Top
logo
Døgn
service
+45 4366 8888

Teknisk Service & Facility

Vi tager udgangspunkt i dine tekniske installationer og anlæg, med forbedret økonomi og øget driftsikkerhed og produktivitet.

<br>

Gør det, du er god til

Overlad trygt vedligeholdelsen til os. Vi er eksperter i at vedligeholde tekniske installationer og sikrer, at alt fungerer optimalt. Forebyggelse mindsker udgifterne til reparationer og giver længere levetid, færrest mulige driftsforstyrrelser og lavere omkostninger. Med i købet får du et bedre indeklima, stabil varme, rent vand og optimeret energiforbrug. Vores døgnservice står til rådighed 24 timer i døgnet og kan rykke ud med kort varsel over hele landet.

Forskellige samarbejdsaftaler

Vores kunder har forskellige behov. Derfor tilbyder vi flere typer af aftaler.

 

Vi afdækker altid installationernes tilstand, inden vi indgår kontrakt for at finde ud af, hvilken aftale du er bedst tjent med.

 

  • Funktionsaftalen, er en aftaleform, hvor Kemp & Lauritzen overtager det fulde ansvar for anlæggenes drift og vedligeholdelse.
  • Vedligeholdsaftalen, er den traditionelle aftaleform, hvor vi aftaler hvilke installationer, der skal være omfattet og omfanget af det enkelte servicebesøg.

 

Du kan også vælge en kombination. Her indgår anlæg, der kræver lovpligtige periodiske eftersyn, fx nød- og panikbelysning, ventilations- og køleanlæg osv.

 

Drifts- og vedligeholdelsesprogram

Vores drifts- og vedligeholdelsesprogram er web-baseret og giver dig overblik over de planlagte vedligeholdsopgaver og mulighed for at rekvirere hjælp til en ny opgave. Systemet fungerer som database for servicekontrakter og statusrapporter.

 

Vores drifts- og vedligeholdelsesprogram er det naturlige omdrejningspunkt i vores samarbejde. Softwarepakken er modulopbygget og bliver derfor tilpasset præcis din opgave.
 

Teknisk drift

Vi indgår gerne aftaler om drift og service på alle typer tekniske installationer, som indgår i din virksomheds produktionsapparat, hvad enten det drejer sig om produktionsanlæg eller større installationsanlæg.

 

Vores erfaring og kompetence spænder fra alle typer transport- og sorteringsanlæg til store teknisk komplekse installationer i forbindelse med broer, veje og tunneler mv.
 

Ejendomsdrift

Lad os varetage hele ejendommens drift. Vores medarbejdere har et indgående kendskab til de ofte komplekse installationer og bygningsdele.

 

Vi udarbejder en klar og effektiv vedligeholdelsesplan sammen med dig, som sikrer en sund og fornuftig økonomisk drift af ejendommen.

 

Case: Hafonn

Høje krav til daglig drift

Hafonn-bygningen er et high-end kontorkompleks med fokus på kvalitet, godt indeklima og sikkerhed. Der stilles store krav til effektiviteten af den daglige drift – og dermed den tekniske service. Service360®-konceptet dækker samtlige opgaver via et centralt servicecenter. 

Se casen her

Service360®

Hvis I fokuserer på kerneforretningen, klarer vi teknikken.

 

Måske tager du det som en selvfølge, at de tekniske installationer virker.

 

Men når noget går galt, så mærker du hurtigt, hvor vigtige installationerne er. For driften. For indeklimaet. For hele virksomheden.

 

Optimal drift af de tekniske installationer er med til at sikre et bedre indeklima og en øget medarbejdertrivsel.

 

Med vores Service360®-koncept er du dækket helt ind.

 

Med Service360®slipper du for bekymringer om nedbrud, reparation og udskiftning.

En sund idé - også økonomisk

Der er ikke mange virksomheder, der har præcise økonomiske opgørelser over, hvor meget det koster selv at stå for vedligeholdelsen. Men det er dyrt. 

 

Manglende fokus koster dyre driftsnedbrud, og effekterne af et for dårligt indeklima bliver ofte undervurderet.

 

Du opnår hurtigt en stor besparelse ved at følge en plan for forebyggende vedligehold, forbedringer og eftersyn.

 

Vi tager helhedsbrillen på, og sørger for, at du fremadrettet kan bruge energi på at forebygge og genoprette – ganske enkelt fordi det betaler sig. 

 

Energieffektivisering er næsten altid en del af opgaven, så økonomi og miljøbevidsthed bliver en naturlig del af den langsigtede planlægning i virksomheden.

<br>