Tietgenskolen

Proaktiv indsats giver gode energibesparelser

Servicechef Søren Andersen fra Tietgenskolen i Odense sætter stor pris på den kontinuerlige dialog med Kemp & Lauritzen, der via det daglige servicearbejde spotter mange attraktive muligheder for energieffektivisering. En total udskiftning af ventilationen har eksempelvis givet årlige energibesparelser på 41 %.

Tilbagebetalingstid på 3½ år

For servicechef Søren Andersen har det tætte samarbejde med Kemp & Lauritzen stor betydning for planlægningen og gennemførelsen af energioptimering på Tietgenskolens fire lokationer i Odense.

”Kemp & Lauritzens projektledere har et indgående kendskab til vores skoler og anlæg, og det sparer os utroligt meget tid, at de engagerer sig i skolens drift og udpeger oplagte muligheder for energioptimering. Når de har afdækket et område og udarbejdet en rapport, er der som regel ingen tvivl om, hvad vi skal. Sådan var det også med den netop gennemførte udskiftning af ventilationen på hele skolen”.

Det sparer os utroligt megen tid, at Kemp & Lauritzen engagerer sig i skolens drift og udpeger oplagte muligheder for energioptimering.

Søren Andersen

Servicechef hos Tietgenskolen

Alt på et fad

I en travl hverdag kan det være vanskeligt at afsætte tid til alt det administrative arbejde, der følger med de større energieffektiviseringsopgaver. Derfor har Søren Andersen været særdeles tilfreds med den totalservice, Kemp & Lauritzen yder på området:

“De yder kompetent rådgivning og sørger helt automatisk for, at mulighederne bliver afdækket og tingene løst. Sådan var det også med udskiftningen af vores ventilationsanlæg. Deres rapport indeholdt alle nødvendige nøgleinformationer om eksisterende energiforbrug, forventede besparelser, totale omkostninger, tilskud og tilbagebetalingstid. Faktisk sørgede de også for alt det praktiske med at søge om tilskud og koordinere arbejdet med vores pedeller. Og så fik vi tilmed fuld tilbagebetaling af energitilskuddet fra Kemp & Lauritzen”.

Reduktion af støv, støj og energiforbrug

Også når det gælder kvaliteten af den tekniske løsning, er Søren Andersen mere end tilfreds.

“Vores forslag indebærer en lang række fordele for skolen. Ved at vælge et moderne ventilationssystem med en motor uden kilerem har de sparet os for en del problemer med støv og støj. Samtidig er anlægget forberedt til indførelse af CTS-styring, så vi i den nærmeste fremtid kan indføre computerstyring af ventilationen og automatisk lukke ned i de rum, der ikke er i brug. Nogle af de penge, vi sparer på forbruget nu, kan anvendes til at sikre bedre komfort og nye energibesparelser i fremtidens projekter ”.

Udført i skoleferien

Selv om udskiftningen af de i alt 11 ventilatorer var spredt ud over hele skolen og krævede en del monteringsarbejde, blev undervisningen på intet tidspunkt forstyrret. Kemp & Lauritzen satte nemlig ekstra folk på opgaven og udførte den, mens skolen var ferielukket i juli.