Top
logo
Døgn
service
+45 4366 8888

Q8

Serviceaftale

Én indgangsgvinkel
Nem koordinering
Forbedret økonomi

Q8S FORDELE

Øget driftssikkerhed og produktivitet
Længere levetid på installationer og anlæg
Reduceret nedetid
Reduceret energiforbrug
Forbedret arbejdsmiljø

Vi hjælper Q8 med at drifte deres servicestationer

Vi hjælper Q8 med vvs, ventilation og køl på deres servicestationer i hele Danmark. Hos Q8 er man fx underlagt levnedsmiddelkontroller og myndighedskontroller med hensyn til temperatur i alle deres kølemontre og kølesteder. Det hjælper vi dem med, og vi hjælper dem også i forbindelse med udkald, så vi kan rykke hurtigt ud og løse problemerne med det samme. Med en serviceaftale hos os skal de kun ringe til ét nummer, uanset hvor i landet de skal bruge os. 

Når Q8 har problemer på deres forskellige fagområder, ringer de til vores kundecenter, som overtager sagen. Så skal de ikke skal tænke mere på det.

Vores serviceleder Lars Bjerring, har taget os med ud til en af de store Q8 motorvejsstationer, som vi hos Kemp & Lauritzen er med til at drifte. Se og hør mere om hvordan i videoen ovenfor.

IKEA

Serviceaftale

Én indgangsgvinkel
Nem koordinering
Forbedret økonomi

IKEAS FORDELE

Øget driftssikkerhed og produktivitet
Længere levetid på installationer og anlæg
Reduceret nedetid
Reduceret energiforbrug
Forbedret arbejdsmiljø
Kontakt os Teknikhuse

Vi hjælper IKEA med et godt og sikkert indeklima

Med en landsdækkende serviceaftale på ventilation, el, køl og brandsikring, kan IKEA trygt drive deres varehuse med fokus på en god kundeoplevelse. Vi sørger for al teknikken, og får selv det mest komplekse til at se let ud. Med en serviceaftale hos os skal de kun ringe til ét nummer, uanset hvor i landet de skal bruge os. 

Vi sørger for teknikken, og får selv det meste komplekse til at se let ud.

Vi mødte vores sikringstekniker Mikael Kristensen i IKEA i Aarhus. Se filmen og hør mere om hvordan vi hjælper IKEA.

 

 

NÆSTVED BIBLIOTEK

Næstved Bibliotek

LED-TEKNOLOGI

NÆSTVED BIBLIOTEKS FORDELE

ÅRLIG BESPARELSE PÅ ENERGIFORBRUGET PÅ 89.900 KR.
ÅRLIG CO2-REDUKTION 28.231 KG
BEDRE BELYSNING
AKTIV KUNDESERVICE
GOD PROJEKTSTYRING
Kontakt os Teknikhuse

LED-teknologi skaber lysere fremtid

De seneste års udvikling inden for LED-belysning har givet et kvalitetsløft, der resulterer i bedre belysning og markante energibesparelser. Ved overgang fra traditionelle lysstofrør til LED vil man i dag typisk opnå en halvering af energiforbruget, men i mange tilfælde helt op til 80 %. Da LED-produkterne samtidig har en levetid, der er 5 gange længere, spares desuden udgifter til et tilsvarende antal udskiftninger af rør og armaturer. Kemp & Lauritzen har lagt sig i front med gennemførelsen af store projekter for blandt andet Næstved Bibliotek.

Rådgivning nøglen til succes

Der er store kvalitetsforskelle på LED-markedet, og valg af produkter og løsning indflydelse på slutresultatet. Derfor udfører Kemp & Lauritzen energiberegninger, udregner kWh-besparelser og tilbagebetalingstid og hjælper med at indhente betaling for den sparede strøm hos energiselskaberne (reduktionen i energiforbruget kan sælges for omkring 25 øre pr. kWh).

Det  er maskinmester Ian Gerlach, projektleder på LED-projektet på Næstved Bibliotek, godt tilfreds med:

”Vi skulle udskifte samtlige armaturer i både udlåns- og kontorområderne, så det gjaldt om at finde en solid og sikker løsning”, fortæller han. ”Kemp & Lauritzens tilbud var det billigste, og de ydede gennem hele projektet en aktiv kundeservice. Efter en grundig analyse etablerede de en prøveløsning, som deres specialister evaluerede i åben dialog med personalet. De var meget ærlige og direkte og vidste helt klart, hvad de talte om. Deres råd om armaturer, rørtyper, farvevalg osv. holdt hele vejen. Vi sparede bl.a. en hel del ved at udskifte de gamle armaturer med LED én til én og kunne samtidig bevare den arkitektoniske helhed. Desuden fik vi opfyldt alle vores krav til energibesparelse, så der kom en rigtig god økonomi i projektet.”

