De fem regioner

Vi tog ansvar, da alle danskere hurtigt skulle testes og vaccineres

Den 27. marts 2020 blev vores administrerende direktør ringet op af Region Hovedstaden på vegne af det nationale beredskab NOST. Kan I hjælpe Danmark med at sætte testbyer op? Uden tøven var svaret ja.

En særlig situation krævede en særligt effektiv aftale

Under covid-19 hjalp vi alle regionerne med at opføre test- og vaccinationscentre i hele landet.

Gennem en integreret facility management-aftale (IFM-aftale) tog vi ansvar for en totalleverance bestående af levering og opstilling af teltbyer (de "Hvide Telte"), skurbyer samt faste bygninger, hvilket blandt andet omfattede følgende arbejde:

  • Koordinering og planlægning af fremføring af el, vand, kloak og WiFi
  • Rekvirering og styring af underleverandører – herunder håndværkere, rådgivende ingeniører, vagttjeneste, catering og rengøring
  • Én kontaktperson og 24/7-vagtordning hos vores Kundecenter (Service & Facility), som håndterede aftalen

Som Vibeke Elliot Krog-Meyer, afdelingschef for Kundecentret, fortæller:

"Det var en stor opgave at holde kontakten og koordinere med både de udførende afdelinger og vores underleverandører. Dét har Kundecentret gjort i samarbejde med vores dygtige medarbejdere i Kemp & Lauritzen, så vi har sørget for, at danskerne har kunne få deres vaccinestik og deres test."

Vi har sørget for, at danskerne har kunne få deres vaccinestik og deres test.

Vibeke Elliot Krog-Meyer

Afdelingschef for Kundecenter i Kemp & Lauritzen