Top
logo
Døgn
service
+45 4366 8888

Energioptimering

Grøn energi har aldrig været billigere

Med den nye grønne skattereform for virksomheder og klimaaftalen 2022 er det nu mere attraktivt for dig at anvende grøn energi.
Kemp & Lauritzen tilbyder den komplette energioptimering.

<br>

Ny klimaaftale og CO2-afgift giver grønne muligheder for din virksomhed

 • Overskudsvarme bliver attraktivt at udnytte til opvarmning
 • Højere afgifter på fossile brændsler gør grønne løsninger rentable
 • Det er nu mere attraktivt at konvertere fra fossile brændsler til varmepumper

Kontakt os

Fakta

 • Der indføres en CO2-afgift for danske virksomheder, så man betaler for det, man udleder
 • Virksomheder får bedre vilkår for at udnytte overskudsvarme internt eller sælge til et fjernvarmeselskab
 • Virksomheder får bedre vilkår for at få tilskud til en grøn omstilling
 • En omlægning af energiafgifter fremmer de grønne løsninger

Kontakt os

Vi gør det nemt for dig

 • Vi skaber overblik, hvor du kan spare mest
 • Vi råder over alle kompetencer til at gennemføre et komplet energioptimeringsprojekt fra screening og analyse til udførelse og efterfølgende drift og service
 • Vi identificerer dine tilskudsmuligheder, så din økonomi bliver nem at overskue
 • Vi tager hånd om dokumentation og papirarbejde og alt det praktiske ved ansøgninger

<br>

Så meget kan i få i tilskud

Tilskuddets størrelse afhænger af:

 • Tilskuddet beregnes på baggrund af en støttesats på 10 øre pr. sparet kWh ellerCO2-reduktions størrelse med en støttesats på500 kr. pr. sparet ton CO2. Tilskuddet dækker optil 50 % af de støtteberettigede omkostninger
   
 • Virksomhedens størrelse bestemmer, hvor stor en del af de støtteberettigede omkostninger til projektet, man maksimalt kan få dækket medet tilskud:
   
 • -50 % for små virksomheder
 • -40 % for mellemstore virksomheder
 • -30 % for store virksomheder
   
 • Få op til 112 mio. kr. i tilskud. Der gives ikke tilskud på mindre end 10.000 kr.

Det kan i få tilskud til

TIltag, der fremmer grøn el tildeles en fordel i ansøgningsprocessen.

I kan f.eks. søge tilskud til:

 • Udskiftning af kedel med varmepumpe
 • Udskiftning af belysning med LED
 • Etablering af varmegenvinding
 • Energioptimering af procesanlæg

Sådan søger i

Nye runder af puljen bliver løbende åbnet. Der vil være mulighed for at søge om tilskud flere gange om året.

For at få tilskud til et energispareprojekt, skal I søge og få tilsagn, før projektet igangsættes.

Kontakt os

Vil du høre mere om dine muligheder for tilskud?

 

Kontakt os

<br>

Smurfit Kappa case energioptimering

Energioptimering til erhverv

En komplet energioptimering til erhverv, fra screening og analyse til implementering og drift, kan spare virksomheden for mange penge. Ved at tage hånd om hele energioptimeringsprocessen sikrer vi et smidigt forløb, der giver størst mulig effekt for dine investeringer.

Hele vejen rundt

Hos Kemp & Lauritzen får du ikke bare en teknisk analyse af dit energiforbrug. Vi fører dig sikkert igennem hele processen fra start til slut - hvad enten det drejer sig om energibesparelser ved nybyggeri eller renovering af erhverv.

 

Vi tilbyder: 

 • screening
 • tilbudsberegning
 • ansøgning om offentligt tilskud
 • implementering
 • eftermålinger

Vi giver dig med andre ord overblik over, hvor du kan spare mest. Vi beregner, hvad det koster at udføre arbejdet. Vi hjælper med at søge offentligt tilskud. Vi implementerer løsningerne. Og vi måler på, hvor stor den reelle besparelse er. Alt sammen med ét firma og én kontaktperson. Det kan ikke være nemmere. 

Hurtigt tjent hjem

Ved at optimere de eksisterende tekniske løsninger kan de fleste virksomheder spare 20-50 % af energiforbruget. Det betyder, at investeringerne vil være genvundet i løbet af få år. Se hvordan andre erhvervsvirksomheder har opnået energibesparelser og og tjent investeringen hjem.

Se vores cases

Energioptimering er vores spidskompetence

Vi finder ud af, hvor du kan spare mest ved at energioptimere

Vores erfarne medarbejdere i energioptimering identificerer dit potentiale for energibesparelser inden for bl.a.:

 • Belysning
 • Ventilation
 • Varme
 • Automatik
 • Produktionsanlæg
 • Driftsoptimering
 • Tomgangsoptimering
 • Solceller, Solfanger
 • Varmepumper
 • Køling 
 • Indeklima
 • Trykluftsanlæg

Vi har de spidskompetencer, der skal til for at gennemføre den mest optimale energirenovering, og sikrer dig et smidigt forløb, der giver størst mulig effekt for hver investeret krone.

<br>

Kontakt os

Vil du vide mere om, hvordan Kemp & Lauritzen kan imødekomme jeres behov og udfordringer med løsninger til energioptimering, skal du endelig kontakte os på telefon 43668888.

Vores medarbejdere står klar til at rådgive dig om, hvilken løsning der passer bedst til jeres behov.

Find kontaktperson

<br>