Målingerne på Næstved Bibliotek viser, at der ved overgangen til LED-belysning årligt spares 58.000 kWh, som svarer til ca. 89.900 kr. Det betyder en reduktion i CO2-produktionen på 28.231 kg/år.

Brugere glade for LED-lyskvaliteten

Medarbejdernes trivsel havde også høj prioritet i LED-projektet.

”Vi havde forventet, at et så dramatisk skift til en helt ny form for belysning ville medføre en del utilfredshed – især i starten”, fortæller Ian Gerlach. ”Men der kom ingen klager overhovedet. Både personalet og kunderne er meget tilfredse med lyskvaliteten, og Kemp & Lauritzen har fulgt flot op på deres arbejde."

"Vi er ikke i tvivl om, at LED er en del af fremtiden her i Næstved Kommune.”
 

TV2 DANMARK

TV2 Danmark

KOMFORT- PROCESVENTILATION

SIKKER KOORDINERING
ÉN KONTAKTPERSON
ENERGIOPTIMERING

TV2 DANMARKS FORDELE

HØJ FAGLIGHED
MANGE ÅRS ERFARING MED KLIMASTYRING PÅ TV-STATIONER
OPTIMAL BESPARELSE PÅ ENERGIFORBRUGET
NEM OPGAVE OG PROJEKTKOORDINERING VIA ÉN KONTAKT
HØJ ØKONOMISK SIKKERHED
Kontakt os Teknikhuse
PDF icon PDF (342.96 KB)

Velafstemt ventilation

På Danmarks største TV-station er vigtigt, at teknikken ikke bliver overophedet. For står serverrummet af, går stationen og seernes skærme i sort. Kemp & Lauritzen har ansvaret for den avancerede klimastyring.

Nedbrud koster

Tekniske nedbrud er en TV-stations værste mareridt. Sort skærm er dyrt i form af tabte reklameindtægter og arbejdstimer samt mistede seere og forringet renommé. Derfor værnes der om serverrummene, hvor de tårnhøje tekniske stelinstallationer skal holdes konstant afkølede:

”Hvis et serverrum er uden ventilation i bare en halv time, går TV2 i sort. 

”TV2 stiller store krav til ventilationsleverandørens kompetencer og pålidelighed. Og her har Kemp & Lauritzens folk de helt rette personlige og faglige kvalifikationer. I hele stationens historie har vi kun haft teknisk nedbrud to gange – og ingen af gangene har det været ventilationens skyld””, fortæller Poul Erik Schulz, forsyningschef ved TV2 Danmark.

Alt fra projektering og udførelse til vedligehold

Kemp & Lauritzen har haft sin daglige gang hos TV2 Danmark siden starten i 1988. Foruden løbende service og vedligehold varetager Kemp & Lauritzen projektering og udførelse af ny- og ombygning i samarbejde med TV2’s tekniske ledelse. Ved årsskiftet 2012/13 har Kemp & Lauritzen stået for luftkøling i et nyt nyhedsstudie med state-of-the-art teknologi.

Traditionelt anvendes der store mængder strøm til ventilering af serverrum og studier på TV-stationer, men med en række effektive forbedringer er det lykkedes at sikre betydelige energibesparelser i TV2 Danmarks nyeste ventilationsanlæg:

”Energieffektivisering er noget, vi hele tiden har i baghovedet og arbejder løbende på”, fortæller Poul Erik Schulz. ”Kemp & Lauritzens specialister er gode til at se nye muligheder og rådgive om forbedringer. Alene i forbindelse med projekteringen af det nye anlæg har vi skabt besparelser på ca. 150.000 kr. årligt ved at skifte fem gamle ventilationsanlæg ud med et nyt, energieffektivt anlæg”.

