KOMMUNE

BRAND & SIKRING

Drift og vedligehold
+ 260 AIA- anlæg
2 årig Rammeaftale

AARHUS KOMMUNES FORDELE

Mange års erfaring med Kommuner
Bred palette af kompetencer og produkter
Fokus på grøn energi
Kontakt os Brand & sikring

Kemp & Lauritzen skal være med til at indbrudssikre Aarhus Kommune

Kemp & Lauritzen har netop vundet en af to rammeaftaler om service, drift, vedligehold og levering af tyverialarm-systemer i Aarhus Kommune.

Fra den 1. maj 2022 og to år frem skal Kemp & Lauritzen være med til at sikre Aarhus Kommune mod ubudne gæster. Den nye 2-årige rammeaftale omfatter service, reparationer og leverancer af AIA-anlæg (Automatiske Indbrudsalarmer) på alle typer af lokationer og bygninger, som Aarhus Kommune råder over.

- Vi glæder os enormt meget til samarbejdet med Aarhus Kommune, og det kribler i vores fingre for at komme i gang med de spændende opgaver. Hvad end det er børnehaver, vuggestuer, skoler, biblioteker, kulturhuse eller andre kommunale institutioner, vi skal servicere, handler det i sidste ende om at sikre trygheden for kommunens borgere, medarbejdere og besøgende. Det er et ansvar, vi tager meget seriøst, og som vi er stolte af at have fået, fortæller Brian G. Olesen, servicechef i Brand & Sikring-afdelingen i Kemp & Lauritzen.

Service på 260 anlæg

Aarhus Kommune har 260 AIA-anlæg i varierende alder og type, som Kemp & Lauritzen skal servicere og vedligeholde, ligesom virksomheden vil stå for installation af nye anlæg. Ydelserne har tidligere været fordelt ud på forskellige installatører, og det er første gang, kommunen har haft dem i samlet udbud.

- I Kemp & Lauritzen har vi hidtil varetaget AIA-løsninger for enkelte af lokationerne i Aarhus. Vi er både dedikerede og klar til nu at opskalere indsatsen, hvilket vi har et godt setup til, fortæller Brian G. Olesen og uddyber:

- Udover at vi har de tekniske kompetencer, kommer vi med værdifuld erfaring gennem lignende AIA-aftaler med flere af landets øvrige kommuner – blandt andet Københavns Kommune. Det giver os gode forudsætninger for at udføre specifikke risiko- og behovsanalyser og skabe vellykkede AIA-løsninger med udgangspunkt i netop Aarhus Kommunes behov.

Kemp & Lauritzen leverer løsninger inden for el, VVS, ventilation og køl og tilbyder alt fra daglig service til store entrepriser og unikke specialer. Gennem årene har virksomheden stået for en række af Danmarks største teknikopgaver – fra servicering af de broer, der forbinder Danmark, til udvikling af driftskoncepter for flere af landets små og store erhvervsvirksomheder. Kemp & Lauritzen består af 2.400 medarbejdere og har udført tekniske totalløsninger til både private erhvervsdrivende og offentlige kunder i 140 år.

 

KØBENHAVNS KOMMUNE

BRAND & SIKRING

Drift og vedligehold
+ 1000 AIA- og ADK-anlæg
4 årig Rammeaftale

KØBENHAVNS KOMMUNES FORDELE

Mange års erfaring med Kommuner
Bred palette af kompetencer og produkter
Stordriftfordele
én serviceleverandør
Fokus på grøn energi
Kontakt os Brand & sikring

Ny rammeaftale: Vi skal sikre Københavns Kommune

Kemp og Lauritzen har indgået en ny rammeaftale med Københavns Kommune om levering af service, drift og vedligehold af alle kommunens tyverialarm- og adgangskontrolsystemer over de næste fire år.

- Vi er umådeligt stolte over, at det gode samarbejde med Københavns Kommune skal udvikles og udvides over de næste 4 år. For vores Brand & Sikring-afdeling er dette en stor og vigtig kontrakt, og vi ser frem til at sikre bygninger og lokationer, fortæller Martin Nedemark Hansen, afdelingschef for Brand & Sikring i Kemp & Lauritzen.

Københavns Kommune har op imod 1.000 AIA- og ADK-anlæg (dvs. tyverialarm- og adgangskontrolanlæg), og de varierer i alder og type. Her har Kemp & Lauritzen alle kompetencerne til at kunne servicere de forskellige anlægstyper, og det er en opgave, der kræver god kommunikation og koordinering, understreger Martin Nedemark Hansen:

- Koordineringen omkring alle de forskellige anlæg i løbet af kontrakten kræver god kommunikation og gennemprøvede processor, og her er vores teknikere dedikerede til at tage hånd om det fra dag 1, så Københavns Kommune kan føle sig trygge fra kontraktens start.

En fireårig kontrakt

- Kontrakten løber fra 1. december 2021 og fire år frem, og vi ser frem til at komme ud til lokationerne. For mange af de involverede er der tale om et glædeligt gensyn, da medarbejdere i Kemp & Lauritzen har serviceret flere af anlæggene gennem de sidste 10 år. Kemp & Lauritzen har nemlig igennem en årrække haft delkontrakter med Københavns Kommune, så vi er umådeligt stolte af at skulle fortsætte de goder takter fra det sidste årti, fortæller Martin Nedemark Hansen og afslutter:

- I Kemp & Lauritzen har vi i tilbudsfasen haft stort fokus på at give Københavns Kommune fuld gennemsigtighed, så de føler sig trygge lige fra start af. Nu ser vi frem til at levere sikringsløsningerne, så også kommunens medarbejdere, borgere, gæster og andre interessenter – unge som ældre – kan føle sig trygge.

