Axel Muusfeldts Fond sikrer et unikt ejerskab af vores forretning

Kemp & Lauritzen er ejet af Axel Muusfeldts Fond

Axel Muusfeldts Fond geninvesterer overskuddet i medarbejderne og i det danske samfund. Et samfund, som Kemp & Lauritzen har opbygget og udviklet igennem mere end 140 år.

I 1982 blev Axel Muusfeldts Fonden stiftet af Axel Muusfeldt (1899-1988), der var administrerende direktør i og ejer af Kemp & Lauritzen.

Den erhvervsdrivende fond ejer næsten alle aktier i Kemp & Lauritzen. Fondens bestyrelse består af ni medlemmer, tre af dem er valgt af og blandt medarbejderne i Kemp & Lauritzen A/S. Fondens formål er primært:

  • At yde hjælp til Kemp & Lauritzens nuværende og tidligere medarbejdere
  • At yde støtte til fremme af erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige og kunstneriske formål

Vores fondsejerskab giver os mulighed for langsigtet udvikling af både Kemp & Lauritzen og vores medarbejdere.

Ane Apel

HR-direktør i Kemp & Lauritzen

Legatoverrækkelse 2023

Medarbejderne hædres for deres ekstraordinære indsats, hvor de hver især har markeret sig med enten deres særlige engagement, kunderelation, kollegiale indsats eller innovative idéer.

I 2023 uddelte Axel Muusfeldts Fond medarbejderlegater til syv af vores dygtige kollegaer

Det gør mig stolt at vores ejer investerer overskuddet i vores medarbejdere og i samfundet omkring os. Fonden sikrer et stærkt ejerskab og et solidt grundlag for udviklingen af Kemp & Lauritzen.

Karsten Riis Andersen

Økonomidirektør i Kemp & Lauritzen

Axel Muusfeldts Fonden støtter en lang række spændende initiativer. Og du kan også søge støtte via www.axelmuusfeldtsfond.dk.