Et følsomt område

Ud over maskinparken rummer en moderne TV-station en lang række administrative funktioner samt mange typer af produktionsmedarbejdere. Hver med deres særlige behov for klimaregulering:

”Ventilation er et følsomt område, hvor det er svært at gøre alle tilfredse”, konstaterer Poul Erik Schulz. ”Hvis det trækker, bemærker folk det med det samme, og hvis temperaturen stiger, vil det også genere nogen. Vi gør derfor meget ud af at skabe den rette ventilation til hver enkelt funktion. Herudover stiller TV-mediet særlige krav til det visuelle. I studierne skal der bl.a. findes kreative løsninger, hvor vi både imødekommer medarbejdernes krav om komfort og samtidig holder alle ventilationsrør skjult for kameraerne”.

SMURFIT KAPPA

Smurfit Kappa

ENERGIOPTIMERING

ENERGIOPTIMERING

SMURFIT KAPPAS FORDELE

TILBAGEBETALINGSTID 1,2 ÅR
ÅRLIG ENERGIBESPARELSE PÅ 750.000 KR.
INGEN DRIFTSFORSTYRRELSER
FORBEDRET KONKURRENCEEVNE
INNOVATIV OG EFFEKTIV LØSNING
DETALJERET PROJEKTFORSLAG
STRAM PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING
Kontakt os Teknikhuse
PDF icon PDF (846.15 KB)

Årlig energibesparelse på 750.000 kr.

En gennemgang af emballageproducenten Smurfit Kappas tekniske installationer i 2013 resulterede i, at energiforbruget på de store trykkerimaskiner blev reduceret til en tredjedel.

Skjult energibesparelse

På et servicebesøg konstaterede Kemp & Lauritzen, at der ikke var genvinding på Smurfit Kappas trykkemaskiner, og de to virksomheder blev hurtigt enige om at foretage en Energi360® gennemgang af de tekniske installationer. En screening og analyse viste, at gasforbruget kunne reduceres med over 200.000 m3 om året.

”Vi troede faktisk, at tingene kørte, som de skulle. Så en energibesparelse i den størrelsesorden kom helt bag på os”, fortæller Johan Melin, vedligeholdelsesleder hos Smurfit Kappa. ”Med en tilbagebetalingstid på kun 1,2 år var vores øverste ledelse lydhøre over for Kemp & Lauritzens forslag, og der blev temmelig hurtigt givet grønt lys for projektet.”

Genvinding af varm luft

Kemp & Lauritzen foreslog at etablere genvinding på Smurfit Kappas to trykkerimaskiner, der var monteret med en ventilatorer for at tørre den trykte emballage. Ventilatorerne havde en minimal recirkulation af de store mængder ny udeluft, der blev varmet op til 70-80 °C. Omkring 85.000 m3/h luft på mellem 30 og 70 °C blev sendt ud igen uden genvinding.

For at genvinde energien i den varme ventilationsluft skulle der opsættes syv store vekslere. Deres samlede vægt på tre tons var mere, end taget på Smurfit Kappas produktionsbygning kunne bære, og fire af dem blev monteret på repoer indendørs:

”Kemp & Lauritzen har arbejdet professionelt og haft fuldt styr på sagerne”, konstaterer Johan Melin. ”Deres løsning med placering af vekslerne i produktionslokalet gør, at teknikken står mere beskyttet, og omkostningerne blev tilmed reduceret. Samtidig fik de planlagt installationen, så vi udnyttede et allerede planlagt driftsstop og dermed helt undgik spildtid ved gennemførelse af energiprojektet. Med Kemp & Lauritzen som vores fremtidige serviceleverandør er vi derfor også sikre på, at teknikken kommer til at køre optimalt.”

Grøn pris og forbedret konkurrencedygtighed

Kemp & Lauritzens beregninger betød en investering på 1.610.000 kr., hvor af de 710.000 kr. blev dækket af energitilskud. Med en årlig besparelse på 750.000 kr. landede tilbagebetalingstiden på 1,2 år, men det var ikke den eneste gevinst for Smurfit Kappa i Kolding:

”Vi har modtaget meget ros og en grøn pris for projektet, og initiativet vil uden tvivl også smitte af på de andre produktionsenheder i koncernen”, fortæller Johan Melin. ”De store besparelser på produktionsomkostningerne betyder også, at vi har forbedret vores konkurrenceevne.”