RENO DJURS

BRAND & SIKRING

RENO DJURS FORDELE

AUTOMATISERING AF KONTROLSYSTEMET SPARER EN DEL MANUELT KONTROLARBEJDE PÅ PLADSEN
INTEGRATION MED NAVISION LETTER DET ADMINISTRATIVE ARBEJDE OG FJERNER SAMTIDIG EN RÆKKE MULIGHEDER FOR FEJL I SAGSHÅNDTERINGEN
ANVENDELSE AF KAMERAER TIL REGISTRERING OG GENKENDELSE AF KØRETØJ, CHAUFFØR OG LAST SIKRER OPTIMAL INDVEJNING
SAMMENKOBLINGEN AF DEPONERINGSANLÆGGETS IT-SYSTEMER HAR MEDFØRT ØGET OVERSKUELIGHED SAMT EN ENTYDIGHED, DER GØR DET NEMMERE AT LOKALISERE OG RETTE EVT. FEJL
LOGNINGEN AF AKTIVITETER PÅ ANLÆGGET ER VÆSENTLIGT FORBEDRET
KONTROLSYSTEMET ER FREMTIDSSIKRET OG NEMT AT BYGGE VIDERE PÅ I SAMSPIL MED DET ØVRIGE IT-SYSTEM
HURTIGERE LØSNING OG BEDRE RESULTAT SOM FØLGE AF KEMP & LAURITZENS FLEKSIBILITET, KOMPETENCER, PROJEKTSTYRING OG SAMARBEJDSEVNE
Kontakt os Brand & sikring
PDF icon PDF (1.51 MB)

Automatiseret indvejningsflow reducerer ressourceforbruget på deponeringsanlæg 

Da Reno Djurs i 2016 skulle udfase deres gamle vejesystem på deponeringsanlægget i Glatved, udviklede Kemp & Lauritzen i samarbejde med TO-Plus og Reno Djurs en løsning baseret på stregkoder, nummerpladegenkendelse og kameraovervågning af lasten. Den automatiserede løsning sparer administration og giver optimal sikkerhed.

"Det nye, strømlinede indvejningssystem har optimeret dele af det manuelle arbejde og givet en væsentlig bedre logning af trafikken på anlægget", siger Jan Krüger Bodholt, økonomichef hos RenoDjurs. "Kemp & Lauritzen har bidraget til at udvikle et fremtidssikret anlæg, der er fuldt integreret med vores øvrige IT-systemer - ikke mindst Navision.

Last og transportør registreres via stregkoder og kameraer
Deponeringsanlægget i Glatved tager mod mange typer affald - herunder deponeringsaffald, som der stilles høje kontrolkrav til. Det tager det nye system højde for ved at identificere køretøj og last ved indvejning, aflæsning og udvejning. Når lastbilen kører op på indvejningsvægten scanner chaufføren en stregkode, der er knyttet til informationer om lasten, som er afgivet på forhånd. Samtidig registrerer et sæt kameraer både nummerplade og last, og sender disse data til Navision, der håndterer genkendelse/godkendelse og efterfølgende fakturering. 

"Kemp & Lauritzen er gået til opgaven på en meget positiv og fleksibel måde, som har åbnet op for en hurtigere løsning og et bedre resultat", fortæller Jan Krüger Bodholt. "Den gode proces har givet mulighed for at forfølge nye idéer og generelt løfte hele projektet".

Ingen mulighed for at snyde på vægten
Når last og transportør er godkendt, kan lasten køres til en "celle", som er beregnet til det specifikke affald. Er der tale om deponiaffald, bliver maskinførerne automatisk orienteret via information på deres tablet, og en maskinfører vil overvære aflæsningen. Desuden giver stregkoden adgang til at åbne bommen til "cellen". Og ved den afsluttende udvejning sikrer nummerpladegenkendelse, at affaldsmængden er kontrollereret og godkendt.

NORDJYLLANDSVÆRKET

Nordjyllandsværket

BRANDSIKRING

NORDJYLLANDSVÆRKETS FORDELE

SYVDOBBELT EFFEKT
1/10 VANDFORBRUG
FLEKSIBEL MONTERING
EFFEKTIV BRANDSIKRING
Kontakt os Brand & sikring

Brandsikring på verdens mest effektive kulfyrede kraftværk

Da Nordjyllandsværket i 2010 besluttede at brandsikre turbinen i den nye kulfyrede Blok 3, valgte man at tænke utraditionelt og gå nye veje. Kemp & Lauritzen monterede et nylanceret højtryksvandtågesystem, der gav en mere fleksibel løsning samt en langt højere effektivitet.

Store værdier skal sikres

Selvom sikkerheden er i top og risikoen er minimal i Blok 3, kan kombinationen af 585 °C damp i turbinen og mineralsk olie i lejerne medføre store brandskader i et ”worst case scenario”. Og med en totalpris for Blok 3 på tæt ved 1 mia. kr. samt en daglig fjernvarmeproduktion til en værdi af flere mio. kr. er det ikke ubetydelige værdier, som skal beskyttes.

Meget specielle og vanskelige forhold

Blok 3 er inddelt i seks sektioner med hver deres turbine og lejebuk. En stor maskinhal fyldt med et ca. 40 meter langt turbineanlæg er ikke sådan lige at rigge til med et traditionelt sprinkleranlæg. Ved brand vil anlægget sprøjte flere tusind liter vand ud i minuttet og måske gøre mere skade end gavn. Derfor begyndte værkets sikkerhedsansvarlige, Hans Teilberg Jensen, at researche på nye løsningsmodeller:

”Den nye turbine er mere følsom end de tidligere modeller, så for os var det vigtigt at finde et effektivt brandsikringssystem, som samtidig begrænser følgeskaderne”, forklarer han. ”Turbinen er fx indbygget i et stort metalhus, som vil slå sig, hvis det bliver overdænget med vand.”

Syvdobbelt effekt med 1/10 vandforbrug

Hans Teilberg Jensen fandt frem til Danfoss Semcos nye Sem-Safe højtryksvandtågesystem, der i Danmark forhandles af Kemp & Lauritzen.

Denne type brandsikring har hidtil kun været brugt på skibe og boreplatforme, hvor sikkerhedskravene er ekstra høje, men blev i 2005 også godkendt til brug i bygninger på land.

Sem-Safe opererer med et tryk på 100-120 bar og giver en næsten 100% fordampning af vandet. Hvor traditionelle sprinklere kan køle 378 kj pr. liter vand, er Sem-Safe i stand til at eliminere en varmeudvikling på 2.600 kj pr. liter vand. Der er med andre ord tale om en syvdobbelt effekt. Forskellen ligger primært i at forstøvet vand har en langt større overflade end almindelige vanddråber, og så godt som alt det findelte vand omformes til damp i slukningsprocessen.

