Top
logo
Døgn
service
+45 4366 8888

Infrastruktur

Årelang erfaring med el og tekniske anlæg på motorveje, broer, tunneller og jernbaner.

Motorvej, spor og jernbane

Vi har mange års erfaring inden for installation og service af eltekniske og tekniske anlæg på de danske motorveje, broer og jernbaner.

 

Storebæltsforbindelsen og Motorring 3 i Storkøbenhavn er blandt de mest kendte, men vi varetager også driftsopgaver på mange andre vejstrækninger, brotyper og jernbaner.

Eksempler på projekter:

 • Etablering af Motorring 3 trafikledelsessystem og drift og vedligehold af systemet (Vejdirektoratet)
 • Drift og vedligehold af Vejdirektoratets TRIM system
 • Drift og vedligehold af Vejdirektoratets trafikinformationssystemer på Sjælland
 • Deltagelse i drift og vedligehold af flere af de københavnske broer under Københavns Havn (Arealudviklingsselskabet) og Københavns Kommune
 • Deltagelse i drift og vedligehold af Storebæltsforbindelsens tekniske anlæg på vejforbindelsen samt i de tekniske installationer på jernbane og tunnelforbindelse over og under Storebælt
 • Drift og vedligehold af Banedanmarks trafikinformationsanlæg på alle stationer i Danmark
 • Opgaver inden for trafikinformation, installationer ved spor, transformere og kørestrømskoblere

 
 

Højspænding

Vi er førende inden for etablering, drift og vedligehold af stationsanlæg, forsyningsanlæg og kraftværksinstallationer.

 

Vi tilbyder dig hele spektret fra projektering til udførsel og efterfølgende drift og vedligehold. Og varetager naturligvis alle formalia med myndighederne.

 

billede

Højspændingsservice

Du kan få forskellige aftaler om højspændingsservice. Dit behov sætter standarden. Aftalen kan fx indeholde:

 • Periodiske serviceeftersyn
 • Akut udrykningsservice
 • Døgnvagt
 • Aftale om driftsledelse
 • Aftale om driftsansvar
 • Termografiservice

Kernekompetencer

Vores kernekompetence inden for højspændingsområdet spænder fra opbygning og renovering af 10/04 kV stationer til inspektioner af de forskellige anlæg samt totaladskillelse eller renovering af højspændingsbrydere. Vi har ligeledes stor erfaring i driftsledelse af privatstationer 10/0.4 kV.
 

Case: DSB

Kreative løsninger ved testcenter

 

Da vi skulle renovere DSB's teststand til afprøvning af diesel-elektriske lokomotiver, flyttede vi en otte ton belastningsmodstand ind over skinnerne.

 

Se casen her

Færre ulykker

Trafikledelse gennem intelligente trafikstyringssystemer (ITS) er et vigtigt værktøj.

 

Løsningen er elektroniske tavler, master og kabling. Tavlerne viser nedsat trafikhastighed, information om kødannelse, udrykningskøretøjer og omkørsel på grund af ulykker.

 

Du får bedre overblik, og der sker færre ulykker.

Når lynet slår ned

Hvis et lyn slår ned, kan det have dramatiske konsekvenser. Vi installerer og servicerer lynafledningsanlæg og overspændingsbeskyttelse i henhold til gældende love og standarder, der effektivt sikrer dine bygninger og tekniske anlæg mod skader fra lynnedslag. Vi installerer og servicerer også jordings- og transientbeskyttelsesanlæg.

Jord og luft

Hvad enten det handler om jord (kabel) - eller luftbårne el-transmissionssystemer (HS-ledninger), kan vi tilbyde dig hjælp. Vi dækker alle spændingsniveauer fra 0,4 - 400 kV både ved etablering af nyanlæg og drift og vedligeholdelse. Vi håndterer desuden muffearbejde på alle spændingsniveauer.

 

Transmission

Vi har mere end 100 års erfaring med elektricitet og ved alt om luftledninger, masterenovering, kabellægning, lyslederarbejde, vejbelysninger, serieudskiftning, træbeskæring og gadeinventar.

 

Vi tilbyder også:

 • Gade- og vejbelysning
 • Renovering af master med alle kendte renoveringsmetoder
 • Maling af galvaniserede overflader
 • Kabellægning, herunder også myndighedsbehandling og lodsejerforhandling
 • Nedgravning af rør til lyslederkabel, splejsning og iblæsning af kablerne. Vi håndterer ubrudte længder på op til ni kilometer.

 

 

<br>