ARBEJDERNES LANDSBANK

Arbejdernes Landsbank

ENERGIOPTIMERING

BESPARELSER
ENERGIOPTIMERING

ARBEJDERNES LANDSBANKS FORDELE

MANGE ÅRS ERFARING MED ENERGIOPTIMERING
ENERGIPARTNERSKAB SIKRER, AT ANLÆG ALTID ER UP-TO-DATE
HØJ FAGLIGHED OG HANDLEKRAFT
INNOVATIV OG LØSNINGSORIENTERET TILGANG
KOMPLET SERVICE OG SIKRER OPTIMAL, ENERGIMÆSSIG DRIFT
Kontakt os Teknikhuse

Styrket økonomi og CSR-profil

I 2011 satte Arbejdernes Landsbank et omfattende energibesparelsesprogram i gang for at forbedre arbejdsmiljøet og reducere energiforbruget. Trods en hidtil effektiv drift kunne Kemp & Lauritzen via et pilotprojekt dokumentere et samlet besparelsespotentiale på 25 % i energiforbruget på de første lokaliteter. Derfor bredes projektet nu også ud til alle bankens øvrige ejendomme. Arbejdernes Landsbank er i dag blandt Danmarks 10 største pengeinstitutter med over 1.000 ansatte og 66 filialer over hele landet. Arbejdernes Landsbank er meget ambitiøse på miljøområdet, og derfor bad banken Kemp & Lauritzen om at gennemføre en grundig energianalyse af deres ejendomme.

Overbevisende resultater

For at få en indikation af energief­fektiviseringens effekt valgte Arbejdernes Landsbank at fokusere på deres to største ejendom­me i et pilotprojekt.

Resultatet un­dersøgelsen viste, at der samlet kunne spares ca. 25 % på energiforbruget og helt op til 60 % på enkelte områder.

Kemp & Lauritzen installerer analyseudstyr, som indsamler data fra samtlige tekniske installationer i 10-14 dage. Ud fra disse resultater prioriterer Kemp & Lauritzen relevante tiltag. Arbejdernes Landsbank valgte at gennemføre 80 % af de 14 foreslåede aktiviteter som en god, sammenhængende løsning.

Halvering af grundlasten

Den elektriske grundlast er unødvendig høj i langt de fleste ejendomme, som Kemp & Lauritzen tester og analyserer. Tomgang er den grundlast, der er i bygningen hele tiden. Der vil selvfølgelig være en nødvendig grundlast, men meget kan sagtens slukkes, uden at det forringer driften. Grundlasten i Arbejdernes Landsbanks hovedsæde var på 41 % af det samlede elforbrug, og det er lige i overkanten. Øvelsen her var at få lokaliseret præcist hvilket udstyr, der kunne slukkes hvornår. Resultatet blev, at Kemp & Laurtizen fik bragt grundlasten ned på ca. 20 % - altså godt og vel en halvering.

60 % reduktion af energiforbruget

Analysen af parkeringskælderen under hovedsædet viste ligeledes et unødvendigt stort energiforbrug. Tidligere var der konstant lys dernede, men Kemp & Lauritzen fik etableret bevægelsessensorer og skumringsrelæer for at optimere styringen af belysningen.

Det bevirkede, at energiforbruget blev reduceret med ca. 60 % - hvilket svarer til en tilbagebetalingstid på 1,7 år.

Alle nødvendige certificeringer

Blandt de mange optimeringstiltag rettede en del sig som forventet også mod varme- og ventilationsinstallationerne. Arbejdernes Landsbank havde på lokationen i Glostrup bl.a. installeret en varmeveksler, som blev forsynet fra et gasfyr. Gasfyret slukkes nu i sommerperioden, og i stedet opvarmes brugsvandet med elvarme (produktionen sker med solceller). Herved opnåede man en besparelse på 42.000 kroner om året og fik en tilbagebetalingstid på 5,7 år inkl. solceller.

 

 

 

ALBANI BRYGGERIERNE

Albani Bryggerierne

LED-TEKNOLOGI

BESPARELSER
ENERGIOPTIMERING

ALBANI BRYGGERIERNES FORDELE

ÅRLIG BESPARELSE PÅ 300.000 KR.
SAMLET KWH-BESPARELSE: 317.923 KWH/ÅR
SAMLET CO2-BESPARELSE: 153.875 KG/ÅR
ROI/FORRENTNING AF INVESTERING: 69,64 %/ÅR
SAMLET TILBAGEBETALINGSTID: 3 ÅR
Kontakt os Teknikhuse
PDF icon PDF (509.01 KB)

Sparer mere end 300.000 kr. om året

Albani Bryggerierne måtte investere knapt 900.000 kr., da bryggerierne skiftede til LED-teknologi. Til gengæld har bryggerierne fået nye lyskilder, som giver et bedre lys, og opnår samtidig en besparelse på energiforbruget på 309.147 kr. pr. år. Det betyder, at investeringen er tjent hjem i løbet af tre år.

