Top
logo
Døgn
service
+45 4366 8888

Privatlivspolitik

Her kan du læse, hvordan vi håndterer dine personoplysninger hos Kemp & Lauritzen. Alle slags oplysninger og informationer, der på en eller anden måde kan henføres til dig, er personoplysninger. De oplysninger, som vi behandler, kan vi have fået fra dig eller fra andre i forbindelse med gennemførelse af køb eller levering af services og ydelser til vores kunder, i forbindelse med din ansøgning om et job hos os, en tvist eller sag eller ved besøg på vores hjemmeside.

1. Dataansvarlig

Kemp & Lauritzen er dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles om kunder, jobansøgere, ansatte, samarbejdspartnere, besøgende på vores hjemmeside og andre parter. Vi sørger for, at behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Vores kontakt oplysninger er:
Kemp & Lauritzen
CVR-nr.: 57471719
Roskildevej 12
2620 Albertslund
Telefon: +45 43668888

Når Kemp & Lauritzen fungerer som databehandler, hvilket vi særligt gør i forhold til mange af vores kunder, vil vi foruden lovgivningen altid være underlagt en skriftlig databehandleraftale, der beskriver, hvordan vi beskytter persondata.

2. De forskellige typer af behandling

Nedenfor redegøres til hvilke formål, vi behandler personoplysninger. 

Hjemmesiden

Når du besøger vores hjemmeside www.kemp-lauritzen.dk, indsamler vi data om dig for at kunne lave statistik, optimere hjemmesiden, benytte huskefunktioner og målrette markedsføring. Vi behandler blandt andet følgende almindelige personoplysninger:

 • Din IP-adresse, som anvendes til statistiske formål og remarketing,
 • Dit operativsystem og browserversion, som anvendes til optimering af den fremtidige brugeroplevelse på hjemmesiden,
 • Dato og klokkeslæt for besøget på hjemmesiden, som udelukkende anvendes til statistiske formål,
 • Vi placerer cookies på din enhed, herunder tredjeparts-cookies. Se mere i vores cookiepolitik via følgende link: www.kemp-lauritzen.dk/cookies,
 • Data videregives til tredjeparter som blandt andet Google for at få gennemført statistik eller målrette remarketing.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at tilbyde dig en interessant hjemmeside, der fungerer optimalt. Derudover behandler vi dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke.

Nyhedsbreve
Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, behandler vi dine personoplysninger, idet vi indsamler, opbevarer og bruger de personoplysninger, som du selv har givet os i forbindelse med tilmeldingen. Vi behandler også samme personoplysninger på samme måde, hvis du har købt et produkt hos os Formålet er, at vi kan sende vores nyhedsbreve til dig. 
Vi behandler og opbevarer almindelige personoplysninger om dig i form af navn, adresse og e-mailadresse. 

Vi behandler og opbevarer personoplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke eller artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at kunne sende dig nyhedsbreve om vores tilsvarende produkter, når du har købt et produkt hos os.

Hvis vores behandling sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Læs mere herom i afsnit 7. 

Til brug for vores udsendelse af nyhedsbreve opbevarer vi dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage nyhedsbreve fra os og i 2 år derefter, hvis vores behandlingsgrundlag er dit samtykke. Det gør vi for at kunne dokumentere dit samtykke. Hvis vores behandlingsgrundlag skyldes dit køb af et produkt hos os, opbevarer vi oplysningerne i 1 år efter kundeforholdets ophør, medmindre vi af andre grunde er forpligtet eller berettiget til at opbevare dine oplysninger i en længere periode.  

Gennemførelse af køb og levering af services 
Når du er kunde hos os, behandler vi almindelige personoplysninger om dig eller dine ansatte i form af navn, adresse, e-mailadresse, arbejdsplads, stillingsbetegnelse, telefonnummer og betalingsoplysninger. Formålet med vores behandling af disse personoplysninger er at gennemføre et køb og at levere vores ydelser i overensstemmelse med den aftale, der er indgået.  

Hvis du er kunde hos, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om opfyldelse af en kontrakt. 

Hvis du repræsenterer en virksomhed eller organisation, der er kunde hos os, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at kunne opfylde den kontrakt, som vi har indgået med den virksomhed eller organisation, som du repræsenterer. 

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe kundeforholdet eksisterer. Vi sletter dine personoplysninger senest 5 år efter afslutningen af regnskabsåret, hvor kundeforholdet ophører.

