Kemp & Lauritzen leverer igen et solidt og tilfredsstillende årsregnskab

Det har været endnu et stærkt år for teknikpartneren, der i dag præsenterer sit årsregnskab for 2023, med både stigende omsætning og indtjening. Kemp & Lauritzen står et godt sted, efter at have gennemgået en strategisk udvikling med fokus på stærke partnerskaber, og bæredygtige og digitale tilbud til deres kunder. 

Kemp & Lauritzen har haft endnu et år med et højt aktivitetsniveau på tværs af hele forretningen. 

Det fortæller Peter Kaas Hammer, der er adm. direktør i Kemp & Lauritzen:  

- Vi leverer solide resultater i alle tre forretningsenheder, og samtidig glæder vi os over, at vores fokus på at styrke sammenhængskraften på tværs af forretningen lykkes rigtig godt. Flere og flere opgaver bliver til partnerskaber med vores kunder, som får gavn af vores samlede tekniske palette, der går på tværs af hele vores forretning. Og det kommer både vores kunder og os selv til gode, siger Peter Kaas Hammer.  

Kemp & Lauritzen har realiseret en omsætning på 4.154 M.kr., hvilket er 854 M. kr. mere end i 2022. Driftsindtjeningen (EBITA) udgjorde 158 M. kr., hvilket også er en forbedring fra 2022, hvor EBITA udgjorde 113 M. kr.

- Vi er lykkedes med at komme tættere på vores kunder, og blive mere eksplicitte omkring vores rådgivning om bæredygtige og digitale løsninger, siger Peter Kaas Hammer og fortsætter: 


- Samtidig har vi de seneste år investeret væsentligt i at uddanne medarbejdere, og ledere, og det ser vi tydeligt den positive effekt af, på vores resultater og i vores medarbejdertilfredshed. Begge dele glædes vi over, siger Peter Kaas Hammer. 

Læs årsrapporten her

Kort om Kemp & Lauritzen:

Kemp & Lauritzen leverer løsninger inden for el, VVS, ventilation og køl, og tilbyder alt fra daglig service til store entrepriser og unikke specialer. For at lykkes med den grønne omstilling, er Kemp & Lauritzens tekniske løsninger i dag i høj grad drevet af data og digitale værktøjer. Virksomheden har knap 2.900 medarbejdere landet over, og er ejet af Axel Muusfeldts Fond, der investerer i Kemp & Lauritzens medarbejdere, og i samfundet i øvrigt. Kemp & Lauritzen tilbyder Danmarks bedste lærlingeuddannelse, og arbejder med konkrete initiativer, der skal gøre plads til forskellighed hos virksomheden selv, og i teknikbranchen generelt.