Top
logo
Døgn
service
+45 4366 8888

LANGEBRO

INFRASTRUKTUR

Én indgangsgvinkel
Nem koordinering

samarbejde

Veletableret samarbejde

LANGEBROS FORDELE

Vi har specialviden inden for trafikledelsessystemer
Vores medarbejdere er kompetente og fleksible
Vi har den nødvendige indsigt i regler og sikkerhedsprocedurer
Vi sørger for installation af driftssikre kvalitetsløsninger leveret til tiden
Kontakt os Infrastruktur

Kom med i maskinrummet på Langebro 

Meget har ændret sig siden 1954, hvor København var en erhvervshavn, men Langebro er stadig flittigt brugt af tusindvis af københavnske trafikanter hver eneste dag. Københavns Kommunens Teknik- og Miljøforvaltning er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af broen, der blandt andet bliver serviceret af Kemp & Lauritzen, som varetager arbejdet med broens elektriske installationer.

På almindelige hverdage kører der cirka 58.600 køretøjer og 40.000 cykler over Langebro. Det vil sige næsten 100.000 trafikanter. Broen er oppe cirka en gang om ugen for at “motionere” broen. Det er ikke tilladt at hæve broen i myldretiden mellem 7 og 9 og mellem 14 og 18 i hverdage. Her gælder den såkaldte “spærretid”. Broen ejes af Københavns Kommune og har en frihøjde på 7 meter og en sejlvidde på 35 meter.

Dengang jeg startede her på Langebro, mødte vi ind i frokoststuen. Det var meget maritimt. Der sad en maskinmester, en navigatør og en motormand. De sad med deres uniformer og kasketter på og røg pibe.

Vores tekniker Søren Pedersen, har serviceret broen i over 20 år. Han tager os et smut med ind i Langebros maskinrum i videoen ovenfor.

KØBENHAVNS KOMMUNE

Netcontrol

STYRING AF P-ANLÆG

KØBENHAVNS KOMMUNES FORDELE

AUTOMATISKE P-ANLÆG
AUTOMATISK STYRING OG OVERVÅGNING
BILLIGE DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESMULIGHEDER
Kontakt os Engineering

Styring og overvågning af underjordiske P-anlæg

Kemp & Lauritzen har etableret omfattende, højteknologiske installationer i Københavns Kommunes tre nybyggede, underjordiske, fuldautomatiske P-anlæg med en samlet kapacitet på 840 biler. Efterfølgende har Kemp & Lauritzen ansvaret for al servicering og vedligehold de næste fem år.

Fuldautomatiske underjordiske P-anlæg

Gennem mange år har der været mangel på parkeringspladser i hjertet af København. For at imødekomme efterspørgslen har Københavns Kommune etableret tre underjordiske fuldautomatiske P-anlæg. De fungerer sådan, at brugeren kører ind i en garage, dvs. en elevator. Brugeren stiger ud af bilen, kører sit betalingskort igennem kortlæseren, og bilen forsvinder ned under jorden. Når brugeren skal bruge bilen igen, foregår det hele i omvendt rækkefølge.

Det første i Danmark

Byggeriet er ikke blot imponerende teknologisk set, men det er også en nytænkning inden for P-anlæg.

I forbindelse med entreprisen har Kemp & Lauritzen stået for implementering af Kemp & Lauritzens netControl, som er et styrings- og overvågningsanlæg, der blandt andet varetager varmecentral, køleanlæg, blandesløjfer, ventilationsanlæg, overvågning af P-anlæg, alarmering m.v.

I den daglige drift bruges anlægget blandt andet til:
• at styre varme og ventilationsanlæg
• at styre sumppumper
• at overvåge alle de integrerede anlæg

Komponenter med åbne standarder

Anlægget er opbygget med en standard iFIX SCADA for visualisering og rapportering, PLC´ere for bygnings- & anlægsstyringer, der alle kommunikerer via standard TCP/IP Ethernet opkoblinger. Hver lokalserver udveksler data med de fuldautomatiske P-anlæg, ABA, AGA, ventilationsanlæg, varmeanlæg og diverse hjælpeanlæg.

