Byggemodning & projektering

Vi sikrer, at den bygning, der er blevet tegnet, også kan trække den nødvendige strøm, vand og varme.

Hvad du får

  • Samarbejdet er vores fundament

    Der findes endnu ikke en teknologi, der med et klik kan opføre en brugbar bygning. Det kræver mange mennesker og ekspertiser, og det er især i den tidlige fase, det er vigtigt, at alle bliver hørt.

  • Fra indledende interview til brugbar bygning

    Vi laver kravspecifikation, prissætter projektet og beskriver de forskellige byggefaser. Vi måler på støj, trykfaldstab og luftskifte, regner på tallene og gør det hele bygbart. Og så opfører vi det.

Vi 3D-scanner bygninger og installationer så vi efterfølgende kan integrerer vores resultater med 3D-modeller og tegninger