Myndighederne kræver, at der installeres splintfrie rør inden for levnedsmiddelproduktion. Samtidig skal lyskilderne på bryggerierne være uden UV-lys, da UV-lyset kan nedbryde øl. LED-belysning opfylder begge betingelser.

Kemp & Lauritzen har i dag monteret og leveret mere end 1.500 LED-lyskilder på Albani Bryggerierne og har udskiftet de armaturer, der var defekte. Ydermere har Kemp & Lauritzen opsat 8-10 flood lights og nye lyskilder på parkeringspladsen.

Lille investering - store besparelser

Den samlede investering lød på knap 900.000 kr. Det skyldtes blandt andet de splintfrie rør, som er dyre i indkøb. Ulrich Højrup Hansen, som er Maintenance Manager Brewing & Utilities hos Albani Bryggerierne fortæller:

”Vi har hele tiden haft fokus på energibesparelse og har nu udskiftet stort set alle lyskilder i produktionen. Kemp & Lauritzen har monteret og leveret LED-lyskilder til hele produktionen med en garanti på op til 5 år, så vi har en sikkerhed for, at produktet lever op til vores forventning omkring levetid og energibesparelser”.

Unik knowhow

Kemp & Lauritzen har siden 2008 arbejdet målrettet med LED-belysning og har opbygget en unik knowhow på området.

”Vi har efterhånden udført LED-projekter inden for samtlige brancher og bygningstyper. "

"Uanset om det drejer sig om Albani Bryggeriernes produktionshaller, Arlas udleveringshaller, Mette Munks produktionshaller eller private eller offentlige institutioner og kontorer, så har LED-belysning skabt nogle helt fantastiske resultater”, fortæller projektingeniør Kalle Andersen, som leder indsatsen hos Kemp & Lauritzen.

Der er ofte er et økonomisk incitament forbundet med beslutningen. Ved overgang fra traditionelle lysstofrør til LED vil kunderne i dag typisk opnå en halvering af energiforbruget og i mange tilfælde helt op til 80%. Ydermere har LED-lyskilder en levetid, der er fem gange højere, så kunderne sparer også på omkostningerne, der er forbundet med at udskifte gamle lyskilder.

Før Kemp & Lauritzen udarbejder løsningsforslag udfører virksomheden altid en screening af bygningerne og en analyse af projektet. På den måde identificeres de steder, hvor energioptimeringen giver størst effekt pr. investeret krone.

FURESØ KOMMUNE

ENERGIOPTIMERING

BESPARELSER
ENERGIOPTIMERING

FURESØ KOMMUNES FORDELE

25.000 KR. I ÅRLIG BESPARELSE I FARUM KULTURHUS
NEM UDVÆLGELSE AF PROJEKTER MED STØRST ROI (RETURN ON INVESTMENT)
HØJ FAGLIG EKSPERTISE
VELDOKUMENTERET ENERGI360-PROCES
GENNEMARBEJDET PROJEKTFORSLAG MED GODT OVERBLIK
TILBAGEBETALINGSTID PÅ KUN 3,8 ÅR
PROAKTIV INDSATS
Kontakt os Teknikhuse
PDF icon PDF (1.38 MB)

Nem prioritering af de rigtige energiprojekter

Gennem samarbejdet med Kemp & Lauritzen får Furesø Kommune alle ydelser samlet i én omkostnings-optimeret pakke: screening, analyse, projektoplæg, udførelse og service. Og det kan tydeligt ses på den samlede økonomi i projekterne, bl.a. energioptimeringen af Farum Kulturhus.

I Furesø Kommune er man nået langt med at indfri målene i energipolitikken og forbedre Klimaregnskabet, og i 2014 har kommunen haft fokus på energioptimering af kulturhuse, idrætshaller, klubhuse etc. I samarbejde med kommunen har Kemp & Lauritzen gennemgået potentialet i en lang række bygninger og udvalgt de bedst egnede til screening og analyse. På baggrund af Kemp & Laurtizens rapport har kommunen efterfølgende haft nemt ved at udvælge projekterne med størst ROI – Return on Investment.

”Rapporterne giver overblik over det nuværende og fremtidige energiforbrug i hver enkelt bygning og beskriver den tekniske løsning samt det økonomiske grundlag inklusiv tilskudsmuligheder og tilbagebetalingstid. Og så er det jo forholdsvist nemt at lægge en handlingsplan og sætte arbejdet i gang”, siger økonom Mads Peter Jakobsen.