Eneste realistiske løsning

Da højtryksvandtågesystemet bruger meget lidt vand, er rørdimensionerne tilsvarende små. I Blok 3 har man derfor kunnet trække hovedrørene langs gulvet og montere dyserne i galger lige over turbinens seks lejebukke. Det giver den ekstra fordel, at det nemt kan flyttes, når der med 5-10 års mellemrum skal gennemføres vedligeholdelse af turbinen. Systemet forsynes med vand fra en højtrykspumpe på størrelse med et køleskab, og højtrykspumpen er placeret i etagen under turbinehallen.

”Den meget fleksible montering af Sem-Safe systemet løste stort set alle de problemer, vi ellers ville have haft med etablering af sprinkleranlæg i turbinehallen – og så fylder det meget mindre”, fastslår Hans Teilberg Jensen. ”Kemp & Lauritzen har desuden været meget samarbejdsvillige og udført et flot stykke arbejde. Jeg er helt sikker på, at vi har opnået det bedst mulige resultat.”

De meget fleksible og elegante installationer giver langt større arkitektonisk frihed end tidligere.
 

TÅRNBY KOMMUNE

Låseservice

LÅSESERVICE

TÅRNBY KOMMUNES FORDELE

TRYGHED - DOKUMENTERET HØJ KVALITET OG PRÆCISION
FLEKSIBEL SAMARBEJDSPARTNER MED STOR KAPACITET
FORBEDRET SIKRINGSLØSNING KOMBINERET MED BEDRE BORGERSERVICE
FREMTIDSSIKRET SYSTEM
LAVE LØBENDE OMKOSTNINGER
SIKKERHED 24 TIMER I DØGNET
FULD VALGFRIHED - INGEN BINDING ELLER KODNING AF SYSTEMET
Kontakt os Brand & sikring
PDF icon PDF (231.32 KB)

Tryghed og sikkerhed

Kemp & Lauritzen løser alle former for låseopgaver fra simpel oplukning til avancerede online-systemer med kobling til AIA, ADK, ITV og ABA. De fremtidssikrede løsninger skræddersys til den enkelte kunde, som kan få hele sikringsopgaven udført via én kontakt - inklusiv etablering af netværk, brandsikring, sprinkling, ventilation osv. Kemp & Lauritzen har et solidt kendskab til de nyeste løsninger og yder professionel rådgivning inden for alle typer af låseopgaver.

Nemt og billigt

Nye trådløse systemer giver stor sikkerhed, er relativt billige og nemme at betjene. Kemp & Lauritzen anvender i stigende omfang langskilt- eller dørbladslæsere, der kommunikerer med systemet via en indbygget antenne. Kemp & Lauritzen arbejder med åbne anlæg, som kunden selv ejer. Hermed undgår kunden at blive bundet af dyre leasing- og abonnementsaftaler og kan frit vælge, hvem der skal servicere anlægget.

Sikring mod tricktyverier

Et af tidens store sikkerhedsproblemer er det voksende antal tricktyverier mod især ældre borgere. Tårnby Kommunes hjemmepleje valgte at sikre samtlige klienter i privat bolig med Rukos CLIQ Remote låsesystem. Her indeholder nøglerne en elektronisk kode, som - parret med cylinderen i systemet - giver adgang, som styres af en administrator. Systemet er derfor velegnet til enkel og effektiv adgangskontrol på et spredt område. Opgaven, der omfattede 700 boliger, blev løst af Kemp & Lauritzen til hjemmeplejens store tilfredshed. Jens Peter Fogh, administrerende fagspecialist ved Tårnby Kommunes hjemmepleje fortæller:

”Sikkerheden er helt i top, og vi føler os meget trygge ved samarbejdet med Kemp & Lauritzen, som løste opgaven med stor seriøsitet og professionalisme”.

Efter forslag fra Kemp & Lauritzen valgte Tårnby Kommune at satse på Ruko CLIQ Remote løsningen med opdateringsbokse til nøglerne:

”Det er faktisk en ret genial måde at håndtere sikkerheden på”, konstaterer Jens Peter Fogh. ”Når de ansatte møder på arbejdet, fornyer de koden til deres nøgle via opdateringsboksen, og den udløber så automatisk efter 10 timer. Det betyder, at nøglen ikke kan misbruges af andre, hvis en medarbejder taber den”.

Borgere og personale begejstrede

Efter en indkøringsperiode bakker personale og borgere i Tårnby Kommunes hjemmepleje op om den nye løsning.

”Sikkerheden er forbedret, og vi kan yde en langt bedre service”, fastslår Jens Peter Fogh. ”Hvis Fru Jensen fx falder og brækker lårbenet, skal vi ikke længere køre hele vejen hen til vores base for at hente en nøgle. Nu tjekker vi bare, hvilken sygeplejerske, der er tættest på og har en aktiv nøgle til borgerens hjem, og dirigerer så vedkommende hen for at åbne for redningsmandskabet. Det kan faktisk skære ventetiden ned med op til 45 minutter - og det er rigtig lang tid i en nødsituation. Den gode omtale af løsningen har hurtigt spredt sig, så folk nu selv ringer ind for at høre omkring det nye nøglesystem”.
 

HELSINGE SKOLE OG SVØMMEHAL

HELSINGE SKOLE OG SVØMMEHAL

OPS-SAMARBEJDE

HELSINGE SKOLE OG SVØMMEHALS FORDELE

SAMTÆNKNING AF PÆDAGOGIK OG FYSISKE RAMMER
GOD FUNKTIONALITET OG TOTALØKONOMI
MEST HENSIGTSMÆSSIGE LØSNINGER OG MATERIALER

Innovativ OPS

Kemp & Lauritzen er den eneste teknikentreprenør, der har styrken til at tage medejerskab i de store danske OPS-projekter. Med en andel på 40 % af den samlede kontraktsum på driftsopgaver – det svarer til godt 500 mio. kroner – har vi oparbejdet en betydelig erfaring på området. Helsinge Skole og Svømmehal er et godt eksempel på et innovativt offentligt/privat samarbejde.

