Region Hovedstaden

Et 4-årigt strategisk partnerskab for langsigtede løsninger

I en tværfaglig konstellation med MT Højgaard, Rambøll og LINK Arkitekter indgår vi i et 4-årigt strategisk partnerskab med Region Hovedstaden om bygge- og anlægsarbejde i hele regionens bygningsmasse på cirka 2.000.000 m2 fra fredede ejendomme til nybyggeri.

En bred palette af tekniske ydelser

I det 4-årige partnerskab har vi ansvar for samtlige tekniske installationer. Det gælder opgaver inden for renovering og energieffektivisering samt omfattende opgaver på det tekniske område – fra brandtekniske anlæg, ventilation og køling, til el og vvs. Vi glæder os over partnerskabet, som Søren Raun Frahm, Direktør for Tekniske Entrepriser i Kemp & Lauritzen, fortæller:

“Vi glæder os over at løfte opgaven i samarbejde med vores partnere til gavn for hele Region Hovedstaden og alle de tusindvis af mennesker, der dagligt bruger regionens mange bygninger.”

Vi glæder os over at løfte opgaven til gavn for de tusindvis af mennesker, der dagligt bruger regionens mange bygninger.

Søren Raun Frahm

Direktør for Tekniske Entrepriser i Kemp & Lauritzen

Langsigtet partnerskab, langsigtede løsninger

Det mere langsigtede partnerskab på tværs af fagligheder er en ny form for model. En slags test. Idéen er, at ved at alle parter forpligter sig over længere tid, så giver det også mere meningsfuld, langtidsholdbare løsninger. En vision vi kun kan hylde, og derfor er vi særligt glade for at være en del af det.

Mogens Kornbo, Direktør i Region Hovedstadens Center for Ejendomme, siger selv om partnerskabet:

“Med udbudsrammen for det strategiske partnerskab har vi ønsket at sætte en ny dagsorden og lagt op til en model, der bygger på langsigtede fælles interesser og mere på incitament end bod. Det virker til, at teamet oprigtigt både kan og vil købe ind på den tilgang til partnerskabet, og det tegner godt for de mange vigtige opgaver, vi står til at skulle løse i fællesskab.”

Med det strategiske partnerskab har vi ønsket at sætte en ny dagsorden, der bygger på langsigtede fælles interesser.

Mogens Kornbo

Direktør i Region Hovedstadens Center for Ejendomme