Kommunen sparer tid og penge

Farum Kulturhus er et godt eksempel på samarbejdet mellem Furesø Kommune og Kemp & Lauritzen. Her viste Kemp & Lauritzens rapport, at der var mange penge at hente ved at erstatte de gamle ventilationsanlæg i bl.a. café og bibliotek med moderne EC kammerventilatorer. Samtidig kunne man øge komforten betydeligt ved at koble start/stop-signal direkte til den indbyggede frekvensomformer i motorerne og indbygge temperaturstyret hastighedsregulering. Den årlige besparelse alene på disse forbedringer ligger på ca. 25.000 kr.

”Kemp & Lauritzen tænker innovativt og kender markedet rigtig godt og er derfor i stand til at finde de bedste, fremtidssikrede løsninger og sikre os en god, konkurrencedygtig pris”, siger Mads Peter Jakobsen. ”Vi har en god, løbende dialog og oplever aldrig uforudsete udgifter i samarbejdet med Kemp & Lauritzen”.

Og så er det en stor fordel for kommunen, at opgaverne kan løses via én kontakt.

”Vi sparer utroligt mange timer fra centralt hold ved, at Kemp & Lauritzen er proaktive, selvkørende og gode til at tage dialogen med vores pedeller og det øvrige personale i de aktuelle bygninger. De tager ansvaret for koordineringen, og indtil videre har vi kun haft positive tilbagemeldinger og brugerreaktioner. Kemp & Lauritzen har til fulde levet op til vores forventninger, og vi ser frem til også at invitere dem til næste runde, hvor der er fokus på børnehaver”.

COVID-19: Test- og vaccinationscentre

Service & Facility

correct

Kundetilpasset IFM-aftale

vedligehold_2_ikon

Levering af alle tekniske ydelser
One point of contact hos Kundecenter
24/7 vagtordning

COVID-19: Test- og vaccinationscentre S FORDELE

Siden marts 2020 har Kemp & Lauritzen hjulpet alle regionerne med at opføre test- og vaccinationscentre i hele landet.

Gennem en integreret facility management-aftale (IFM-aftale) varetager Kemp & Lauritzen en totalleverance bestående af levering og opstilling af telte og skurbyer – hvilket blandt andet omfatter:

  • Koordinering og planlægning af fremføring af el, vand, kloak og WiFi
  • Rekvirering og styring af underleverandører – herunder håndværkere, rådgivende ingeniører, vagttjeneste, catering og rengøring
  • One point of contact og 24/7-vagtordning hos Kemp & Lauritzens Kundecenter (Service & Facility), som håndterer aftalen

Som Vibeke Elliot Krog-Meyer, afdelingschef for Kundecentret, fortæller:

"Det er en stor opgave at holde kontakten og koordinere med både de udførende afdelinger og vores underleverandører. Dét har Kundecentret gjort i samarbejde med vores dygtige medarbejdere i Kemp & Lauritzen, sådan så vi har sørget for, at borgerne har kunnet komme og få deres vaccinestik samt deres test."

Se med i filmen herover, hvor du både kommer med til opførelsen af containerbygninger på et testcenter og et smut forbi Kundecentret på Esbjerg Havn.

 

ARBEJDERNES LANDSBANK

Servicecenter

CENTRALISERET SERVICE

ÉN KONTAKT

samarbejde

GODT SAMARBEJDE

ARBEJDERNES LANDSBANKS FORDELE

HURTIG SERVICE PÅ ALLE TEKNISKE OMRÅDER
MINDRE ADMINISTRATION OG REDUCERET TIDSFORBRUG
REDUCEREDE TRANSPORTOMKOSTNINGER
FORBEDRET KVALITETSSTYRING, HÆNDELSESHISTORIK OG DOKUMENTATION
SIKKERHED HELE DØGNET
Kontakt os Specialer
PDF icon PDF (325.7 KB)

Centraliseret service styrker effektiviteten og økonomien

God service skal være hurtig og kompetent. Derfor vælger flere og flere at samle deres tekniske service hos Kemp & Lauritzen. Det gælder også Arbejdernes Landsbank, der blot behøver at ringe til ét nummer for at få den nødvendige tekniske assistance inden for alle de tekniske fag - overalt i landet. Kemp & Lauritzen reagerer på opkaldet inden for 20 sekunder, og sender den nærmeste kvalificerede medarbejder ud for at løse opgaven.