Hidtil største OPS-skoleprojekt

OPS-kontrakten mellem Gribskov Kommune og ”Helsinge Skole OPS A/S” (et til formålet stiftet selskab af E. Pihl & Søn og Kemp & Lauritzen) er på over 400 mio. kroner. Heraf udgør drift og vedligehold i de næste 25 år ca. 200 mio. kroner. I tilbudsgivningen skulle der ikke blot tages højde for byggeomkostningerne, men også for det forventede slid fra over 900 daglige brugere af skole, SFO, aftenskole og svømmehal.

Samtænkning af pædagogik og fysiske rammer

Ansvaret for detailprojektering af Helsinge Skole og Svømmehal blev varetaget repræsentanter for kommune, rådgivere og entreprenør. Gribskov Kommune oplevede samarbejdet som en frugtbar lære- og afklaringsproces, hvor den tætte dialog bragte nye og mere effektive løsninger på banen. Kemp & Lauritzen åbnede op for en gentænkning af en række grundlæggende ting i forbindelse med etablering og drift af en skole – en tilgang til kvalitet, effektivitet og funktionalitet, som kommunen kan anvende på andre kommunale bygninger.

Løsninger skabt ud fra brugernes behov

Kommunens ønske om, at skole og SFO kunne deles om så mange funktioner som muligt, blev løst til topkarakter:

”Kemp & Lauritzen har formået at optimere funktionalitet og drift, så løsningerne understøtter vores tanker omkring læringsmiljøet. Inklusion, differentiering og fleksibilitet i undervisningen forudsætter fx, at lærere og elever skal kunne bevæge sig mere frit rundt på skolen end tidligere – dørene skal praktisk talt stå åbne. Kemp & Lauritzen løste udfordringen ved bl.a. at etablere et elektronisk kortsystem med central styring. En løsning, der både tilgodeser vores behov for bevægelighed og deres behov for effektiv drift. Samme genklang har vi haft i planlægning af fællesarealer og boldbaner, og de har også tegnet lokaler om for at sikre den optimale funktionalitet. Denne lydhørhed for hinandens argumenter har skabt det bedst mulige grundlag for det fremadrettede samarbejde,” siger Karin Magnussen, souschef ved Helsinge Skole.

Kvalitet betaler sig i længden

Nøglen til en god funktionalitet og totaløkonomi i driftsfasen af OPS-projekterne ligger i teknikentreprenørens evne til at vælge de mest hensigtsmæssige løsninger og materialer. På Helsinge Skole blev belægningen på boldbaner og løbesti ændret til asfalt, så faciliteterne kunne bruges hele året, krævede mindre vedligehold og minimerede tilsmudsningen af brugere og tilstødende arealer (grus som blev slæbt med ind etc.).

I svømmehallen blev der investeret i en dyrere lufthåndtørrer-løsning for at slippe for papirhåndklæder i omklædningsrum og bassin. Samtidig ændrede man den oprindelige opsplitning af rengørings- og livredderfunktionen og samlede dem i én enhed, så de ansattes arbejdstid kunne anvendes optimalt.

”Hvert enkelt element i den enorme pakke skal gennemtænkes nøje”, forklarer projektchef Poul Kilt fra Kemp & Lauritzen. ”Men det gode ved OPS-projekterne er, at det ikke kan betale sig for nogen af parterne at tænke kortsigtet. Som driftsoperatør er vi nødt til at tage højde for indeklima og nedslidning 25 år frem og vælger derfor konsekvent kvalitetsmaterialer, der både holder længere og giver en bedre trivsel.”

FN BYEN

FN Byen

TEKNIKENTREPRISE

ENERGIOPTIMERING
EFFEKTIV KOORDINERING

FN BYENS FORDELE

KOMPETENT LEVERANDØR MED HØJ KAPACITET
KORT BYGGEPERIODE
HØJ KVALITET I HELE PROCESSEN
STRAM STYRING
STOR FLEKSIBILITET
ENESTÅENDE ENERGIOPTIMERING

Nye grænser for energieffektivitet

FN Byen på Marmormolen i Nordhavnen sætter en høj standard for energi og miljø, og Kemp & Lauritzen har stået for teknikentreprisen på el, sikring, netværk, VVS, køl og sprinkling på hele byggeriet.

FN Byens kontorbygning er tegnet af 3XN som en stjerneformet bygning med otte arme. Byggeriet har et samlet volumen på 45.000 m2, og Kemp & Lauritzen har haft op til 60 mand på opgaven. Sideløbende har koncernen varetaget teknikentrepriser i forbindelse med bl.a. Industriens Hus og UNICEFs lagerfaciliteter, der skulle flyttes fra Marmormolen for at gøre plads til FN Byen.

”Trods en række kapacitetskrævende byggeprojekter i koncernen har vi været i stand til at løse denne opgave under et stort tidsmæssigt pres”, fortæller projektchef Jesper Tormod Petersen fra Kemp & Lauritzen. ”Det lykkedes at færdiggøre de 35.000 m2 i første etape på bare et år –  til trods for en lang række omprojekteringer som følge af nye ønsker fra bygherren, byggeriets kompleksitet og skærpede myndighedskrav.”

400 km kabler sikrer kommunikationen

Formålet med FN Byen i Nordhavnen er at samle alle danske medarbejdere på én adresse under optimale forhold. FN Byen kan rumme op til 1.750 arbejdspladser. Der er tale om en højteknologisk arbejdsplads med avancerede kommunikationsfaciliteter, og samtlige el- og datainstallationer indgår i en fælles BMS/IBS-platform. For at etablere platformen har Kemp & Lauritzen trukket over 400 km kabel – 3,5 km til mobilantenne-anlægget, 20 km til varsling, 30 km til ABA og ikke mindre end 325 km kabel til datanetværket.

Green Building Award for energieffektivitet

FN Byen er blandt de første LEED®- (Leadership in Energy and Environmental Design) certificerede byggerier i Norden.

Der er tale om et byggeri i særklasse, når det gælder grøn energi og miljørigtige løsninger. Den samlede løsning betyder, at byggeriet kvalificerer sig som et lavenergiklasse 1-hus, der bruger mindre end 50 kWh pr. m2 pr. år til opvarmning, køling, belysning, ventilation osv. Et stort solcellesystem på taget bidrager med energi til bygningen, og afkøling sker med havvand. Det var derfor heller ikke overraskende, da FN Byen modtog den prestigefulde Green Building Award for sin enestående energieffektivitet.