Det har fra starten været vigtigt for Kemp & Lauritzen at vælge et anlæg, der bygger på åbne standarder, som giver nemmere og billigere drifts-, vedligeholds- og udvidelsesmuligheder.

DSB

RENOVERING AF TESTSTAND

ÉN KONTAKT

DSBS FORDELE

ØKONOMISK FORDELAGTIG OG KREATIV LØSNING
KORT UDFØRELSESTID
HØJ FAGLIG EKSPERTISE
ÉN LEVERANDØR
FLEKSIBEL SAMARBEJDSPARTNER
TRYGHED - DOKUMENTERET HØJ KVALITET OG PRÆCISION
HØJ HÅNDVÆRKSMÆSSIG STANDARD
Kontakt os Specialer
PDF icon PDF (899.11 KB)

Kreative løsninger ved DSB’s testcenter

For DSB’s Lokomotivværksted i København har Kemp & Lauritzen renoveret en teststand til afprøvning af diesel-elektriske lokomotiver. Opgaven involverede blandt andet flytningen af en 8 ton stor belastningsmodstand ind over skinnerne.

Når togene bliver testet på DSBs teststand i Valby, foregår det under fuld belastning for at sikre, at togene kan holde til høje hastigheder over lange strækninger uden havarier. I tæt samarbejde med DSB har Kemp & Lauritzen renoveret testanlægget, som består af et kontrolhus og den 8 ton tunge belastningsmodstand. Opgaven bestod i at bygge et nyt kontrolhus i samme niveau som selve testområdet og at renovere selve belastningsmodstanden med nye luftkølesystemer, samtidig med at den skulle flyttes over på et nybygget stålfundament. Renoveringen bestod bl.a. i at støjdæmpe luftkølesystemet, så DSB i fremtiden kan overholde de nye støjkrav fra myndighederne. Opgaven stillede høje krav til planlægning, da alt montagearbejde foregik på skinnerne og med en ganske kort udførelsestid.

Flyttede belastningsmodstanden med en kran

Belastningsmodstanden, som er placeret midt mellem skinnerne, var ikke nem at tilgå med almindeligt hejseudstyr, uden at det ville betyde mange langvarige driftsstop. Derfor valgte Kemp & Lauritzen at anvende en stor kran til at flytte den 8 ton tunge belastningsmodstand. Kranen blev opstillet uden for sporområdet på én af tilkørselsvejene, så den ikke generede togdriften, og driftsstop blev reduceret til det minimale.

”Vi har haft et godt samarbejde med Kemp & Lauritzen på denne sag,” fortæller indkøbskonsulent Michael Svendsen fra DSB Indkøb. ”Opgaven indeholdt meget planlægning og logistik, og Kemp & Lauritzen har været gode til at tilpasse arbejdet efter produktionen.”

Reducering af støj

Kemp & Lauritzen er også specialister i ventilation og køl. Når togene belastes med den store belastningsmodstand, bliver belastningsmodstanden utrolig varm, og opgaven bestod derfor i at sikre en jævn nedkøling af hele fladen, samtidig med at der var fokus på støjniveauet. Løsningen opfyldte ikke alene de specificerede krav, men endte med at sænke støjniveauet mere end forventet.

Nyt kontrolhus på pæle

Også ved bygningen af et nyt kontrolhus valgte Kemp & Lauritzen en alternativ løsning for at undgå at grave i baneterrænet, nemlig et skruepælefundament. Det er en forholdsvis ny teknik i Danmark, hvor man skruer pælene ned i jorden og undgår gravearbejde. Skruepælefundamentet blev dimensioneret og fabrikeret til direkte montering mellem skinnerne, og det blev løftet på plads af kranen.

”Kemp & Lauritzen har været rigtig gode til at synliggøre over for os, hvad modellen var for at løse opgaven. Ydermere er de kommet med gode alternative løsningsforslag, som blandt andet gjorde projektet billigere end forventet,” slutter Michael Svendsen, DSB Indkøb.