Modparter og andre parter
Hvis du er modpart eller på anden måde part i en sag eller tvist, hvor vi også er part eller involveret, behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse samt eventuelt arbejdssted og stilling.  Formålet er, at vi kan fastlægge, forsvare eller gøre retskrav gældende i den pågældende sag eller tvist. 

Nogle gange vurderer vi, efter en konkret vurdering, at retten til at fastlægge retskrav begrunder, at vi er undtaget fra at skulle opfylde oplysningspligten, at det er umuligt, eller at det vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats for os at give besked til alle om vores behandling af personoplysninger. I de tilfælde kan du altid læse mere om vores behandling af personoplysninger her. Skulle du have nogen spørgsmål, kan du længere nede i politikken se, hvordan du tager kontakt til os.

Vi behandler og opbevarer dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at kunne fastlægge, forfølge eller forsvare retskrav samt at kunne henholde os til og dokumentere historikken i en sag eller en tvist om retskrav. 

Vi opbevarer dine personoplysninger i 10 år efter afslutningen af en sag eller en tvist om retskrav. 

Jobansøgninger
Hvis du søger et job hos os, behandler vi de personoplysninger, som du selv har givet os eller oplysninger fra andre, som du har samtykket til, at vi må kontakte. Det gør vi, for at vi kan vurdere din ansøgning og dig. Vi gemmer alle ansøgninger i en periode på op til 6 måneder efter ansøgningsfristen, sådan at vi kan være sikre på, at vi finder den rette kandidat til stillingen. 

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at læse din ansøgning for at vurdere, om du er den rette kandidat til stillingen.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Læs mere herom i afsnit 7. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi dog ikke altid være i stand til at behandle din ansøgning om et job hos os.  

Ansatte
Når du er ansat hos os, kan du læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores interne persondatapolitik herom.

Når du ikke længere er ansat hos os, opbevarer vi som udgangspunkt dine oplysninger i en periode på 10 år efter fratrædelse. Der kan dog være særlige omstændigheder, som gør, at vi er berettiget eller forpligtet til at opbevare dem i en længere periode.

Vi opbevarer dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, og lovens § 7, stk. 1. Vores legitime interesse er at kunne henholde os til og dokumentere historikken i ansættelsesforholdet og at kunne fastlægge, forsvare og gøre eventuelle retskrav relateret til din ansættelse gældende. 

Henvendelser
Hvis du kontakter os via en e-mailadresse eller en kontaktformular på vores hjemmeside eller i forbindelse med andre henvendelser, behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af navn, e-mailadresse, adresse, arbejdssted, stilling og eventuelle andre personoplysninger, som fremgår af din henvendelse. 

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at kunne modtage, følge op på og besvare din henvendelse.

Vi opbevarer som udgangspunkt din henvendelse i 6 måneder. Der kan dog være omstændigheder, som gør, at vi opbevarer din henvendelse i længere tid. I de tilfælde kan du altid læse mere i denne privatlivspolitik om vores behandling af dine personoplysninger.

Overvågning af lokationer
På visse af vores lokationer har vi etableret TV-overvågning med det formål at forebygge og opklare kriminalitet og uregelmæssigheder på lokationerne. 

Vi behandler i den forbindelse almindelige personoplysninger i form af billed- og videooptagelser af personerne, som færdes på den pågældende lokation. 

Vi behandler personoplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at kunne overvåge lokationerne for at forebygge og opklare kriminalitet og for at sikre trygheden blandt vores medarbejdere.

Vi opbevarer personoplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at kunne fremfinde og dokumentere kriminalitet og uregelmæssigheder på vores lokationer. 

Overvågningsmateriale opbevares som udgangspunkt i 30 dage efter, at optagelserne er foretaget. Der kan dog være tilfælde, hvor vi er berettiget til at opbevare materialet i længere tid. Det er tilfældet, hvis det er nødvendigt af hensyn til indgivelse af en anmeldelse om strafbare forhold, behandling af en konkret tvist eller behandling af oplysningerne til visse kriminalitetsforebyggende formål.  

Brug af system til ansigtsgenkendelse

Vi anvender et system til ansigtskendelse ved indgangspartiet til vores særligt sikrede afdeling for Brand & Sikring på Roskildevej. Formålet er at identificere dig og sikre, at vi kun giver autoriserede medarbejdere adgang til afdelingen.