KØBENHAVNS KOMMUNE

Netcontrol

STYRING AF P-ANLÆG

KØBENHAVNS KOMMUNES FORDELE

AUTOMATISKE P-ANLÆG
AUTOMATISK STYRING OG OVERVÅGNING
BILLIGE DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESMULIGHEDER
Kontakt os Engineering

Styring og overvågning af underjordiske P-anlæg

Kemp & Lauritzen har etableret omfattende, højteknologiske installationer i Københavns Kommunes tre nybyggede, underjordiske, fuldautomatiske P-anlæg med en samlet kapacitet på 840 biler. Efterfølgende har Kemp & Lauritzen ansvaret for al servicering og vedligehold de næste fem år.

Fuldautomatiske underjordiske P-anlæg

Gennem mange år har der været mangel på parkeringspladser i hjertet af København. For at imødekomme efterspørgslen har Københavns Kommune etableret tre underjordiske fuldautomatiske P-anlæg. De fungerer sådan, at brugeren kører ind i en garage, dvs. en elevator. Brugeren stiger ud af bilen, kører sit betalingskort igennem kortlæseren, og bilen forsvinder ned under jorden. Når brugeren skal bruge bilen igen, foregår det hele i omvendt rækkefølge.

Det første i Danmark

Byggeriet er ikke blot imponerende teknologisk set, men det er også en nytænkning inden for P-anlæg.

I forbindelse med entreprisen har Kemp & Lauritzen stået for implementering af Kemp & Lauritzens netControl, som er et styrings- og overvågningsanlæg, der blandt andet varetager varmecentral, køleanlæg, blandesløjfer, ventilationsanlæg, overvågning af P-anlæg, alarmering m.v.

I den daglige drift bruges anlægget blandt andet til:
• at styre varme og ventilationsanlæg
• at styre sumppumper
• at overvåge alle de integrerede anlæg

Komponenter med åbne standarder

Anlægget er opbygget med en standard iFIX SCADA for visualisering og rapportering, PLC´ere for bygnings- & anlægsstyringer, der alle kommunikerer via standard TCP/IP Ethernet opkoblinger. Hver lokalserver udveksler data med de fuldautomatiske P-anlæg, ABA, AGA, ventilationsanlæg, varmeanlæg og diverse hjælpeanlæg.

Det har fra starten været vigtigt for Kemp & Lauritzen at vælge et anlæg, der bygger på åbne standarder, som giver nemmere og billigere drifts-, vedligeholds- og udvidelsesmuligheder.

RIGSARKIVET

RIGSARKIVET

OPP-SAMARBEJDE

RIGSARKIVETS FORDELE

SAMTÆNKNING AF ANLÆG OG DRIFT
TOTALENTREPRENØR
VARETAGER VEDLIGEHOLD OG DRIFT I 28 ÅR

Den første statslige OPP-aftale

Statens Arkiver består af syv enheder, og to af dem – Rigsarkivet i København og Landsarkivet for Sjælland – har fået fælles magasiner på Kalvebod Brygge. I sommeren 2009 stod magasinerne klar med 16.300 etagekvadratmeter og 364.000 arkivhyldemeter. Rigsarkivet huser dermed sine samlinger ét sted, hvor de tidligere blev opbevaret på forskellige adresser.

Teknikentreprenør og facility manager

Som teknikentreprenør udførte Kemp & Lauritzen omfattende, højteknologiske installationer i de nybyggede magasiner og har efterfølgende ansvaret for service og vedligehold i 28 år. Projektet er det første statslige OPP-projekt.

I OPP-projekter udfordres den traditionelle tankegang, fordi anlæg og drift skal samtænkes. Poul Kilt, projektchef i Kemp & Lauritzen, forklarer:

”Det kan ikke altid betale sig at tage den billigste løsning her og nu, fx inden for teknik. Gode langtidsholdbare materialer og en hensigtsmæssig indretning betaler sig. Det gør det nemmere og mere rentabelt at varetage drift og vedligehold de næste 28 år.”

Brede kompetencer

Under opførelsen af den nye magasinbygning var det en fordel for Slots- og Ejendomsstyrelsen, at Kemp & Lauritzen rådede over mange forskellige kompetencer og kunne udføre opgaver inden for mange forskellige områder som fx VVS, el, nødstrømsanlæg, klima, brand og sikring. Slots- og Ejendomsstyrelsen sparede tid på koordinering og administration med en totalleverandør.

Særlige krav til installationerne

I forbindelse med byggeriet var der en række særlige krav til installationerne. Sikringsudstyret er fx meget avanceret, fordi PET har materiale i arkivet. Derudover var det en udfordring at vælge et sprinklersystem, som ikke unødvendigt ødelægger arkivmateriale. Løsningen blev specielle sektionsprinklere. Klimainstallationerne er også komplekse, da temperaturen og fugtigheden skal være meget præcise og konstante.

Fremtidige OPP-projekter

Da byggeriet blev afleveret i sommeren 2009, trådte Kemp & Lauritzens ansvar for facility services i kraft. Til vedligehold og drift i de næste 28 år er der afsat ca. 360 mio. kroner.

”I drifts- og vedligeholdelsesperioden skal Slots- og Ejendomsstyrelsen ikke bekymre sig om forbrug af vand, varme og el eller om oppetider og nedslidning af installationer og bygning. Hvis en kølemaskine går i stykker, reparerer vi den eller skifter den, hvis det er nødvendigt.  At vi varetager al drift og vedligehold i bygningen gør det nemt for kunden,” slutter Poul Kilt.

DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL

BRANDSIKRING

DET NYE UNIVERSITETSHOSPITALS FORDELE

MINDRE VANDMÆNGDE
BEGRÆNSNING AF VANDSKADER VED BRAND
BESPARELSER PÅ BYGNINGSMÆSSIGE BRANDKRAV
BRANDSLUKNING OG NEDKØLING I ÉT ANLÆG
SMÅ RØRSTØRRELSER - GØR ANLÆGGET MERE SMIDIGT OG NEUTRALT
BETYDELIG MINDRE TEKNIKRUMSPLADS
Kontakt os Specialer
PDF icon PDF (422.53 KB)

Fordelene ved et højtryksvandtågeanlæg er mange

Når Danmarks største hospital, Det Nye Universitetshospital i Skejby ved Aarhus (DNU), skal bygges, skal Kemp & Lauritzen stå for højtryksvandtågeanlægget til de mange bygninger. Region Midtjylland er bygherre, og rammeaftalen udføres direkte og i tæt samarbejde med de øvrige entreprenører på det imponerende projekt. Byggeriet forventes afsluttet i 2019 og skal fungere som universitetshospital, landsdelscenter og basishospital for borgerne i Aarhus. Byggeriet er organiseret som en by med et hierarki af kvarterer, gader, pladser og torve som grundlag for en mangfoldig og levende, grøn bydel. Sammenbygningen af Det Nye Universitetshospital og det eksisterende Aarhus Universitetshospital er Danmarkshistoriens største hospitalsbyggeprojekt. Det samlede areal bliver på størrelse med en dansk provinsby som Ribe eller Skagen. Samtidig kommer det til at huse den største arbejdsplads i Aarhus Kommune med 8-10.000 ansatte.

Høj effektivitet på mindre plads

Projektleder Preben Christensen fra Kemp & Lauritzen fortæller: ”Vores bidrag til DNU er det højtryksvandtågeanlæg, der skal sørge for en eventuel brandslukning. Vi har i samarbejde med Danfoss Semco udarbejdet nogle teknologiske innovative løsninger, som skaber nogle store besparelser for bygherre i forhold til traditionelle sprinklerløsninger”.

Højtryksvandtågesystemet, som installeres, har mange oplagte fordele. Det kræver en langt mindre vandmængde end traditionelle sprinklersystemer. Der skal mindre teknikrumsplads til. Og brandslukning og nedkøling af bygningen bliver samlet i et anlæg. Ved test hos DBI har det vist sig, at højtryksvandtåge i mange tilfælde endda er bedre som brandslukningsanlæg end traditionelle anlæg. Desuden er der en række økonomiske fordele.

Højtryksvandtågeanlæg er oprindeligt udviklet til skibe, hvor det er vigtigt at have mindre plads til opbevaring af vand som dødvægt til brandslukning. Den kommende hospitalsløsning er dimensioneret til et driftstryk på 130 bar, men i daglig tilstand vil der være ca. 12 bars tryk i anlægget. Systemet udføres i et hydraulik sammenpresset rørsystem, beregnet til højtryk, og mikrodysernes særlige form giver ved højt tryk en stærk roterende bevægelse, der sørger for en stor spredningsvinkel samtidig med at vandet forstøves.

”Brandsikringen på DNU er en glimrende case hvorpå man med nytænkning kan skabe en både bedre og økonomisk mere attraktiv løsning. Vi ser et meget stort potentiale i højtryksvandtåge i alle nyere byggerier, det være sig hospitaler, kontorbyggerier og lignende. Højtryksvandtåge er ganske enkelt smart samt økonomisk besparende”, slutter Preben Christensen.

Hospitalet er fleksibelt og skal kunne imødekomme fremtidens krav til teknik, behandlingsformer og arbejdsmetoder. Derfor er der opbygget en hel speciel struktur omkring byggeprocessen, som i store træk omhandler den logistikmæssige udfordring, når så mange involverede parter skal fungere sammen.

PLEJECENTRET VONSILD HAVE

OPP-SAMARBEJDE

TOTALØKONOMI OG LANGTIDSSIKREDE LØSNINGER
TÆTTERE SAMARBEJDE MED STØRRE SYNERGI

PLEJECENTRET VONSILD HAVES FORDELE

FOKUS PÅ TOTALØKONOMI
LANGTIDSSIKREDE LØSNINGER
INDTÆNKNING AF PLEJE- OG OMSORGSYDELSER
BEDRE UDNYTTELSE AF KOMPETENCERNE
PDF icon PDF (1.62 MB)

Danmarks første OPP-plejecenter

Vonsild Have er Danmarks første OPP-projekt, der både omfatter byggeri, bygningsdrift- og vedligehold samt levering af pleje- og omsorgsydelser. Bygningsdriften udgør ca. 60 mio. kr. af den samlede kontraktsum. Kemp & Lauritzen har vundet den 20-årige kontrakt på drift og vedligehold af bygningen.

I efteråret 2013 blev det første spadestik taget til Danmarks første OPP-plejecenter i Vonsild ved Kolding. De næsten 6.000 etagemeter og 60 plejeboliger stod klar i marts 2015. Plejecentret er en unik sammentænkning af byggeri, bygningsdrift og levering af plejeydelser. Målet er at skabe et byggeri, der fungerer godt som hjem for de ældre og som arbejdsplads, og det har stillet store krav til arkitektur og funktionalitet.

Synergi og langtidssikrede løsninger

Attendo A/S, som er ansvarlig for det samlede projekt, har indgået en aftale med Kemp & Lauritzen om levering af de tekniske installationer til byggeriet samt drift af de indvendige og de udvendige arealer i den 20 år lange aftaleperiode. Kemp & Lauritzen har erfaring fra andre OPP-samarbejder, men dette adskiller sig ved integrationen mellem indholdsdrift og bygningsdrift, som gør, at samarbejdet bliver tættere, kompetencerne udnyttes bedre, og der opstår større synergi og fleksibilitet. Med OPP arbejdes der med en totaløkonomisk tilgang til løsningerne, så der skabes optimal sammentænkning af anlæg og drift. Derved sammentænkes de beslutninger, der tages i anlægsfasen med konsekvenser i driftsfasen. Michael Pagaard Madsen, Afdelingsleder i Kommunale Ejendomme i Kolding Kommune fortæller:

”Vi har store forventninger til selve driften og vedligehold af bygningerne, men i og med at Kemp & Lauritzen selv har været med inde over projekteringen, føler vi os trygge. Jeg er med andre ord sikker på, at der er stillet de nødvendige krav til kvaliteten af materialerne, så driften forløber bedst muligt gennem de 20 år, aftalen løber samt derefter, når vi selv overtager”.