Stærk webbaseret serviceplatform

Kemp & Lauritzens online serviceplatform er et smidigt kommunikationsværktøj, som er hjertet og omdrejningspunktet i virksomhedens servicekoncept. I systemet er hver opgave unik, og alt logges, så man nemt får det nødvendige overblik over hændelserne.

Systemet øger kundernes effektivitet og sikrer en langt bedre udnyttelse af deres ressourcer.

”Tidligere havde vi tusindvis af papirer og mapper på hver enkelt ejendom, men nu er alle dokumenter, serviceaftaler og rapporter samlet online”, fortæller Henriette Birkedal Hansen, ejendomsadministrator i Arbejdernes Landsbank. ”Det er rart, at alle har adgang til de samme informationer - især hvis en af de andre i teamet skal overtage en opgave eller følge op på en sag, når man er syg eller på ferie. Og at det er det samme firma - med én kontaktperson - der klarer alle opgaver over hele landet, styrker også kommunikationen og letter vores arbejde. Vi slipper for den sædvanlige ventetid og lange forklaringer over telefonen. Når det giver mening at tale sammen, er der er en super god kemi med vores kontaktpersoner i Kemp & Lauritzen”.

Bestilling online

Periodisk service af el, VVS, ventilation mv. styres naturligvis automatisk, mens ad hoc opgaver kan bestilles online.

”Det er dejligt nemt at gå online og lægge en akut opgave ind. Oplæringstiden for betjening af systemet er minimal, og det er jo en kæmpe fordel, hvis der af og til skal en afløser på”, forklarer Henriette Birkedal Hansen. ”Og der bliver straks taget hånd om sagen, hvad vi selvfølgelig er meget tilfredse med, så ingen skal sidde og svede eller fryse i flere dage, hvis et klimaanlæg svigter”.

POST NORD

SERVICE OG VEDLIGEHOLD

ÉN KONTAKT
DØGNBEMANDET VAGTORDNING

POST NORDS FORDELE

STÆRK SAMLET PAKKE
LANDSDÆKKENDE SERVICE
ÉN KONTAKT
SERVICE OG VEDLIGEHOLD AF 550.000 M²
Kontakt os Specialer
PDF icon PDF (690.86 KB)

Ét nummer til en vifte af løsninger

Post Danmark har kun én kontaktindgang til en bred pallette af tekniske kompetencer. Kemp & Lauritzen er hovedleverandør af service og vedligehold inden for VVS, køling og ventilation på alle de byggetekniske installationer i Post Danmarks ejendomme i hele Danmark.

Post Danmark Facility Management, som blev etableret i 1995, ejer omkring 124 ejendomme og hertil kommer omkring 67 lejemål. Samlet set betyder det, at Kemp & Lauritzen har ansvaret for service og vedligehold på mere end 550.000 m² fordelt over hele Danmark – alene postcentret i København er på ca. 100.000 m².

Godt samarbejde

Henrik Seeman, Projektleder i Post Danmark, er ansvarlig for, at Kemp & Lauritzen lever op til aftalens bestemmelser i forbindelse med serviceringen af postens ejendomme, og han er godt tilfreds med samarbejdet:

”Set fra vores side er det unikke ved Kemp & Lauritzen den stærke, samlede pakke – kombinationen af landsdækkende service, stor faglig bredde og bedste pris. Vi skal blot ringe til ét nummer, så sørger deres kundecenter for resten. Det er dejligt at slippe for al bøvlet med koordinering. Vi laver en indkøbsordre – og det er det”.

Kemp & Lauritzen klarer ofte opgaver for Post Danmark, som ligger uden for Kemp & Lauritzens kernekompetencer. Opgaverne kan være simple, som fx at lukke et åbentstående vindue, men det kan også være opgaver af mere akut karakter som at ordne et sprunget vandrør.

”Vi siger aldrig nej til kunden, også selv om det aktuelle problem ligger uden for kontrakten. Vælter vandet ind i en postterminal, gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at hjælpe”, fortæller Gustav Petersen, som er kundechef i Kemp & Lauritzen.

Én kontakt – døgnet rundt – 365 dage om året

Hvad enten opgaven er af større eller mindre akut karakter, benytter Post Danmark sig af Kemp & Lauritzens døgnbemandede og landsdækkende vagtordning. Det betyder, at Kemp & Lauritzen skal reagere hurtigt – inden for én time i de større byer og inden for to timer i resten af landet. Kemp & Lauritzens vagtordning er central for Post Danmark:

”Det vigtigste for os er, at vores produktion kører kontinuerligt, og her spiller Kemp & Lauritzens landsdækkende vagtordning en væsentlig rolle. De tager tingene seriøst og løser opgaverne på stedet. Det kører helt efter bogen”, fortæller Lars Mortensen, som er maskinmester på Københavns Postcenter.

