Top
logo
Døgn
service
+45 4366 8888

Energioptimering

Grøn energi har aldrig været billigere

Med den nye klimaaftale er det nu mere attraktivt for dig at anvende grøn energi. Kemp & Lauritzen tilbyder den komplette energioptimering.

<br>

Ny klimaaftale giver grønne muligheder for din virksomhed

 • Overskudsvarme bliver attraktivt at udnytte til opvarmning
 • Lavere afgifter på el til opvarmning og højere afgifter på fossile brændsler til opvarmning
 • Det er nu mere attraktivt at konvertere fra fossile brændsler til varmepumper

 

Kontakt os

Fakta om grøn Energi

 • Elvarmeafgiften på el til rumvarme fjernes helt i 2021. I 2020 er ”nettoafgiften” på elvarme 21 øre/kWh. Det er en reduktion på ca. 25% af ”varmeprisen” når der benyttes el til opvarmning
 • Virksomheder skal betale afgift af overskudsvarme, hvis man udnytter overskudsvarme fra procesformål til rumvarme eller opvarmning af vand
 • Overskudsvarmeafgiften reduceres fra 19 øre kWh til 9 øre kWh. i 2021
 • Energiafgiften på fossile brændsler stiger ca. 10% (fra 20 til 22 øre/kWh)

 

Kontakt os

Vi gør det nemt for dig

 • Vi skaber overblik, hvor du kan spare mest
 • Vi råder over alle kompetencer til at gennemføre et komplet energioptimeringsprojekt fra screening og analyse til udførelse og efterfølgende drift og service
 • Vi identificerer dine tilskudsmuligheder, så din økonomi bliver nem at overskue
 • Vi tager hånd om dokumentation og papirarbejde og alt det praktiske ved ansøgninger

<br>

Så meget kan i få i tilskud

Tre ting påvirker tilskuddets størrelse:

 • Tilskud pr. sparet kWh. afhænger af tiltagets levetid.
 • Støtteprocenten afhænger af virksomhe- dens størrelse:
  • Små virksomheder: Op til 50%
  • Mellemstore virksomheder: Op til 40%
  • Store virksomheder: Op til 30%
 • Et projekt kan få tilskud op til et beløb på 15 mio. euro.

Ansøgere konkurrerer om at opnå tilskud ud fra det beløb, der søges: Jo lavere tilskud I ansøger om, jo større sandsynlighed for tilskud.

Det kan i få tilskud til

TIltag, der fremmer grøn el tildeles en fordel i ansøgningsprocessen.

I kan f.eks. søge tilskud til:

 • Udskiftning af kedel med varmepumpe
 • Udskiftning af belysning med LED
 • Etablering af varmegenvinding
 • Energioptimering af procesanlæg

Sådan søger i

Nye runder af puljen bliver løbende åbnet. Der vil være mulighed for at søge om tilskud flere gange om året.

For at få tilskud til et energispareprojekt, skal I søge og få tilsagn, før projektet igangsættes.

Kontakt os

Vil du høre mere om dine muligheder for tilskud?

 

Kontakt os

<br>

Smurfit Kappa case energioptimering

Energioptimering til erhverv

En komplet energioptimering til erhverv, fra screening og analyse til implementering og drift, kan spare virksomheden for mange penge. Ved at tage hånd om hele energioptimeringsprocessen sikrer vi et smidigt forløb, der giver størst mulig effekt for dine investeringer.

Hele vejen rundt

Hos Kemp & Lauritzen får du ikke bare en teknisk analyse af dit energiforbrug. Vi fører dig sikkert igennem hele processen fra start til slut - hvad enten det drejer sig om energibesparelser ved nybyggeri eller renovering af erhverv.

 

Vi tilbyder: 

 • screening
 • tilbudsberegning
 • ansøgning om offentligt tilskud
 • implementering
 • eftermålinger

Vi giver dig med andre ord overblik over, hvor du kan spare mest. Vi beregner, hvad det koster at udføre arbejdet. Vi hjælper med at søge offentligt tilskud. Vi implementerer løsningerne. Og vi måler på, hvor stor den reelle besparelse er. Alt sammen med ét firma og én kontaktperson. Det kan ikke være nemmere. 

Hurtigt tjent hjem

Ved at optimere de eksisterende tekniske løsninger kan de fleste virksomheder spare 20-50 % af energiforbruget. Det betyder, at investeringerne vil være genvundet i løbet af få år. Se hvordan andre erhvervsvirksomheder har opnået energibesparelser og og tjent investeringen hjem.

Se vores cases

Energioptimering er vores spidskompetence

Vi finder ud af, hvor du kan spare mest ved at energioptimere

Vores erfarne medarbejdere i energioptimering identificerer dit potentiale for energibesparelser inden for bl.a.:

 • Belysning
 • Ventilation
 • Varme
 • Automatik
 • Produktionsanlæg
 • Driftsoptimering
 • Tomgangsoptimering
 • Solceller, Solfanger
 • Varmepumper
 • Køling 
 • Indeklima
 • Trykluftsanlæg

Vi har de spidskompetencer, der skal til for at gennemføre den mest optimale energirenovering, og sikrer dig et smidigt forløb, der giver størst mulig effekt for hver investeret krone.

<br>

Kontakt os

Vil du vide mere om, hvordan Kemp & Lauritzen kan imødekomme jeres behov og udfordringer med løsninger til energioptimering, skal du endelig kontakte os på telefon 43668888.

Vores medarbejdere står klar til at rådgive dig om, hvilken løsning der passer bedst til jeres behov.

Find kontaktperson

<br>