Ekstra investeringer i velfærdsteknologi

Når man bygger til ældre og plejekrævende, som samtidig er ramt af en funktionsnedsættelse eller sygdomme som fx demens, er der behov for en tværfaglig tilgang, som forener arkitektur og tekniske muligheder med hensynet til de ældre, deres besøgende og plejepersonalet. Plejecentret får med Kemp & Lauritzens kundeorienterede pallette mange forskellige ydelser, som fx adgangskontrol på alle døre, så demente beboere ikke får forvildet sig de forkerte steder hen. Der er også installeret teleslyngeanlæg i de relevante opholdsrum, ligesom der er lavet fiberopkobling til telefoni og internet i alle plejeboligerne. Ydermere er der monteret en tablet i hver plejebolig, så personalet kan registrere deres arbejdsopgaver direkte i forbindelse med besøget hos beboeren i stedet for at bruge den traditionelle løsning med PDA’er.

COVID-19: Test- og vaccinationscentre

Service & Facility

correct

Kundetilpasset IFM-aftale

vedligehold_2_ikon

Levering af alle tekniske ydelser
One point of contact hos Kundecenter
24/7 vagtordning

COVID-19: Test- og vaccinationscentre S FORDELE

Siden marts 2020 har Kemp & Lauritzen hjulpet alle regionerne med at opføre test- og vaccinationscentre i hele landet.

Gennem en integreret facility management-aftale (IFM-aftale) varetager Kemp & Lauritzen en totalleverance bestående af levering og opstilling af telte og skurbyer – hvilket blandt andet omfatter:

  • Koordinering og planlægning af fremføring af el, vand, kloak og WiFi
  • Rekvirering og styring af underleverandører – herunder håndværkere, rådgivende ingeniører, vagttjeneste, catering og rengøring
  • One point of contact og 24/7-vagtordning hos Kemp & Lauritzens Kundecenter (Service & Facility), som håndterer aftalen

Som Vibeke Elliot Krog-Meyer, afdelingschef for Kundecentret, fortæller:

"Det er en stor opgave at holde kontakten og koordinere med både de udførende afdelinger og vores underleverandører. Dét har Kundecentret gjort i samarbejde med vores dygtige medarbejdere i Kemp & Lauritzen, sådan så vi har sørget for, at borgerne har kunnet komme og få deres vaccinestik samt deres test."

Se med i filmen herover, hvor du både kommer med til opførelsen af containerbygninger på et testcenter og et smut forbi Kundecentret på Esbjerg Havn.

 

ARBEJDERNES LANDSBANK

Servicecenter

CENTRALISERET SERVICE

ÉN KONTAKT

samarbejde

GODT SAMARBEJDE

ARBEJDERNES LANDSBANKS FORDELE

HURTIG SERVICE PÅ ALLE TEKNISKE OMRÅDER
MINDRE ADMINISTRATION OG REDUCERET TIDSFORBRUG
REDUCEREDE TRANSPORTOMKOSTNINGER
FORBEDRET KVALITETSSTYRING, HÆNDELSESHISTORIK OG DOKUMENTATION
SIKKERHED HELE DØGNET
Kontakt os Specialer
PDF icon PDF (325.7 KB)

Centraliseret service styrker effektiviteten og økonomien

God service skal være hurtig og kompetent. Derfor vælger flere og flere at samle deres tekniske service hos Kemp & Lauritzen. Det gælder også Arbejdernes Landsbank, der blot behøver at ringe til ét nummer for at få den nødvendige tekniske assistance inden for alle de tekniske fag - overalt i landet. Kemp & Lauritzen reagerer på opkaldet inden for 20 sekunder, og sender den nærmeste kvalificerede medarbejder ud for at løse opgaven.

Stærk webbaseret serviceplatform

Kemp & Lauritzens online serviceplatform er et smidigt kommunikationsværktøj, som er hjertet og omdrejningspunktet i virksomhedens servicekoncept. I systemet er hver opgave unik, og alt logges, så man nemt får det nødvendige overblik over hændelserne.

Systemet øger kundernes effektivitet og sikrer en langt bedre udnyttelse af deres ressourcer.

”Tidligere havde vi tusindvis af papirer og mapper på hver enkelt ejendom, men nu er alle dokumenter, serviceaftaler og rapporter samlet online”, fortæller Henriette Birkedal Hansen, ejendomsadministrator i Arbejdernes Landsbank. ”Det er rart, at alle har adgang til de samme informationer - især hvis en af de andre i teamet skal overtage en opgave eller følge op på en sag, når man er syg eller på ferie. Og at det er det samme firma - med én kontaktperson - der klarer alle opgaver over hele landet, styrker også kommunikationen og letter vores arbejde. Vi slipper for den sædvanlige ventetid og lange forklaringer over telefonen. Når det giver mening at tale sammen, er der er en super god kemi med vores kontaktpersoner i Kemp & Lauritzen”.

Bestilling online

Periodisk service af el, VVS, ventilation mv. styres naturligvis automatisk, mens ad hoc opgaver kan bestilles online.

”Det er dejligt nemt at gå online og lægge en akut opgave ind. Oplæringstiden for betjening af systemet er minimal, og det er jo en kæmpe fordel, hvis der af og til skal en afløser på”, forklarer Henriette Birkedal Hansen. ”Og der bliver straks taget hånd om sagen, hvad vi selvfølgelig er meget tilfredse med, så ingen skal sidde og svede eller fryse i flere dage, hvis et klimaanlæg svigter”.

POST NORD

SERVICE OG VEDLIGEHOLD

ÉN KONTAKT
DØGNBEMANDET VAGTORDNING

POST NORDS FORDELE

STÆRK SAMLET PAKKE
LANDSDÆKKENDE SERVICE
ÉN KONTAKT
SERVICE OG VEDLIGEHOLD AF 550.000 M²
Kontakt os Specialer
PDF icon PDF (690.86 KB)

Ét nummer til en vifte af løsninger

Post Danmark har kun én kontaktindgang til en bred pallette af tekniske kompetencer. Kemp & Lauritzen er hovedleverandør af service og vedligehold inden for VVS, køling og ventilation på alle de byggetekniske installationer i Post Danmarks ejendomme i hele Danmark.

