AAB Vejle Boligforening

Skræddersyet LED-løsning fører til 30 % energibesparelse

Cirka 4.250 lejemål på tværs af Vejle. Hvert lejemål er en del af en opgang og en boligblok, der har fælles og udendørs arealer. Dét er meget belysning og derfor er det ikke bare godt for AAB Vejle Boligforenings økonomi, når vi skifter al belysning til LED, det er også en sejr for den grønne omstilling.

Mangeårigt samarbejde

Vores arbejde for AAB Vejle Boligforening startede helt tilbage i 2019. Siden da har vi været vidt omkring i deres lejemål på tværs af Vejle for at optimere de tekniske fællesinstallationer. Deres kundecenter, inspektører og varmemestre tager fat i os, når der er brug for hjælp - og det er der ofte i så stor en boligforening. Derfor har vi 2-3 montører, der er fast tilknyttet til AAB Vejle Boligforening derudover samarbejder vi også på optimeringsprojekter. For eksempel udskiftede vi i 2023 alt opgangs- og parkbelysning i boligforeningen Finlandsparken.

Vi har udskiftet cirka 900-1000 lamper og lyskilder i Finlandsparken, så det bliver en kæmpe besparelse per år, når det brænder så meget som det gør

Kenni Kristoffersen

Elektriker i Kemp & Lauritzen

Vi har skiftet mellem 900-1000 lyskilder her i Finlandsparken i Vejle

LED: For vedligehold, økonomi og klima

Finlandsparken blev skiftet til LED. Udover at leve op til sin primære funktion - at levere et stabilt og brugbart lys - kræver LED mindre vedligehold, det er billigere, og det udleder mindre CO2.

Derfor er det heller ikke kun Finlandsparken, der skifter til LED. Vi er i gang med en løbende udskiftning til LED-belysning i  samtlige af AAB Vejle Boligforenings lejemål.

Vi har skiftet al parkbelysning til LED, så AAB Vejle Boligforening opnår en stor besparelse

Vores dygtige teknikere har lavet en løsning, der sikrer at lyskilderne kan modstå al vind og vejr

En skræddersyet løsning

Når vi udskifter til LED, støder vi indimellem på udfordringer med de gamle installationer. Derfor Kræver det lidt kreativitet og fleksibilitet at komme i mål. Sådan var det i tilfældet med AAB Vejle Boligforening, hvor vi endte med selv at opbygge LED-indsatsen i en række lamper, så prisen blev holdt nede. Hvis ikke vi havde gjort det, var projektet ikke blevet søsat. Som Peter Hovmøller, inspektør i AAB Vejle Boligforening fortæller:

"Vi havde ikke kunne udvikle den her løsning med at udskifte til LED, hvis ikke Kemp & Lauritzen havde været så løsningsorienterede og fundet en god løsning for os med at opbygge LED-indsatsen selv. Det gør, at vi faktisk har fået projektet realiseret."