Vi behandler i den forbindelse dine almindelige og følsomme personoplysninger i form af dine biometriske data (når vi scanner dit ansigt) samt et portrætbillede af dig i vores database.

Vi behandler personoplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2, litra a, om samtykke.

Ønsker en person ikke at give samtykke hertil, kan der i stedet vælges at blive benyttet adgangskort og indtaste kode for at tilgå afdelingen.

Husk også, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Kemp & Lauritzen via e-mail: persondata@kemp-lauritzen.dk.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du er ansat eller tilknyttet Kemp & Lauritzen med fast adgang, medmindre du forinden tilbagekalder dit samtykke til vores behandling af dine oplysninger. Bemærk, at vi kan opbevare dine personoplysninger i en længere periode, hvis vi finder det relevant med henblik på at kunne forsvare og gøre retskrav gældende. 

Indhold på sociale medier og hjemmesiden
Vi laver opslag på sociale medier som LinkedIn og på vores hjemmeside med det formål at oplyse om vores ydelser, virke og nyheder inden for eller relateret til vores områder samt vise tilbagemeldinger fra vores kunder eller samarbejdspartnere. I den forbindelse behandler vi almindelige personoplysninger om deltagere i opslagene i form af navn, eventuelt arbejdssted, stilling og billede. 

Vi behandler personoplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, eller artikel 6, stk. 1, litra b. 

Vi sletter oplysningerne løbende og senest 5 år efter publiceringen af indholdet. Der kan dog være særlige omstændigheder, som gør, at vi er berettiget eller forpligtet til at opbevare oplysningerne i en længere periode. 

3. Hvordan

For at vi kan tilbyde dig vores services, vores løsninger, vores rådgivning, en god hjemmeside, nyhedsbreve, jobs, osv., er det nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger ved at indsamle, registrere, systematisere, opbevare, bruge, gemme, slette, overføre og videregive dine oplysninger.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til vores databehandlere, rådgivere (eksempelvis advokat), andre eksterne leverandører eller samarbejdspartnere, der bistår os med forskellige ydelser, tredjepartsløsninger eller driften af vores virksomhed, offentlige myndigheder, herunder SKAT, domstole og nævn, Lønmodtagernes Garantifond, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og voldgiftsinstitutter. 

5. Overførsel af personoplysninger til tredjelande

 I visse tilfælde overfører vi dine personoplysninger til modtagere i tredjelande. Dette sker, når vi gør brug af databehandlere uden for EU eller EØS. Overførselsgrundlaget er EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser eller andre fornødne garantier i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 46, hvis EU-Kommissionen ikke har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af tredjelandets beskyttelsesniveau.

Du kan kontakte persondata@kemp-lauritzen.dk, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du kan få en kopi af det relevante overførselsgrundlag, eller hvor det relevante overførselsgrundlag er gjort tilgængeligt.

6. Sikkerhed

De oplysninger, som du giver os, eller som vi får om dig fra andre, sørger vi for at opbevare sikkert og fortroligt. Rent teknisk sørger vi for altid at bruge databehandlere, som har etableret det samme høje sikkerhedsniveau omkring dine personoplysninger, som vi har, og internt organisatorisk hos os har vi fokus på at uddanne og undervise hinanden i at sørge for en høj datasikkerhed. Når det er hensigtsmæssigt, sørger vi for at kryptere, pseudonymisere eller anonymisere dine oplysninger. Vi vil til enhver tid sikre, at vi overholder den gældende persondatalovgivning.

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver til gældende lovgivning. 

7. Retten til at trække dit samtykke tilbage 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke om vores behandling af dine personoplysninger tilbage. Det kan du gøre ved at sende en e-mail til persondata@kemp-lauritzen.dk. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for din tilbagetrækning. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra det tidspunkt.

Husk, at hvis du trækker dit samtykke tilbage til, at vi kan sende dig vores nyhedsbreve, kan vi ikke længere sende dig nyhedsbrevene.

8. Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
 • Ret til sletning
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Ret til indsigelse
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du sende en e-mail til persondata@kemp-lauritzen.dk

9. Klage til datatilsynet

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynet her: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 33 19 32 00 eller via e-mail dt@datatilsynet.dk.  

10. Har du spørgsmål?

Hvis du har nogen spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at sende en e-mail til persondata@kemp-lauritzen.dk.