Post Danmark Facility Management, som blev etableret i 1995, ejer omkring 124 ejendomme og hertil kommer omkring 67 lejemål. Samlet set betyder det, at Kemp & Lauritzen har ansvaret for service og vedligehold på mere end 550.000 m² fordelt over hele Danmark – alene postcentret i København er på ca. 100.000 m².

Godt samarbejde

Henrik Seeman, Projektleder i Post Danmark, er ansvarlig for, at Kemp & Lauritzen lever op til aftalens bestemmelser i forbindelse med serviceringen af postens ejendomme, og han er godt tilfreds med samarbejdet:

”Set fra vores side er det unikke ved Kemp & Lauritzen den stærke, samlede pakke – kombinationen af landsdækkende service, stor faglig bredde og bedste pris. Vi skal blot ringe til ét nummer, så sørger deres kundecenter for resten. Det er dejligt at slippe for al bøvlet med koordinering. Vi laver en indkøbsordre – og det er det”.

Kemp & Lauritzen klarer ofte opgaver for Post Danmark, som ligger uden for Kemp & Lauritzens kernekompetencer. Opgaverne kan være simple, som fx at lukke et åbentstående vindue, men det kan også være opgaver af mere akut karakter som at ordne et sprunget vandrør.

”Vi siger aldrig nej til kunden, også selv om det aktuelle problem ligger uden for kontrakten. Vælter vandet ind i en postterminal, gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at hjælpe”, fortæller Gustav Petersen, som er kundechef i Kemp & Lauritzen.

Én kontakt – døgnet rundt – 365 dage om året

Hvad enten opgaven er af større eller mindre akut karakter, benytter Post Danmark sig af Kemp & Lauritzens døgnbemandede og landsdækkende vagtordning. Det betyder, at Kemp & Lauritzen skal reagere hurtigt – inden for én time i de større byer og inden for to timer i resten af landet. Kemp & Lauritzens vagtordning er central for Post Danmark:

”Det vigtigste for os er, at vores produktion kører kontinuerligt, og her spiller Kemp & Lauritzens landsdækkende vagtordning en væsentlig rolle. De tager tingene seriøst og løser opgaverne på stedet. Det kører helt efter bogen”, fortæller Lars Mortensen, som er maskinmester på Københavns Postcenter.

Vagtordningen kan tilbyde døgnvagt 365 dage om året. Alle henvendelser modtages på ét telefonnummer og registreres i et webbaseret IT-system, som kunden kan få adgang til. Kunden og Kemp & Lauritzen kan efterfølgende se rapportering af planlagt service online. Kunden har også mulighed for at få monitoreret sine servicesteder direkte via internetopkobling. Det giver mulighed for at analysere, hvori fejlen består og forsøge at fejlrette, inden der rykkes ud på en opgave. 

HAFONN-BYGNINGEN

PARTNER SERVICEAFTALE

EFFEKTIV KOORDINERING
ÉN KONTAKTPERSON

HAFONN-BYGNINGENS FORDELE

PROAKTIV INDSATS
SAMTLIGE OPGAVER DÆKKES VIA ÉT SERVICECENTER
STRAM PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING
ALSIDIG OG KOMPETENT LEVERANDØR
ALLE OPGAVER LØSES VIA ÉN PARTNER SERVICEAFTALE - DET SPARER TID
ENSARTET KVALITETSSYSTEM OG DOKUMENTATIONSNIVEAU
Kontakt os Specialer
PDF icon PDF (545.05 KB)

Effektiv teknisk service 

Hafonn-bygningen i Weidekampsgade i hjertet af København er et high-end kontorkompleks med fokus på kvalitet, godt indeklima og sikkerhed. Der stilles store krav til effektiviteten af den daglige drift – og dermed den tekniske service. Løsningen er en vedligeholdelsesaftale med Kemp & Lauritzen, der med en Partner Serviceaftale dækker samtlige opgaver via et centralt servicecenter. 

I en kontorbygning på 25.000 m2 er der mange tekniske opgaver, der skal løses dagligt. Koordination og styring er centrale nøgleord for ejendomsinspektør Poul Dall, der sætter pris på muligheden for at samle det hele i én Partner Serviceaftale: 

”Vi sparer rigtig meget tid efter, at vi har indledt samarbejdet med Kemp & Lauritzen. Jeg får løst samtlige opgaver via et telefonnummer til min faste kontaktperson. Kemp & Lauritzen har alle de tekniske kompetencer i huset og arbejder super effektivt på tværs af afdelingerne. Og har en stor forståelse for tingene her i huset og styrer det hele selv, mens jeg let kan følge udviklingen i serviceopgaverne via vores online vedligeholdelsessystem og evt. tilføje en ny observation eller kommentar til en ordre, der skal udføres næste tirsdag”. 

Enkel og effektiv arbejdstilrettelæggelse 

For Poul Dall har det også stor betydning, at han altid ved, hvad der foregår i huset – og at han ikke skal spilde tid på at skabe overblik over udviklingen i opgaverne: ”Teknikerne henvender sig altid direkte til mig, før de går i gang med arbejdet. På den måde undgår vi rigtig mange misforståelser. Og da det er folk, der ved præcis, hvad de skal gøre, kører det uhyre sikkert og effektivt på den måde. Efter aftale får jeg desuden en faktura kort efter udførelsen af jobbet, så der aldrig er tvivl om, hvad der er lavet og hvorfor. Det giver en dejlig ro i maven, når jeg ved, at alt kører efter bogen”. 

Rådgivning og proaktiv indsats øger udbyttet 

Hvis et samarbejde skal udvikle sig, er det sjældent nok blot at følge aftalerne – det kræver også engagement og nytænkning. Kvaliteter, som Poul Dall gerne krediterer Kemp & Lauritzen medarbejderne for: 

”De er rigtig gode til at tage ansvar og pege på mulige forbedringer. Lige nu er det energioptimering, vi kigger på. Gennem deres servicearbejde har de fundet en del områder, hvor vi kan spare penge ved at reducere energiforbruget. Kemp & Lauritzens specialister har en rigtig god indsigt i tingene, og jeg har fået en solid rådgivning og alle målinger, beregninger og forslag samlet i en rapport, så det hele er lige til at gå til. Og da tallene ser meget lovende ud, regner jeg med, at energioptimering er noget af det næste, vi sætter i værk”.