Vagtordningen kan tilbyde døgnvagt 365 dage om året. Alle henvendelser modtages på ét telefonnummer og registreres i et webbaseret IT-system, som kunden kan få adgang til. Kunden og Kemp & Lauritzen kan efterfølgende se rapportering af planlagt service online. Kunden har også mulighed for at få monitoreret sine servicesteder direkte via internetopkobling. Det giver mulighed for at analysere, hvori fejlen består og forsøge at fejlrette, inden der rykkes ud på en opgave. 

HAFONN-BYGNINGEN

PARTNER SERVICEAFTALE

EFFEKTIV KOORDINERING
ÉN KONTAKTPERSON

HAFONN-BYGNINGENS FORDELE

PROAKTIV INDSATS
SAMTLIGE OPGAVER DÆKKES VIA ÉT SERVICECENTER
STRAM PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING
ALSIDIG OG KOMPETENT LEVERANDØR
ALLE OPGAVER LØSES VIA ÉN PARTNER SERVICEAFTALE - DET SPARER TID
ENSARTET KVALITETSSYSTEM OG DOKUMENTATIONSNIVEAU
Kontakt os Specialer
PDF icon PDF (545.05 KB)

Effektiv teknisk service 

Hafonn-bygningen i Weidekampsgade i hjertet af København er et high-end kontorkompleks med fokus på kvalitet, godt indeklima og sikkerhed. Der stilles store krav til effektiviteten af den daglige drift – og dermed den tekniske service. Løsningen er en vedligeholdelsesaftale med Kemp & Lauritzen, der med en Partner Serviceaftale dækker samtlige opgaver via et centralt servicecenter. 

I en kontorbygning på 25.000 m2 er der mange tekniske opgaver, der skal løses dagligt. Koordination og styring er centrale nøgleord for ejendomsinspektør Poul Dall, der sætter pris på muligheden for at samle det hele i én Partner Serviceaftale: 

”Vi sparer rigtig meget tid efter, at vi har indledt samarbejdet med Kemp & Lauritzen. Jeg får løst samtlige opgaver via et telefonnummer til min faste kontaktperson. Kemp & Lauritzen har alle de tekniske kompetencer i huset og arbejder super effektivt på tværs af afdelingerne. Og har en stor forståelse for tingene her i huset og styrer det hele selv, mens jeg let kan følge udviklingen i serviceopgaverne via vores online vedligeholdelsessystem og evt. tilføje en ny observation eller kommentar til en ordre, der skal udføres næste tirsdag”. 

Enkel og effektiv arbejdstilrettelæggelse 

For Poul Dall har det også stor betydning, at han altid ved, hvad der foregår i huset – og at han ikke skal spilde tid på at skabe overblik over udviklingen i opgaverne: ”Teknikerne henvender sig altid direkte til mig, før de går i gang med arbejdet. På den måde undgår vi rigtig mange misforståelser. Og da det er folk, der ved præcis, hvad de skal gøre, kører det uhyre sikkert og effektivt på den måde. Efter aftale får jeg desuden en faktura kort efter udførelsen af jobbet, så der aldrig er tvivl om, hvad der er lavet og hvorfor. Det giver en dejlig ro i maven, når jeg ved, at alt kører efter bogen”. 

Rådgivning og proaktiv indsats øger udbyttet 

Hvis et samarbejde skal udvikle sig, er det sjældent nok blot at følge aftalerne – det kræver også engagement og nytænkning. Kvaliteter, som Poul Dall gerne krediterer Kemp & Lauritzen medarbejderne for: 

”De er rigtig gode til at tage ansvar og pege på mulige forbedringer. Lige nu er det energioptimering, vi kigger på. Gennem deres servicearbejde har de fundet en del områder, hvor vi kan spare penge ved at reducere energiforbruget. Kemp & Lauritzens specialister har en rigtig god indsigt i tingene, og jeg har fået en solid rådgivning og alle målinger, beregninger og forslag samlet i en rapport, så det hele er lige til at gå til. Og da tallene ser meget lovende ud, regner jeg med, at energioptimering er noget af det næste, vi sætter i værk”.